"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2022 08 04 01:06

Inspelningar från mina föredrag och predikningar

Då och då får jag mail från folk som undrar om mina föredrag och predikningar går att få tag på som ljud- eller videofiler. Jag brukar då hänvisa till Internet, eftersom jag vet att en del församlingar och andra organisationer jag besökt lagt upp sådana inspelningar.

För att underlätta för mina läsare tänkte jag därför utvidga min webbplats med en avdelning med just ljud- (och eventuellt video-) inspelningar från mina framträdanden. I den mån jag får tag på sådana (utan att lägga ner alltför mycket arbete).

En del tycker ljudfiler är bra att lyssna till under bilresor. Och jag håller helt med om detta. I stället för att lyssna på det eländiga skvalet i de flesta av våra radiokanaler, kan man lika gärna lyssna på meningsfulla och informationsrika föredrag. Att sätta sig ner och lyssna på ett föredrag när man är hemma, har man dessvärre sällan tid med. Alltså är bilåkandet ett gyllene tillfälle att hinna med sådant.

Jag fick f ö, någon dag efter att jag lagt upp de första ljudfilerna, ett mail från en kvinna som påpekade att det är mycket förnämligt att kunna lyssna på intressanta föredrag, inte bara när man kör bil, utan också när man stickar och syr. Hon höll just på och sydde en brudklänning till sin dotter samtidigt som hon lyssnade på mig som talare.

Eftersom jag aldrig skulle orka lyssna igenom en timme eller mer med mig som talare (jag beundrar mina åhörare som klarar av detta), kan jag inte garantera att varje inspelning är fullgod rakt igenom (jag lyssnar på inledningen och gör kanske några stickprov för att testa att inspelningen verkar ok). Som läsaren säkert själv lagt märke till så ogillar de flesta människor att höra inspelningar av sin egen röst. Man tycker den låter konstig, eftersom man själv hör sin röst via vibrationer i kraniet i kombination med vad öronen tar emot. Det låter tydligen väldigt annorlunda än när andra lyssna på en. Därför undviker jag i görligaste mån att lyssna till mig själv.

Det är tillåtet att sprida dessa ljud- och videofiler. Jag har visserligen copyright på dem, men jag tolkar copyright som "right to copy". Den amerikanske evangelisten R W Schambach gick ännu längre och på hans kassettband (som det var på den tiden) stod alltid "Must be copied!".

I vad mån denna avdelning kommer att utökas och i vilken takt vet jag inte. Jag kommer inte att prioritera inspelningar, eftersom jag framför allt satsar på det skrivna ordet, som inte lika lätt kan missuppfattas. När man talar, förenklar man (det kan man visserligen också göra när man skriver), ofta har man tidspress (på min egen hemsida kan jag, som läsaren inte kunnat undgå att märka, ha hur långa artiklar som helst) och ibland kommer det grodor ur munnen. Det sistnämnda är kanske inte förvånande. Står man och talar en dag i kanske sammanlagt 4 timmar, är det inte konstigt att tungan ibland slinter och att man dessutom inte alltid märker att man sagt något felaktigt eller något som kanske potentiellt kan kränka i onödan. Jag ber på förhand om ursäkt för om någon av mina ljud- och videofiler skulle innehålla något som är fel eller onödigt skarpt. När man ser en talare tar man inte bara emot orden utan också orden i kombination med kroppsspråket. Ibland kanske en mening i sig kan låta väldigt överlägsen eller hård, men ser man samtidigt minspelet hos talaren, så kanske man förstår att vederbörande avsiktligt är ironisk eller kanske rent av skämtar.

Att bara gå in vid en viss tidpunkt och lyssna i ett par minuter kan ge ett synnerligen missvisande intryck. Ofta hänvisar man till en viss tidpunkt i en lång ljudfil, som man länkar till på en hemsida eller i ett mail (typ 11:33, dvs 11 minuter 33 sekunder). Det kan vara relevant. Men risken finns, att om man bara lyssnar i någon minut kring den angivna tidpunkten, så får man en helt felaktig bild av argumentationen. Detta gäller speciellt om ämnet är kontroversiellt — icke politiskt korrekta påståenden kräver ofta en detaljerad argumentation för att inte per automatik avfärdas som nonsens. Att undvika att ge hela bilden, är ganska vanligt i ideologiska sammanhang (när t ex en ateist vill bevisa hur korkade de kristna är eller när någon i Godhetskören vill påvisa hur ond och nazistisk den är som inte själv sjunger stämmor i denna illustra kör). Att rycka saker ur sitt sammanhang kan antingen vara av obetänksamhet eller avsiktiligt, för att "vinna debatten".

