"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Så kan det gå till...

(ett exempel på en debatt om intelligent design, hämtat ur verkliga livet)

Nedan följer en redogörelse för en debatt om intelligent design (fortsättningsvis ofta förkortat till ID) i UNT (Uppsala Nya Tidning) under hösten 2005.

Det hela började med ett inlägg på UNT:s debattsida den 4/10. Författare var Börje Ekstig, fysiker. Inlägget var nästan en helsida och inleddes med:

Ska vi tillåta intelligent design i skolan?
2005-10-04
I Sverige har vi inte ett lika påträngande problem med intelligent design, ID, som man har i USA men vi tillåter religiösa friskolor och jag undrar inte utan oro hur undervisningen om dessa ting går till i dessa, skriver Börje Ekstig.
Avslutningsvis skriver Ekstig:
Det blir intressant att följa den fortsatta utvecklingen i USA. Frågan, som jag ser det, är om man med förespeglad demokratisk öppenhet och tolerans ska tillåta trosövertygelser att tas in i naturvetenskap. Ska vi t ex undervisa om astrologi tillsammans med astronomi? I Sverige har vi inte ett lika påträngande problem med ID som man har i USA men vi tillåter religiösa friskolor och jag undrar inte utan oro hur undervisningen om dessa ting går till i dessa.
(hela Ekstigs inlägg kan läsas här)

Avslutningsvis kommer jag att argumentera för att den aktuella debatten egentligen inte alls handlar om vetenskap eller existensen av "religiösa friskolor", utan att den helt enkelt handlar om rätten att tro på Gud och kristna föräldrars rätt att överföra sin tro till sina barn. Därför kan det vara intressant att notera att Börje Ekstig är medlem i och verksam i Humanisterna, som är ateisternas intresseorganisation i vårt land. Man kan således misstänka att Börje Ekstig inte bara för en strikt vetenskaplig diskussion, utan att det också handlar om ideologi. (På Humanisternas hemsida kan man bl a läsa följande:

Grundläggande för humanismen är kritiskt tänkande och en vetenskaplig kunskapssyn. Humanismen är en sekulär - icke-religiös - livssyn som anser att det inte finns några förnuftiga skäl att tro på religiösa dogmer, gudar eller över- naturliga förklaringar av tillvaron. Humanister har en kritisk inställning till alla former av religion, nyandlighet och ockultism.

Verklighetens "Humanister" (obs namnet på föreningen har inget med att vara human = medmänsklig att göra) har ofta en betydligt mer aggressiv och direkt antikristen inställning än vad som framgår av ovanstående, förhållandevis lågmälda programförklaring. Det intressanta är att deras vrede, för att inte säga raseri, som det faktiskt väldigt ofta handlar om, enbart verkar vara riktad mot den kristna tron. Men mer om detta senare.

Självklart kunde jag inte låta bli att reagera när jag läst Ekstigs inlägg. Så jag satte mig ner och skrev ett svar som var ungefär lika långt och mailade detta till UNT tillsammans med kommentaren att det var rimligt att jag fick lika mycket utrymme som Ekstig (som kristen är man van vid att de flesta tidningar överhuvudtaget inte tar in det man skriver, och tar de in det, förkortas det ofta så att det blir nästan meningslöst eller obegripligt — ofta verkar man ta in debattinlägg från kristna enbart för att det inte skall bli alltför iögonenfallande hur vinklad man är). Hur som helst, döm om min förvåning när man från UNT ringde och ville ha ett foto på mig. Och någon vecka senare, närmare bestämt den 18/10, fanns min artikel på UNT:s debattsida (det går bra att få min autograf mot svarsporto).

Jag var själv ganska nöjd med titeln, "Det trångkulturella samhället". Jag syftade då på att det mångkulturella samhället höll på att bli det trångkulturella samhället. Min artikel började så här:

I ett debattinlägg den 4/10 ställer sig Börje Ekstig frågan, "Skall vi tillåta intelligent design (fortsättningsvis kallad ID) i skolan?" Inledningsvis kallar han ID ett "påträngande problem" och "undrar inte utan oro hur undervisningen om dessa ting går till" i "religiösa friskolor". ID är således ett problem och utgör en fara för det svenska samhället (varför annars denna oro?). Jag har svårt att förstå hur Sveriges framtid skulle kunna hotas av tron på en skapande intelligens. ID är långt ifrån en ny tanke. Det teleologiska gudsbeviset formulerades redan 300 f Kr av bl a Aristoteles. Enligt detta, som grundläggande är detsamma som ID, så tyder ändamålsenligheten i naturen på att det bakom allting finnas en Designer. En uppfattning som delas av många forskare i modern tid. Albert Einstein skrev t ex i ett brev till en god vän, följande:
"En sak är säker, det är en övertygelse jämförbar med en religiös känsla av att världen är uppbyggd rationellt och intelligent som ligger bakom allt avancerat vetenskapligt arbete."
Och Charles Townes, nobelpristagare i fysik 1964, gör ett liknande uttalande:
"Som en troende person känner jag närvaron och handlingarna av en skapande varelse, långt överlägsen mig själv och ändå nära."
Anser verkligen Börje Ekstig att dessa två fysiker utgör ett hot mot mänskligheten? Känner Börje Ekstig oro över att man kanske citerar dessa "farliga" åsikter i religiösa friskolor? Kanske skall vi bannlysa alla sådana texter i vårt land (de tycks f ö vara bannlysta i den kommunala skolans läroböcker)?!
(hela min artikel kan läsas här)

Dessvärre hade tidningen skurit ned min artikel lite grand. Inte mycket, men tyvärr hade man tagit bort citatet av Charles Townes (ovanstående är klippt ur UNT:s nätupplaga och där fanns citatet av honom med). Antagligen tyckte man väl att det räckte med citatet av Einstein, eftersom båda säger ungefär samma sak. I och för sig kan jag hålla med om detta, men det öppnade dessvärre upp för ett angrepp på min artikel som jag strax återkommer till.

