"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2010 01 14 15:49

Kristna skrönor och annat


Charles Darwin 1809-1882

Att vara fullständigt neutral inför de svåra ursprungsfrågorna torde vara omöjligt. Även kristna kan många gånger vara vinklade och till och med hitta på saker för att bättra på "sanningen". Den kanske vanligaste kristna skrönan eller vandringshistorian när det gäller skapelsefrågor är den om att Darwin blev frälst och tog tillbaka hela sin teori. Den finns i olika varianter och verkar bara bli mer och mer fantastisk allt eftersom tiden går.

Första gången jag kom i kontakt med denna historia var efter ett föredrag jag hållit om "Tro och Vetande". En ung flicka kom fram och undrade varför jag inte nämnde att Darwin blivit frälst och tagit tillbaka sin teori. Det visade sig att en kristen lärare berättat detta för henne. Då jag kontaktade denne, mindes han bara att han någonstans hade läst att det förhöll sig så, men han kunde inte minnas var. Och det är ganska kännetecknande för människor som berättar historian om Darwins omvändelse. Någonstans har de läst eller hört att Darwin tog tillbaka sin teori. Tyvärr minns de inte var och när. För ett par år sedan fick jag en traktat i min hand, undertecknad "Guds Rikes Röst" (någon adress fanns inte), där det till och med berättades att Darwin blivit så from på gamla dar att han började varje dag med en timmes bön och bibelläsning. Enligt traktaten hade Darwin, då en missionär frågade hur det gått med evolutionsteorin, svarat, "Det var då, när jag var ung och dum som jag kastade ut mina teorier. Jag kunde aldrig tänka, att de skulle få de proportioner de fick."

Det första man kan invända är att det knappast spelar någon roll även om Darwin på gamla dagar faktiskt tagit tillbaka sin teori. Den evolutionstroende skulle inte rubbas i sin övertygelse i alla fall. Vederbörande skulle antagligen säga någonting i stil med, "Att Darwin, när han var gammal och senil och kanske rädd för döden, sviktade i sin logiska klarhet, betyder inte att hans storartade teori är felaktig".

Varifrån kommer då historien om Darwins frälsning? Francis Darwin, som var Charles Darwins tredje son och själv framstående biolog, skriver i The Autobiography of Charles Darwin and the Selected Letters följande:

Det har bland kristna cirkulerat uppgifter där man har påstått att Darwin skulle ha blivit omvänd på sin dödsbädd. Dessa uppgifter är dock inte sanna. Darwins dotter Henrietta har berättat att hela historien uppdiktades, troligen i USA, och kom till allmänhetens kännedom 1915, alltså 33 år efter Darwins död.[1]

Darwins förmenta omvändelse har också undersökts ingående av David Herbert och denne har publicerat resultatet i en bok med titeln Charles Darwin's Religious Views — From Creationist to Evolutionist.[2] Herbert har kommit fram till att historian om hur Darwin tog tillbaka sin teori härstammar från en skrift publicerad av en viss Lady Hope. Hon påstod sig ha varit närvarande vid Darwins dödsbädd och hade då fått vara med om att han återkallade sina teorier. Enligt Lady Hope hade Darwin erkänt att hans teorier var "en ung mans omogna idéer" och att han så småningom hittade tillbaka till tron på Gud. Ingen har kunnat identifiera Lady Hope och man är ganska övertygad om att detta namn bara är en pseudonym. Enligt de efterlevande har ingen person som skulle kunna identifieras med Lady Hope varit närvarande vid dödslägret. Herberts slutsats är att den goda ladyns berättelse sannolikt är en legend som fabricerats av en okänd person, förmodligen boende i USA.

