"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

En jämförelse mellan Jesus och Muhammed

(Note: at the top of the page you can choose translation of this article to other languages, but don't expect the translation to be perfect — "Välj språk" means "Choose language")

(läs här för motivering av nedanstående punkter)

Jesus/kristendomen
Muhammed/islam

1. Jesus var profetiskt förutsagd genom ca 300 profetior.

Var inte förutsagd av några profetior.

2. Jesu födelse var mirakulös, vilket även Koranen erkänner.

Muhammed föddes som vilken människa som helst.

3. I Heb 4:15 sägs att Jesus "frestats på alla sätt och varit som vi men utan synd". Jesus var således syndfri.

Muhammed var en syndare, som alla andra människor. Han ljög, lurade människor, svek sitt ord och levde i sexuell orenhet. Flera gånger höll han på att förlora sina anhängare på grund av sitt ogudaktiga privatliv. Ingenstans i Koranen sägs att Muhammed var utan synd.

4. Gjorde mirakler, vilket även erkändes av de judar som var emot honom (De menade dock att miraklerna kom från Djävulen och inte från Gud). De tecken och mirakler som åtföljde Jesus visar att han var den han sade sig vara.

Gjorde inga mirakler, vilket Muhammed gång på gång försöker bortförklara i Koranen. Det enda mirakulösa var mottagandet av Koranen. Dvs han påstod att det handlade om övernaturlig uppenbarelse. Något som styrker detta, utöver hans egna ord, finns dock inte.

5. Jesus var gudomlig. I Joh 1:18 läser vi (i svenska Folkbibelns översättning): "Den Enfödde [dvs Jesus], som själv är Gud...". Jesus var således, enligt Bibeln, Gud själv kommen till jorden för att rädda människan.

Muhammed var en vanlig människa. Ingen av islams heliga skrifter hävdar att Muhammed var gudomlig, eller på något sätt jämställd med Allah, och att påstå något sådant skulle betraktas som en mycket allvarlig hädelse inom islam.

6. Jesus levde ut sin lära. Med sitt eget liv visade han att hans lära fungerade. Han inte bara talade om kärlek, utan var också kärlek.

Muhammed undervisade och predikade, men levde inte själv så som han lärde.

7. Jesus begick inga onda handlingar.

Muhammed begick mord och stal också från människor. Personliga fiender dödades. Han plundrade karavaner och företog räder mot olika beduinstammar, från vilka han tog krigsbyte.

8. Jesus använde aldrig våld för att övertyga andra om sin lära. "Den som gör Guds vilja, kommer att förstå att min lära är från Gud", säger han t ex i Joh 7:17.

Muhammed använde ofta våld för att tvinga människor att bli muslimer. Även Koranen talar om att använda våld mot de otrogna.

9. Jesus undervisade sina lärjungar om kärlek och sanning. Inte någonstans i evangelierna uppmanar han sina lärjungar att skada, döda eller bestjäla någon.

Muhammed lärde sina lärjungar att döda och stjäla i hans namn. Koranen är full av uppmaningar att använda våld för att utbreda islam.

10. Jesus var ren i tanke, ord och gärning.

Muhammed hade ett tjugotal fruar och älskarinnor, varav den yngsta var 9 år.

11. Jesus dog för mänsklighetens synder.

Muhammed dog i och för sina egna synder, precis som vilken människa som helst.

12. Jesus dog för vår skull.

Muhammed dödade andra för sin egen skull.

13. Jesus förutsade sin egen död och uppståndelse.

Muhammed dog plötsligt och helt oväntat utan att på något sätt ha förberett sina anhängare på sin död.

14. Jesus uppstod från döden. Detta finns omvittnat på många ställen i Bibeln. Paulus säger t ex i 1 Kor 15:6 "Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder vid ett och samma tillfälle, de flesta är ännu i livet, men några få har avlidit".

Muhammed uppstod ej, utan hans förmultnade kropp ligger fortfarande kvar i hans grav. Visserligen finns myter som talar om Muhammeds himmelsfärd, men dessa är av sent ursprung. Varken i Koranen eller tidiga muslimska sägner talas om något sådant.

15. Jesus säger aldrig emot sig själv.

Muhammed ändrar sig hela tiden. Ibland är judarna det värsta som finns, ibland är de välsignade framför alla andra. I de s k "Satansverserna", vilka numera är borttagna ur Koranen (det är dessa verser som fått muslimerna att döma Salman Rushdie till döden för hädelse), påstår Muhammed att man också skulle tillbe Allahs tre döttrar. Detta tar han sedan tillbaka och blir ännu mer fanatisk i sin kritik av de kristnas påstående att Gud har en son.

16. Bibeln består av 66 böcker, skrivna av ca 40 olika författare under en period av flera tusen år. Dessa författare har kommit från samhällets alla skikt. Från konungar som David och Salomo till Amos, som var en vanlig herde. Trots att dessa verkat under vitt skilda tidsperioder, och haft helt olika kulturella och sociala förutsättningar, följer Bibelns budskap en klar linje. Bilden av Gud och vad som är rätt och fel är entydig. I de 66 böckerna finns också mängder av profetior, vilka flera gått i uppfyllelse redan. Där finns, som tidigare nämnts 300 profetior om Jesus, vilka i detalj fullbordades i hans liv. Det finns också förutsägelser om Israel och omkringliggande länder såsom Assyrien, Babylon, Persien etc, vilka in i minsta detalj slagit in. Allt detta är starka indicier på att Bibelns ursprung är övernaturligt. Skriften säger "...drivna av helig ande har människor talat ord från Gud" (2 Pet 1:21). Utan den Helige Andes inspiration, är det svårt att förstå hur de olika bibelböckerna, vars bakgrund är så divergent, skulle kunna passa ihop som pusselbitar i en helhet.

Koranen är skriven av en enda man under dennes livstid. Den innehåller inga konkreta profetior, med vars hjälp den kan kontrolleras. Den påstår sig bekräfta Bibeln, men säger i stället emot Bibeln på avgörande punkter.

Koranen har inga kopplingar till kontrollerbara fakta (som t ex historiska händelser). Muhammed gjorde inga mirakler som bekräftade att han var sänd av Gud, och Muhammed var inte förutsagd genom några profetior. Det enda som talar för att Koranen är Guds ord och Muhammed Guds profet är att Muhammed själv säger att det är så.

Hundratals år efter Muhammeds död tillkom myter och berättelser, vars uppgift var att ge Muhammed en högre status. Enligt dessa legender var Muhammeds födelse förutsagd, han gjorde mirakler och var dessutom syndfri, och då han dog upprycktes han till himlen. Vissa berättelser menar att hans himmelsfärd skedde från Jerusalem. Inget av detta finns emellertid i Koranen eller i den ursprungliga muslimska traditionen. Professor Alfred Guillaume, som var en framstående auktoritet på islam, skrev i sin bok The Traditions of Islam:

"Muslimska apologeter (försvarare av tron) kunde inte tillåta sin apostel att verka under så uppenbart ogynnsamma förhållanden, som hans mediokra liv innebar i förhållande till Jesu mäktiga gärningar... Det är både förvånande och intressant att se hur den bild av Muhammed, som så småningom växer fram, allt mer närmar sig... bilden av evangeliernas Jesus."[1]

Tillbaka till "Islam"
Tillbaka till "Om det nu finns en Gud, varför skulle det just vara Bibelns Gud?"
Här kan du läsa om muslimsk kritik av kristendomen
Till Huvudsidan om islam


[1] Clarendon Press, London, 1924, sid 134 - 135.
© Krister Renard