När man skriver debattinlägg har man väldigt begränsat utrymme. Därför hade jag inte möjlighet att i mitt svar ta upp alla aspekter av Ekstigs artikel. Annars hade jag också frågat honom vad ID har med astrologi att göra. Att solens läge i förhållande till stjärnorna (de olika stjärntecknen) och planeternas lägen i förhållande till varandra skulle bestämma min framtid har överhuvudtaget ingenting med vetenskap att göra. Få, om ens någon, nobelpristagare i naturvetenskapliga ämnen skulle nog vilja att man införde astrologi som en naturvetenskaplig disciplin. Intelligent Design däremot handlar om att forskare i nobelpristagarklass upplever att ju mer vi tränger in i universums och livets hemligheter, så uppenbaras en allt större komplexitet och sinnrikhet. En komplexitet som de tycker kräver ett djupare svar än bara att det råkade bli så. Det finns ju många vetenskapsgrenar där man just söker efter intelligent design, t ex arkeologi, kryptologi och juridik. Inom juridiken så skiljer man ju mellan avsiktliga och oavsiktliga handlingar, vilka ger helt olika straffsatser. Inom kryptologin, där man studerar till synes meningslösa bokstavskombinationer (eller andra kombinationer av symboler), söker man efter meningsfull information, dvs ett budskap från en intelligent upphovsman. Etc, etc. Varför skulle inte naturvetare kunna ställa sig frågan om det finns en designer bakom universum?! Om nu universum uppvisar tecken på just design. Även om frågor om ändamål ligger i vetenskapens utmarker, så måste dessa ändå kunna ställas. Den vetenskapliga metoden är en metod, formulerad av människor, och inget uttryck för någon yttersta sanning som inte får ifrågasättas. Om sanningen i vissa fall ligger utanför vad vetenskapen kan svara på, ja då måste vi faktiskt vara beredda att gå utanför vetenskapen för att hitta sanningen. Annars blir ju våra teorier om verkligheten verkligare än verkligheten själv.

Självklart förväntade jag mig att få mothugg. Att försvara rätten till konfessionella skolor och att försvara något som innebär kritik mot evolutionsteorin, är normalt som att trampa i ett jordgetingbo. Uppsala, med sina gamla universitetsanor, är ju utan tvekan ett intellektuellt centrum i vårt land (förvisso inte det enda men ett av de mer betydande). Jag förväntade mig nu motinlägg fulla av intellektuell skärpa, som kanske riktigt skulle skaka om mig och min tro. Ingemar Hedenius' (1908 - 1982) ande vilar fortfarande starkt över Uppsala Universitet. Hedenius var professor i praktisk filosofi och stred hela sitt liv mot den kristna tron. Hans bok Tro och vetande (Bonniers 1949) hade ett starkt ateistiskt budskap och fick många människor i vårt land att lämna den kristna tron. Hedenius argument i boken anses idag vara ganska förlegade och jag har personligen svårt att förstå hur man kan lämna sin tro och bli övertygad ateist på grund av Hedenius argument. Snarare är det nog så att man inte hade någon verklig tro innan man läste boken och att man antagligen letade efter intellektuella skäl att lämna den tro man egentligen inte hade. Och så fann man i boken vad man sökte. Hur som helst så förväntade jag mig nu att mina argument skulle bemötas på ett sätt som kanske skulle få mig att uppleva hur hela min värld störtade samman. Jag menar, tänk på alla intelligenta människor som finns här i Uppsala. Professorer och docenter och ärkebiskopar och jag vet inte vad. Och så lilla jag, som sticker ut hakan. En liten pluttig gymnasielärare. Stackars mig! Och vad hände?

Ja, det första som hände var två artiklar som kom samtidigt den 23/10. Den ena var skriven av Per Kornhall, före detta lärare på Livets Ords Kristna Gymnasium och som nu, så vitt jag kan förstå, totalt har bytt sida. Den fyndiga rubriken till hans artikel var "ID-rörelsen har en räv bakom örat". Räven skulle då givetvis vara jag, eftersom Renard är det franska ordet för räv. Kornhall inleder sin artikel med följande rallarsving:

UNT debatt har publicerat flera inlägg genererade av den våg av intelligent design-relaterat material som dykt upp i svenska medier som en efterdyning till rättegången i Dover, USA. Skapelsetrorörelsen i USA hade förlorat kampen om att föra in skapelsetro i det offentliga skolväsendet. Högsta domstolen fastslog för mer än 20 år sedan att skapelsetro är en religionsutövning och inte får undervisas inom biologi. Men rörelsen kunde naturligtvis inte ge sig med det. Detta är människor som tror att evolutionsteori är av ondo och att människor som tror på den kommer att sluta sina liv i helvetet.
(hela Kornhalls debattinlägg kan läsas här)

Jag förstår inte riktigt vad detta har med min artikel att göra. Jag tror inte att man kommer till helvetet bara för att man tror på evolutionsteorin. Och jag känner ingen kristen som har en sådan syn. Det är möjligt att det finns, men dessa torde knappast vara representativa för kristenheten. Och det är inte vad Bibeln säger. Vad som händer efter döden beror på helt andra val här i livet, nämligen hur man förhåller sig till Gud, och inte på vad man anser om evolutionsteorin. Det handlar helt enkelt om vilken sida man väljer, det goda eller det onda (något som jag diskuterar ingående på mina sidor om livsåskådning och kristen tro). Så här ljuger Kornhall, och det dessutom medvetet, eftersom han själv varit medlem i Livets Ord i många år.

