"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Historierns slut och den återupprättade skapelsen

Historien tog sin början då Gud skapade världen. Men det som är begränsat av tid och rum har inte bara en början utan också ett slut. Bibeln talar ganska mycket om detta slut, när ondskan en gång för alla skall utplånas och hela skapelsen upprättas igen.

Per Ahlmark skrev vid ett tillfälle, då han brevväxlade om döden med cancerforskaren Georg Klein, att "döden är en förolämpning". De flesta människor upplever nog både sjukdom, lidande och död som någonting felaktigt och icke önskvärt. Något som egentligen inte borde existera. Detta är precis vad Bibelns budskap handlar om. Hur död och lidande kom in i världen, och hur dessa onda krafter till slut skall tillintetgöras och inte mer finnas till. Det slutscenario som Bibeln målar upp, stämmer därför väl överens med vad vi alla innerst inne känner. En möjlig förklaring till detta, skulle kunna vara att Bibelns slutscenario faktiskt är sant!

Läran om den yttersta tiden, eller som den också kallas, eskatologin, har sysselsatt många kristna under årens lopp. Åtskilliga av Bibelns böcker, både i Gamla och Nya Testamentet, talar om tidens slut. En av de böcker som kanske är allra svårast att förstå, Uppenbarelseboken, handlar nästan helt om de eskatologiska frågorna. Denna bok skrevs enligt traditionen av aposteln Johannes, då han under sin fångenskap på ön Pathmos fick en uppenbarelse av Jesus. Det har skrivits hyllmeter på hyllmeter av böcker om vad Uppenbarelsebokens "basuner" och "vredesskålar" symboliserar och när Jesus skall komma tillbaka. Olika författare har kommit fram till mycket olika slutsatser. Jag är säker på att ingen människa har full insikt i detta svåra ämne. Skriften säger själv att det finns ett "insegel" över dessa profetior, som gör att ingen kan förstå dem till fullo innan tiden är inne. "Ty dessa ord skall förbli gömda och förseglade intill ändens tid" står det t ex i Daniel 12:9. Allt eftersom vi närmar oss den yttersta tiden, kommer vår förståelse av vad som då skall ske därför att bli klarare och klarare. Det finns emellertid en hel del som de allra flesta är överens om. Tiderna kommer att bli sämre och sämre, med krig, naturkatastrofer och oerhörda lidanden. Under en ganska kort tid — förmodligen sju år — vilken brukar kallas "den stora vedermödan", kommer lidandet att kulminera. Jesus säger i Matt 24:7-8, "Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. Allt detta är början på födslovärkarna." Någon gång, antingen precis före eller under själva vedermödan, så kommer Jesus att återvända till jorden. Den här gången kommer han emellertid inte som ett svagt offerlamm, som Herrens lidande tjänare, begränsad av en mänsklig kropp, nej den här gången kommer han som "Lejonet av Juda" och som "konungarnas Konung" i sitt fulla gudomliga majestät.

...och mitt bland lampställen såg jag någon som var lik en människoson, i fotsid klädnad och med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade gyllene brons när den glöder i smältugnen, och hans röst var som rösten av stora vatten. I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ut ur hans mun kom ett skarpt, tveeggat svärd, och hans ansikte var som solen när den lyser i kraft. När jag såg honom föll jag ner som död vid hans fötter.
Och han lade sin högra hand på mig och sade; "Var inte rädd. Jag är den förste och den siste och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket. (Upp 1:13-18)

Det tveeggade svärdet är Sanningens Ord som skall döma människorna, vilket Jesus talar om i Joh 12:48, "Den som avvisar mig och inte tar emot mina ord, han har mött sin domare: det ord jag har talat skall döma honom på den sista dagen".

Ett av tecknen på Jesu återkomst är att alla jordens folk kommer att "dra upp mot Israel" för att utplåna landet. Kanske vi redan har sett början till detta i det hat som i hela världen alltmer breder ut sig mot Israel. Detta inte minst i Sverige, där massmedia och politiker behandlar landet Israel med en uppseendeväckande orättfärdighet. Lyssnar man på TV-nyheterna kan man ibland tro att man av misstag råkat ställa in PLO:s egen propagandakanal. Jag påstår inte att israelerna är felfria, långt därifrån, men en sak har alltid två sidor och båda dessa måste få komma till tals, utan kommentarer och vinklingar av enögda journalister, som tror sig förstå allting. Kanske Gulfkriget, då "hela världen" under FN:s överinseende "drog upp mot" Irak, helt enkelt var en generalrepetition av Uppenbarelsebokens scenario. Vem vet?

