"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Vad är new age??

New age eller på svenska "nyandligheten" kallas ibland också "det nya medvetandet". Det är svårt att på några få rader karakterisera new age. Det finns mycket starka kopplingar till österländskt tänkande och då kanske främst hinduismen. Ett mycket centralt begrepp inom new age är reinkarnation, dvs återfödelse. Man förnekar att det finns någon absolut sanning och förkastar förnuftet som en guide till verkligheten. Den enklaste karakteristiken vore kanske att säga att enligt new age så är allting sant. Det som passar en person är sant för denne. Var och en skapar sin egen sanning och var och en har sin väg till Gud. Sanningen innebär enligt new age inte kunskap om hur det verkligen förhåller sig, utan är bara en åsikt bland många andra.

Trots att man ibland talar om Kristus och även Gud är det inte Bibelns Kristus eller Gud man avser. Långt därifrån. Bibelns Kristus var bara en bland många "Kristusar", vilka kom för att upplysa mänskligheten. Andra Kristusgestalter var t ex Buddha och Gandhi. Som en konsekvens av att man själv skapar sin egen sanning, kan man plocka ut lämpliga "godbitar" ur de olika religionerna. Känner man att man vill ha en personlig Gud, ja då har man det. Vill man å andra sidan mer se Gud som en opersonlig kraft som finns i allt, ja då är Gud på det viset. Bibeltrogna kristna, som hävdar att det finns en absolut och objektiv sanning, betraktas givetvis som kärlekslösa och intoleranta.

En av grundtankarna i new age är, i likhet med hinduismen, att "allt som händer är gott. Vi kan inte med våra begränsade tankemöjligheter avgöra vad som är gott eller ont". En känd företrädare för new age är den amerikanska skådespelerskan Shirley MacLaine. Hon anser t ex inte att förintelsen var så farlig. "Det var ju bara deras kroppar som dog. Och förresten så hade judarna väldigt dålig nationell karma." (ur en artikel om new age i Svenska Journalen nr 8 1991)

Några företeelser som på olika sätt har mer eller mindre stark anknytning till new age är: intresset för UFO:s (flygande tefat), astrologi, spiritism, shamanism, häxkonst, satanism, österländsk meditation, tron på Dalai Lama som mänsklighetens räddare, zonterapi, kristallterapi, drömtydning, handstilsanalys, pyramidologi (där man försöker utforska universums hemligheter genom att studera pyramiderna), rollspel med övernaturliga inslag, "medvetandevidgande" droger som LSD, antroposofi (Waldorfpedagogik), teosofi etc. Många böcker vilka behandlar den moderna fysiken — en sådan bok är Fysikens Tao av Fritjof Capra — har också starka newagekopplingar. Dessa författare hävdar att den moderna fysiken stämmer överens med det österländska tänkandet, och försöker på olika sätt visa detta. Seriösa fysiker har inte mycket till övers för böcker av denna typ.

Det är intressant att notera hur new age öppnat upp alltmer för det ockulta. I England fanns t ex ca 30 000 registerade kristna präster och pastorer år 2000. Samtidigt uppskattades antalet häxor och spåmän till 80 000. Hedendomen är uppenbarligen på väg tillbaka igen. Förnekar kyrkan det övernaturliga, ja då söker människor det på annat håll. Jag är övertygad om att orsaken till newagerörelsens stora framgågnar i vår tid i västvärlden, är den etablerade kristenhetens reduktion av kristendomen till en inomvärldslig social förening. Det andliga vakuum som kyrkan lämnat efter sig, har gjort att den andligt hungriga människan sökt svar på livets gåtor utanför kyrkans polititiskt korrekta, pseudovetenskapliga bortförklaringar av det övernaturliga.

Listan på sådant som har anknytning till new age är nästan ändlös. Många s k personlighetsutvecklande kurser inom näringslivet går t ex i nyandlighetens tecken. Något som ofta förs fram är att människan inte behöver någon frälsare, utan att hon kan nå obegränsat långt genom sina egna, inneboende resurser. Man menar också att jorden är en levande organism och att människan mer bör betraktas som celler i denna än som individer. Detta perspektiv brukar kallas "gaia" (ett grekiskt ord för planeten jorden). Personligen tycker jag "goja" vore en mer adekvat beteckning! Den människosyn som vissa miljöorganisationer visar prov på, där man värnar mer om en utrotningshotad spindelart än om miljontals svältande barn, är helt i denna anda och avslöjar att det även inom dessa organisationer finns starka kopplingar till new age. (Självklart inser jag att en miljörörelse har valt att arbeta med miljöproblem och därför måste koncentrera sig på denna typ av frågor. Jag begär inte att man först måste ta hand om alla världens gatubarn innan man får börja verka för miljöfrågorna. Min kritik bygger i stället på vissa uttalanden som gjorts av företrädare från bl a Greenpeace, där man helt utgår från det ovannämnda "gaiaperspektivet". En mänsklig individ är således, menar man, bara en cell i ekosystemet och därför inte mer betydelsefull än vilket annat djur som helst.)

Newagerörelsen är mycket tolerant mot nästan alla religioner utom de som tror på en absolut sanning. Av denna anledning avskyr man bibeltrogen kristendom.

Tillbaka till "Finns verkligen demoner?
Tillbaka till avsnittet om Indiens kvinnosyn
Tillbaka till avsnittet om Denna tidsålders gud

© Krister Renard