"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 04 22 23:15

Hur navigerar man och hur skriver man ut på mina sidor

(Note: at the top of the page you can choose translation of this article to other languages, but don't expect the translation to be perfect — "Välj språk" means "Choose language")

Jag tar tacksamt emot tips på stavfel, grammatikaliska fel, formatfel och liknande samt uppenbara faktafel i mina texter. Med tack på förhand.

 

Senaste nytt

Den 29/2 2024 flyttade jag min hemsida till en ny, snabbare och förhoppningsvis mer tillförlitglig server. Detta ledde till att markeringen högst upp på varje sida som visar när sidan sist ändrades (typ: "Senast ändrad 2024 01 27") ställdes om så att alla sidor tilldelades 2024 02 29 som datum för senaste ändring. Detta eftersom dateringen sker automatiskt genom ett litet javascript. Att kringgå detta skulle kräva ett stort arbete och eftersom funktionen inte är livsviktig är jag inte beredd att lägga ned detta arbete. Endast sidor som är ändrade efter 29/2 2024 visar således korrekt datum för senaste ändring. Om man av någon anledning är intresserad av när en sida senast ändrades, kan man få viss vägledning genom att gå till min kronologiska innehållsförteckning och leta upp denna sida om den finns där (de sidor som inte finns där har inte ändrats sedan de skrevs).

 


Några tips

FOR THOSE WHO DO NOT READ IN SWEDISH. Please try DeepL translation program! Gives much better translations than Google Translate.

OBS!!! VID SURFNING MED MOBILTELEFON ELLER SURFPLATTA — Lägg mobilen eller plattan i "landskapsläge", dvs ha den långa sidan horisontell!!! OBS!!! OBS!!! OBS!!!.

En del läsare klagar på att det är "myrstil" när de använder sin mobil för att surfa på min hemsida. Jag har valt att inte mobilanpassa min hemsida med särskild formatmall. Jag har testat detta och inte funnit något system som fungerar bra. Överhuvudtaget så ogillar jag mobilanpassade sidor, eftersom de ofta är väldigt begränsade. När man har telefonen i horisontellt läge, fungerar min hemsida så att man får exakt lika många tecken på varje rad som i vertikalt läge (förutsättningen är att man stängt av "riktningslåset" så att bilden hela tiden är horisontell oavsett hur telefonen är orienterad). Eftersom skärmen är mycket bredare i horisontellt läge, och det fortfarande är samma antal tecken per rad, kommer tecknen att förstoras både i sid- och höjdled. Detta gör att man får plats med färre rader, men jag kan inte se att det är något negativt. Texten blir nu betydligt större och den går bra att läsa. När det gäller vissa typer av hemsidor, som är kodade annorlunda, så blir det fler tecken på varje rad när man lägger mobilen horisontellt. Teckenstorleken förblir densamma, dvs fortfarande lika svårläst. Detta framstår för mig som ofattbart korkat och jag kan inte se vad vitsen är. Fler tecken per rad upplevs dessutom av de flesta som svårare att läsa.

Vänner som använder androidtelefoner rekommenderar att man laddar ner Samsung Internet Browser. Den fungerar tydligen väldigt bra när det gäller att visa hemsidor. Bl a så kan man enkelt ändra fontstorlek, varvid radbrytningarna anpassar sig till detta. Jag har ingen erfarenhet själv av Android utan förmedlar bara detta tips.

OBS!!! VID SURFNING MED DATORN, OM TYPSNITTEN ÄR FÖR SMÅ — Öka teckenstorleken med "Control +"!!! OBS!!! OBS!!! OBS!!!.

Tycker du att texten är svårläst på grund av för små typsnitt? Det är svårt att hitta en textstorlek som passar alla (det beror ju på hur stor skärm man har och hur bra syn man har). Det är mycket enkelt att ändra textstorleken. I de flesta webbläsare (både för Mac och Windows) håller man ner control-tangenten (ctrl), eller dess motsvarighet i Mac, och trycker sedan på plustangenten (+) så många gånger som behövs (ctrl +). Varje tryckning ökar textstorleken. Eventuellt måste man göra webbläsarens fönster större så att man ser hela sidan. Vill man minska använder man control och minustecken (crtl -) och vill man återgå till default, använder man control och 0 (ctrl 0). För mobiltelefoner finns i princip samma möjligheter (man får själv ta reda på hur man gör där). Enklast, när det gäller mobiler, är dock att följa anvisningarna i föregående stycke.