I samband med vedermödan kommer således Jesus tillbaka i sin fulla gudomliga majestät "på skyarna".[1] De kristna kommer då att "ryckas upp" till honom, eller som Paulus säger i 1 Thess 4:17, "därefter skall vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem [de som är döda i Kristus] för att möta Herren i rymden".

Då skall man få se Människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. Och då skall han sända ut änglarna och samla alla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens gräns till himlens gräns. (Mark 13:26-27)

Att detta scenario är något som av många tagits på stort allvar, framgår t ex av att amerikanska tidningar har en speciellt stor och fet stil, som de tidigare sparade för "the second coming of Christ". En del tidningar lär visserligen under senare tid ha använt denna stil. Vi lever ju i megatrendernas och överdrifternas tidevarv. Det lär också ha funnits ett flygbolag som inte tillät två frälsta piloter att flyga tillsammans. Skulle Jesus komma tillbaka under en sådan flygning, blev ju planet plötsligt utan piloter. Den moderna nyandligheten — new age — vilken avskyr biblisk kristendom, har också planerat för detta tillfälle. Man kommer att försöka bortförklara varför så många människor plötsligt försvunnit, genom att påstå att de överförts till en annan dimension, på grund av att de var ett hinder för mänsklighetens fortsatta andliga utveckling. På så sätt tror man sig slippa erkänna att man själv hade fel och Bibeln rätt.

När kommer nu detta att inträffa? Svaret är att ingen vet! Jesus säger själv, "Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern" (Matt 24:36). Det finns de, bl a Jehovas Vittnen, som hävdar att Jesus redan har kommit tillbaka, men i osynlig form. Detta är inte sant, eftersom Jesus själv talat om för oss hur hans återkomst kommer att vara:

Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt bedra också de utvalda... Om ni alltså får höra: Han är ute i öknen, så gå inte dit, eller: Han är inne i kammaren, så tro det inte. Ty liksom blixten kommer från öster och lyser ända till väster, så blir det vid Människosonens återkomst. (Matt 24:23-24, 26-27)

Jesu återkomst kommer alltså att vara av sådan art att alla jordens folk kommer att se den och acceptera den för vad den är.

Under 1 000 år skall sedan Jesus styra jorden med hjälp av sina heliga. Denna period, under vilken Djävulen kommer att hållas i fängsligt förvar, går under namnet tusenårsriket. Den som inte frivilligt lyder Jesus under denna tid, kommer att tvingas till detta. När de tusen åren gått till ända, släpps Djävulen fri för en kort tid. Sedan kommer han tillsammans med sina änglar att kastas i den "brinnande sjön".

Och när de tusen åren har gått skall Satan släppas lös ur sitt fängelse. Och han skall gå ut och förföra folken i jordens alla hörn... (Upp 20:7-8)
...Och djävulen som förförde dem kastades i samma sjö av eld och svavel som odjuret och den falske profeten... (Upp 20:10)
Därefter kommer alla döda, både rättfärdiga och orättfärdiga, att uppstå för att dömas:
Ingenting kan döljas för honom, allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom är det vi skall avlägga räkenskap. (Heb 4:13)
Och jag såg en stor vit tron och honom som sitter på den, och jorden och himlen flydde inför honom, och det fanns inte längre någon plats för dem. Och jag såg de döda, höga och låga, stå inför tronen, och böckerna öppnades. Och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter vad som stod i böckerna, efter sina gärningar. Och havet gav tillbaka de döda som var i det, och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och dödsriket kastades i den brinnande sjön. Och var och en som inte fanns uppskriven i livets bok kastades i den brinnande sjön. (Upp 20:11-15)

Efter domen är allt ont förintat för evigt. Ingen ondska finns kvar. Inte heller lidande, sjukdom och död existerar längre. Allt är sanning och allt är kärlek och människan lever i en ny värld, renad från all ondska. I några skriftställen kallas denna nya värld för "Paradiset".

Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sade: "Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk och Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta." Och han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." (Upp 21:1-5)

Man kan givetvis fråga sig varför Djävulen skall friges efter tusenårsriket, för att sedan ändå kastas i den brinnande sjön. Kanske är det för att det skall avslöjas vilka som under denna tid frivilligt underordnat sig Gud och vilka som enbart av tvång böjt sig för hans vilja. De sistnämnda kommer ju att göra uppror så fort de får en chans och kommer därför att villigt låta sig förföras av Djävulen, då denne släpps lös. Inget orent får emellertid komma in i och besmitta den nya skapelsen. Endast den som av fri vilja böjt sig för Gud och låtit sig renas genom Jesu blod, släpps in i Paradiset. I Upp 21:27 säger t ex aposteln Johannes, "Aldrig skall något orent komma in där och inte heller någon som handlat skändligt eller lögnaktigt, utan bara de som Lammet har skrivna i livets bok".

Du som läst så här långt kanske tycker att detta sista avsnitt, det var lite väl hårdsmält. Mycket av det du läst hittills kanske har talat starkt till dig, men nu känner du att "det här med Uppenbarelseboken, det är alltför häftigt och övernaturligt för att jag skulle kunna tro på det". Jag kan trösta dig med att till och med människor som varit övertygade kristna i många år, kan ha mycket svårt med dessa frågor. Tyvärr väljer många att av denna anledning sopa de eskatologiska frågorna under mattan och låtsas som de inte existerar. Detta håller emellertid inte. Mycket av bibelcitaten ovan, är sådant som Jesus själv har sagt. Vill man vara kristen kan man inte bara välja ut det av Jesu undervisning som passar en själv. Då är man ju inte en Jesu lärjunge. Uppenbarelseboken är för övrigt den enda bok som uttryckligen säger att man blir välsignad av att läsa den, vilket framgår av Upp 1:3, "Salig den som läser upp och saliga de som hör orden i denna profetia..."

Känner du att profetiorna om den yttersta tiden är ett absolut hinder för dig att bli kristen, gör då som många andra. Lägg dessa frågor åt sidan så länge. Man blir inte frälst av att tro på Uppenbarelseboken eller någon viss tolkning av denna, utan genom tron på Jesu uppståndelse. När du vuxit till som kristen, kan du återvända till eskatologin och många av dina problem kommer då automatiskt att ha försvunnit, genom den förståelse du nu har på grund av den helige Ande, som bor i ditt hjärta.

Om du i likhet med mig tycker att "svavelsjöar" och "eviga eldar" och "gator av guld" verkar lite väl naivt, tänk då på att detta kanske bara är symboler för någonting vi inte kan förstå. I GT används ofta uttrycket "sött som honung", eftersom honung var det sötaste man kände till på den tiden. På samma sätt var ju guld, det dyraste och ädlaste man kände till, varför paradisets "gator av guld" antagligen syftar på någonting som är så underbart och skönt att vi inte med våra sinnen kan föreställa oss detta.

Det som inget öga någonsin har sett och som inget öra någonsin har hört, det som ingen människotanke någonsin kunnat ana, det har Gud berett åt dem som älskar honom. (1Kor 2:9 — Hedegårds översättning)

Svavelsjön kanske inte bokstavligen är en sjö av flytande svavel, men svavel var ett ämne som säkert var känt av Johannes. Man visste att svavel brann bra, med en stickande, outhärdlig rök. Kanske står därför detta uttryck för någonting som är alltför fruktansvärt för att kunna fattas med våra begränsade sinnen. Evig skilsmässa från Guds kärlek är antagligen ett fruktansvärt öde oavsett vilken konkret form den kommer att ta.

Tillbaka till "Livsåskådning och kristen tro."

Du kan läsa mer om kristen tro i:
Är Gud verkligen rättvis? Hur går det t ex för dem som aldrig hört talas om Jesus?


[1] Brukar kallas "Jesu andra tillkommelse" eller på engelska "the second coming of Christ".
© Krister Renard