"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Textsökning via Google

 GOOGLE - SÖKNING DIREKT...

Skriv in en specifik fråga, en fras eller ett namn
Sök i https://gluefox.com På svenska


De två valen ovan ("Sök i https://gluefox.com" respektive "På svenska") innebär följande: Väljer man det första alternativet innebär det att man söker i alla artiklar på min hemsida oavsett språk (jag har ju ett antal artiklar på engelska). Väljer man "På svenska" söker man bara i artiklar på min hemsida med svensk text.

Beträffande alternativen "Google-sök" och "Jag har tur" så innebär det första en vanlig sökning, dvs man får mängder av svar med de som bäst uppfyller sökvillkoren högst upp listan. "Jag har tur" innebär att man bara får ett enda svar, dvs man hamnar direkt på den sida som Google tror är den bästa och mest relevanta träffen. Har man tur är det precis den sidan man letar efter. Det är i alla fall så det är tänkt och det är så det fungerar vid sökning på Internet. Men när jag testar "Jag har tur" ovan, dvs för att söka på min hemsida, fungerar det inte alls. I detta fall får jag exakt samma träffar för båda alternativen.

Hur som helst kan ovanstående sökfunktion användas för att söka internt på min hemsida.

I vissa avseenden fungerar googlesökningen mycket bättre än min gamla sökfunktion (som återfinns nedan). Bl a så får man "snippets", dvs ett kort utdrag ur texten, runt omkring sökorden, vilket gör det lättare att bedöma vilken träff som är den mest intresssanta. Man kan använda Googles olika funktioner, t ex att lägga citationstecken runt ett sökuttryck för att endast få träffar på det exakta uttrycket. Även metakaraktärer fungerar (*). Söker man på "evolution*" får man träff inte bara på "evolution" utan även på "evolutionen, evolutionsteorin, evolutionär" etc. Läsaren kan själv läsa på nätet hur man optimerar sin googlesökning.

För att slippa bläddra igenom hela dokumentet (med träffar), använd din webbläsares sökfunktion och sök på något av de aktuella sökorden!

Googles sökmotor har stora fördelar och har med tiden blivit allt bättre. Den tycks numera hitta det mesta på min hemsida. Men skulle det vara något du inte hittar, prova då min gamla sökmotor nedan. Den hittar helt enkelt allt! Men själva sökfunktionen är inte lika smart och man får inga "snippets". Läs igenom anvisningarna för gamla sökmotorn så optimerar du dina möjligheter att hitta det du söker.

Ytterligare information som kan vara användbar vid textsökning är följande: Min lokala sökmotor (nedan) hittar endast text i html-dokumnet, dvs i mina normala webbsidor (.htm eller .shtm). På min hemsida finns också andra typer av texdokument — Wordfiler (.doc), pdf-filer etc. Mina översatta fadotexter finns t ex i Wordfiler. Dessa dokument är således osynliga för mitt lokala sökscript. Googles sökmotor hittar däremot även text i dessa dokument.


Textsökning


Text to Search For:
Boolean: Case


(min gamla sökmotor)

Här kan du söka efter ord eller uttryck på min hemsida. Om du vill att alla sökorden, som du skrivit in, skall finnas med i en träff (dvs logiskt "och"), så väljer du "AND" under "Boolean". Vill du i stället att det skall räcka med att minst ett av de sökord du angett ingår, för att du skall få träff (logiskt "eller"), väljer du "OR" under "Boolean".

Har du t ex skrivit "Darwins evolutionsteori" i textfältet och sedan valt "AND", får du endast träff på de sidor där båda två orden ingår. Om du i stället valt "OR", får du träff på de sidor där ordet "Darwins" förekommer, där ordet "evolutionsteori" förekommer och där båda orden förekommer.

Om du väljer "Case" till "Insensitive", så spelar små och stora bokstäver ingen roll. Har du t ex skrivit "Bibeln", så får du träff både på "bibeln" och "Bibeln". Väljer du i stället "Sensitive", skiljer sökmotorn mellan små och stora bokstäver.

Sökmotorn ger en lista över de filer på denna site, som innehåller det sökta ordet eller uttrycket, i enlighet med de sökkriterier du valt. Eftersom en fil kan innehålla många A4-sidor, underlättar det om du sedan använder "finn"-funktionen i din webbläsare och där väljer ett av sökorden (det bästa är att välja det mest ovanliga ordet). Då kommer du direkt till rätt ställe och slipper bläddra fram och tillbaka. Ibland kan det givetvis finnas flera ställen i samma fil som uppfyller sökkriteriet. Då kan man använda webbläsarens "sök nästa"-funktion för att stega sig fram.