OBS!!! VID UTSKRIFT — Välj "100%" i stället för "Krymp till sidbredd" i Förhandsvisning, innan du skriver ut från min hemsida!!! OBS!!! OBS!!! OBS!!!.

I många webbläsare är tydligen "Krymp till sidbredd" (eller motsvarande — det kan heta lite olika i olika webbläsare) förvalt. Denna inställning ger väldigt liten och svårläst text vid utskrift. Problemet löses genom att man i sin webbläsare ändrar till "100%" (eller vad det nu heter i läsarens webbläsare).

FÖR NÄRVARANDE FINNS ETT PROBLEM MED GOOGLE TRANSLATE. I många lite längre stycken kommer översättningen att innehålla upprepningar av delar av stycket. (2-4 gånger). Detta är tydligen ett känt fenomen, men det verkar som google försöker skylla på användarna. De menar att html-koden på deras hemsidor har brister eller fel, vilket förvirrar Google translate. Det har jag svårt att tro utan det måste vara en bug i översättningsprogrammets mjukvara. Även om det är irriterande spelar felet inte så stor roll, eftersom läsaren bara kan hoppa över de upprepade delarna. Jag skall forsättningsvis försöka dela upp mina långa stycken i kortare delar.

Google Translate är givetvis bättre än ingenting och ibland blir översättningarna riktigt bra. Men alltför ofta är de ärligt talat ganska dåliga och ibland får man rena tokerier som resultat. Jag har upptäckt en ny översättningsmotor som bygger på neurala nätverk. Den heter DeepL och hittas här. Den finns inte för lika många språk som Google Translate men fungerar för de vanligaste språken.

Jag har testat DeepL under ett halvår parallellt med Google Translate. När det gäller att översätta enstaka ord är Google Translate kanske något bättre än DeepL, men när det gäller att översätta långa stycken med text så tycker jag DeepL är klart överlägset. Detta är kanske inte så konstigt, eftersom Google Translate är ett konventionellt datorprogram med en enkel logisk grundstruktur medan DeepL bygger på neurala nätverk, dvs är mer holistiskt uppbyggt och därför kan förväntas ta hänsyn till hela texten vid översättningen.

DeepL har en app som kan installeras på iPhone och Androidtelefoner. DeepL finns både som gratisversion och som betalversion (i flera olika prisklasser). Med betalversionen kan man översätta hela textdokument (av de vanligaste typerna). Det enda man saknar är möjligheten att integrera DeepL på ens hemsida (på samma sätt som man kan med Google Translate). Men kanske finns detta i någon av betalversionerna. Eller kanske kommer det.

En intressant sak jag har noterat är att Google Translate (fortsättningsvis kallad GL) och även DeepL enbart tycks kunna översätta direkt mellan engelska och de olika språk man kan välja mellan, t ex engelska-svenska eller engelska-portugisiska (och tvärtom). Vid översättningar mellan andra språk tycks översättningen ske i två steg som går via engelska översättningar. T ex om jag vill översätta från portugisiska till svenska, sker översättningen först från portugisiska till engelska och sedan från engelska till svenska. Och tvärtom åt andra hållet. Detta sparar givetvis mycket tid för Google, eftersom man då inte behöver skapa översättningsalgoritmer för alla språkkombinationer utan bara de kombinationer där engelska är det ena språket. Att det är som jag tror styrks av erfarenheten. Antag att jag vill översätta ordet "spik" (en sådan man slår in med en hammare) till portugisiska. Jag skriver in "spik" i GL och svaret blir "unha" (prova själv!). Detta är fel, eftersom "unha" betyder "nagel" (en sådan man har på ovansidan av fingertopparna). "Spik" på portugisiska är "prego". Orsaken till detta fel är att "spik" på engelska heter "nail" och "nail" är en homonym, dvs har två olika betydelser; "spik" respektive "nagel". Först översätter GL "spik" till "nail", vilket är helt korrekt. Men när sedan GL skall ta steg två, dvs översätta "nail" till portugisiska så vet inte GL (och kan inte veta) vilket av de två orden som är det korrekta och chansar med att översätta till portugisiskan ord för "nagel", dvs "unha". Jag har fler exempel på detta och min slutsats är som sagt att översättningar där inte engelska är ett av språken, alltid sker via engelska. Helt enkelt för att förenkla programmeringen. Problemet inträffar enbart när man skall översätta ett enstaka ord och motsvarande ord på engelska kan ha flera betydelser. När man översätter hela meningar försvinner problemet, eftersom översättningsprogrammet då oftast kan lista ut vilken alternativ ordbetydelse som är aktuell.

