"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 03 29 00:29

Vetenskap & tro


Rymdfärjan servar hubbleteleskopet

En allmän uppfattning idag verkar vara att vetenskapen en gång för alla bevisat att inget övernaturligt existerar, och att endast den som är dum eller okunnig kan tro på Bibelns Gud. Denna åsikt är den förhärskande i massmedia och förs även fram i skolans läromedel, låt vara i mer eller mindre förtäckt form.

Om nu denna åsikt skulle vara korrekt, återstår emellertid några smärre saker att bortförklara: Hur kan det t ex komma sig att ungefär 40 procent av alla forskare i USA tror på en personlig Gud (enligt artiklar i Nature 3/4-97 sid 435 och 23/7-98 sid 313), vilket för övrigt är samma siffra som för hundra år sedan? Har dessa troende forskare sovit under de senaste hundra åren och inte märkt att forskningen bevisat att de har fel? Varför hittar man dessutom den största procenten troende naturvetare bland fysiker och matematiker? Har fysikerna och matematikerna inte förstått konsekvenserna av sina egna teorier, när alla andra tydligen gjort det?!

Hur kan det komma sig att en medelmåttig högstadielärare som skriver en lärobok i biologi, och där lite överlägset konstaterar att förr trodde man på en skapare, men idag vet vi bättre, får sånt genomslag, när samtidigt Albert Einstein menade att universums mycket speciella ordning talar för existensen av en bakomliggande intelligens? Vem ska man tro mest på, högstadieläraren eller Einstein? Einstein hade ju, till skillnad från en normal journalist eller läroboksförfattare, bevisligen en så djup och fundamental förståelse för universums inre hemligheter att hans tänkande kom att förändra hela vår världsbild. Kanske förstod han också mer om universums ursprung än de flesta. Möjligheten finns i varje fall!

Charles Townes, som delade nobelpriset för upptäckten av principen bakom lasern, och som är troende kristen, sade i Newsweek, 27/7 1998, att nyligen gjorde kosmologiska upptäckter avslöjar "ett universum som stämmer överens med den religiösa synen" och speciellt att "en intelligens måste varit involverad i formulerandet av universums lagar".

På denna sida försöker jag besvara några frågeställningar när det gäller förhållandet mellan tro och vetenskap. Jag försöker visa att det inte finns någon motsättning mellan dem, utan att det handlar om olika perspektiv på den bakomliggande verkligheten.

Om du hör till dem, som anser din ateism vara vetenskapligt underbyggd och tycker att varje form av tro är löjlig och oförnuftig, så skulle jag vilja utmana dig att läsa igenom det jag skrivit, och att sedan bemöta min argumentering!

© Krister Renard