"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 04 24 12:38

 

Zeitgeist — filmen

(Note: at the top of the page you can choose translation of this article to other languages, but don't expect the translation to be perfect — "Välj språk" means "Choose language")

Jag har under det senaste halvåret fått ett antal mail från ungdomar som bett mig att titta på och kommentera en film som heter Zeitgeist (Tidsanda). Enklaste sättet att hitta den är att googla på "Zeitgeist movie". Filmen, som är på drygt två timmar, är mycket välgjord och den är också översatt till flera olika språk (bl a svenska).

Ett av filmens syften (ja kanske det allra viktigaste) tycks vara att motbevisa den kristna tron (något som tycks vara synnerligen populärt just nu — t o m Svenska Kyrkans ledning verkar arbeta övertid på att förneka den tro de själva säger sig företräda). Såvitt jag kan förstå så är det i huvudsak en enda person som gjort filmen — vilket verkligen är en imponerande prestation. Dvs imponerande när det gäller nedlagt arbete. Tyvärr är inte filmen lika imponerande när det gäller faktainnehåll och objektivitet och vetenskaplighet. Den utgör helt enkelt en av de många konspirationsscenarios som florerar på Internet.

Jag kan givetvis bara kommentera det avsnitt av filmen, som jag tagit del av (jag har inte orkat titta på hela filmen, eftersom det känns som bortkastad tid), men jag är övertygad om att jag sett tillräckligt för att kunna avfärda filmen som ointressant, oseriös och starkt vinklad, för att inte säga direkt lögnaktig (filmen tycks finnas i flera olika varianter, så det kan ju hända att något av det jag säger nedan inte stämmer in på den variant som läsaren sett — men det påverkar knappast mina slutsatser).

Efter en dramatisk inledning, där man visar kända filmsekvenser, t ex flygplan som flyger in i World Trade Center, amerikanska soldater i Irak, bilder från Vietnamkriget etc, ger man en programförklaring. Där förkunnar man med ödesdiger stämma att de religiösa institutionerna ligger bakom allt ont i världen, och att dessa i årtusenden har kontrollerat och manipulerat mänskligheten. Man illustrerar med en tecknad film, som visar Gud med vitt skägg på ett moln, hur löjligt det är att tro på en "osynlig gubbe" uppe i molnen, som har bestämt vad som är rätt och fel och som dessutom tycks vara oerhört girig. Kyrkan handlar bara om pengar, pengar, pengar, säger man. Den gudsbild som målas upp här är inte den kristna gudsbilden. Det är filmskaparens egen missuppfattning av den kristna gudsbilden. Beträffande girighet så finns det säkert kristna människor som är giriga (precis som att det finns giriga ateister), men om man med kristna menar "Jesu efterföljare" blir talet om girighet grovt felaktigt (man är inte kristen bara för att man är med i en kristen församling och kallar sig kristen — man är kristen om man är en Jesu lärjunge). Moder Théresa var knappast girig (även om hon givetvis behövde pengar för att driva sin verksamhet). Det finns oräkneliga exempel på kristna, som kanske inte är lika kända som Moder Théresa, men som ändå drivits av samma vision, dvs att hjälpa de fattiga och sjuka. Stora delar av sjukvård och skolor i tredje världen drivs av kristna organisationer.

Hur som helst, efter denna dramatiska inledning beskriver filmen hur de antika folken intresserade sig för årstider, zodiaktecknen och sol- och månförmörkelser. Man visar hur solen tidigt fick en slags gudastatus och hur man i stjärntecknen tyckte sig se symboler för dåtid, nutid och framtid, och hur detta sedan utvecklades mot dagens religioner. Formuleringarna är allmänt hållna och säger egentligen inte så mycket om någonting. Det är förvisso sant att många antika kulturer tillbad solen och att man i stjärnorna försökte läsa ut framtida händelser. Huruvida detta, som filmen påstår, sedan lett fram till judendom, kristendom, hinduism etc är en helt annan historia. Det vet vi inget om med säkerhet. Det finns andra lika möjliga scenarion. Bibeln hävdar t ex att människan från början trodde på en enda Gud men att hon så småningom avföll från denna tro och började tro på och tillbe precis vad som helst. Himlakroppar, stenar, träd etc.