I och för sig håller jag med Per om att skapelsetro inte är vetenskap och jag anser därför inte att skapelsetro skall ersätta undervisning i evolution, bigbang etc, så här slår han in öppna dörrar, åtminstone vad mig anbelangar. Nu vänder han ju sig inte bara mot mig, utan också mot andra företrädare för ID. I varje fall så känner jag mig inte träffad av ovanstående på något sätt. Det har ingenting som helst med mitt debattinlägg att göra och inte heller med mina åsikter. Lite längre fram i Kornhalls inlägg är det så min tur att få några mer personliga snytingar:

Jag vill påstå att Krister Renard har en räv bakom örat. När man läser hans inlägg kan man tro att det enda han vill är att tillåta olika åsikter i Sverige. På hans hemsida där han förklarar vad han egentligen vill kan man läsa: "Jag tror det är viktigt att kristenheten inser var striden står... så låt oss kristna rikta om kanonerna lite grand och börja skjuta på själva grunden för ateismen - evolutionen!" [här är ett långt stycke utlämnat, vilket gör att citatet blir aningen missvisande — hela denna artikel kan läsas här — Kristers kommentar].
Varför tycker han att ID är bra då? "Genom att inte blanda in Gud eller någon speciell religion, kommer man förbi de blockeringar som många människor har när det gäller existensen av något övernaturligt, och speciellt då existensen av Gud." och "Och det är just detta som intelligent designrörelsen tagit fasta på. När människor väl börjat accepterat existensen av en Designer kommer detta säkert att leda till att de frågar sig vem denne Designer är." Det han är ute efter är detsamma som resten av ID-rörelsen - att du och jag skall ta emot Jesus och bli medlemmar i deras kyrkor. ID är helt enkelt kristen evangelisation iscensatt av fundamentalistiska strömningar inom frikyrkligheten.

Jag ser i denna text inga som helst skarpa motargument mot det jag påstår i min artikel, utan enbart en demonisering av mig som person och det jag skriver. Jag menar egentligen inte vad jag skriver utan har dolda motiv, nämligen att värva medlemmar till "rörelsen". Som kristen är man kallad av Jesus att vinna människor, det är sant. Detta gäller alla kristna som tar Bibeln på allvar (kan det finnas några andra kristna?). Det är ju själva grunden för den kristna tron, och den sista befallning som Jesus gav sin lärjungar (missionsbefallningen). Detta betyder inte per automatik att allt man säger och gör hela tiden går ut på att manipulera människor till att bli kristna. Det handlar faktiskt om sanning och rätten att tala för det man tror är sant.

Men nu handlade inte debatten om det kristna missionsbudskapet, utan om intelligent design och rätten för t ex konfessionella skolor att ta upp detta perspektiv under lektionstid. När Kornhall skriver, "ID är helt enkelt kristen evangelisation iscensatt av fundamentalistiska strömningar inom frikyrkligheten" blir det hela patetiskt. Mängder av framstående forskare har just denna syn (jag gav ju två exempel i inledningen av min artikel). Och den främsta orsaken till att de har denna syn, är inte att de vill manipulera människor till att bli kristna, utan för att de helt enkelt anser att universum, livet och de olika arterna är så komplexa att det är svårt att förstå hur något så komplext skulle kunna uppkomma utan en intelligent designer (här kan läsaren läsa mer om vad intelligent design innebär).

Sedan blir det ganska tröttsamt när människor hela tiden kommer dragande med "fundamentalistspöket" för att riktigt få till det. En kristen "fundamentalist" spränger inte andra i luften för att de inte tror som han. En kristen "fundamentalist" hatar inte "de andra", tvärtom!!!! En kristen "fundamentalist" råkar bara tro att det han tror på är sant (vilket tyvärr tycks bli alltmer ovanligt, åtminstone bland kristenhetens officiella företrädare). Personligen har jag svårt att förstå hur man skulle kunna vara kristen utan att tro på Gud och Jesus och det kristna budskapet. Så Kornhalls inlägg är ett typexempel på den typ av demagogi som militanta ateister alltför ofta hemfaller till, och jag kan inte se hur det han skriver överhuvudtaget kan kopplas till det jag skriver i min artikel. Denna typ av demagogi innebär ofta ett upprapande av plattityder och plattityder har den stora "fördelen" att läsaren alltid kan läsa in det han vill i dem. Dessvärre bidrar inte plattityder till att man närmar sig sanningen. Men det kanske inte var meningen?!

På samma sida i UNT fanns ett ytterligare inlägg mot mig, skrivet av Staffan Yngve, universitetslektor vid Institutionen för teoretisk fysik i Uppsala och även socialdemokratisk kommunpolitiker. En utomordentligt duktig och inspirerande lärare vet jag av egen erfarenhet, eftersom han varit min lärare på två doktorandkurser, en i kvantmekanik och en i speciell relativitetsteori. Men också med stark socialdemokratisk partifärg och klart negativ till den kristna tron (åtminstone negativ till de som tror att den verkligen är sann) och ett exempel på hur ideologi kan få intelligenta människor att uppnå oanade nivåer av grumligt tänkande. Yngves artikel hade den hurtfriska rubriken "SMS från Gud". Eftersom artikeln är ganska kort lägger jag in den i sin helhet direkt i texten:

