"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"Ju längre ett samhälle
kommer från sanningen,
desto mer kommer detta
samhälle att hata dem
som säger sanningen"
(George Orwell)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

"För att komma till flodens
källa måste man simma
mot strömmen."
(Stanislaw Jerzy Lec)

"Jag noterar att alla de
människor, som är för
abort, redan är födda."
(Ronald Reagan)

Textsökning via Google

 GOOGLE - SÖKNING DIREKT...

Skriv in en specifik fråga, en fras eller ett namn
Sök i www.gluefox.com På svenska


De två valen ovan ("Sök i www.gluefox.com" respektive "På svenska") förefaller märkliga. Jag har bara tagit färdig kod från Google, så det är inte jag som designat sökfunktionen. Att välja mellan att söka på min hemsida eller att söka på svenska ter sig som ganska hjärndött och jag förstår inte vad Google menar (i båda fallen söker Google endast på min hemsida). Jag har testat lite grand och inte funnit någon skillnad.

Hur som helst kan ovanstående sökfunktion användas för att söka internt på min hemsida.

I vissa avseenden fungerar googlesökningen mycket bättre än min gamla sökfunktion (som återfinns nedan). Bl a så får man "snippets", dvs ett kort utdrag ur texten, runt omkring sökorden. Man kan använda Googles olika funktioner, t ex att lägga citationstecken runt ett sökuttryck för att endast få träffar på det exakta uttrycket. Vill man endast hitta ställen där alla sökord finns med (men inte kräver att det är det exakta uttrycket), lägger man plustecken (+) framför varje ord (+Gösta +Öman t ex), dvs funktionen blir AND (och). Skriver man flera ord, men utan citationstecken eller +, får man träff även där bara ett av sökorden finns (fungerar som OR, dvs eller). Även metakaraktärer fungerar (*). Söker man på "evolution*" får man träff inte bara på "evolution" utan även på "evolutionen, evolutionsteorin, evolutionär" etc. En ytterligare fördel är att man kan söka enbart på dokument som är ändrade senaste dygnet, veckan, månaden eller valfri period.

För att slippa bläddra igenom hela dokumentet, använd din webläsares söfunktion och sök på något av de aktuella sökorden!

Tidigare fungerade min gamla sökmotor mycket bättre än Google (lokalt), men det verkar som att Google numera (våren 2012) hittar i stort sett allt man söker på. Men pröva gärna min gamla sökmotor om det inte blir några träffar via Google. Meddela mig gärna om Google missar något.

Dessutom är det så att min gamla sökmotor är skriven i ett cgi-script. Numera stöder inte mitt webhotell sådana script och det är antagligen bara en tidsfråga innan den gamla sökmotorn upphör att fungera. Antingen får jag då installera ett javaprogram för sökning eller också kanske Google den dagen blivit så bra att detta inte behövs.


Textsökning


Text to Search For:
Boolean: Case


(min gamla sökmotor)

 

Här kan du söka efter ord eller uttryck på min hemsida. Om du vill att alla sökorden, som du skrivit in, skall finnas med i en träff (dvs logiskt "och"), så väljer du "AND" under "Boolean". Vill du i stället att det skall räcka med att minst ett av de sökord du angett ingår, för att du skall få träff (logiskt "eller"), väljer du "OR" under "Boolean".

Har du t ex skrivit "Darwins evolutionsteori" i textfältet och sedan valt "AND", får du endast träff på de ställen där båda två orden ingår. Om du i stället valt "OR", får du träff på de ställen där ordet "Darwins" förekommer, där ordet "evolutionsteori" förekommer och där hela uttrycket förekommer.

Om du väljer "Case" till "Insensitive", så spelar små och stora bokstäver ingen roll. Har du t ex skrivit "Bibeln", så får du träff både på "bibeln" och "Bibeln". Väljer du i stället "Sensitive", skiljer sökmotorn mellan små och stora bokstäver.