Det riktigt intressanta börjar när filmen kommer in på påstådda likheter mellan ett flertal olika "religionsstiftare/gudar" och Bibelns Jesus. Man påstår att Horus, Krishna, Attis, Dionysos, Mithura etc (sammanlagt 20-30 olika gudar — jag orkade inte räkna dem) har många gemensamma egenskaper. Även om alla inte har allt gemensamt så förknippas många av dem med att de, precis som Jesus, föddes av en jungfru den 25/12, deras födelse förutsades av en stjärna i öster, de hade 12 lärjungar, gjorde mirakel och helade sjuka. Många av dem korsfästes och uppstod på tredje dagen. Som om inte detta vore nog så kallades de "alfa och omega", Guds son, Guds lamm etc, epitet som Bibeln använder om Jesus. Filmen hävdar bl a att Dionysos (den grekiske vinguden) brukade kallas "alfa och omega". Jag har aldrig någonsin läst detta och Wikipedia nämner det inte heller. Jag skulle bli väldigt förvånad om det stämmer. Dionysos var ju knappast någon av de största grekiska gudarna. Varför skulle han då kallas "alfa och omega"? Dessa är första och sista bokstäverna i det grekiska alfabetet och symboliserar början och slutet. Något sådant skulle man möjligen använda på den högsta guden i någon viss religion (t ex Zeus om vi talar om den grekiska religionen), men knappast på vinets gud (här hittar läsaren en detaljerad kritik av filmens påståenden om Dionysos).

En viktig sak man tar upp är att Sirius (den ljusstarkaste stjärnan på himlen) den 25/12, dvs det datum då olika gudarna föddes (enligt filmen), står i rät linje i förhållande till de tre stjärnorna i Orions Bälte (jag återkommer till detta). Man gör stor sak av detta och tycks mena att man av detta och liknande argument kan dra slutsatsen att alla religioner har sin bakgrund i de primitiva kulturernas fascination inför stjärnhimlen.

Man svävar inte på målet, när man räknar upp likheterna mellan de olika religionerna, utan låter oerhört vederhäftig, som om det vore fakta man radar upp. Jag måste erkänna att jag själv kände mig lite påverkad en kort stund (det är just detta som kännetecknar alla verkligt genomtänkta konspirationsscenarios).

Budskapet är således att alla religioner bygger på samma grunder och har sin utgångspunkt i de antika folkens soldyrkan och vidskepliga tolkningar av stjärntecken etc. Att Jesus m fl hade tolv lärjungar (följeslagare) är t ex, enligt filmen, kopplat till de 12 stjärntecknen (Zodiakens tecken).

När filmen går igenom de olika "gudarna" börjar man med en ganska detaljerad redogörelse för den egyptiske guden Horus, som var den förmänskligade bilden av solen. Solens fiende, Set, stred varje morgon och kväll mot Horus, och på morgonen vann Horus och på kvällen Set. Det var så dag och natt skiftade, enligt de gamla egypterna. Så långt stämmer det nog ganska bra (dvs inte astronomiskt, men det stämmer med den egyptiska tron). Men sedan kommer ovannämnda påståenden om att Horus kallades Guds son, Guds lamm, hade tolv lärjungar, föddes av en jungfru etc. Visserligen har man en brasklapp, när man säger att "…dessa påståenden om Horus, vare sig de är sanna eller ej, påverkade…." "vare sig de är sanna eller ej" är märkligt bara det. Horus är en påhittad gud — i varje fall enligt filmskaparen, eftersom denne uppenbart är ateist — så påståendena kan ju ur deras synpunkt knappast vara sanna i någon verklig bemärkelse. Jag utgår från att de menar "vare sig detta är en korrekt bild av den gamla egyptiska religionen eller ej…", vilket gör resonemanget något svårtolkat för att inte säga meningslöst. Dessutom tror jag inte alls att det man säger stämmer.

Låt mig börja med att nämna en allmän svårighet när det gäller att motbevisa den här typen av argumentation. För att kontrollera alla de påståenden som förs fram om de olika gudarna (Krishna, Horus etc) skulle det antagligen krävas ett helt livs arbete. Ja förmodligen skulle man behöva ha tiotals expertgrupper, som arbetade i decennier. Man skulle vara tvungen att ha tillgång till forskare som är experter på egyptiska, grekiska, sanskrit etc och sedan arbeta i åratal med att kontrollera gamla skrifter för att se om det som sägs i filmen har någon grund. För övrigt har ju redan experter på de olika grundspråken och de olika antika kulturerna granskat alla kända dokument utan att dra samma slutsatser som filmen drar! Det är ju möjligt att det kan ligga något i enstaka påståenden (lögnen brukar alltid ha någon slags grund i sanning för att bli mer trovärdig), men att alla dessa påståenden skulle vara historiskt belagda av en enig forskarkår tror jag inte en sekund på.