Något annat, som inte direkt är en kristen skröna, utan snarare en missuppfattning, är att termodynamikens andra lag bevisat att utvecklingen från enkla till komplexa organismer är omöjlig. Enligt denna lag så går ett slutet (isolerat) system alltid mot allt större oordning, något som vi alla har erfarenhet av. Eftersom utvecklingen går åt motsatta hållet, från oordning till ordning, bryter den mot termodynamikens andra lag och borde därför inte kunna ske, menar man. Felet med detta resonemang är att man då bortser från kravet på slutenhet. Lagen gäller endast för slutna system, dvs system som inte utbyter energi med sin omgivning. Jorden är emellertid inte ett slutet system, eftersom oerhörda mängder energi hela tiden tillförs från solen. Energiöverföringen mellan solen och jorden kan teoretiskt skapa ökande ordning på jorden under förutsättning att ordningen samtidigt minskar i motsvarande grad på solen. Det finns många exempel på att ordningen kan öka hos ett system där energi tillförs. Förutsättningen är dock att den minskar någon annanstans. Termodynamikens andra lag utgör således inte något absolut bevis mot en utveckling.[3]

Å andra sidan kan man betrakta denna lag ur ett sannolikhetsperspektiv. Om ordningen ökar på ett ställe, samtidigt som den minskar på ett annat ställe, kan detta nämligen ses som en statistisk fluktuation (avvikelse).

Antag att jag i mitten av ett glas, som är fullt med vatten, injicerar en droppe blått bläck (A). Bläcket börjar omedelbart sprida sig i hela glaset och så småningom är vattnet svagt blåfärgat överallt. Detta är ett exempel på termodynamikens andra lag. Från början är allt bläck samlat i en droppe (ordning) men så småningom är det jämnt fördelat i hela glaset (maximal oordning). En statistisk fluktuation skulle nu kunna få bläcket att tillfälligt bli lite mer koncentrerat i en del av glaset. En gigantisk fluktuation skulle till och med kunna få allt bläck att åter samla sig i en koncentrerad droppe. Sannolikheten för det senare är dock så liten att den i praktiken aldrig inträffar. Ingen har någonsin observerat en sådan händelse.

Precis som att man skulle kunna tänka sig en mycket svag ökning av bläckkoncentrationen i någon del av vattenglaset ovan, så skulle man kunna tänka sig en obetydlig ökning av ordningen på jorden på bekostnad av ordningen på solen. Problemet är att ju större fluktuation, desto mindre sannolikhet för att den skall inträffa. Att något så komplext och strukturerat som levande organismer skulle utvecklas på jorden på grund av motsvarande minskning av ordningen på solen, förutsätter en så enorm fluktuation, att sannolikheten för detta måste vara i stort sett identiskt lika med noll.

Sammanfattningsvis kan man således säga att termodynamikens andra lag inte direkt kan användas för att motbevisa evolutionen. Å andra sidan är sannolikheten för så stora fluktuationer inom ett system, så att liv kan uppstå i en del av systemet bara oordningen ökar i motsvarande mån i en annan del, oerhört liten. Även om termodynamikens andra lag inte direkt bevisar att en evolution från död materia till levande, komplexa organismer är omöjlig, så visar den i varje fall att en sådan evolution är ytterst osannolik (här kan du läsa mer om termodynamikens andra lag och sannolikhet).

Det är viktigt att hålla sig till sanningen. Att hitta på egna historier för att "hjälpa Gud på traven" är obibliskt och stöter dessutom bort människor. Det är oerhört tragiskt när det avslöjas att kristna ljuger, eller i varje fall är vårdslösa med sanningen, för att sprida sin tro. Bibeln talar om sanning som något oerhört viktigt. När Jesus står inför den romerske ståthållaren Pontius Pilatus och denne frågar vem han är, svarar Jesus, "Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak: att vittna för sanningen" (Joh 18:37). Kristen tro handlar således om sanning. Att överdriva eller direkt ljuga, hur välmenat detta än är, och hur mycket man än vill hjälpa Gud, får självklart alltid rakt motsatt effekt. De enda vittnen som Gud behöver, är de som talar sanning!

Tillbaka till Det kristna skapelsescenariot

Du kan läsa mer om skapelsescenariot i:
Olika skapelseberättelser, en jämförelse


[1] Dover, 1958, sid 59.
[2] Hersil Publishing, London, Ontario, 1990.
[3] Detta har tidigare diskuterats i samband med att livets uppkomst behandlades.
© Krister Renard