 

Hur navigerar man?

1. Genom menyer och undermenyer.

2. Genom att använda länken "Textsökning". Här kan man göra sökning efter ord och ordkombinationer på mina sidor. Det finns två olika sökmotorer, vilka beskrivs på söksidan. Man kan inte söka på Internet med denna funktion.

3. Genom innehållsförteckningen. Där finns två underavdelningar; en vanlig innehållsförteckning och en kronologisk innehållsförteckning. Den första innehåller en förteckning av alla sidor i bokstavsordning. I den andra ligger sidorna ordnade i fallande tidsordning med den som senast är skapad eller ändrad högst upp.

a) Varje nyskapad sida får en flagga ("Ny"). Dessutom anges datumet när den skapades. Efter ca ett år tas "Ny"-flaggan bort. Uppdateras sidan under tiden finns flaggan kvar men datum ändras.

b) För varje sida som uppdateras så anges datum för uppdateringen. Detta gäller inte vid smärre förändringar, t ex rättelser av stavfel, vilka inte noteras.

4. Från och med 27/10 2002 lägger jag in en ny funktion på de sidor som uppdateras. Högst upp står "Senast ändrad" och sedan ändringsdatum. Sidor som inte har denna funktion är således inte ändrade (eller skapade) efter ovan givna datum. Här anges varje ändring, även rättelser av stavfel, eftersom det hela sker automatiskt genom ett javascript.

OBS!!! Eftersom jag nu gjort om hela min hemsida under 2006, så är det datum som nu anges högst upp på varje sida inte nödvändigtvis det datum då sidan skapades eller sist ändrades. Alla sidor tilldelades automatiskt det datum när de kodades om för det nya systemet (dvs olika datum för olika sidor, men det rör sig om datum mellan början av 2006 t o m december 2006). Nya sidor som skapats efter att min nya hemsida lades upp, eller som ändrats efter att de kodades om, kommer att ha korrekt datum enligt punkt 4 ovan. "Senast ändrad"-funktionen på äldre sidor, som inte ändrats efter omkodningen, kommer således inte att visa det datum när de skapades eller sist ändrades. utan det datum när de ändrades till det nya systemet (som kallas css, vilket betyder cascading style sheets, och som har många fördelar och några nackdelar — t ex att menyn följer med när man scrollar, men det får man leva med).

5. Från och med den 30/10 2002 kommer jag att använda ytterligare en funktion. Även om man nu vet genom ovan nämnda funktioner att en sida är ändrad, kan det vara svårt att hitta vad som är ändrat. Man kan ju ha läst en sida flera gånger och enbart vara intresserad av det som tillkommit eller ändrats. Jag har nu en funktion som ger den ändrade texten en annan färg än resten av dokumentet (som normalt har svart text). Efter 30 dagar återgår texten automatiskt till den för sidan normala färgen. Ändrad text på sidor med vit bakgrund kommer att vara blå (precis som i detta stycke). På sidor med annan bakgrund kommer andra lämpliga färger att väljas. Smärre förändringar (som rättelser av stavfel) kommer inte att märkas ut på detta sätt. Större omarbetningar blåmarkeras inte heller, eftersom det då är lämpligast att läsa om hela artikeln.

6. Länkar angivna med STORA BOKSTÄVER (kapitäler) och fetstil är länkar till "länksamlingar" (dvs till förstasidor för olika avdelningar eller underavdelningar av min hemsida).

Ovanstående funktioner torde göra det både möjligt att hitta det man söker samt att hålla reda på vad som förändras och tillkommer.

7. På många av mina sidor finns länkar, dels till andra artiklar på min sajt, dels till andra Internetsajter. Länkar som går till andra sajter öppnas alltid i ett nytt fönster (eller i en ny flik). Länkar till mina egna artiklar öppnas i allmänhet i samma fönster (eller flik). I många fall har jag i slutet av artikeln länkar som leder tillbaka till den artikel man kommer från. Nackdelen är att man då alltid hamnar i början av artikeln och sedan måste scrolla ned till där man befann sig. Det enklaste är egentligen i detta fall att bara använda sin webläsares "bakåtknapp" (Back eller Bakåt eller vänsterpil) så kommer man tillbaka till exakt det ställe i texten där man var när man klickade på länken. Fortsättningsvis (fr o m 050721) kommer jag inte att lägga in några "tillbakalänkar", utan läsaren får använda "bakåtknappen". Det är mycket smidigare och enklare.