En del av ljudfilerna nedan är hämtade från regelrätta föredrag. Andra är inspelade predikningar under en gudstjänst. En predikan i en kristen kyrka är inte ett vetenskapligt föredrag, även om den kan innehålla mycket undervisning, men först och främst så handlar predikan om att uppmuntra och inspirera människor, och också om att proklarmera den kristna tron inför både troende och icke troende människor. En predikan kanske inleds och avslutas med bön. Du som är ateist tycker kanske det känns konstigt, ja till och med obehagligt, när någon ber. Det är en helt naturlig reaktion, eftersom allt som är ovant känns just ovant. Men att be i samband med en gudstjänst är inte det minsta konstigt. Tvärtom, det är utifrån det kristna perspektivet fullt naturligt. Att inte be under en gudstjänst skulle däremot upplevas som synnerligen märkligt. Gudstjänst betyder ju att "göra tjänst inför Gud". Så du som är ateist lyssnar på egen risk. Kom inte och klaga efteråt! Tack!

Ett tips: Ljudfilerna kan antingen lyssnas på streaming (online), eller också sparas på din egen dator för att lyssnas på även när du inte är online. I Firefox högerklickar du på ljudspelaren (den långsträckta, horisontella "pelaren" med bl a en högtalarsymbol) och väljer sedan alternativet "Spara ljud som..."

 


De första ljudfiler jag nu lägger upp kommer från ett besök jag gjorde i Centrumkyrkan i Vallentuna (en Pingstkyrka) den 26-27/4 2014. På lördagen (26/4) höll jag två föredrag på ca en och en halv timme. Det första hade titeln "Tro och Vetande" och det andra "Intelligent Design och Evolution". På söndagen höll jag en knappt 50 minuter lång predikan, där jag talade över problemet att alltfler kristna backar i sin tro, eftersom de underställer sig den politiska korrektheten i stället för att underställa sig Gud.

Klicka på respektive länk:

Föredrag — Vetenskap och tro
Föredrag — Intelligent design kontra evolution
Predikan — Att lyssna till Gud och inte till vad som är politiskt korrekt.

 


OBS! OBS! OBS! LÄNKARNA NEDAN TILL MINA PREDIKNINGAR OCH FÖREDRAG UNDER NORDELDSKONFERENSEN FUNGERAR IGEN! (170506)

Under många år har jag varit talare på den s k Nordeldskonferensen, vilken ägt rum uppe i Roknäs utanför Piteå runt Trettondagshelgen. För närvarande är Nordeldskonferensen vilande. Huruvida den kommer att återuppstå är ovisst. Man höll på i drygt tio år och jag var med under alla dessa år.

Nedan finner läsaren ljudinspelningar från Nordeld i diverse olika ämnen, med mig själv som talare. Under årens lopp har det blivit många föreläsningar i ungefär samma ämne, men de olika föreläsningarna i samma ämne kan skilja sig åt avsevärt, varför jag nedan har med flera föreläsningar i t ex Intelligent Design. De flesta av föreläsningarna är på omkring en timma, medan några är ca 1,5 respektive två timmar långa.

Några av föreläsningarna nedan illustreras med OH-bilder. Tyvärr försvinner ju detta i ljudfiler. Många av bilderna finns dock i olika artiklar på min hemsida (huvudsaklingen i min avdelning "Skapelse & evolution"), så jag hänvisar den intresserade läsare att läsa texterna där.

Klicka på respektive länk:

Måste man välja mellan tro och vetenskap?
Vad är Intelligent Design?
Argument för Intelligent Design
Mer om Intelligent Design
Evolution kontra skapelse, del 1 (evolutionen)
Evolution kontra Skapelse, del 2 (livets uppkomst och universums ursprung)
Varför Kristen?
Bibelns eller Gardells Jesus?
Apologetik 1
Apologetik — frågor och svar (frågestund efter Apologetik 1)
Apologetik 2
Vilken tid lever vi i?
Israel i Bibelns ljus
Är islam ett hot?

 


Ulf Ekman och Krister Renard samtalar om Intelligent Design

Från Livets Ords videoserie med Ulf Ekman som möter olika personer. Programtiteln var "Intelligent Design — Ulf möter Krister"

TV — Intelligent Design

 


Higgspartikeln — Eller, har den moderna fysiken något att säga om Gud?
Vad är sanning?

Under Genesis årskonferens i november 2020 höll jag ovanstående två föredrag. Konferensen sändes via olika TV-kanaler med en minimal publik närvarande på plats. Detta på grund av Coronarestriktionerna. Mina två föredrag spelades in utan publik någon månad innan konferensen, eftersom jag skulle vara tillbaka i Portugal när konferensen skulle äga rum. Jag hade gjort en jobbig tågresa till Götene på morgonen och hade problem med nacken, vilket kanske märks. Jag ber om ursäkt för detta.

Dessutom kändes det konstigt att tala utan publik. För mig är den inspiration man får när man talar inför en publik väldigt viktig, och utan publiken var det som att tala ut i tomma rymden. Så jag kände mig helt enkelt väldigt, väldigt obekväm. När man talar till publik försöker man skapa kontakt med publiken. Nu fanns det bara en vägg att titta på och jag visste inte var jag skulle fästa blicken. Det var väldigt jobbigt. Vilket som sagt märks. Men jag hoppas att det jag säger i alla fall är värt något. Förmodligen var detta mitt sista offentliga framträdande. Så känns det i alla fall just nu.

