"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 03 29 01:03

ISLAM

Att respektera muslimerna innebär att inte bara respektera dem som människor utan att också respektera deras tro och deras sanningsanspråk, dvs deras anspråk att islams dogmer utgör absoluta icke förhandlingsbara sanningar. Många godhjärtade västerlänningar försöker bortförklara allt som i deras ögon är negativt inom islam (dvs sådant som starkt bryter mot Västvärldens värderingar när det gäller kvinnosyn, människovärde etc) med att de "muslimer" som hyser sådana åsikter inte är riktiga muslimer, eller att de misstolkat islams heliga skrifter. Detta är inte sant och innebär i själva verket en form av rasism, eftersom man då nedvärderar muslimernas förståelse av islam. Islams kvinnosyn etc behandlas utförligt i mina artiklar nedan och det visar sig att samtliga islams heliga skrifter har denna kvinnosyn. Samtliga islams heliga skrifter, som nämner homosexualitet, anser att detta är en styggelse som skall straffas hårt — i de flesta fall med döden genom stening). Att en västerlänning avfärdar allt detta som icke tillhörande islam, innebär att man idiotförklarar alla troende muslimer. Många västerlänningar, som kanske aldrig ens öppnat en Koran, menar sig tydligen förstå islam bättre än en muslim, som kanske kan hela Koranen utantill (många muslimer gör det) och som läser Koranen och islams övriga heliga skrifter regelbundet, Denna inställning innebär ett djupt, djupt förakt mot muslimerna (fast man själv betraktar sig som den inkarnerade godheten). Att respektera muslimer måste innebära att respektera deras tro och deras anspåk att islam utgör en absolut sanning som skall lägga hela världen under sig (med övertalning om det går och med obegränsat våld om övertalning inte räcker). Sedan behöver man inte erkänna deras anspråk som giltiga (det gör ju inte jag), men man måste acceptera att de har dessa anspråk och att dessa anspråk är grundade i islams heliga skrifter. Allt annat är rasism och förakt gentemot muslimerna! Alla diskussioner om islam måste utgå från detta för att vara meningsfulla. Och varje jämförelse mellan islam och kristendomen måste utgå från respektive religions heliga skrifter och deras sanningsanspråk.
Välmenande kristna (och ibland välmenande icke-kristna) som hävdar att islam och kristen tro är i stort sett samma religion, menar i själva verket (utan att vara medvetna om det) att deras tolkning av islam (som sällan stämmer med islams heliga skrifter) och deras tolkning av kristen tro är i stort sett samma religion. Problemet är att de då jämför sin egen vrångbild av islam med kristendomen! Eller i värsta fall jämför sin egen vrångbild av islam med sin egen vrångbild av kristendomen. En jämförelse som är fullständigt meningslös även om den ger full poäng på wokeelitens godhetsskala.

(Note: at the top of the page you can choose translation of this article to other languages, but don't expect the translation to be perfect — "Välj språk" means "Choose language")

 

Inledning

Nedan finner läsaren artiklar om islam och dess olika aspekter. Förklaring av olika begrepp inom islam ges och i flera artiklar så jämförs kristen tron och islam.

Många välmenande svenskar (inklusive alltför många präster och pastorer) anser att muslimer och kristna tror på samma Gud och att båda dessa religioner helt enkelt är olika vägar för att närma sig Gud. Det stämmer inte alls! Ett annat vanligt och mycket politiskt korrekt påstående är att Muhammed talar lika mycket om kärlek och fred som vad Jesus gör. Inget kunde vara mer fel, vilket jag också försöker visa (bevisa) i dessa artiklar.

Mellan kristen tro och islam finns en oöverbrygglig avgrund. Men för att inse detta måste man rätt kunna tolka Koranen (och Bibeln), vilket diskuteras i flera av nedanstående artiklar.

Någon kanske undrar varför jag skriver så mycket om just islam (jämfört med vad jag skriver om hinduism etc). Svaret är ganska självklart. Islam håller på att etablera sig i Europa och inte minst i Sverige, och muslimerna i Europa kräver ett allt större inflytande. Islam gör anspråk på att vara den enda absoluta sanningen, medan alla andra religioner och livsåskådningar är mer eller mindre falska — detta deklareras öppet i Koranen etc. Målet för islam är (enligt islams heliga skrifter) att erövra hela världen (med våld om så behövs), och sedan låta islam styra hela samhället (på alla områden). Kristna och judar får visserligen behålla sin tro, om de accepterar att leva underdånigt i ett slags apartheidliknande tillstånd, medan ateister och andra troende får välja mellan att bli muslimer eller att halshuggas. En religion som kommer med sådana anspråk, och har en sådan agenda, måste givetvis kunna granskas ur alla tänkbara aspekter. Allt annat vore otänkbart.

 


Tillbaka till avsnittet om "Livsåskådning och kristen tro"

© Krister Renard