"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Det fria ordet vid Göteborgs Universitet (historien om en föreläsning med förhinder)

Den 14/3 2007 var jag inbjuden av en förening för kristna läkarstudenter att tala om intelligent design vid Göteborgs Universitet. Precis som vid min föreläsning i samma ämne på Linköpings Universitet (se min avdelning om Intelligent Design) så reagerade vissa personer mycket skarpt när de fick höra talas om den kommande föreläsningen. En upprörd student annonserade t ex att han skulle anordna en fest samma kväll, dit han bjöd alla som hade tänkt gå på min föreläsning. Vederbörande insåg säkert att detta inte skulle räcka för att hindra alla studenter att få höra om intelligent design. Jag vet inte om han (det var en han, det vet jag) kände till min föreläsning i Linköping, för i så fall förstod han att det inte heller skulle fungera med att få Universitetet att förbjuda föreläsningen. Det hade ju i så fall bara lett till att ännu fler skulle komma och lyssna. Men Sanningens Fiender är inte de som ger upp i första taget. Lite grävande journalistik kan göra underverk i kombination med den politiska korrekthetens tvångströja, som vilar som ett blytäcke över vårt land. Så vederbörande började gräva på min hemsida i hopp om att finna något som var tillräckligt politiskt inkorrekt för att göra mig omöjlig som föreläsare på ett "respektabelt" universitet. Och eftersom min hemsida knappast är känd för sin politiska korrekthet, var ju detta en ganska enkel uppgift.

Vederbörande konstaterade, efter en snabb genomläsning av några artiklar, att jag var både homofob och islamofob. Homofob, eftersom jag ställer mig tvekande till homoadoptioner. Jag har den suspekta åsikten att adoptioner är till för barnens bästa och inte för att tillfredsställa vuxnas behov. Remissinstanser som Läkarförbundet, Rädda Barnen, BRIS (Barnens Rätt i Samhället), BO (Barnombudsmannen) m fl avvisade förslaget att homosexuella par skulle få adoptera barn. Så jag är i gott sällskap. Man kan undra om representanter för Läkarförbundet skulle få föreläsa vid Göteborgs Universitet med tanke på deras syn på homoadoptioner.

Dessutom var jag som sagt islamofob, eftersom jag har kritiska synpunkter, både på islam och islamister. Men jag kan inte se på vad sätt detta gör mig till islamofob. Eftersom jag är kristen så tror jag inte att Koranen är Guds ord eller att Muhammed är Guds profet. Trodde jag det skulle jag givetvis omedelbart bli muslim. Tror verkligen samtliga ledamöter i kårstyrelsen vid Göteborgs Universitet att Koranen är Guds ord och att Muhammed är Guds profet? Annars är de ju också islamofober?! Eller...? För då menar de ju faktiskt att muslimerna har fel i sin tro!

Muslimerna å sin sida tror ju inte att Jesus är Guds son eller vår Frälsare (skulle de göra det, skulle de självklart bli kristna) och det finns tusentals muslimska hemsidor på nätet som kritiserar den kristna tron och talar om att den är en falsk tro. Ingen kallar muslimerna för kristofober för det. Självklart måste man ha rätt att säga att man tror att en religion är falsk. Ateisterna tar ju sig den rätten varje dag. Det är en del av demokratins yttrande- och åsiktsfrihet. Min hemsida handlar till stora delar om den kristna tron och givetvis måste jag då kunna diskutera andra religioner och ta upp skillnader och likheter. Och givetvis måste jag ha rätten att dra slutsatsen att min tro är sann. De trosföreställningar som säger emot min tro blir då definitionsmässigt osanna (Koranen påstår klart och tydligt att Jesus aldrig korsfästes och att Han inte är vår frälsare). Jag kan inte se något kontroversiellt i detta. Och jag kan inte se att detta gör mig till islamofob. Lika lite som att jag inte tror på flygande tefat gör mig till UFO-fob.

Människor som försöker stoppa den fria debatten genom att lägga till ändelsen -fob på alla och envar, vars åsikter de inte tycker om, är själva "sanningofober", eftersom de tycks vara mer intresserade av att vara politiskt korrekta än att finna sanningen.

Hur som helst, personen i fråga (som jag givetvis inte vet vem det är) kontaktade kåren och berättade att en kristen förening, som var ansluten till kåren, hade bjudit in en homo- och islamofob att föreläsa. Kåren, som givetvis också verkar i den politiska korrekthetens tecken, kontaktade den kristna föreningen och meddelade att om de genomförde föreläsningen så skulle de uteslutas ur studentkåren! Motiveringen var att Göteborgs Universitet kunde få dåligt rykte om man lät en homo-/islamofob föreläsa där.