I filmen förekommer ordlekar kring Set (solguden) och solen och man drar vissa växlar på att detta tillsammans blir "Sunset" (det var ju när Set besegrade Horus=solen som solen gick ned, dvs sunset). Detta är dock knappast övertygande. Ordlekar på engelska brukar inte fungera på egyptiska och tvärtom (vi kan ju alltid döpa om Set till "Nedgång" på svenska så stämmer det ju där också). Det vore ju en fantastisk slump om sådana ordlekar skulle fungera på flera språk.

Man kopplar också solen till sonen, vilket fungerar på engelska ("sun" och "son" har ju ungefär samma uttal men olika stavning). Att Sonen (Jesus) dog på ett kors, kopplas till att "the Sun died on the cross". Man påstår i filmen att solen befinner sig i närheten av ("in the vicinity of") Södra Korsets stjärnbild mellan den 22 till 24 december, dvs i tre dagar (the sun on the cross). Man menar att detta är ursprunget till myterna om att Jesus och andra "solgudar" dog på ett kors och sedan uppstod efter tre dagar. Hur man kopplar det till Jesu död är svårt att förstå, eftersom Jesus dog under påsken, dvs minst tre månader senare. Dessutom står inte solen närmast Södra Korset vare sig under påsken eller 22 - 24 december utan runt 1 november. Några sekunder efter att man sagt att solen står i närheten av Södra Korset har man en sekvens, där man visar solen mitt i Södra Korset (se bilden nedan), dvs man ger tittaren intrycket av att "i närheten av" innebär "i stort sett rakt över"). Detta är totalt nonsens.

 

Så här visar filmen hur solen ("the Sun" lika med "the Son") "korsfästs", dvs hur solen står rakt över Södra Korsets stjärnbild. Visserligen säger man "i närheten av" några sekunder tidigare, men sedan visar man den här bilden, som ger ett helt felaktigt intryck (jämför med nästa två bilder).

 

Solens bana på stjärnhimlen kallas ekliptikan. Det är längs ekliptikan som de tolv stjärntecknen ligger. Södra Korset, som inte kan ses här uppe i Sverige, ligger långt ifrån ekliptikan (titta på en stjärnkarta — på en sådan brukar finnas två krökta linjer utritade, himmelsekvatorn och ekliptikan — eller titta på de två bilderna nedan), vilket innebär att solen aldrig någonsin ens kommer i närheten av Södra Korsets stjärnbild. Har man inte större krav än så på "närhet", skulle man i stort sett kunna ta vilken stjärnbild som helst och koppla ihop den med solen. Påståendet är ren och skär lögn! Att det bara skulle handla om okunskap verkar alltför osannolikt, eftersom det är ganska lätt att kontrollera.

 

Och här ser vi hur det verkligen ser ut. Solen följer den lätt krökta linjen (övre pilen) i bildens överkant. Det är denna kurva som kallas ekliptikan. Som vi ser kommer solen inte ens i närheten av Södra Korset (nedre pilen), vare sig vid någon speciell tidpunkt eller någonsin överhuvudtaget. Observera, ungefär vid övre pilen är solen som allra närmast Södra Korset!

 

Bilden ovan visar hela stjärnhimlen den 1/11 sett från latitud 5 grader nord. Den övre pilen (ungefär i bildens mitt) visar var solen befinner sig detta datum (egentligen är det Venus man ser i bilden, men solen ligger bakom). Den undre pilen visar Södra Korset. Solen befinner sig således inte närmast Södra Korset den 25/12 utan omkring den 1/11. Bilden ger en helhetsbild och det framgår klart att man inte på något sätt kan hävda att solen någonsin befinner sig "i närheten" av Södra Korset (vare sig den 25/12, den 1/11 eller något annat datum). Den svagt krökta kurvan (vid övre pilen) är ekliptikan (solens bana på stjärnhimlen).