8. Om du klickar på en länk till en annan artikel på min hemsida för att läsa mer om t ex Gödels sats, hamnar du i början av denna artikel. Avsnittet om Gödels sats kanske finns långt in i artikeln. Använd sökfunktionen i din webbläsare (ctrl-f) för att snabbt komma till det aktuella stället (så slipper du bläddra igenom hela artikeln — en del av mina artiklar är väldigt långa). Skriv in t ex "Gödel" i sökfönstret och klicka på "Nästa" så hittar du snabbt alla relevanta avsnitt. I vissa webbläsare hamnar du på första träffen direkt när du skrivit in sökordet, utan att du behöver klicka på "Nästa".

9. Min nya sida (hoppas att du gillar utseendet!) följer helt och hållet den internationella standard som utarbetats för html, css etc. Tyvärr verkar det som att Microsoft försöker skapa sin egen Internetstandard. Ingår detta i Microsofts strävan efter monopol på hela Internet (ungefär som att man försökte lägga beslag på Sun's programmeringsspråk Java, genom att skapa en egen javastandard)? Eller beror det på inkompetens? Dumhet? Ja, inte vet jag, men min sida fungerar utan tvekan bäst med Mozilla Firefox som webläsare. Det uppstår vissa problem, om än ganska obetydliga, för den som använder Internet Explorer (även den senaste version 7). Samma typsnitt tycks vara något större i Explorer än i Firefox, varför t ex text under bilder ibland blir något för stor och inte får helt plats under bilden. Min blåmarkering (enligt punkt 5 ovan) av ny text fungerar inte heller bra. I Firefox räcker det med att markera var den nya texten börjar och slutar så blir det rätt. I Explorer måste man märka ut början och slutet av varje stycke för att blåmarkeringen skall fungera (vilket kan bli ganska jobbigt om ändringen kanske omfattar 25 delstycken). Etc, etc.

Beträffande Explorer så kommer jag bara att blåmarkera början och slutet av mina textändringar. I Explorer kommer då endast första stycket (om jag uppdaterat flera) att vara blåmarkerat (detta gäller Explorer 7 — hur det blir i äldre varianter av Explorer och andra webläsare, och hur det kommer att bli i senare versioner, vet jag inte). Läsaren får själv försöka gissa hur många stycken efter detta som också är ändrade. I de flesta fall framgår säkert detta ganska tydligt av sammanhanget.

Jag har gått igenom varje dokument på min hemsida med Explorer 7 (jag satsar på framtiden) och putsat för att det skall se snyggt ut även där. Jag mottager tacksamt påpekanden om det är något jag missat. Men jag vill verkligen rekommendera läsaren att gå över till Firefox (kan laddas ner här), som, enligt min mening, är trevligare att arbeta med än Explorer och som dessutom anses ha betydligt färre säkerhetshål. Firefox finns på många olika språk, bl a svenska. Dessutom finns Firefox både för Windows, Mac OS X och Linux i686. Vid installationen importeras alla bokmärken från den tidigare webläsaren, så det är mycket enkelt att byta till Firefox.

 

Hur skriver man ut

(tillagt 130901)

När det gäller utskrifter så har jag från och med 130901 ändrat formatet. Tidigare har texten blivit extremt liten, och därmed svårläst, vid utskrift. I CSS (se punkt 4 ovan) har man en särskild mall för utskrifter. Den har inte varit speciellt bra och jag har aldrig orkat sätta mig in i CSS för att rätta till problemet. Jag har ju fått en del klagomål när det gäller utskriftsfunktionen och nu tog jag mig tid att lära mig lite grand CSS. Jag har efter en del experimenterande ändrat så att texten nu blir större och några andra finesser. Bl a, när det gäller länkar, så ser man i utskriftformatet länkadressen (gäller inte interna länkar, eftersom dessa är relativa och inte innehåller "http", vilket är det som triggar att länken friläggs — dessvärre friläggs inte länkar som börjar med "https", men det är knappast något stort problem). Att kunna se länkadresserna på utskriften kan vara bra ifall man skriver ut en artikel för att ge bort. I utskriftsformatet tas sidhuvud, sidfot och vänster kolumn (med menyerna) bort. Kolla gärna i "Förhandsvisa (under "Arkiv") för att se hur utskrifterna kommer att se ut.