Sökmotorn har inga metakaraktärer (typ *), men söker man på t ex "fartyg", så får man träff på alla ord där dessa bokstäver ingår (t ex fartygsbefäl, krigsfartyg etc).

Om du har en Macintosh kan du inte ha "Character Set" i läge "Western (MacRoman)", utan måste ha den i läge "Western (ISO-8859-1)". I fel läge hittar inte sökmotorn å, ä etc. Detta gäller i varje fall om du kör Netscape — det senare är kanske inte helt aktuellt. Jag har svårt att tro att någon idag använder Netscape. (För den som inte vet så var Netscape pionjären bland webbläsare. De första versionerna av Internet Explorer var bara plagiat av Netscape. Tyvärr hade inte Netscape en chans att konkurrera med Microsoft, utan försvann så småningom.)

För att göra effektiva och snabba sökningar är det bra att känna till ungefär hur sökmotorn fungerar. Vill man söka på t ex två ord och väljer "AND" som sökkriterium, så räcker det med att de två orden förekommer någonstans i en fil för att det skall bli träff. De behöver inte stå intill varandra, utan det ena ordet kan förekomma i början av dokumentet och det andra i slutet, och de två orden behöver inte ha något samband alls. Det kan också hända att sökorden ingår som delar i helt andra och längre ord i texten. Stora filer, som innehåller mycket text, ger därför ofta helt ointressanta träffar. Så vid sökning på ett eller flera ord är det bra att ta så ovanliga, så långa och så karakteristiska ord som möjligt, och även utnyttja små och stora bokstäver (vid namn t ex). Söker man exempelvis på namnet "Öman" men har "Case" i läge "Insensitive", får man träff, inte bara på "Öman" utan även på "sjöman". Väljer man däremot "Case" till "Sensitive", så slipper man att få träff på "sjöman", eftersom vi där har litet ö.

När det gäller antal träffar, verkar den angivna siffran ibland förvirrande. Det kan t ex stå "(förekommer 100 gånger)" och sedan finnas det bara länkar till 5 sidor. Det beror på att sökmotorn räknar på ett visst sätt. Låt mig ge ett exempel: Antag att du vill söka på "Sven Öhman". Om du skriver dessa två ord och sätter "Case" till "Insensitive", får du kanske svaret 100 träffar på en sida. I själva verket finns namnet "Sven Öhman" kanske bara en enda gång på denna sida. Med antal träffar menar sökmotorn inte hur många gånger "Sven Öhman" förekommer, utan hur många gånger något av de två orden förekommer (eventuellt ingående i längre ord). Öhman kanske bara finns på ett ställe på den angivna sidan. Däremot så kanske bokstäverna "sven" (liten eller stor bokstav spelar ju ingen roll vid "Case" lika med "Insensitive") ingår i massor med ord (t ex "svensk"). Varje gång sökmotorn hittar dessa bokstäver registrerar den en träff. Dvs, om "Öhman" finns en gång på en sida, medan ord som inntehåller "sven" finns 99 gånger på samma sida, så anger sökmotorn 100 träffar. Det enda som krävs vid "Boolean" lika med "AND" är att båda sökorden finns minst en gång på samma sida. Inte så smart kanske, men man får anpassa sin söktaktik efter detta. Antalet träffar minskar rejält om man sätter "Case" till "Sensitive", eftersom åtskillnad då görs mellan små och stora bokstäver. Fortfarande kommer givetvis "Svenska Dagbladet" att ge en träff. Lustigt nog är det således bättre i det här fallet att enbart söka på "Öhman" med "Case" lika med "Sensitive", eftersom det inte finns speciellt många andra ord, där "Öhman" (med stort Ö) ingår som en del (jag kan inte komma på något).

Vet man om ovanstående svagheter hos sökmotorn, och tar hänsyn till dem, så fungerar den faktiskt ganska bra. Och som sagt, fördelen med mitt lokala sökscript är att detta, trots sina svagheter, hittar allt (vilket Googles sökmotor inte alltid gör — speciellt gäller detta nyskrivna artiklar eller artiklar som nyligen ändrats, eftersom det kan dröja några dagar innan Googles robotar upptäcker ändringar på en hemsida)!

 

Tillbaka till huvudsidan.

© Krister Renard