Airbus Fly by Wire laws

(note: at the top of the page you can choose translation of this article to other languages, but don't expect the translation to be perfect — "Välj språk" means "Choose language")

Airbus fly by wire system (FBW) har fyra stycken moder, eller som Airbus kallar dem, four "laws" (fyra lagar). Se huvudtexten för förklaring till FBW.

Normal law: Här förutsätts att alla airdata sensorer och datorsystem fungerar. I detta fall har man FBW och flight envelope protection. Det senare innebär att systemet skyddar planet från att hamna i ett farligt läge genom att inte tillåta piloten att göra vilka roderutslag som helst.

Alternate law: Om någon eller några airdata sensorer och/eller datorer inte fungerar hamnar systemet i alternate law. FBW fungerar men endast partiell flight envelope protection.

Direct law: Om ett flertal sensorer och/eller datorsystem inte fungerar går systemet över till direct law. FBW och flight envelope protection försvinner och joystick, pedaler och throttle är direkt kopplade till roder och engine computer system.

Mechanical backup law: Denna mode kallas också "reboot backup". Vid totalt frånfall av datorsystem eller elkraft går systemet över i denna mode. Sidorodret kontrolleras från pedalerna med vajrar (dvs mekaniskt med stålvajrar och block och trissor) och pitchkontroll manövreras med ratten för stabilisatortrim (som också sker via vajrar). Se också min artikel om Airbus throttlesystem. Denna mode används när hela datorsystemet hängt sig. Airbusplan kan inte flygas utan datorerna (till skillnad från många Boeingplan) och mechanical backup law gör att man kan hålla planet hjälpligt flygande under de minuter det tar att starta om systemet. Man kan inte landa i denna mode.

Säkerheten hos moderna FBW-plan bygger på att man har redundans, dvs många nivåer av datorsystem, hydrauliksystem och strömförsörjningssystem (ofta tre). För FBW har t ex Airbus 330 tre parallella datorer plus en övervakningsdator som kopplar bort en dator om den beter sig annorlunda än de två andra medan Airbus 320 har en annorlunda men likvärdig datorkonfiguration. Datorerna har olika CPU (processorer) och programvaran är kompilerad med olika kompilatorer för att de tre datorerna inte skall vara känsliga för samma buggar. Elen levereras från flera generatorer. Varje motor har en direktdriven generator som ger tillräckligt med el för hela planet. Sedan finns APU (en liten jetdriven generator/kompressor som ger planet tillräckligt med el). Varje motor har en eller två direktdrivna hydraulpumpar och sedan finns ett antal elektriska sådana (dvs så länge man har el har man hydraultryck). Dessutom kan man fälla ut en vinddriven generator som kan förse planet med nödvändig el och hydraulik för planets manövrering. Och som yttersta backup finns batteridrift som räcker för att driva de viktigaste instrumenten och funktionerna i 30 min. Sannolikheten för att ett flygplan skall bli oflygbart på grund av dator-/el-/hydraulikfel är således extremt liten. Och skulle all elektricitet etc vara borta, är planet antagligen så skadat att det i alla fall inte går att rädda.

På Airbusplan ser man på en av datorskärmarna vilken law planet befinner sig i.

Olika system kan befinna sig i olika laws. T ex så kan skevroder vara i alternate law medan pitch control samtidigt kan vara i direct law. Beroende på vilka system som fallerat. Etc.

Tillbaka till huvudartikeln Boeing 737 Max — den sanna och kompletta historien
Tillbaka till Kristers Flygsida