Tabell över surornas kronologiska ordning

(Note: at the top of the page you can choose translation of this article to other languages, but don't expect the translation to be perfect — "Välj språk" means "Choose language")

Koranen innehåller många direkta motsägelser. Eftersom Koranen, enligt islam, dikterades för Muhammed av ärkeängeln Gabriel, finns inget tolkningsutrymme som skulle kunna harmoniera till synes motsägande påståenden. Den tolkningsprincip som då tillämpas är att den sist skrivna suran är den som gäller. Detta utgår från koranverser som säger att Allah kan ersätta en text med en lika bra eller bättre text. Sura 2:106 (2:100 i Zetterstéens översättning) säger t ex:

Så ofta vi upphäva en vers eller låta den råka i glömska, sätta vi en bättre eller en likadan i stället; Vet du ej att Gud är allsmäktig?

Allah är, till skillnad från Bibelns Gud, således så allsmäktig att han inte är bunden av sitt ord eller sina löften, utan kan ändra sig när som helst.


Tabellen nedan visar i vilken kronologisk ordning de olika surorna är skrivna, enligt fyra kända koranexperter (N,J,M,K). Den kronologiska ordningen stämmer inte med surornas ordning i Koranen (Q). Grundläggande för all korantolkning är, som påpekats ovan, att om två suror säger emot varandra så gäller den sist skrivna suran. Därför har den kronlogiska ordningen avgörande betydelse för att rätt kunna tolka Koranen och förstå islam.

Förklaring till de olika kolumnerna ges nedan, efter tabellen.

Q

A

N

J

M

K

Period

Sura

Translation

1

7

48

114

6

5

Mec1:48

Al-Fatihah

The Opening

2

286

91

86

95

87

Med:1

Al-Baqrah

The Cow

3

200

97

88

96

89

Med:7

Al-Imran

The House of 'Imran

4

175

100

91

102

92

Med:10

An-Nisa

Women

5

120

114

112

100

113

Med:24

Al-Maidah

The Repast

6

165

89

54

81

55

Mec3:20

Al-Anam

Cattle

7

205

87

38

91

39

Mec3:18

Al-Araf

The Faculty of Discernment

8

76

95

87

97

88

Med:5

Al-Anfal

Spoils of War

9

130

113

113

114

113

Med:23

At-Tawbah

Repentance

10

109

84

50

79

51

Mec3:15

Yunus

Jonah

11

123

75

51

78

52

Mec3:6

Hud

Hud

12

111

77

52

77

53

Mec3:8

Yosuf

Joseph

13

43

90

98

89

96

Mec3:21

Ar-Ra'd

Thunder

14

52

76

71

80

72

Mec3:7

Ibrahim

Abraham

15

99

57

53

62

54

Mec2:9

Al-Hijr

Al-Hijr (or The Rock)

16

128

73

69

88

70

Mec3:4

An-Nahl

The Bee

17

111

67

49

87

50

Mec2:19

Al-Isra

The Night Journey

18

110

69

68

69

69

Mec2:21

Al-Kahf

The Cave

19

98

58

43

68

44

Mec2:10

Maryam

Mary

20

135

55

44

75

45

Mec2:7

Ta Ha

Ta Ha (or O Man)

21

112

65

72

86

73

Mec2:17

Al-Anbiy'

The Prophets

22

78

107

103

85

103

Med:17

Al-Hajj

The Pilgrimage

23

118

64

73

84

74

Mec2:16

Al-Mu'minn

The Believers

24

64

105

102

106

102

Med:15

An-Nr

The Light

25

77

66

41

74

42

Mec2:18

Al-Furqn

The Criterion

26

228

56

46

61

47

Mec2:8

Ash-Shu'ar'

The Poets

27

95

68

47

70

48

Mec2:20

An-Naml

The Ants

28

88

79

48

83

49

Mec3:10

Al-Qasas

The Story

29

69

81

84

90

85

Mec3:12

Al-'Ankabt

The Spider

30

60

74

83

60

84

Mec3:5

ArRm

The Byzantines

31

34

82

56

50

57

Mec3:13

Luqmn

Luqman

32

30

70

74

44

75

Mec3:1

AsSajdah

Prostration

33

73

103

89

107

90

Med:13

AlAhzb

The Confederate Tribes

34

54

85

57

49

58

Mec3:16

Saba'

Sheba

35

45

86

42

66

43

Mec3:17

Ftir

The Creator

36

83

60

40

67

41

Mec2:12

YSn.