Det finns dock fortfarande ett problem. När man väljer "Förhandsvisa" i Internet Explorer eller Mozilla Firefox så ser man att texten är förminskad. Och tittar man i sidhuvudet så står det "Krymp till sidbredd" eller något liknande (i tidigare versioner av webbläsare stod det i stället "Aktivera förminska"). Detta tycks vara en defaultinställning. Det är bara att ändra till "100%" så blir det rätt storlek. Åtminstone Firefox minns sedan denna inställning (vet inte hur det är i Explorer, eftersom jag i stort sett aldrig använder denna webbläsare). Dessvärre så fungerar det dåligt att använda mer zoom än 100%. Det som då händer är att alltmer av de sista orden på varje rad försvinner.
Dvs för att summera, välj "100%" i stället för "Krymp till sidbredd" i Förhandsvisning, innan du skriver ut från min hemsida.
Jag har också märkt att vid utskrift så blir enstaka stycken och fotnoter ibland med alldeles för stora tecken. Detta gäller bara ett fåtal sidor och beror på att det fattas en s k tagg där, så att stycket i fråga inte blir definierat enligt någon mall. Om du upptäcker en sådan sida, vore jag glad om du mailade mig och talade om vilken sida det är, så att jag kan fixa till felet. Tack!

 


Händelser på hemsidan:

Gästboken nedlagd

(tillagt 190826)

Jag har nu lagt ned min gästbok. För länge sedan hade jag ett forum. Detta tvingades jag lägga ned, eftersom det missbrukades på olika sätt. Folk lade t o m upp porrbilder och annat. Plus alla elaka kommentarer. I och med att jag diskuterar väldigt kontroversiella ämnen är det svårt att ha ett diskussionsforum som håller en hög etisk standard. Det kräver i så fall en ständig övervakning, vilket jag inte är beredd att hålla på med. Jag försökte att hålla efter men det räckte inte. Lösningen blev att jag skaffade en gästbok i stället, där folk kunde skriva korta kommentarer. Även detta missbrukades och varje gång jag kollade gästboken fanns långa, långa inlägg på något främmande språk (möjligen var det polska men jag är inte säker). Till slut gjorde jag så att om man ville lägga upp ett inlägg så fick man maila inlägget till mig, så lade jag upp det. Det fungerade visserligen mot spammarna (eller vad man skall kalla dem). Men det gjorde att jag fick väldigt få inlägg. Det kändes väl för jobbigt antar jag. Så nu har jag beslutat att lägga ned gästboken. Förmodligen sörjd och saknad av ingen. Vill du komma med synpunkter eller hälsningar står det dig fritt att maila mig (se länk i vänster ram).

 

Mot framtiden!

(tillagt 190812)

Nu har jag löst problemet med mitt lokala sökscript. Dvs, det fungerar nu som det skall. Förhoppningsvis kommer min hemsida att fortsättningsvis fungera klanderfritt i många år framåt. Beträffande min blogg så har jag inte skrivit där på över ett år. Det känns inte nödvändigt att skriva där, eftersom det idag finns mängder av bra bloggar och hemsidor som tar upp de ämnen jag tagit upp i min egen blogg under många år (jag ger länkar till några av dessa, dels i bloggen den 25/10 2017 dels i avdelningen "Favoritlänkar" i menyn till vänster). På hemsidan har jag emellertid skrivit en hel del under senare tid, vilket framgår av min kronologiska innehållsförteckning (se vänstra ramen).

Om någon av mina läsare upptäcker någon länk eller bild eller något annat som inte fungerar, eller något som ser konstigt ut, är jag tacksam för att få reda på detta så att jag kan ändra. Givetvis är jag också tacksam för påpekanden när det gäller eventuella stavfel och sakfel.

