"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

"De saliga förtryckta"

Filosofen och matematikern Betrand Russel myntade en gången uttrycket "de saliga förtryckta". Med det menade han att det fanns en tendens att saligförklara förtryckta minoritetsgrupper. Man kompenserade således de förtryckta genom att tilldela dem diverse sympatiska egenskaper. Som exempel tog han hur man under negerslaveriet (speciellt om man inte hade slavar själv) ofta framställde alla svarta som snälla och goda, ungefär som "Onkel Tom" i den kända boken. När kvinnan förtrycktes, framställdes hon samtidigt som en änglalik varelse, helt i avsaknad av sexualdrift, och jämställdes med jungfru Maria. De nedtryckta och kuvade barnen var i litteratur och allmänt medvetande små änglar. Russel tyckte sig också observera att så fort förtrycket upphörde, ja då upphörde också omedelbart de snälla känslor som man tidigare hade hyst för den förtryckta gruppen. När kvinna blev fri, förvandlades hon av Freud et al till en egoistisk nymfoman, barnens frigörelse medförde att de blev små monster (även här var Freud inblandad) som ville döda sin pappa för att få vara ihop med sin mamma etc.

Så långt Bertrand Russel (exemplen ovan är sådana som han själv använt i sammanhanget). Jag tror det ligger oerhört mycket i hans iakttagelse. Idag har vi andra förtryckta, och därmed saligförklarade, grupper. Jag tänker framför allt då på homosexuella, invandrare och palestinier. Man kan lugnt säga att dessa grupper framställs som helgonlika varelser. De journalister som skriver i dessa frågor verkar helt bortse från de manliga homosexuellas bastupartyn och notoriska promiskuitet, från att en oproportionerligt stor procent av brott begås av invandrare och från palestiniernas/arabernas oförsonliga attityd att hela landet Israel skall förintas och judarna kastas i havet.

Nu säger jag inte att det är fel att stödja de svaga, tvärtom. Själv är jag synnerligen ointresserad av att titta på när andra idrottar. Men om jag någon gång tittar på en fotbolls- eller ishockeymatch, så håller jag nästan alltid på det lag som ligger under. Så kanske är det en mänsklig instinkt att ta parti för den svagare. Men, och här kommer det stora mennet, de förtryckta kan snabbt bli de nya förtryckarna. Bibeln (och min egen erfarenhet) säger att människan till sin natur är ond (även om vi också har förmåga att göra gott — snarare är vi en egendomlig blandning av onda och goda egenskaper). Enda orsaken till att palestinierna ännu inte blivit de nya förtryckarna är helt enkelt att de inte haft chansen. Än så länge har Israel ett oerhört militärt övertag. Den dag (om den inträffar) då så inte är fallet kanske judarna än en gång blir de saliga förtryckta. När det gäller invandrare i Sverige, så är de numera så många och så starka att de under senare år förlorat en del av massmedias favör. Vissa tidningar har t o m erkänt att det finns invandrarproblem i vårt land.

Innan jag går vidare, eftersom ämnet är synnerligen känsligt, låt mig klargöra min inställning till invandrare. Sverige behöver invandrare. Invandrare är en tillgång för landet och har berikat vår kultur, vårt matliv, vårt musikliv och många invandrargrupper har dessutom bidragit till vårt ekonomiska välstånd. Men precis som när det gäller alla andra grupper, och precis som att det finns onda och goda svenskar, så finns det onda och goda invandrare. Det är de onda invandrarna som kommer hit för att parasitera och begå brott som får många svenskar att bli arga på invandrare i största allmänhet. Det vore bättre för Sverige att vi hade en invandringspolitik som gjorde det ointressant för de "dåliga" invandrarna att komma hit.

Dessutom finns en naivitet när det gäller de skaror av muslimska invandrare som kommer hit idag. Dessa varken kan eller vill eller får intergreras i vårt icke-muslimska samhälle (enligt de flesta mullor är det förbjudet för en rättrogen muslim att integreras i ett icke-muslimskt samhälle). Detta i kombination med att islams slutgiltiga och oåterkalleliga mål är att erövra hela världen och tvinga alla (om så nödvändigt) att bli muslimer, kommer på sikt att innebära oerhörda problem för vårt land och kan mycket väl leda till ett blodigt inbördeskrig.

