"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Den apostoliska församlingen

Idag ser vi hur den urkristna församlingens styrka börjar återupprättas på jorden. Fler och fler s k apostoliska församlingar växer fram över hela världen. Med apostoliska församlingar menar man församlingar där den ursprungliga kristendomen, dvs den som beskrivs i Apostlagärningarna, återupprättats. En kristendom som kännetecknas av övernaturliga manifestationer av Guds kraft, och där profetiska budskap och visioner bestämmer de övergripande målen i stället för kommittéer och majoritetsbeslut. Tyvärr är idag alltför många av de etablerade samfunden nästan totalt passiviserade på grund av att ledarna mer är byråkrater och ekonomer än gudsmän och gudskvinnor. Ett exempel på hur byråkrati fått ersätta vision och uppenbarelse kan hämtas från den Presbyterianska Kyrkan i USA. 1992 beslöts där att man skulle definiera samfundets missionsmål. Resultatet efter otaliga sammanträden var ett dokument på 256 sidor, där man angav 143 olika missionsmål. Dvs ett nästan hel meningslöst resultat. Och så blir det lätt när man saknar visionära ledare och tilltal från Gud själv.

Låt mig som kontrast till detta berätta vad som kan ske när människor verkligen låter sig ledas av Guds övernaturliga kraft, i stället för till 99 procent av sitt naturliga tänkande.

Koreanen David Kim var en framgångsrik landskapsarkitekt, som verkade i södra Kalifornien. Han blev frälst och upplevde att Gud manade honom att starta en församling. Den vision han fick var att starta en församling med prioritering av mission i främmande länder. Han hittade tre familjer som var beredda att ansluta sig till hans vision. De fyra männen träffades för att bestämma hur man skulle gå till väga. Kim berättade att han tänkte starta den nya församlingen nästa söndag och att man nu skulle bestämma hur man bäst kunde tjäna Gud. Han berättade om en vän som kände sig kallad till Guam om han kunde få ihop 800 USD i månaden i underhåll. Kim föreslog att man skulle öka på det med ytterligare 400 USD till 1200 USD per månad. Efter en stunds chockerad tystnad sa en av männen, "Men pastorn du kan inte sköta en kyrka på det sättet". Så Kim frågade hur man då skulle sköta kyrkan. Mannen sa, "Det är nu maj och vi startar en ny församling. Vi måste vänta till slutet av året. Vi måste först se hur våra finanser kommer att bli när det gäller kontanter och sedan göra en budget för nästa år. Efter att vi dragit av våra utgifter från vår uppskattade inkomst kan vi sedan besluta vilket typ av missionsarbete vi har råd med."

Kim frågade då mannen varför han ville gå med i församlingen om han inte ville utföra Herrens arbete. Till slut fick han alla med sig och församlingen startades. Och precis som Bibeln säger så är Herren vår försörjare som betalar allt han beställer. Idag har Grace Korean Church, som församlingen heter, 2500 medlemmar. Man understöder 154 missionärer i 43 olika länder. Man har startat 720 församlingar i forna Sovjetunionen, 2000 husförsamlingar i Kina, 700 församlingar i Östafrika och 280 församlingar i Vietnam. Kims nuvarande mål är att till fullo understödja 2000 missionärer.

Mänskligt sett kan man tycka att Kim betedde sig som en ren idiot. Och ser man enbart logiskt på det hela, så stämmer det nog. Men Kim visste att det var Gud själv som hade gett honom ett uppdrag och att ingenting är omöjligt för den som lyder Gud. Hans gudomliga vision drev honom mot målet i barnslig tillit till Guds trofasthet. Någon sa en gång lite elakt ett det finns tre sorters människor, de som låter saker och ting hända, de som gör att saker och ting händer och de som undrar vad som egentligen hände.

Många kristna verkar enbart i det naturliga. Man använder t ex reklambyråer och jippon för att dra folk till kyrkan. Väckelse bygger dock alltid på något helt annat. Den bygger på människor som tror, som har en vision och som fått ett tilltal av Gud och som tänker framåt och inte bakåt. Jesus talar om att om man tror av hela sitt hjärta så är allt möjligt. Ovanstående visar att så är fallet, och utgör ett av många, många bevis på att Guds övernaturliga kraft är verksam idag i lika hög grad som den var på Jesu tid. Och att Gud är densamme i dag som han alltid varit.

(ovanstående är hämtat ur boken Churchquake av Peter Wagner, utgiven 1999 av Regal)

Tillbaka till avsnittet om "Underverk och bönesvar — finns det?"
Tillbaka till avsnittet "Kyrkohistoria för fotgängare"
Tillbaka till avsnittet "Om händelserna i Knutby"

© Krister Renard