"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Vetenskap eller vidskepelse — vi måste ta debatten

(brev från rektor vid Linköpings Universitet till studenterna med anledning av min kommande föreläsning där)

När jag för en tid sedan blev varse att det i regi av en studentförening skulle hållas en föreläsning om intelligent design (id) i universitets lokaler blev jag mycket bekymrad. Idéerna och motiven bakom intelligent design är naturligtvis något som inte hör hemma på ett universitet.

När jag ser hur starkt forskare inom universitetet reagerat på föreläsningen har jag ändrat hållning. Det är bra att den här föreläsningen hålls och därmed startat dessa reaktioner och fått forskarna att stå upp för våra vetenskapliga värderingar.

Intelligent design är en global rörelse med sina rötter i USA. Den tog fart när högsta domstolen slog fast att man inte kunde likställa skapelseberättelsen med utvecklingsläran i undervisning i skolorna. Den kristna, fundamentalistisk högern, bytte då taktik. I stället för att ställa skapelseberättelsen mot utvecklingsläran försöker man genom kvasivetenskapliga argument misskreditera utvecklingsläran och därigenom underförstått argumentera för skapelseberättelsen.

Huvudidén bakom intelligent design är att människan är för komplicerad för att ha uppstått genom evolutionen utan att det krävs en bakomliggande intelligent skapare. Ett populärt delargument är ögat som påstås vara så komplicerad att det inte kan ha skapas genom de kända mekanismerna bakom evolutionen. Rörelsen växer sig starkare, inte bara i USA, där den kan räkna in president Bush bland sina sympatisörer, utan även i Europa och Sverige. En anledning till att rörelsen har kunnat växa i styrka beror på att vetenskapssamhället till stora delar varit tyst. Man har inte gett sig in på en diskussion eftersom man varit rädd att det skulle kunna skapa uppmärksamhet och ge legitimitet åt tokerierna. Jag är övertygad om att det är fel taktik. Man kan inte tiga ihjäl den här företeelsen.

Enda sättet är att avslöja tramset genom vetenskapligt grundande argument. Ta argumentet om ögats komplexitet till exempel. Det har genom att få stå oemotsagt kommit att framstå som trovärdigt eller i alla fall svårbemött. Argumentet är lätt att bemöta. Redan Darwin själv behandlade ögat i sin bok ”On the origin of species ”. Dessutom kan man genom utvecklingsbiologisk forskning följa ögats utveckling genom hela evolutionen. På tal om Darwin fick han utstå mycket kritik och ta hätska debatter med det religiösa etablissemanget. Den som till stora delar fick ta ansvar för att bemöta kritiken och kämpa ner motståndet var Darwins vän och kollega Thomas Huxley som genom sin kamp fick smeknamnet ”Darwins bulldog”. Man skulle kunna tro att denna kamp vanns genom Darwins och Huxleys insatser. Id-rörelsen visar att så inte är fallet utan att det är en kamp som ständigt måste föras och här har vetenskapssamhället och universiteten en enormt viktig uppgift. T ex har man vid Oxford en professor, Richard Dawkins [en av världens mest kända och mest aggressiva ateister — Kristers kommentar], som har som uppgift att bekämpa ovetenskap och vidskeplighet i samhället. Han har genom sitt arbete fått smeknamnet Darwins rottweiler. Kanske något för Svenska universitet att ta efter.

Varför är den här kampen så viktig att föra? I en tid när religiös fundamentalism av olika slag breder ut sig och strävar efter att ersätta vetenskap och kritiskt tänkande med en auktoritär ovetenskaplig världsuppfattning blir det allt viktigare att försvara vetenskapens, upplysningens och humanismens framgångar. Vi måste alla kämpa för ett samhälle där man respekterar data, kritiskt tänkande och vetenskapliga fakta.