 

 

De olika astronomiska begrepp som används i denna artikel förklaras i figuren ovan. I mitten befinner sig jorden. Hinmelsekvatorn delar himmelssfären i norra och södra stjärnhimlen. Ekliptikan är den bana solen beskriver på stjärnhimlen (sedd från jorden) under året (den streckade cirkeln). Ekliptikan skär himmelsekvatorn i de så kallade vår- och höstdagjämningspunkterna (solen befinner sig i respektive punkt den 23/3 respektive 23/9, vilket är datumen för vår- och höstdagjämning).
En stjärnas läge på stjärnhimlen (sedd från jorden) anges med deklination och siderisk timvinkel. Deklinationen, som svarar mot latitud på jordklotet, anger hur långt söder- eller norrut en stjärna ligger i förhållande till himmelsekvatorn. Siderisk timvinkel, som motsvarar longitud på jordklotet, anger hur långt väster- eller österut en stjärna ligger på stjärnhimlen i förhållande till vårdagjämningspunkten, också kallad Aries (A i figuren). Solen befinner sig således i Aries den 23/3. Den halvcirkelbåge som går från norra himmelspolen genom Aries och sedan slutar i södra himmelspolen svarar mot Greenwichmeridianen (nollmeridianen) på jorden.
Norra himmelspolen ligger där jordaxelns förlängning norrut träffar himmelssfären och har deklination 90 grader nord. Södra himmelspolen har deklinationen 90 grader syd. Alla himlakroppar som ligger på himmelsekvatorn har deklination 0. Ungefär i norra himmelspolen befinner sig Polstjärnan (denna stjärna har således en deklination som ligger mycket nära 90 grader nord).

 

När det gäller påståendet att merparten av de uppräknade gudarna "föddes" den 25/12 så finns det inget som säger att Jesus föddes den 25/12. Det står inte i Bibeln. Tvärtom så är det osannolikt att det var runt den tidpunkten. Orsaken till att denna dag ändå fått stå som Jesu födelsedag finns det många möjliga förklaringar till. En kan vara att det fanns en hednisk högtid den dagen (det kan således vara sant att vissa religioner firade någonting den 25/12 — men det kan ju ha att göra med att det är den mörkaste dagen på året på norra halvklotet) och att kyrkan kom på att det kunde vara bra att ersätta den dagen med en kristen högtid (eftersom man ändå inte visste när Jesus föddes spelade det ju ingen roll när man valde att fira hans födelse). Datumet 25/12 har ingen som helst betydelse för kristendomens grunder. Att den är en viktig dag för kristna är inte för att det är den 25/12, utan för att det är den dag då man firar Jesu födelse.

Jag har väldigt svårt att tro att alla dessa gestalter som räknas upp (Horus, Krishna, etc, etc) skulle tillskrivas samma födelsedag, vara födda av en jungfru samt ha korsfästs och uppstått på tredje dagen. Etc, etc. Jag tror helt enkelt inte på det. Problemet med sådana här lösa uttalanden är att den som påstår detta kräver att jag skall motbevisa det som sägs, vilket i princip är omöjligt. Och även om jag skulle citera ett antal böcker som beskriver Krishna, och där det inte nämns något om att han korsfästes och uppstod på tredje dagen etc, så skulle den som gjort filmen bara säga att jag inte läst på rätt ställe eller att det finns en hemlig konspiration mot sanningen etc, etc. "Du har inte sökt tillräckligt djupt i källorna". Och hur länge jag än söker, så skulle vederbörande fortsätta att påstå samma sak, så länge som de källor jag tar del av inte bekräftar filmens påståenden.