SMS från Gud
UNT 23/10 2005
Krister Renard söker stöd hos Einstein för att hitta kreationistiska argument. Citat från Einstein brukar användas i alla möjliga syften. Att Einstein ideligen skulle blanda in Gud i vetenskapliga resonemang synes vara journalistiskt vedertaget, men behöver för den skull inte vara sant. Däremot är Einsteincitaten ofta deformerade eller tagna ur sitt sammanhang. Fysikerna Stephen Hsu och A Zee argumenterar i en nyligen publicerad artikel på nätet (arX-iv.physics/051012) för att det skulle finnas ett slags SMS från Gud i den kosmiska bakgrundsstrålningen. Men inte ens i denna artikel med en fläkt av såväl Knutby som science fiction ges något stöd för att en eventuell skapare skulle ha intervenerat i designen av människan och satt evolutionsbiologin ur spel.
Staffan Yngve
docent i teoretisk fysik och engagerad i
fysikeråret 2005 till minne av Einstein
samt i Designåret 2005

Staffan Yngve börjar således med att ifrågasätta om Einstein verkligen menade det han sa i citatet i min artikel. Tyvärr, som jag nämnde ovan, så hade UNT i tidningsartikeln plockat bort citatet av Charles Townes (däremot fanns det med i nätupplagan), vilket gav Yngve tillfälle att angripa mitt Einsteincitat. Att ifrågasätta båda dessa citat hade naturligtvis framstått som löjeväckande. Det är ganska symptomatiskt när man avfärdar citat man inte gillar som att antingen menade inte den man citerar vad han/hon sade, eller också är citatet "deformerat eller taget ur sitt sammanhang". Yngve nämner sedan i sin signatur att han är engagerad i fysikeråret 2005 till minne av Einstein. Jag antar att han därmed vill antyda att han minsann vet vad Einstein egentligen tyckte om saker och ting. Till skillnad från mig då.

I så fall kan jag nämna att jag vid ett tillfälle under min tid på KTH hade förmånen att i flera timmar lyssna till och sedan samtala med fysikern Abraham Pais. Denne var under många år verksam vid Institute for Advanced Study vid Princeton University och var nära vän med Einstein och åt ofta lunch med honom. Pais var också bekant med Niels Bohr (han berättade att han brukade vara barnvakt åt makarna Bohr när de var på fest). Abraham Pais, som givetvis var mycket yngre än Bohr och Einstein, har skrivit den biografi över Einstein som allmänt anses vara den bästa. Titeln är Subtle is the Lord [Finstämd är Herren]. Orsaken till att Pais besökte KTH var att han var god vän med professor Bengt Nagel, som var min handledare där. Under sitt föredrag berättade Abraham Pais många intressanta detaljer som jag inte kände till innan (jag har läst ganska så många böcker om Einstein och Bohr). Jag fick definitivt inte intrycket att Einstein hörde till klubben "militanta ateister". Snarare tvärtom. Jag har dessutom en bok i min bokhylla med titeln Problem och perspektiv, som innehåller olika artiklar skrivna av Einstein. Dessa berör ett brett spektrum av ämnen; fysik och mer allmänna frågor som etik, politik och annat. Det framgår där att Einstein var starkt engagerad för den då nybildade staten Israel. Han lär t o m ha varit påtänkt som Israels förste president, men tackade nej (vilket nog de flesta judar var tacksamma för — att vara stor fysiker innebär inte automatiskt att man blir en duglig politiker — Einstein hade för övrigt många idéer om hur vi skulle få fred på jorden, idéer som dessvärre saknade verklighetsförankring). Många gånger uttryckte Einstein sin respekt för den judisk/kristna etiken. I Problem och perspektiv säger han t ex på ett ställe (sid 23), "De bästa ledstjärnorna för vår strävan och vårt omdöme har vi fått i den judisk-kristna religiösa traditionen. Den ställer ett mycket högt mål, som vi med våra svaga krafter kunna nå endast mycket ofullständigt, men den ger oss en säker grund för våra värderingar och strävanden". På sidan 57 skriver Einstein följande:

Själva det faktum att våra sinnesintryck äro sådana, att de kunna ordnas av tänkandet (mentala operationer med begrepp, skapande och utnyttjande av speciella funktionssammanhang mellan dem samt sammankopplingen av sinneserfarenheter med dem), detta faktum måste fylla oss med vördnad, trots att vi aldrig kunna fatta det. Man kan säga att "världens eviga mysterium är dess fattbarhet".

Och på sidan 30 skriver han:

Men den som verkligen upplevat de stora framstegen inom detta område [dvs vetenskapens område] måste gripas av en djup vördnad för det förnuft som uppenbarar sig i tillvaron. Genom tänkandet uppnår han en långtgående frigörelse från sina personliga förhoppningars och önskningars bojor, och kan därigenom få den rätta ödmjuka inställningen till storheten hos det förnuft som förkroppsligar sig i tillvaron och som i hela sitt djup är otillgängligt för människan.

I det första citatet uttrycker Einstein sin förundran över att tillvaron är möjlig att förstå med förnuftets hjälp. Underförstått är att tillvaron själv måste vara förnuftig för att den skall kunna förstås av ett förnuft. Den stora frågan blir då varför världen är förnuftigt uppbyggd.

Om det Einstein säger i det andra citatet inte är ett uttryck för intelligent design, ja då måste jag totalt ha missuppfattat begreppet intelligent design.

Det finns således absolut ingenting som talar för att mitt citat av Einstein i UNT och mina citat ovan inte skulle avspegla vad denne innerst inne tyckte. Att påstå något sådant framstår som patetiskt löjligt (klicka här! för att läsa mer om Einstiens vetenskapssyn).

Låt mig, innan jag går vidare, klargöra ett par saker. För det första så handlar inte ID bara om arternas utveckling utan kan också tillämpas på universums uppkomst och livets uppkomst. De två senare problemen har rent vetenskapligt ingenting alls med evolutionsteorin att göra. Darwins teori kan inte förklara hur ett universum kan uppkomma ur ingenting och varför detta universum dessutom råkar få de mycket speciella naturkonstanter och naturlagar som tillåter existensen av liv. Inte heller kan darwinismen förklara hur död materia kan organisera sig till enkla encelliga organismer (livets uppkomst). Universums uppkomst är ett fysikaliskt problem och livets uppkomst ett kemiskt problem. Dessa två områden studeras av fysiker respektive kemister, medan evolutionen studeras av biologer. Många av de fysiker som tycker sig se en Designer i samband med universums uppkomst, accepterar evolutionsteorin fullt ut.

