"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Några uttalanden om kristen tro av kända personer.

Charles Dickens — En av Englands största författare.

Det är den bästa bok som världen någonsin känt eller kommer att känna, emedan den ger dig de bästa föreskrifter, varefter en mänsklig varelse, som vill vara sann och plikttrogen, kan ställa sitt liv.

 

Fjodor Dostojevskij — En av de största ryska författarna.

Jag vill anbefalla dig att läsa igenom hela Bibeln i rysk översättning. — Man kommer fram till att mänskligheten inte äger och aldrig kan komma i besittning av någon annan bok av samma betydelse.

 

Sir Winston Churchill — Englands store ledare under 2:a världskriget.

Vi tror att den mest vetenskapliga ståndpunkten och mest förnuftiga inställningen är den att man tar Bibelns historiska skildring bokstavligt. — Vi kan vara förvissade om att alla dessa ting skedde precis som de är framställda i den heliga Skrift. Vi vilar i trygghet på "Skriftens orubbliga klippa".

 

George Washington — USA:S förste president.

Mer än allting annat har det rena och milda uppenbarelsens ljus haft ett förädlande inflytande på mänskligheten och medfört välsignelse för samhället. Det är omöjligt att styra världen på ett rätt sätt utan Bibeln.

 

Haakon VII — Norges konung under andra världskriget.

Det enda som kan rädda världen från svårigheter och allt ont är att återvända till gammaldags kristendom med de gamla kristna värdena, som måste genomsyra ett folk, om vår kultur skall bestå.

 

Dwight Eisenhower — Överbefälhavare för de allierade styrkorna under andra världskriget och amerikansk president.

I högsta bemärkelse är Bibeln för oss den enastående skattkammare av eviga, andliga sanningar. I den mest handgripliga mening är den den första och oumbärliga inspirationskällan för Amerikas liv och frihet.

 

Michael Faraday — En av Englands mest berömda fysiker.

Varför skall människorna gå vilse, när de har den välsignade Bibeln, som kan vägleda dem?

 

Henry Ford — Skaparen av den moderna bilen.

Allt vad jag vet om godhet, sanning, redbarhet och idealism har jag lärt från Bibeln. I skolan lyssnade jag varje morgon, när ett kapitel lästes, innan vi började våra lektioner, och det var då jag lärde känna och respektera den heliga boken. Jag har aldrig upphört att betrakta Guds ord, och finge jag som jag ville, så skulle ett kapitel ur Bibeln varje morgon läsas i varje skolsal i vårt land.

 

Galileo Galilei — Den moderna naturvetenskapen fader.

Jag tror att avsikten med den heliga Skrift var att överbevisa människorna om de sanningar som är nödvändiga till frälsning och som varken vetenskapen eller andra medel kunde framställa på ett trovärdigt sätt, men endast den Helige Andes ljus.

 

Immanuel Kant — Kanske den mest berömde av alla filosofer.

Bibeln är den ädlaste skatt. Den förutan vore jag en olycklig människa. — Ni gör väl i att söka er tröst i evangelium, ty det är den outtömliga källan för all sanning, som när förnuftet har genomsökt hela sitt fält, inte står att finna någon annanstans.

 

Johannes Kepler — Tysk astronom som upptäckte lagarna för planetsystemet.

Den dag är nära, då man skall erkänna den rena sanningen i naturens bok såväl som i den heliga Skrift och fröjda sig över harmonin mellan båda dessa uppenbarelser.

 

Abraham Lincoln — En av USA:s största presidenter.

Jag tror att Bibeln är den bästa gåva som Gud någonsin har givit människorna. Alla goda gåvor från världens Frälsare har förmedlats till oss genom denna bok. Allt det människan behöver, innehåller den.

 

Napoleon I — Kejsare av Frankrike.

Allt i Bibeln är stort och värdigt Gud. Vilken enastående bok! Vem annan än Gud kunde ha frambragt något så fullkomligt! Bibeln är inte bara en bok, den är ett levande väsen med en kraft som övervinner alla motståndare.

 

Sir Isaac Newton — Behöver han presenteras?

Jag anser Bibeln vara den mest upphöjda filosofi. Det finns fler säkra tecken på autenticitet i Bibeln än i någon profan historia.

 

Franklin D Roosevelt — USA:s president under andra världskriget.

Så gott som alla vårt lands stora män har varit väl bevandrade i Bibelns lära. Den är en källa till kraft, och nu — som alltid — ett stöd och en hjälp till att tillfredsställa människosjälens högsta trängtan. Jag anser att ett omfattande studium av Bibeln hör med till högre utbildning.

 

Sven Hedin — En av Sveriges främsta forskningsresande (1865 — 1952).

Aldrig har jag läst Gamla Testamentet med större uppmärksamhet och med varmare intresse än under de dagar då jag besökte Babyloniens, Assyriens och Ninives ruiner. Berättelser som förr hördes som sagor och fabler, förvandlades till verklighet. Kungar vars namn man förut bara hade en flyktig kännedom om: Tiglat-Pileser, Salmaneser, Sanherib, Nebukadnessar, passerar inte längre ens inre som skuggor, utan som levande gestalter.

 

Albert Einstein — Relativitetsteoriernas upphovsman.

De bästa ledstjärnorna för vår strävan och vårt omdöme har vi fått i den judisk-kristna religiösa traditionen. Den ställer ett mycket högt mål, som vi med våra svaga krafter kunna nå endast mycket ofullständigt, men den ger oss en säker grund för våra värderingar och strävanden.

 

Johann Wolfgang Goethe — Berömd tysk filosof, forskare och skald.

Må bildning och vetande gå framåt och människoanden göra hur stora framsteg som helst, de kommer dock aldrig att övergå kristendomens höghet och sedliga kultur, sådan den strålar och lyser i evangelierna. — Jag för min del älskar och värderar Bibeln, ty den allena har jag att tacka för min moraliska bildning. — Jag kan därför inte tåla dessa orättvisa, hånande och misstydande anfall, som göres mot denna höga bok.

 

Samuel Morse — Telegrafins uppfinnare.

Ju mer jag närmar mig avslutningen på min pilgrimsresa, desto klarare blir bevisen för Bibelns gudomliga ursprung för mig. Och desto mer värdesätter jag Guds stora och härliga botemedel för den fallna människan. Framtiden upplyses av hopp och glädje. — Jag vet på vem jag tror, och jag fröjdar mig över att denna min livsflod snart skall flyta ut i en evig kärleks mäktiga hav.

 

Klicka här för att se en förteckning (från Wikipedia) över framstående eller mycket framstående forskare i naturvetenskap (fysik, kemi etc), vilka varit/är bekännande kristna (dvs som varit/är aktiva kristna och offentligt bekänt/bekänner sig till den kristna tron). Listan (på engelska) sträcker sig från 1000-talet fram till idag levande forskare.

Tillbaka till "Livsåskådning och kristen tro."

© Krister Renard