 


Vid flera tillfällen har jag varit inbjuden till syrianska och assyriska församlingar för att tala om diverse olika ämnen och speciellt då tro/vetande och skapelse/evolution. Kristna invandrare som kommer från "gamla" kyrkosamfund har i sina ursprungsländer levt i en kultur och omgivning, där det är självklart att det existerar en Gud. När de kommer till Sverige möter de ett helt nytt tanke- och debattklimat, där majoriteten av media inte bara förnekar Gud utan också aktivt försöker motbevisa den kristna tron (samtidigt som vass kritik mot islam knappast förekommer alls i mainstream media). Även i den allmänna, svenska skolan förekommer en intensiv propaganda mot den kristna tron.

I skolans värld handlar det om en mer subtil propaganda (skolan skall ju vara objektiv, eller åtminstone låtsas vara så), dvs det handlar om manipulation. Genom att man ständigt tar fram korståg, häxbränning, våld och krig i Gamla Testamentet (som inte har någonting med kristen tro att göra), medan man alltför sällan till eleverna förmedlar den nåd och kärlek som utgör kristendomens kärna, så ger man en oerhört negativ och falsk bild av kristendomen. Lärare och läroböcker överbjuder varandra i att framställa kristendomen som vetenskapsfientlig och oförnuftig, trots att det snarare är tvärtom. Det var inte en slump att den moderna vetenskapen uppstod i det judisk-kristna tankeklimatet. Tron på en förnuftig Skapare ledde till tron att verkligheten kunde förstås med förnuftets hjälp. Många av vetenskapens pionjärer (Pascal, Galilei, Newton, Faraday, Maxwell m fl) drevs av sin kristna tro (de ville förstå Guds tankar genom att förstå skapelsen).

I ämnet biologi används en stor del av undervisningen till att framställa evolutionsscenariot som en absolut sanning och som hela förklaringen till universum, livet och människan. Därmed menar man sig indirekt bevisa hur fel Bibeln har när den talar om en Skapare (vilket visar att Bibeln förmodligen har fel i allt). Den svenska skolans övergripande budskap är att vetenskapen har bevisat att det inte finns någon Gud och att därför kristendomen är en falsk religion (slutsatsen implicerar ju att i så fall är även islam en falsk religion, men det vågar man inte säga, eftersom detta synnerligen politiskt inkorrekta påstående skulle uppfattas som kränkande av muslimerna plus att den som ens antyder något sådant omedelbart jämförs med Hitler och förlorar de flesta av sina vänner och kanske även sitt jobb).

Den vinklade undervisningen i skolan och den vinklade allmänna debatten ställer till stora problem för de syrianska ungdomarna (och för många andra också), och får en del av dem att överge sin tro. De saknar ofta argument för sin tro, eftersom de aldrig behövt några sådana. Tron har ju varit självklar (samtidigt som svenska troende ungdomar ständigt tvingas strida för sin tro). Därför finns stort behov av att i dessa sammanhang undervisa om tro/vetande och skapelse/evolution. Följande video är inspelad när jag 2009 talade på Youth Association Light of St. Mary Church i Jönköping

TV — Intelligent Design

 


En av de skutor, en tremastad skonare, som Sten Nilsson seglade på i sin ungdom. Sten berättar om denna skonare i intervjun.


Sten Nilsson som ung sjöman.

Och här följer något lite utanför ramen. Det är en intervju med pastor Sten Nilsson, gjord i Livets Ords radiokanal 105,3 kHz, någon gång under början av 1990-talet. Sten var metodistpastor, men lät sig inte begränsas av mänskliga läror och traditioner. Guds väg var den väg han ville vandra på. Förutom att Sten Nilsson var missionär i Indien och senare ledare för Ashramrörelsen i Europa (en kristen gemenskap öppen för alla, vilken haft stor betydelse för kristenheten över hela jorden) var han också av stor betydelse för tillkomsten av församlingen Livets Ord. Han var svärfar till Ulf Ekman och var den som kanske mer än någon annan satte Ulf på spåret när det gällde att finna nya vägar för kristenheten i Sverige (det som kom att kallas Trosrörelsen, och som egentligen inte var något nytt utan snarare ett sätt att finna kristendomens rötter — Ulf Ekman brukade säga att det enda nya med Trosrörelsen är att det gamla räcker). Jag var god vän med Sten och han hade mycket, mycket stor betydelse för mig (som för så många andra). Jag tror aldrig jag träffat en kristen person som utstrålat så mycket kärlek som Sten. I intervjun berättar han om sitt spännande liv tillsammans med sin hustru Maj (som var en sann kristinna i ordets bästa bemärkelse).

När du klickar på länkarna nedan kan det ta en liten stund innan uppspelningen börjar. Har du problem kan du i stället välja att spara filerna på din dator och sedan spela upp dem.

Intervju med pastor Sten Nilsson, del I
Intervju med pastor Sten Nilsson, del II

 


© Krister Renard