"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2007 01 17 00:38

Välkommen till min hemsida!

Eftersom du kommit hit via Dan Larhammars hemsida, vill jag bara komma med några korta kommentarer. Enligt Larhammar så utgör min hemsida ett typexempel på pseudovetenskap. Det är då viktigt att man klargör vad man menar med detta begrepp. Jag skulle därför vilja rekommendera att du först läser vad jag skriver om pseudovetenskap, innan du går vidare i mina texter.

Larhammar och jag verkar vara ganska överens om begreppet pseudovetenskap som sådant. Däremot har vi olika åsikter om vad som skall räknas dit. Evolutionsbiologi är inte i sig pseudovetenskap. Detta torde vara ganska självklart. Men det finns dessvärre riktningar inom evolutionsbiologin som klart sysslar med pseudovetenskap.

Antag att en evolutionist säger ungefär så här, "Evolutionsteorin är den bästa teori vi för närvarande har när det gäller att förklara de olika arterna på jorden. Även om den, lika lite som någon annan vetenskaplig teori, kan bevisas i någon absolut mening, är jag dock övertygad om att den ligger ganska nära sanningen och att den långsamt närmar sig denna. Men man får inte glömma bort att studiet av ursprung är mycket svårt, eftersom vi till stor del är begränsade till att studera spåren av det förflutna. Dessutom kan evolutionsprocesser inte upprepas i vanlig bemärkelse, varför studiet av dessa alltid kommer att vara behäftat med osäkerheter. Även om jag personligen är övertygad om att evolutionsteorin i stort sett är korrekt, så erkänner jag att det finns andra möjligheter, som inte kan uteslutas vare sig på logiska eller observationella grunder." Då har jag inget alls att invända. Det är en inställning som är vetenskaplig och som jag i högsta grad respekterar.

Problemet är att få evolutionister tycks medvetna om svårigheten i att studera ursprung. De tycks tro att man med samma säkerhet kan uttala sig om universums, livets och arternas uppkomst, som man kan när det gäller hur många ståndare en blåsippa har. Det är tyvärr alltför vanligt att evolutionister kommer med ungefär följande påstående (jag har mängder av exempel på uttalanden av denna typ på mina sidor om evolutionen), "Evolutionen är en absolut sanning. Den utgör helt enkelt ett faktum som ingen modern och förnuftig människa kan betvivla. Även om vissa detaljer återstår att förklara, är vi lika säkra på att evolutionen är den sanna förklaringen till arternas ursrpung som vi är säkra på att jorden är rund. Det finns helt enkelt ingen annan möjlig förklaring. Alla andra förklaringar faller på sin egen orimlighet och den som betvivlar evolutionsteorin måste antingen vara okunnig, ointelligent, fanatisk eller ond." Inför sådana uttalanden ropar jag stopp och belägg! Den som resonerar på detta sätt har lämnat det som normalt kallas vetenskap (eftersom man inte längre följer vetenskapens accepterade spelregler) och blivit ideolog. Då kan vi verkligen tala om pseudovetenskap.

Jag påstår inte att allt jag skriver på mina sidor om biokemi (eller på några andra sidor) är hundraprocentigt korrekt. För det första utvecklas vetenskapen ständigt och jag har inte möjlighet att följa med och ändra hela tiden. För det andra är jag inte biokemist och har säkert missuppfattat vissa saker. Jag menar ändå att den kritik jag kommer med inte utan vidare kan avfärdas. Jag kan inte se att man har någon logiskt tillfredsställande förklaring till hur komplexa system har kunnat utvecklas spontant (blodets förmåga att koagulera, synsinnet, talförmågan etc, etc). Det faktum att bakterier kan utveckla resistens mot antibiotika bevisar inte bortom varje rimligt tvivel att en enkel cell har kunna utvecklas till något så komplext som fåglar, valar och inte minst människan med hennes unika egenskaper som självmedvetande, samvete, talförmåga etc. Det är att extrapolera långt utöver vad som är rimligt och försvarbart. Dessutom, om man nu vill bli av med Gud, vilket tycks vara det yttersta målet för många evolutionister, räcker det inte med att föklara arternas uppkomst. Man måste också förklara livets och universum uppkomst (något som jag behandlar ingående på min hemsida). Och om dessa vet vi i stort sett ingenting.

Ateisten tycks totalt hundraprocentigt säker på att allting i universum uppkommit enbart genom naturliga orsaker. Trots att ingen människa någonsin sett någonting uppkomma ur ingenting, är ateisten således säker på att universum uppkommit ur ingenting. Ja t o m så säker att han ofta förlöjligar var och en som har en annan syn. De flesta ateister tycks vara totalt omedvetna om att många framstående fysiker är (eller har varit) övertygade om att det bakom universum måste finnas en överlägsen intelligens. En av dem var Albert Einstein. Vidare menar ateisten att detta, ur intet, självgenererade universum dessutom av en slump fått de ytterst speciella egenskaper som tillåter kolkemi. Sedan har livet uppkommit av sig självt. Poff! Och detta trots att vi inte ens lyckats kopiera livet i våra laboratorier, och trots att ju mer vi vet om livet så upptäcker vi hela tiden att det är ännu mer komplext än vi trott innan. Och när det gäller livets uppkomst kan det inte handla om en gradvis utveckling i små steg, utan allt måste skett i ett enda gigantiskt slumpsprång. Och sedan har det till slut, endast genom slump och naturlagar, uppkommit varelser som kan sitta och fundera över varifrån de kommer. Och ateisten tycker inte ens detta är konstigt. Och dessutom tycker han alltför ofta att den som inte tror som han, lider av hybris och mental retardation. Och inte nog med det, ateisten är fullkomligt säker på att dessa slumpgenererade varelser är förmögna att dra absolut korrekta slutsatser om sin egen tillblivelse. Jag önskar verkligen jag hade den tron på det mirakulösa! Kristendomen skulle behöva många fler människor med en sådan stark tro.

Tillbaka till "Biokemi och evolution"

© Krister Renard