 

Ny server

(tillagt 190806)

Läsaren kanske har märkt att det under de senaste veckorna varit en del problem med min hemsida. Ibland har den inte varit tillgänglig eller så har den visats som en lista med filer. Ibland har det kommit felmeddelanden att sidan inte är säker och ibland har sidorna varit förvanskade så att vänstra ramen med menyerna inte varit med. Sista veckorna har inte heller besöksräknaren på min startsida fungerat. Orsaken till allt detta är att jag i slutet av juli 2019 flyttade min sida till en ny server. Mitt webbhotell uppgraderar och moderniserar och flytten var ett led i detta. Eftersom den nya servern inte var konfigurerad som den gamla, ledde detta till ovan nämnda problem. Jag har ägnat sammanlagt flera veckor åt att sätta mig in i Apache (serverprogrammet) och att åtgärda felen. I skrivande stund (10/8) fungerar allt utom min lokala sökmotor. Jag hoppas få igång den inom några dagar. Gästboken fungerar inte heller fullt ut, men den är mindre viktig och jag har funderat på att ta bort den.

 

Om https

(tillagt 190702)

Från om med slutet av juni 2019 har jag uppdaterat min hemsida från http till https. Läsaren märker detta genom att det i adressfältet nu står "https://gluefox.com..." (i stället för http://...). Plus att man ser ett litet låst hänglås till vänster om https i adressfönstret. Länkar till min hemsida som fortfarande pekar på http fungerar som tidigare (jag har en s k permanent redirect från http till https). Det nya protokollet https innebär ökad säkerhet för mina besökare, eftersom förbindelsen är krypterad. Dvs det är svårare för hackers att avlyssna den som går till min hemsida och också svårare, för att inte säga omöjligt, att agera som "man in the middle". Detta innebär att en hacker lägger sig mellan läsaren och min hemsida, dvs all trafik från läsaren till min hemsida och åt andra hållet går genom hackerns dator (eller någon dator denne kontrollerar). The man in the middle kan då avlyssna all trafik och snappa upp information och möjligen också installera fula program hos läsaren.

Google tillämpar nu ett system för sökning så att den som fortfarande har http hamnar lägre i rankningen vid sökning. Jag observerade under flera månader när jag provsökte på min hemsida hur jag dalat betänkligt i sökresultatet. Goggle vill på så sätt tvinga de som har hemsidor att gå över till https, vilket är bra.

För att ha https måste man ha ett SSL säkerhetsprotokoll som kostar 1000-2000 kr/år. Man måste också gå igenom sin hemsida för att kontrollera att allt fungerar. Jag ägnade ca en vecka åt detta. Har man t ex på en sida en bild, som inte finns på den egna servern utan någonstans ute på Internet (dvs sidan länkar till en bild utanför den egna domänen), och det står http i länkadressen till bilden (dvs sidan är osäker), kommer bilden inte att visas. Läsaren kommer bara att se en fyrkant och ett varningsmeddelande. Nu har jag inga sådana bilder (tror jag) och alla mina interna länkar (till andra sidor på min hemsida) är relativa, vilket innebär att adressen är något i stil med ../../fado/fadotexter.shtm. Detta betyder "gå upp två nivåer i mappstrukturen och gå sedan till mappen fado och öppna filen fadotexter.shtm, som finns i denna mapp". Fördelen med interna länkar är att även om jag skulle byta namn på hemsidan kommer alla interna länkar att fungera. Hade jag haft adresser med http, hade jag fått ändra i varje intern länk (ett hästjobb).

 

Om min nya klocka

(tillagt 170922)

En och annan läsare kanske har noterat att jag nu har en ny klocka på min förstasida. Den tidigare klockan var baserad på Adobe Flash medan den nya är gjord i HTML5. Orsaken till bytet är att Flash håller på att försvinna. Dels är Flash en säkerhetsrisk, dels behövs inte sådana moduler längre i och med att HTML5 har gjort sitt intåg. Adobe har aviserat att man år 2020 kommer att pensionera Flash. Men redan nu har många börjat gå ifrån Flash. I de senaste versionerna av Firefox etc fungerar inte Flash om man inte aktiverar detta manuellt. IOS (operativsystemet för iPhone och Ipad) har överhuvudtaget aldrig kunnat använda Flash, pga synnerligen frostiga relationer mellan Steve Jobs och Adobe.
Har man en väldigt gammal version av webbläsare kanske denna inte klarar HTML5, men i så fall är det nog dags att uppgradera. HTML5 är helt enkelt framtiden och Flash är passé.

Klockan visar CET (Central European Time), vilken bl a gäller i Sverige. Övergång från sommartid till vintertid och tvärtom sker automatiskt.

 

Jag tackar för visat tålamod.


Tillbaka till Huvudsidan

© Krister Renard