Ya Sin (O Thou Human Being)

37

182

50

55

59

56

Mec2:2

As-Sfft

Drawn Up In Ranks

38

88

59

37

73

38

Mec2:11

Sd.

Sad

39

75

80

58

45

59

Mec3:11

Az-Zumar

The Throngs

40

85

78

59

72

60

Mec3:9

Ghfir

The Forgiving One

41

54

71

60

53

61

Mec3:2

Fussilat

Revelations Well-Expounded

42

53

83

61

71

62

Mec3:14

Ash-Shra

Consultation

43

89

61

62

76

63

Mec2:13

Az-Zukhruf

Ornaments of Gold

44

59

53

63

58

64

Mec2:5

Ad-Dukhn

Smoke

45

36

72

64

57

65

Mec3:3

Al-Jthiya

Kneeling

46

34

88

65

64

66

Mec3:19

Al-Ahqf

The Sand Dunes

47

40

96

94

98

95

Med:6

Muhammad

Muhammad

48

29

108

111

110

111

Med:18

Al-Fath

Victory

49

17

112

106

113

106

Med:22

Al-Hujurt

The Private Apartments

50

45

54

33

56

34

Mec2:6

Qf.

Qaf

51

60

39

66

63

67

Mec1:39

Az-Zriyt

The Scattering Winds

52

49

40

75

55

76

Mec1:40

At-Tr

The Mountain

53

62

28

22

43

23

Mec1:28

An-Najm

The Star

54

55

49

36

48

37

Mec2:1

Al-Qamar

The Moon

55

78

43

96

40

97

Mec1:43

Ar-Rahmn

The Beneficient

56

96

41

45

41

46

Mec1:41

Al-Wqi'ah

That Which is Coming

57

29

99

93

108

94

Med:9

Al-Hadd

Iron

58

22

106

105

103

105

Med:16

Al-Mujdilah

She That Pleaded

59

24

102

100

101

101

Med:12

Al-Hashr

The Gathering [of Forces]

60

13

110

90

111

91

Med:20

Al-Mumtahana

Women Tested

61

14

98

110

109

109

Med:8

As-Saff

The Ranks

62

11

94

95

99

110

Med:4

Al-Jumu'ah

The Congregation

63

11

104

104

105

104

Med:14

Al-Munafiqin

The Hypocrites

64

18

93

109

82

108

Med:3

At-Taghabum

Loss and Gain

65

12

101

108

104

99

Med:11

At-Talaq

Divorce

66

12

109

107

112

107

Med:19

At-Tahrim

Prohibition

67

30

63

76

42

77

Mec2:15

Al-Mulk

Dominion

68

52

18

2

52

2

Mec1:18

Al-Qalam

The Pen

69

52

38

77

51

78

Mec1:38

Al-Haqqah

The Laying-Bare of the Truth

70

44

42

78

37

79

Mec1:42

Al-Ma'arij

The Ways of Ascent

71

29

51

70

54

71

Mec2:3

Nuh

Noah

72

28

62

39

65

40

Mec2:14

Al-Jinn

The Jinn

73

20

23

3

46

3

Mec1:23

Al-Muzzammil

The Enwrapped One

74

55

2

4

21

4

Mec1:2

Al-Muddaththir

The Enfolded One

75

39

36

30

36

31

Mec1:36

Al-Qiyamah

Resurrection

76

31

52

97

35

98

Mec2:4

Al-Insan

Man

77

50

32

32

34

33

Mec1:32

Al-Mursalat

Those Sent Forth

78

41

33

79

33

80

Mec1:33

An-Naba

The Tiding

79

45

31

80

47

81

Mec1:31

An Nazilat

Those That Rise

80

42

17

23

26

24

Mec1:17

'Abasa

He Frowned

81

29

27

6

27

7

Mec1:27

At-Takwir

Shrouding in Darkness

82

19

26

81

11

82

Mec1:26

Al-Infitar

The Cleaving Asunder

83

36

37

85

32

86

Mec1:37

Al-Mutaffifin

Those Who Give Short Measure

84

25

29

82

28

83

Mec1:29

Al-Inshiqaq

The Splitting Asunder

85

22

22

26

31

27

Mec1:22

Al-Buruj

The Great Constellations

86

17

15

35

29

36

Mec1:15

At-Tariq

That Which Comes in the Night

87

19

19

7

23

8

Mec1:19

Al-A'la

The All-Highest

88

26

34

67

25

68

Mec1:34

Al-Ghashiyah

The Overshadowing Event

89

30

35

9

14

10

Mec1:35

Al-Fajr

The Daybreak

90

20

11

34

15

35

Mec1:11

Al-Balad

The Land (or The City)