För det andra försöker jag inte bevisa ID eller motbevisa evolutionen genom att citera Einstein. Einstein trodde med all sannolikhet på evolutionen (även om han antagligen inte var speciellt insatt i dess detaljer). Dessutom, när Einstein uttalar sig om, och spekulerar i filosofi etc, har detta givetvis inte samma tyngd som när han uttalar sig inom sitt eget fackområde fysik. Jag använder bara dessa citat av Einstein i ett enda syfte. Nämligen att visa att man kan vara intelligent och naturvetenskapligt kunnig, och ändå tycka sig se en Designer bakom Universum, livet och arterna. Det spelar ingen roll om Einstein hade rätt eller fel. Om han nu verkligen trodde på någon form av Intelligens eller Förnuft bakom Universum, kan man inte bara avfärda sådana tankar med ett hånskratt och prata om "tokerier" och "trams". Då dömer man sig själv.

Men som sagt, Einsteincitatet är ganska oväsentligt. Även om vi tar bort detta ur mitt inlägg, så förändras ingenting. Dessutom, Staffan Yngve nämner ju själv två fysiker, Hsu och Zee, som letar efter ett "meddelande" från Skaparen i den kosmiska bakgrundsstrålningen. Det styrker ju bara vad jag försöker säga i mitt inlägg, nämligen att det finns många forskare som i princip är anhängare av ID. Min fråga står kvar, "Är ateisterna i Sverige oroade över att man citerar framstående forskare som tycker sig se en intelligens bakom kosmos? Skulle det vara ovetenskapligt att citera framstående vetenskapsmän under lektioner i naturvetenskap?" Ateistens svar på dessa frågor är tydligen, "Ja, om dessa forskare inte är politiskt korrekta". Att sätta munkavle på alla tankegångar som inte är politiskt korrekta har emellertid inget med vetenskap att göra. Det är i själva verket motsatsen till vetenskap!!! Och visar att debatten inte handlar om vetenskap utan om ideologi.

Staffan Yngves anspelning på händelserna i Knutby och de SMS som förekom där, tycker jag är ett riktigt bottennapp när det gäller debatter. Vad har Knutby med en seriös debatt om ID att göra? Det handlar uppenbarligen om att skaffa sig billiga poänger. Inte för att komma fram till sanningen, utan för att vinna debatten.

Vidare så skriver Yngve, "Men inte ens i denna artikel med en fläkt av såväl Knutby som science fiction ges något stöd för att en eventuell skapare skulle ha intervenerat i designen av människan och satt evolutionsbiologin ur spel." Även om dessa två fysiker antyder existensen av en intelligens bakom universum, så hyser de således inga som helst tvivel om evolutionen. Och det stämmer säkert. Men här visar Staffan Yngve att han inte förstått begreppet intelligent design. Företrädarna för ID menar att man i skapelsen kan se tecken på en bakomliggande intelligens. Hur denna intelligens valt att skapa är bara detaljer. När skedde det, hur lång tid tog det, hur stor del av det vi kan se idag är resultatet av Skaparens direkta ingripanden och hur stor del har kommit till genom naturliga processer (på grund av de naturlagar och naturkonstanter som Skaparen valt och det initialtillstånd som det hela startade med) är bara detaljer när man diskuterar ID. Här har således alla som på något sätt tycker sig se en Designer i skapelsen något att enas omkring. Så huruvida Hsu och Zee anser att evolutionsteorin utgör den sanna förklaringen till arterna på jorden spelar ingen roll när vi diskuterar ID. Det är en annan diskussion. Uppenbarligare tror de på en intelligent designer som vill meddela sig med människan genom dolda budskap i bakgrundsstrålningen.

Den 31/10 var det så dags för nästa inlägg i debatten, undertecknat av Allan Åkerlund, författare.

Rubriken var som synes, "Gammalt gudsbevis i ny tappning". Och det är ju precis det jag säger i min artikel, när jag inledningsvis talar om att ID egentligen är en variant av det kosmologiska gudsbeviset som formulerades redan av de gamla grekerna 300 f Kr. Så långt håller jag således med Åkerlund, även om jag inte förstår varför han tar upp detta. Han upprepar ju bara det jag själv skriver.

(hela Åkerlunds debattinlägg kan läsas här)

Åkerlund skriver sedan, "Jag gissar att Aristoteles skulle ha förfasat sig över att man använder Einsteins formuleringar i privata brev som ett argument till stöd för ID". Varför då? Menar Åkerlund att privata brev inte gills. Det är helt rätt att citatet var hämtat ur ett privat brev, vilket jag också nämner i min artikel. Men vad spelar det för roll? Förmodligen är man mer ärlig i privata brev och vågar där skriva även sådant som inte är politiskt korrekt. Så jag kan inte se att detta på något sätt tar udden av mitt Einsteincitat. Sedan blir det ännu värre. Åkerlund fortsätter:

Einstein skulle nog ha blivit mäkta förvånad över att ett uttalande av USA:s försvarsminister används för detta syfte. Einstein var nämligen inte bara en genial fysiker utan också pacifist. Utan tvivel skulle han ha protesterat mot den föga intelligenta design för kriget mot terrorismen som Rumsfeld var en av hjärnorna bakom. Rumsfelds "Unknown unknown" är såvitt jag förstår antingen en dålig vits eller en träffande beskrivning av de oförutsedda svårigheter USA hamnat i sedan den väldiga krigsmaskinen kört fast i Irak. Lanserandet av försvarsministern som filosofisk auktoritet är ett högriskföretag som hotar att rasera det lilla förtroendekapital ID eventuellt har.