Sökmotorn ger en lista över de filer på denna site, som innehåller det sökta ordet eller uttrycket, i enlighet med de sökkriterier du valt. Eftersom en fil kan innehålla många A4-sidor, underlättar det om du sedan använder "finn"-funktionen i din webläsare och där väljer ett av sökorden. Då kommer du direkt till rätt ställe och slipper bläddra fram och tillbaka. Ibland kan det givetvis finnas flera ställen i samma fil som uppfyller sökkriteriet. Då kan man använda webläsarens "sök nästa"-funktion för att stega sig fram.

Sökmotorn har inga metakaraktärer (typ *), men söker man på t ex "fartyg", så får man träff på alla ord där dessa bokstäver ingår (t ex fartygsbefäl, krigsfartyg etc).

Om du har en Macintosh kan du inte ha "Character Set" i läge "Western (MacRoman)", utan måste ha den i läge "Western (ISO-8859-1)". I fel läge hittar inte sökmotorn å, ä etc. Detta gäller i varje fall om du kör Netscape — det senare är kanske inte helt aktuellt. Jag har svårt att tro att någon idag använder Netscape. (För den som inte vet så var Netscape pionjären bland webläsare. De första versionerna av Internet Explorer var bara plagiat av Netscape. Tyvärr hade inte Netscape en chans att konkurrera med Microsoft, utan försvann så småningom.)

För att göra effektiva och snabba sökningar är det bra att känna till ungefär hur sökmotorn fungerar. Vill man söka på t ex två ord och väljer "AND" som sökkriterium, så räcker det med att de två orden förekommer någonstans i en fil för att det skall bli träff. De behöver inte stå intill varandra, utan det ena ordet kan förekomma i början av dokumentet och det andra i slutet, och de två orden behöver inte ha något samband alls. Det kan också hända att sökorden ingår som delar i helt andra och längre ord i texten. Stora filer, som innehåller mycket text, ger därför ofta helt ointressanta träffar. Så vid sökning på ett eller flera ord är det bra att ta så ovanliga, så långa och så karakteristiska ord som möjligt, och även utnyttja små och stora bokstäver (vid namn t ex). Söker man exempelvis på namnet "Öman" men har "Case" i läge "Insensitive", får man träff, inte bara på "Öman" utan även på "sjöman". Väljer man däremot "Case" till "Sensitive", så slipper man att få träff på "sjöman", eftersom vi där har litet ö.

När det gäller antal träffar, verkar den angivna siffran ibland förvirrande. Det kan stå hundra träffar på bara ett par sidor ibland. Det beror på att sökmotorn räknar på ett visst sätt. Låt mig ge ett exempel: Antag att du vill söka på "Sven Öhman". Om du skriver dessa två ord och sätter "Case" till "Insensitive", får du kanske svaret 100 träffar på en sida. I själva verket finns namnet "Sven Öhman" kanske bara en enda gång på denna sida. Med antal träffar menar sökmotorn inte hur många gånger "Sven Öhman" förekommer, utan hur många gånger något av de två orden förekommer (eventuellt ingående i längre ord). Öhman kanske bara finns på ett ställe på den angivna sidan. Däremot så kanske bokstäverna "sven" (liten eller stor bokstav spelar ju ingen roll vid "Case" lika med "Insensitive") ingår i massor med ord (t ex "svensk"). Varje gång sökmotorn hittar dessa bokstäver registrerar den en träff. Dvs, om "Öhman" finns en gång på en sida, medan ord som inntehåller "sven" finns 80 gånger på samma sida, så anger sökmotorn 81 träffar. Det enda som krävs vid "Boolean" lika med "AND" är att båda sökorden finns minst en gång på samma sida. Inte så smart kanske, men man får anpassa sin söktaktik efter detta. Antalet träffar minskar rejält om man sätter "Case" till "Sensitive", eftersom åtskillnad då görs mellan små och stora bokstäver. Fortfarande kommer givetvis "Svenska Dagbladet" att ge en träff. Lustigt nog är det således bättre i det här fallet att enbart söka på "Öhman" med "Case" lika med "Sensitive", eftersom det inte finns speciellt många andra ord, där "Öhman" (med stort Ö) ingår som en del (jag kan inte komma på något). Vet man om ovanstående svagheter hos sökmotorn, och tar hänsyn till dem, så fungerar den faktiskt ganska bra.

 

Tillbaka till huvudsidan.

© Krister Renard