91

15

16

25

4

26

Mec1:16

Ash-Shams

The Sun

92

21

10

8

12

9

Mec1:10

Al-Layl

The Night

93

11

13

10

16

11

Mec1:13

Ad-Duha

The Bright Morning Hours

94

8

12

11

17

12

Mec1:12

Ash-Sharh

The Opening-Up of the Heart

95

8

20

27

8

28

Mec1:20

At-Tin

The Fig

96

19

1

1

19

1

Mec1:1

Al-'Alaq

The Germ-Cell

97

5

14

24

24

25

Mec1:14

Al-Qadr

Destiny

98

8

92

99

94

100

Med:2

Al-Bayyinah

The Evidence of the Truth

99

8

25

92

3

93

Mec1:25

Az-Zalzalah

The Earthquake

100

11

30

13

2

14

Mec1:30

Al-'Adiyat

The Chargers

101

8

24

29

7

30

Mec1:24

Al-Qaria'ah

The Sudden Calamity

102

8

8

15

9

16

Mec1:8

Al-Takathur

Greed for More and More

103

3

21

12

1

13

Mec1:21

Al-'Asr

The Flight of Time

104

9

6

31

10

32

Mec1:6

Al-Humazah

The Slanderer

105

5

9

18

13

19

Mec1:9

Al-Fil

The Elephant

106

4

4

28

5

29

Mec1:4

Quraysh

Quraysh

107

7

7

16

39

17

Mec1:7

Al-Ma'un

Assistance

108

3

5

14

18

15

Mec1:5

Al-Kawthar

Good in Abundance

109

6

45

17

38

18

Mec1:45

Al-Kafirun

Those Who Deny the Truth

110

3

111

101

30

114

Med:21

An-Nasr

Soccour

111

5

3

5

22

6

Mec1:3

Al-Masad

The Twisted Strands

112

4

44

21

20

22

Mec1:44

Al-Ikhlas

The Declaration of [God's] Perfection

113

5

46

19

92

20

Mec1:46

Al-Falaq

The Rising Dawn

114

6

47

20

93

21

Mec1:47

An-Nas

Men (or The People)

Q — surornas ordning i Koranen (1 är den första suran i Koranen etc)
A — antal ayahs (verser) i respektive sura. Som synes är sura 2 den längsta med 286 verser medan det finns tre suror med endast 3 verser (103, 108 och 110)
N — surornas kronologiska ordning enligt Theodor Nöldeke (1836-1930). Tysk framstående orientalist och expert på semitiska språk.
J — dito enligt Jelalud
M — dito enligt Muir
K — dito enligt Khalifa
Period — den period i Muhammeds liv när suran skrevs
Sura — det arabiska namnet p suran (varje sura har ett namn som syftar p dess innehll eller hur den kom till)
Translation — versttningen av det arabiska namnet till engelska

Vi ser att för vissa suror så råder ganska stor enighet bland experterna när det gäller deras tillkomst (t ex sura 59). I andra fall, som t ex sura 1, är man ganska oense och det blir därför svårt att tolka denna sura. Är den, som Jelalud menar, nr 114, är den således den sist skrivna suran i Koranen och det som står där tillmäts större vikt än i någon annan sura. Om å andra sidan Khalifa har rätt, och sura 1 är en av de allra första surorna (nr 5) får den mindre betydelse, eftersom alla senare suror då ges tolkningsföreträde. Som framgår så är sura 1 mycket kort (7 verser) och utgör en hyllning till Allah. Den har således inte så stor betydelse för den rent praktiska tillämpningen av islam. I andra fall kan emellertid osäkerheten när det gäller surornas tidsordning ge tolkningsproblem.

 


Tillbaka till "Kärlek — en jämförelse mellan Bibeln och Koranen"
Till Huvudsidan om islam