Här tycks Åkerlund totalt ha missuppfattat mig. Jag kan inte se vad mitt citat av Rumsfeld har med Irakkriget att göra. En stor del av hans inlägg handlar överhuvudtaget inte om intelligent design. Jag funderade allvarligt på att skriva att motinlägg mot Åkerlund, där jag skulle diskutera skillnaden i upphängningspunkter för vapen på F-16 (ett amerikanskt jakt/attackplan som användes i Irakkriget). Skall man ha trippellavetage för Maverickrobotar eller enkellavetage? Man kan ju föra fler med sig när man har tre robotar per upphängningspunkt, men får mycket större luftmotstånd, vilket påverkar planets räckvidd negativt. Jag menar, skall man gå ifrån ämnet, varför inte göra det ordentligt. Men skämt åsido, jag har svårt att förstå hur UNT kan ta in ett sådant här inlägg. Det drar ju ner nivån på hela tidningen.

Orsaken till att jag citerade Rumsfeld var för att jag tyckte "unknown unknowns" [okända okändheter] var ett bra begrepp (Åkerlund missade pluralformen på det sista unknown). Rumsfeld talade vid ett tillfälle allmänt om brister och begränsningar i underrättelserapporter och nämnde då att det fanns tre variabler man måste ta hänsyn till när man tolkar rapporter från underrättelsekällor. För det första finns det "known knowns" [kända kändheter], dvs saker man vet och man vet att man vet dessa. Vi vet t ex hur många F-16 flygplan Norge har och vi vet att vi kan vara säkra på detta. Sedan finns det "known unknowns" [kända okändheter], vilket helt enkelt innebär att vi vet att vi inte vet vissa saker. Vi vet t ex inte hur många Amraam (radarstyrda luftmålsrobotar som bärs av bl a F-16) som Norge har. Det är hemligt. Men vi vet att vi inte vet detta, och kan därför ta hänsyn till det om vi skulle råka i militär konflikt med Norge (vilket väl inte är så troligt). Men, som Rumsfeld sade, så får vi inte glömma bort den tredje kategorin, "unknown unknowns", dvs fakta som vi inte ens vet att vi inte vet om. Det är ju betydligt svårare att ta hänsyn till sådana faktorer, eftersom vi inte ens vet att de existerar (ungefär som att Japan under andra världskriget inte kunde planera försvar mot atombomberna, eftersom man inte kände till existensen av dessa vapen). Det är inte speciellt svårt att förstå varför jag använde detta begrepp i min artikel. Det är ju precis detta misstag som ateister alltför ofta begår, när de bortser från det övernaturliga. De bortser helt enkelt från allt som de inte känner till, vilket knappast är vare sig god vetenskap eller speciellt smart.

Dessutom, det är inte bara jag som tyckte att det Rumsfeld sade var bra. I Scientific American 22/8 2005 fanns en artikel med rubriken "Rumsfeld's Wisdom" med underrubrik, "Where the known meets the unknown is where science begins" [Det är där det kända möter det okända som vetenskapen börjar]. Artikeln handlar om en evolutionskonferens under juni 2005 (World Summit on Evolution), som hölls på en av Galapagosöarna (San Cristobál) med San Francisco University of Quito som värd. Under denna konferens citerade man Rumsfelds "unknown unknowns" två gånger, enligt artikeln. Så får man tro Åkerlund så har nu även evolutionisterna "raserat det lilla förtroendekapital de eventuellt har". Och det dessutom dubbelt upp. Men självklart är det inte så. Rumsfelds uttalande har inget alls med Irakkriget att göra. Det säger något som alla egentligen redan vet, men det är väldigt bra uttryckt, vilket tydligen även världens ledande evolutionister tyckte. Det kan ju vara intressant att notera, att enligt Scientific American så hävdade biologen Lynn Marguilis under konferensen att "...neo-darwinismen är död" eftersom "slumpmässiga mutationer i DNA enbart, inte leder till artbildning". Förmodligen skulle en svensk författare av läroböcker i biologi hellre skjuta sig, än ha med ett sådant citat i sin bok. Darwinismen utgör ju ett absolut faktum, som endast den som är dum, oärlig, fanatisk eller ond skulle komma på idén att kritisera.

Till sist undrar Åkerlund hur den Skapare som ID talar om är funtad. Skall vi hålla oss strikt till ID (som ju är vad debatten egentligen handlar om) så tar inte ID ställning till detta. Det är en fråga för filosofer och teologer. Inte heller Åkerlund har således fattat vad ID går ut på. Men eftersom Åkerlund nu ställer sig frågan kan jag som kristen upplysa om att svaret på vem Skaparen är och hurdan Han är, enligt min mening, besvaras utförligt i Bibeln (men då har vi lämnat ID och kommit in på religion). Åkerlund skriver som slutkläm, "Magister Renard och hans elever rekommenderas att studera någon elementär lärobok i filosofi". Skall jag vara elak misstänker jag att jag glömt bort mer om filosofi än vad Åkerlund någonsin kommer att kunna. Dessutom kan jag rekommendera "författare Åkerlund" att läsa Bibeln. Det är en mycket elementär bok, eftersom den handlar om allt som är grundläggande för den mänskliga existensen.

