"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2023 01 18 20:41

ISLAM

Nedan finner läsaren artiklar om islam och dess olika aspekter. Förklaring av olika begrepp inom islam ges och i flera artiklar så jämförs kristen tron och islam.

Många välmenande svenskar (inklusive alltför många präster och pastorer) anser att muslimer och kristna tror på samma Gud och att båda dessa religioner helt enkelt är olika vägar för att närma sig Gud. Det stämmer inte alls! Ett annat vanligt och mycket politiskt korrekt påstående är att Muhammed talar lika mycket om kärlek och fred som vad Jesus gör. Inget kunde vara mer fel, vilket jag också försöker visa (bevisa) i dessa artiklar.

Mellan kristen tro och islam finns en oöverbrygglig avgrund. Men för att inse detta måste man rätt kunna tolka Koranen (och Bibeln), vilket diskuteras i flera av nedanstående artiklar.

Någon kanske undrar varför jag skriver så mycket om just islam (jämfört med vad jag skriver om hinduism etc). Svaret är ganska självklart. Islam håller på att etablera sig i Europa och inte minst i Sverige och muslimerna i Europa kräver ett allt större inflytande. Islam gör anspråk på att vara den enda absoluta sanningen, medan alla andra religioner och livsåskådningar är mer eller mindre falska — detta deklareras öppet i Koranen etc. Målet för islam är (enligt islams heliga skrifter) att erövra hela världen (med våld om så behövs), och sedan låta islam styra hela samhället (på alla områden). Kristna och judar får visserligen behålla sin tro, om de accepterar att leva underdånigt i ett slags apartheidliknande tillstånd, medan ateister och andra troende får välja mellan att bli muslimer eller dö. En religion som kommer med sådana anspråk, och har en sådan agenda, måste givetvis kunna granskas ur alla tänkbara aspekter. Allt annat är otänkbart.

 


Tillbaka till avsnittet om "Livsåskådning och kristen tro"

© Krister Renard