Som det nu är riskerar vi att driva "medelsvensson" rakt i armarna på nynazistiska rörelser. Jag anser att alla invandrare borde gå en obligatorisk kurs i svensk demokrati, svensk kvinnosyn och svensk lag och sedan förhöras på detta och så få skriva på ett kontrakt där de förbinder sig att följa svensk lag etc, innan de får permanent uppehållstillstånd. De invandrare som sedan begår grova brott i vårt land borde skickas tillbaka dit de kommer ifrån, åtminstone innan de blivit svenska medborgare. Jag tror att svensken skulle blir mer positivt inställd till invandrare då. Skillnaden mellan medelsvenskens syn på invandrare och den massmediala synen (dvs den politiskt korrekta synen) är idag stor, även om massmedia som sagt numera ibland kan erkänna att det finns problem. Alltför ofta anar man, när man talar med människor, även sådana som på sjuttiotalet var oerhört progressiva, ett begynnande invandrarhat, baserat på att deras eller någon grannes barn rånats eller misshandlats av invandrargäng. Nu kommer väl någon som läser detta att mena att jag är nynazist, som har sådana fruktansvärda åsikter. Helt fel! Jag har inget till övers för nynazisterna, det framgår klart av andra sidor på min hemsida. Men sanningen är att det finns goda och onda människor överallt, även bland invandrare. Och de som har mest att tjäna på att man på skarpen tar itu med brottsliga invandrare är invandrarna själva (självklart skall man också ta itu med brottsliga svenskar, men skillnaden är att de är födda här och har en medfödd rätt att bo här)!

Detta om detta. Den sista, saligförklarade gruppen som nämnts ovan är de homosexuella. Dessa har snabbt, och genom oerhört skicklig lobbyverksamhet, skaffat sig enorma propagandaframgångar. Den nya lagen om hets mot homosexuella kommer eventuellt att göra det olagligt att högt läsa ur vissa delar av Bibeln, där homosexualitet framställs som något negativt (vem vet kanske blir det så småningom t o m olagligt att inneha en Bibel i vårt land). Yttrandefriheten sätts således ur spel. I radioprogrammet "Freja", som sändes vecka 48, talade professor Don Kulick, socialantropolog vid Stockholms Universitet. Han ifrågasatte i programmet om heterosexualitet verkligen är något naturligt. Han menar, om jag inte missförstått honom, att människor hjärntvättas till heterosexualitet genom skola, kyrka, det militära och andra samhällsinstitutioner. Heterosexualitet handlar således bara om sociala konstruktioner. "Hela världen skulle kunna vara homosexuell och barn skulle utan problem kunna komma till världen", menar professor Kulick. Som sagt, omsvängningen från att vara förtryckt till att bli de nya förtryckarna kan gå snabbt (det observationella stödet för professor Kulicks åsikt att heterosexualitet är onaturligt är knappast överväldigande — åtminstone inte om man tittar på naturen).

Det finns mycket som visar att de tidigare förtryckta bögarna nu vädrar morgonluft och känner tiden vara mogen att utnyttja sin nyvunna maktposition. Organisationen RFSL (Riksförbundet för Sexuellt Likaberättigande) har flera gånger kritiserats i tidningen Världen Idag för att de haft länkar till pedofilsajter och hårdporr på sin hemsida och för att de uppmanat till promiskuösitet och en alltför tidig sexdebut. Detta har lett till att flera statliga organ dragit in bidrag till RFSL. I en intervju i Östersundsposten säger Sören Andersson, RFSL:s ordförande, att han hoppas att den nya hetslagstiftningen skall tysta den här formen av granskningar. Här avslöjar man sitt rätta ansikte. Den som avslöjar barnsexhandel och annan olaglig verksamhet hos den statsunderstödda gayorganisationen skall således "tystas". Tidigare har RFSL anklagats av journalister för att på olika sätt stödja pedofili (se mina sidor om homosexualitet). Mycket tyder på att man inte ändrat inställning därvidlag, men att man just nu ligger lågt, eftersom pedofili inte är inne för tillfället (på 1970-talet såldes barnporr öppet i så gott som alla porrbutiker i Sverige).

Låt mig ge ett ytterligare exempel på hur de tidigare förtryckta håller på att bli de nya förtryckarna:

Rolf Szabo hade jobbat för fotoföretaget Kodak i 23 år. Han hade fått flera erkännanden från företagsledningen för sitt arbete. Vid ett tillfälle anordnade företaget en "bögdag". Szabi ville inte delta i "festligheterna" för att fira de homosexuella utan avböjde vänligt men bestämt. Företagsledningen gav honom då två val; Be offentligt om ursäkt eller bli avskedad (Källa — Värden Idag, 29/11 2002)!

Man brukar säga att summan av lasterna är konstant. Kanske kan man säga samma sak om förtryck. Summan är konstant men vem som förtrycker vem, i den politiska korrekthetens namn, varierar.

Historien tycks till stor del handla om att de tidigare förtryckta blir de nya förtryckarna. Franska revolutionen, ryska revolutionen etc innebar till stor del bara ett byte av härskarklass. De som tidigare blev dödsdömda, var nu de som utfärdade dödsdomar på löpande band. Och inte nog med det, den nya härskarklassen visar sig ofta vara än värre än den gamla. Men det finns något mycket bättre än att byta ut ett förtryck mot ett nytt förtryck. Genom Jesu kärlek kan den tidigare förtryckte förlåta, och gå vidare utan att vilja "ge igen". Nelson Mandela i Sydafrika är ett underbart exempel på detta. Hatet innebär bara en ond spiral och det enda som kan bryta denna spiral är kärleken.

Tillbaka till avsnittet om "Jämlikhetens grund"
Tillbaka till avsnittet om "Homoadoptioner"

© Krister Renard