Sedan var det slut på inläggen mot min artikel. Jag kände mig helt förstummad. Var detta det absolut värsta som läsarna av UNT (varav många är framstående akademiker och evolutionister ut i fingerspetsarna) kunde komma med? Jag hade förväntat mig inlägg som skulle få knäna att vika sig under mig, och där jag skulle känna hur hela min världsbild höll på att rämna när jag läste dem (ungefär så lär Bohr ibland ha känt när Einstein kom med förödande kritik mot kvantmekaniken). Och så fick jag det här. Inte ett enda skarpt argument mot någonting av det jag skrev. Utan bara retoriska knep och plattityder. Einstein menade inte vad han sade eller också var citatet av honom missvisande eller ryckt ur sitt sammanhang och dessutom var det hämtat från ett privat brev, och betydde därför inget. Som inte detta var nog, hade jag en dold agenda och mitt mål hade inget med sanning att göra utan gick bara ut på att få fler medlemmar till rörelsen. Dessutom var jag fundamentalist och antagligen en potentiell flygplanskapare. Man behöver ju bara tänka på alla pingstvänsflygplanskapare vi läst om och alla missionsförbundare som tagit gisslan och sedan skurit halsen av dem framför tv-kameran, för att inse att Kornhalls fundamentalistargument totalt krossar ID. Eller hur?! Hade jag inte varit kritisk till evolutionsteorin innan, så hade jag definitivt blivit det efter att ha tagit del av denna debatt, med tanke på evolutionssidans dåliga argumentering.

Givetvis kunde jag inte låta bli att skriva ett ytterligare inlägg, där jag bemötte ovanstående (fast mycket mer kortfattat än ovan). Det togs dock aldrig in, trots att man lovade att göra det. Märkligt nog så tog man in ett ytterligare inlägg av Åkerlund, där han faktiskt var betydligt vettigare och delvis försvarade rätten att undervisa om ID, vilket ledde till att han i sin tur fick på pälsen av en professor i evolutionsbiologi.

Det är belysande att granska ID-debatten i vårt land. Radio och Tv har haft ett otal program, där man diskuterat ID (undertecknad själv har varit med i några sådana program). Tidningar och tidskrifter har haft mängder av artiklar i ämnet. Men ingenstans, så vitt jag vet, har man gett en vettig redogörelse för vad intelligent design egentligen står för. På så sätt skulle ju människor själva kunna bilda sig en uppfattning. Detta är man tydligen rädd för, så de flesta program har mer eller mindre demoniserat ID-rörelsen som bestående av knäppskallar och dumhuvuden i en salig blandning. Jag var vid ett tillfälle med i TV8, och även om tiden var begränsad, kändes det som ett försök att vara seriös i alla fall. Men sådant utgör undantag. Och det är ovanligt att man nämner alla dessa framstående forskare som grundläggande har ett ID-perspektiv eller att man talar om att tanken långt ifrån är ny. Dessutom tycks man ofta välja företrädare för ID som inte kanske har så mycket att tillföra. Att se Stanley Sjöberg sitta och debattera ID med en forskare, känns helt fel. Jag har den största respekt för Stanley som pastor och broder i tron, men han är inte forskare och kan inte komma med skarpa argument mot en påläst evolutionist.

Oavsett vad man tycker om debatten, tror jag i alla fall att den varit bra. De som tror på skapelse har haft möjlighet att komma fram med sina åsikter (låt vara med stora begränsningar — det är ju knappast någon tvekan om vem som har tolkningsföreträdet i media). Och en sak är säker, den som följde debatten i UNT och är öppen för olika möjligheter, kommer definitivt inte att bli evolutionstroende på grund av denna debatt.

Inledningsvis nämnde jag att debatten egentligen inte alls handlar om vetenskap. Det är i första hand inte en debatt mellan evolutionsteori och intelligent design. Inför varje val kommer frågan om friskolor, och då speciellt konfessionella friskolor, upp. Inför det kommande valet har socialdemokraterna (demokrater?) lovat att göra sin strävan att stoppa de konfessionella skolorna till en huvudfråga. Och media har överflödat av artiklar mot sådana skolor (men också artiklar som tar dem i försvar). I Expressen den 19/4 kunde man läsa en artikel av Christer Sturmark (ordförande i Humanisterna) med rubriken, "Religiösa friskolor förvrider barnen". Den 16/4 hade Lärarförbundets ordförande Meta Fjelkner en debattartikel i DN med titeln, "Förbjud friskolor som står på religiös grund". Etc, etc. I och för sig innehöll båda dessa artiklar en hel del som är värt att tänka på. Konfessionella skolor har ett ansvar att presentera olika sidor av saker och ting, och jag är inte säker på att alla sådana skolor verkligen lever upp till detta (men det är en helt annan fråga som måste regleras genom att Skolverket granskar alla skolor i vårt land — även då den kommunala).

Vad man grundläggande missar är att ingen skola är absolut objektiv och fri från livsåskådning. Den svenska kommunala skolan är minst lika påverkande och vinklad, som vad de kristna skolor jag känner till, är. När man som ateisterna ofta gör, säger att det är samhället och inte föräldrarna som skall bestämma vilken värdegrund och syn på saker och ting som barnen skall präglas med, så låter det kanske bra, men är i själva verket gravt missvisande. Vem är samhället? Jo samhället är människor. Det vi kallar samhället; lagar, bestämmelser, kultur etc, avspeglar helt enkelt medborgarna i ett samhälle. Lagarna uttrycker i princip, i en fungerande demokrati, åsikterna hos minst 51 procent av medborgarna. I praktiken är det tveksamt om lagarna ens avspeglar 51 procent. De styrande politikerna, som kanske väljs av 51 procent av folket (ibland kan det på grund av olika politiska konstellationer handla om en betydligt mindre procent än så), har ofta mer extrema åsikter än vad vanliga människor har. Jag menar att Sverige styrs av en ganska liten klick intellektuella, som man verkligen kan fundera över om de representerar vanligt folk. Vi vet ju att den socialdemokratiska maktapparaten i Sverige utgör en maffia av partikamrater, höga chefstjänstemän etc som alla är släkt eller kompisar eller ingifta med varandra. Så frågan är egentligen hur stor del av svenska folket som verkligen ligger bakom de åsikter som just nu anses vara politiskt korrekta.