Kåren erkände (efter att de läst lite grand på min hemsida) att mina artiklar inte utgjorde hets mot folkgrupp (vilket de verkligen inte gör), men att de ändå innehöll åsikter som var oacceptabla. Jag kan förstå att man inte vill tillåta talare, vilka bryter mot lagen och t ex hetsar mot minoriteter. Men vad jag inte kan förstå är hur man kan stoppa en talare bara på grund av att man inte gillar dennes privata åsikter, som dessutom inte kommer att beröras under föreläsningen.

Om jag inte själv hade varit involverad i det hela, så hade jag haft svårt att tro att någonting så absurt skulle kunna ske vid ett svenskt universitet. Man är således inte välkommen att föreläsa vid Göteborgs Universitet om man har politiskt inkorrekta åsikter. Och då talar jag inte om själva föreläsningsämnet, utan om man överhuvudtaget har en åsikt som inte är politiskt korrekt, så får man inte föreläsa vid Göteborgs Universitet. Oavsett att denna åsikt inte har något med själva föreläsningen att göra. Det kallar jag tankekontroll!

Apropå dåligt rykte. Ett universitet som förkväver åsikts- och yttrandefriheten i den politiska korrekthetens namn, löper väl snarare risk att få dåligt rykte. Jag trodde att ett universitet skulle vara en tummelplats för olika åsikter och tankar. I själva verket tycks det som att universiteten blivit fossiliserade cementklumpar som förkväver alla fria tankar. Något som inte bådar gott för framtidens forskningsresultat.

Jag tänker mig nästa års reklambroschyr för Göteborgs Universitet.

Kom till Göteborgs Universitet! Vi garanterar 100-procentig politisk korrekt undervisning och kommer att göra allt för att skydda dig mot alla felaktiga åsikter och tankar. Vi kommer på så sätt att hjälpa dig att tänka de rätta tankarna som gör att du blir ansedd som rumsren av den politiska korrekthetens Högsta Domstol, och kanske till och med får komma med i TV.

Den politiska korrektheten är fördummande, eftersom den inte tar in andra åsikter. Det spelar ingen roll om dessa åsikter är felaktiga eller ej. Genom att möta och försöka bemöta andra tankegångar, finslipar och skärper man sina egna åsikter. Genom att tysta alla kritiska röster, bygger man upp en världsbild som inte är byggd på sanning och observation utan på blind ideologi.

Man ser hur människor, och då till och med ungdomar (som man skulle förvänta sig mer av när det gäller den fria tanken), slår knut på sig själva i sin iver att vara politiskt korrekta in absurdum. Detta leder till att man får en förvirrad och motsägelsefull världsbild. Enligt islam skall en gift man som begår en homosexuell handling stenas och en ogift man som begår samma handling skall ha 100 piskrapp (se min artikel om islams syn på homosexualitet). Det kallar jag homofobi! Men i den politiska korrekthetens namn får man således inte säga att islam är en homofob religion, samtidigt som det är tillåtet att säga detta om kristendomen, som ju inte föreskriver att homosexuella skall straffas eller särbehandlas (homoadoptioner handlar inte om särbehandling på grund av sexuell läggning, utan om huruvida två personer av samma kön verkligen kan ge ett barn vad det behöver — det handlar således om adoptioner utifrån ett barnperspektiv och inte från ett vuxenperspektiv).

Man undrar om Elisabeth Ohlson (hon som gjorde den ökända eccehomoutställningen) vore välkommen som talare på Göteborgs Universitet? Självklart vore hon det. Trots att hon genom sin utställning hädat den kristna tron mer än kanske någon annan människa i modern tid. Skulle en muslim vara välkommen som talare på Göteborgs Universitet? Självklart! Trots att vederbörande (om vederbörande är en rättrogen muslim) anser att homosexuella gifta män skall stenas. Och dessutom anser att kristendomen är en falsk religion. Dvs ett solklart fall av både homofobi och kristofobi. Som sagt, det är inte lätt att vara politiskt korrekt. Det är mycket man skall hålla reda på för att inte säga fel. Ungefär som mytomanen, som hela tiden måste hålla reda på alla sina lögner för att inte säga emot sig själv.

Det är djupt tragiskt det som skedde i Göteborg och om det är en indikation på framtidens debattklimat, ja då går vi mot mörka tider i vårt land. Filosofi betyder "vän av vishet". Vishet är kopplad till tolerans för andra åsikter och kulturer (men behöver inte betyda att man håller med om allt). Det tycks som att vi har allt färre sanna filosofer. Däremot är det ingen brist på fobosofer (fiender till vishet). Sanningens fiender skördar nya lagrar. Frågan är vem som vinner på det? Knappast Göteborgs Universitet. Bortsett från möjligen Fobosofiska Fakulteten där, om den finns. Men det gör den väl inte! MEN DET GÖR DEN VÄL INTE?! Eller...?


Tillbaka till "Intelligent Design"

© Krister Renard