Snarare är det så att den som kommer med sådana här uppseendeväckande påståenden är den som har bevisbördan. Det som starkt talar emot att det som påstås i filmen skulle stämma, är att jag inte läst detta någonstans, och jag har verkligen läst mycket när det t ex gäller den egyptiska religionen (jag har intresserat mig för den alltsedan jag var inne i Keopspyramiden för ett antal år sedan). Jag har svårt att tro att man överhuvudtaget vet när Horus (som aldrig funnits i verkligheten, det är ju bara en påhittad gestalt) påstås ha fötts. Kanske traditionen sade något datum, det kan ju inte uteslutas. I och för sig finns också möjligheten att dessa olika gudomliga gestalter lånat av varandra (precis som att Koranen lånat en massa saker från Bibeln). Förmodligen finns dessutom flera olika traditioner, som anger olika födelsedata etc för de olika gudarna (om nu sådana data anges). Det kan inte heller uteslutas att den moderna hinduismen påverkats av kristendomen. Den gamla egyptiska religionen levde kvar långt efter att Europa kristnats, så den kan på samma sätt ha påverkats. Även om det idag skulle finnas hinduiska traditioner som hävdar att Krishna föddes den 25/12, korsfästes etc, kan man ha fått detta från Bibeln. Filmen anger inte vilken variant av hinduism etc som man utgår från. Det är dessutom synnerligen märkligt att alla yrkesteologer/historiker/språkvetare jag läst, och även de jag personligen känner och har diskuterat med, tycks vara helt omedvetna om det som filmen påstår. Skulle detta vara sant, vore det ju en teologisk/historisk sensation, eftersom det skulle förklara så mycket. Den teologiska/historiska litteraturen borde då vara full av hänvisningar till detta intressanta faktum och alla teologer och historiker skulle känna till det. Argumentet att teologerna inte vill att sanningen skall komma fram, håller inte. De flesta västerländska teologer idag är ateister och har inget som helst intresse av att försvara den kristna tron. Verkligheten visar att det snarare är tvärtom, eftersom de flesta teologiska avhandlingar tycks gå ut på att motbevisa Bibelns påståenden.

Dessutom, Jesus är en verklig person. Att han verkligen existerat tvivlar inte ens ateistiska teologer och historiker på. Det är skillnad att påstå att en påhittad gestalt är född av en jungfru och sedan korsfästs och uppstår och en helt annan sak att påstå detta om en historisk person. I första fallet finns ju inga historiska källor utan allt är bara en påhittad saga. När det gäller Jesus finns mängder av handskrifter etc som styrker Bibelns berättelser (läs mer om detta här).

Något som är absolut unikt med Jesus är att han (enligt den kristna tron) var både Gud och människa till 100 procent och att han dog för våra synder och att vi, genom detta, är befriade från syndens konsekvenser (om vi accepterar det Jesus gjorde). I det kristna perspektivet blir korsfästelsen och uppståndelsen logiska och meningsfulla händelser. Utan detta perspektiv, som när det gäller Horus, Krishna etc, blir korsfästelse och uppståndelse mirakulösa — men totalt meningslösa händelser.

Jag kan berätta att jag varje månad får flera mail, där man hänvisar till filmer, böcker, hemsidor etc, och där det sägs att nu har man definitivt motbevisat den kristna tron. Den här filmen är bara ett bland många exempel. Intressant är att alla dessa olika scenarion är inbördes motsägande. Så alla kan definitivt inte vara sanna. Det är också intressant att det är så viktigt att just motbevisa den kristna tron. Kan det ha att göra med att man misstänker att den faktiskt kan vara sann?!

En synnerligen relevant fråga är varför inte islam nämns explicit i Zeitgeist (i varje fall inte i den avdelning jag sett, som ju just handlade om religioner)? Varför får vi inte se Allah sittande på ett moln, räknande pengar? Islam, Allah och Muhammed nämns så gott som aldrig i de här sammanhangen, och om detta sker så görs det mycket försiktigt och man är full av ödmjukhet i sina formuleringar, eftersom man inte vill såra en enda muslim. När det gäller Bibelns Gud, och även Jesus, finns ingen gräns för vilka kränkande tillmälen man kommer med — ondskefull sadist, psykopatisk barnamördare, despot, etc. etc. Lena Andersson kallade i sitt famösa Sommarprogram i juli 2005 Jesus för äktenskapsbrytare, egoist och manipulatör och en blodtörstig tyrann. Man undrar varför aldrig islam nämns när man kritiserar religioner. Varför vågar ingen kalla Allah för en blodtörstig tyrann? Det vore betydligt mer relevant än att säga något sådant om Bibelns Gud. Kan det vara feghet (för inte kan man väl sympatisera med Muhammed och samtidigt hata Jesus)? Alla religionshatare (väldigt ofta, men givetvis inte alltid, handlar det om hat) vet ju att Jesus befallde sina lärjungar att vända andra kinden till när de blir angripna. "Älska era fiender", sade också Jesus. Muhammed, som var en krigarhövdning, hade inte riktigt samma budskap (dagens understatement).