 


 

Kristers kommentar: Ovanstående brev, som således skickades till alla studenter vid Linköpings Universitet, bygger på djup okunnighet om svåra frågor och dessutom bristande respekt inför andra åsikter. Är det någonstans man skall kunna diskutera vad som helst, är det väl på ett universitet. Där skall det vara högt till tak. Endast genom en öppen diskussion, där även "politiskt inkorrekta" åsikter får komma fram, förs vetenskapen framåt. Man får inte glömma bort att alla stora vetenskapliga upptäckter i viss mening är politiskt inkorrekta, eftersom de bryter mot tidigare sätt att tänka. Jag skall inte kommentera ovanstående. I stället hänvisar jag läsaren till mina sidor om tro och vetande, där liknande frågor diskuteras ingående. Jag vill dock säga något om det sista stycket i brevet:

Varför är den här kampen så viktig att föra? I en tid när religiös fundamentalism av olika slag breder ut sig och strävar efter att ersätta vetenskap och kritiskt tänkande med en auktoritär ovetenskaplig världsuppfattning blir det allt viktigare att försvara vetenskapens, upplysningens och humanismens framgångar. Vi måste alla kämpa för ett samhälle där man respekterar data, kritiskt tänkande och vetenskapliga fakta.

För det första är det lågt (t o m lägre än Glocalnet) att hela tiden komma dragande med fundamenalistspöket. Det är skillnad på fundamentalism och fundamentalism. Det som kännetecknar "kristna fundamentalister" är att de tror att Bibeln är Guds ord och att Jesus menade vad han sade. Då kallas man "extremkristen" för att citera en löpsedel i samband med mitt föredrag i Linköping. Kristen fundamentalism är inte samma sak som islamistisk fundamentalism (jag antar att rektorn villa antyda det för att vinna poäng). Den senare vill påtvinga sin världsbild på alla människor och alla som står emot detta mördas. Ja man mördar t o m sina egna barn när de inte rättar in sig i ledet (t ex hedersmord — jag kallar det hellre skammord, eftersom jag inte kan se någon heder i att mörda sina barn). Dylikt är oändligt avlägset det budskap som uppenbaras genom Jesus Kristus.

För det andra. Kristen tro handlar inte på något sätt om att ersätta "vetenskap och kritiskt tänkande med en auktoritär, ovetenskaplig världsuppfattning". Religion och vetenskap kompletterar varandra. Även om de talar om samma verklighet, anlägger de olika perspektiv. Einstein sade en gång, "Religion utan vetenskap är blind. Vetenskap utan religion är lam." Många framstående forskare är/har varit varmt troende. George Smoot, nobelpristagare i fysik 2006 (priset gavs för avgörande upptäckter om big bang), är kristen och sade i en intervju att man i den kosmiska bakgrundsstålningen ser "Guds fingeravtryck". Isaac Newton, en av alla tiders främste vetenskapsman, var djupt troende och 2/3 av hans litterära alster handlar om Gud. Jag håller helt med rektor om att det är viktigt att försvara vetenskapens etc framgångar. Och att vi skall respektera data, kritiskt tänkande etc. Problemet är att alla teorier och modeller innefattar tolkningar av fakta och data. Kritiskt tänkande måste inbegripa möjligheten att granska och kritisera de för tillfället politiskt korrekta tolkningarna. Tolkningar är inte lika med fakta, utan innefattar alltid filosofiska överväganden!!!

Genom att försöka stoppa min föreläsning, ger man ett motsägelsefullt budskap, nämligen att man inte skall "respektera kritiskt tänkande" om det bryter mot vad som för tillfället är politiskt korrekt. "Kritiskt tänkande" i sann mening innefattar inte bara att kritisera de politiskt inkorrekta teorierna, utan också att granska det för tillfället rådande paradigmet. Nu antog ju rektorn en annan och mer konstruktiv attityd, nämligen att öppet debattera dessa frågor. Såvitt jag kan se, är det omöjligt att ha någon annan attityd om man vill hålla en hög akademisk nivå. Dessvärre drar rektors ordval ovan ner argumenteringen på en beklagligt låg nivå. Ord som "tokerier" och "trams" hör inte hemma i en seriös debatt. Det är både respektlöst och okunnigt, med tanke på de många duktiga troende forskare som finns.

I "P1 morgon", dagen efter min föreläsning, sade en av de forskare, som försökte stoppa min föreläsning, att han i stort sett höll med om allt vad jag sade. Jag tror inte att rektorn var närvarande vid min föreläsning, men skulle han ha lyssnat på den (vilket han kanske gjort senare), är jag övertygad om att han också skulle säga ungefär samma sak. Något annat är knappast möjligt om man är seriös och ärlig och "respekterar data, kritiskt tänkande och vetenskapliga fakta".


© Krister Renard