"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2014 08 15 11:48

Skapelse eller evolution?

Varje tid har sina förhärskande paradigmer, dvs övergripande tankeströmningar, i vars "ljus" alla observationer och spekulationer tolkas. Det är ingen tvekan om att ett av vår tids dominerande paradigmer är evolutionsparadigmet. Alltings ursprung — universums, livets och människans — förklaras här med hjälp av en kombination av slump och naturlagar. Evolutionsmodellen, som från början var en rent biologisk modell, används numera för att förklara nästan allting, eller som den amerikanske filosofen Tomas Nagel uttrycker det:

Vissa kan frestas att erbjuda, eller åtminstone att föreställa sig, en evolutionär förklaring, så som bruket är i dessa dagar för allt under solen. Evolutionärt viftande är ett exempel på tendensen att ta en teori som har varit framgångsrik inom en domän och tillämpa den på vad som helst annat som man inte begriper — ja inte ens tillämpa den, utan vagt föreställa sig en sådan tillämpning.

Evolutionsperspektivet anses allmänt, i massmedia och skolans läroböcker, vara fullständigt bevisat bortom varje rimligt tvivel. Möjligen återstår några smärre luckor att fylla i. Man menar t o m att evolutionsteorin inte längre kan betraktas som en vetenskaplig teori, utan att den i själva verket är ett faktum, vilket inte kan, bör eller får ifrågasättas. Varje kritik av evolutionen bemöts oftast med hån, löje och förakt. Utmärkande är att man sällan bemöter kritikernas argument utan koncentrerar sig på att tala om hur dumma, okunniga och oärliga kritkerna är. Och visst finns sällskapet för platta jorden representerat även bland evolutionskritiker, tyvärr, men det finns också seriös kritik från framstående forskare, vilken är väl värd att ta på allvar. Följande sidor försöker ta upp sådan seriös, vetenskaplig kritik av teorierna för universums, livets och arternas ursprung. Huruvida jag verkligen lyckats överlåter jag åt den ärlige läsaren att avgöra.

Här kan du läsa vad en f d evolutionist skriver. Jag tror hennes berättelse är ganska så typisk och ger en god bild av hur självklart de flesta upplever evolutionens sanning, utan att ha någon verklig täckning för detta.

© Krister Renard