Hur som helst, det vi kallar samhället är helt enkelt människor. När vi säger att samhället och inte föräldrarna skall bestämma vilka värderingar våra barn skall ha, innebär detta egentligen att vi säger att vissa människor (den styrande klicken) skall bestämma vilka värderingar våra barn skall ha. Något som är mycket farligt och en grogrund för diktatur. Ateisten menar sig inte bara ha rätt att bestämma över sina egna barn, han anser sig också ha rätt att bestämma vilken värdegrund och vilka åsikter de kristna föräldrarnas barn skall ha. Detta är inte demokrati. Det är åsiktsdiktatur!!! Det var precis av detta skäl som man i FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och i EU-stadgan har skrivit in föräldrars rätt att uppfostra sina barn efter sin religiösa och filosofiska övertygelse (och därmed i förlängningen att välja vilken skola ens barn skall gå i). Man menade att andra världskrigets fasor hade visat hur farligt det är när Staten kan ta kontroll över barns och ungdomars tankar, vilket hade skett både i Nazityskland och Japan och givetvis också i Sovjet (fast Sovjet var ju en av segrarmakterna, så man nämnde aldrig Sovjet i sammanhanget). Socialdemokraterna skrev aldrig under dessa konventioner, vilket väl säger en hel del. Det var en borgerlig regering som gjorde detta, och sedan var det ju svårt för socialdiktatorerna (för det är väl ett mer passande namn, eller hur?) att ta tillbaka detta. Det hade ju sett väldigt illa ut och varit alltför avslöjande.

Men debatten handlar grundläggande inte heller om kristna friskolor. Den handlar om Gud! Hur kan det vara så viktigt vad människor tror om alltings ursprung? Hur kan "normala" människor blir så fullständigt rosenrasande över att någon tvivlar på evolutionen, eller på att universum uppkommit ur ingenting? Det är egentligen fullständigt obegripligt. Man tycker att det borde vara betydelselöst.

Vi kan ju jämföra med en annan sak. Den förklaring man lär ut på fysiklektioner i svenska skolan, till varför flygplan kan flyga, vet man idag är i princip fel (jag skriver lite om detta här) Varför har vi inte en intensiv debatt om detta (det har faktiskt varit en sådan i många flygtidskrifter)? Jo därför att det är inte speciellt viktigt (annat än för experterna). Varför är då frågan skapelse/evolution så oerhört viktig? Jo, för att det handlar om vem människan är. En slags elektromekanisk biorobot (som ateisterna hävdar), eller en varelse, en människa, skapad av Gud, med förmåga till sann kärlek, till att fatta beslut utifrån fri vilja och med ansvar för, och en mening över, sitt liv (vilket Bibeln hävdar). Jag läste nyligen på TV24 att en framstående neurolog nu lagt fram en teori om att brottslingar inte kan hjälpa att de begår brott. De styrs helt och hållet av sin hjärnstruktur och gör bara det de är programmerade att göra. Om detta skulle stämma, kan man ju undra vad vi har för anledning att tro att denne neurologs teorier är korrekta, eftersom dessa i så fall måste vara resultatet av denne neurologs hjärnstruktur. En robot talar om att en annan robot är styrd av sitt program. Hehehe. Som om inte den förste roboten i så fall också var styrd av sitt program. I så fall kan ju knappast något mänskligt uttalande betyda någonting. En tanke så korkad, att endast en mycket lärd man skulle ha kunnat komma på den.

Frågan om vem människan är, utgör således en ödesfråga när det gäller för eller emot Gud. Och eftersom ateisten bestämt sig för att Gud inte finns, ja då blir frågan om människans ursprung den viktigaste av alla frågor. Viktigare än att äta, ja nästan än att leva. Därför dessa vredesutbrott, denna aggressivitet, detta hån och denna totala avsaknad av respekt för motsidan.

Jag respekterar den som inte tror som jag. Jag har inga som helst problem med detta. Självklart kan man komma fram till olika slutsatser utifrån samma fakta (vilket inte betyder att alla slutsatser är lika sanna — men det är en annan sak). Och ibland har vi ju inte ens tillgång till samma fakta. Men vad jag inte respekterar är den som anser sig ha rätt att tala om för mig vad jag får tycka och tro och vad jag har rätt att överföra till den kommande generationen. Om jag har rätt eller fel, spelar ingen roll i sammanhanget. Om jag vill tillbe diskbänken i mitt kök och tror att universum uppstod i min grannes toalett, så har jag rätt att tro detta. Demokrati innebär rätten att ha fel i sina åsikter (som yrkesman har man givetvis inte rätt att ha fel, eftersom man då inte kan utföra sitt yrke tillfredsställande). De flesta människor strävar säkert efter sanningen, men när det gäller de yttersta frågorna, kan vi aldrig vara helt säkra. Hur säkra vi än tror oss vara. Alltså måste vi respektera den som inte tror precis som vi. Ingen kan med absolut säkerhet veta hur universum kommit till, hur livet uppkommit och varför de olika arterna ser ut som de gör. Låt mig avslutningsvis låta den persiske poeten och matematikern Omar Khayyam (ca 1050 - 1120) uttrycka det jag försöker säga, fast mycket bättre och vackrare än vad jag själv skulle kunna:

Bland rymdens världar går min blick ej vill,
besvarad tiger mången fråga still.
Den minsta gåtan ensam aldrig löstes:
vad själv jag är och varför jag blev till.
       (ur Rubaiyat i Sten Selanders översättning)

Tillbaka till "Intelligent Design"

© Krister Renard