Naturvetenskapliga utsagor är normalt mycket lättare att testa än historiska sådana. Vi såg ju ovan att det Zeitgeist säger om solen och Södra Korset inte stämmer. Jag beslöt mig därför att kontrollera om Sirius verkligen står i linje med Orions bälte den 25/12. Sagt och gjort, jag startade mitt astronomiprogram och ställde in den 25/12 som datum och letade sedan reda på Sirius och Orions Bälte (bilden nedan). Till min stora fasa såg jag att filmens påstående stämde, och det kändes som att marken började gunga under mina fötter. Men bara för ett kort ögonblick. Jag har sysslat med och undervisat i astronomisk navigation och kom efter några sekunder ihåg att Sirius alltid står i förlängningen av de tre stjärnorna i Orions Bälte. Alla dagar året runt, alla tider på dygnet och detta gäller år efter år efter år! Det är precis så man i grundläggande astronomikurser lär sig hitta Sirius på stjärnhimlen. I en av mina läroböcker i astronomisk navigation läser vi, "Om man förlänger bältet i grad led (medurs längs himmelsekvatorn), påträffar man himlens klarast lysande fixstjärna, Sirius". Stjärnor kallas ju fixstjärnor, eftersom de inte rör sig i förhållande till varandra (att de står i olika lägen på himlen beror på Jordens rotation både kring sin axel och runt solen). Planeterna å andra sidan kallas ibland vandringsstjärnor, eftersom de rör sig i förhållande till stjärnorna (vandringsstjärna är ju ett gammalt namn, som kom till innan man visste att planeterna ligger mycket närmare jorden än vad stjärnorna gör och är av en helt annan natur än stjärnor).

 

Bilden visar hur Sirius befinner sig i förlängningen av Orions bälte (stjärnan längst till höger i bältet heter Mintaka). Sirius ligger alltid i Bältets förlängning. Den krökta linje som går alldeles intill Mintaka är himmelsekvatorn (som delar himmelssfären i norra och södra stjärnhimlen). Vi ser att bältet inte pekar exakt mot Sirius, men eftersom Sirius är den klarast lysande stjärnan, behöver det inte vara exakt för att man med hjälp av Orions Bälte skall kunna hitta Sirius.

 

Stjärnorna rör sig således inte inbördes på stjärnhimlen, dvs Sirius ligger ständigt i förlängningen av Orions Bälte, dygnet runt och året runt. Nu har ju stjärnorna en egenrörelse, dvs de rör sig relativt varandra (det kan handla om 100-tals km/s), men på grund av de stora avstånden är denna rörelsen bara märkbar i ett långsiktigt tidsperspektiv. Under många tusentals år kommer stjärnorna långsamt att ändra sin position relativt varandra och t ex Karlavagnen kommer om 10 000 år inte att se ut riktigt som den gör idag. Men för två tusen år sedan stod Sirius, precis som idag, i förlängningen av Orions Bälte (jag har kontrollerat detta i ett astronomiprogram, där man kan återskapa stjärnhimlen som den såg ut vid en godtycklig tidpunkt, sedd från en viss plats på jorden).

De två falska/missvisande påståendena om att solen mellan 22 och 24 december står "i närheten av" Södra Korsets stjärnbild och att Sirius den 25/12 står i förlängningen av Orions Bälte gör att filmen faller platt till marken. Och det är ju precis så denna typ av film och argumentering fungerar. Det handlar inte om att söka sanningen utan om propaganda, där alla medel är tillåtna. Tyvärr går nog en del på det. Många (de mer ambitiösa) kanske kollar med ett astronomiprogram (det finns mängder av sådana att ladda ner gratis) och så ser de att påståendet om Sirius stämmer den 25/12, men kontrollerar inte andra datum och tidpunkter. Och så blir de djupt imponerade och köper filmens budskap.

Visst är filmen Zeitgeist välgjord både bild- och innehållsmässigt (i varje fall de avsnitt jag sett). Men att något är skickligt gjort utgör ingen garanti för att innehållet är korrekt. Nazisternas propagandafilmer var utan tvekan oerhört välgjorda. Men de var knappast sanna för det. En film, som med hjälp av direkta lögner försöker propagera för sin vara, är knappast någon bra reklam. Den motverkar snarare sitt syfte. Den oärlighet som karakteriserar Zeitgeist, i kombination med många ateisters aggressivitet, hånfullhet, förakt, ja nästan hat mot de troende, talar knappast till ateismens fördel.

Nedan finner läsaren en länk (för fler länkar använd Google) där de teologiska påståendena i Zeitgeist diskuteras närmare (på engelska):

First Plumbline Apologetics


Tillbaka till Problem och motsägelser i Bibeln

© Krister Renard