"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Fladdermusen är en fågel enligt Bibeln

I 3 Mos 11:13 - 19 talas om diverse olika orena "fåglar" som inte får ätas. I uppräkningen ingår "örnen, lammgamen,..., härfågeln och fladdermusen". Dessa verser har ofta använts av motståndare till kristen tro för att "bevisa" hur felaktig Bibeln är. "Fladdermusen är ju ingen fågel, utan ett däggdjur", konstaterar man förnöjt. "Och eftersom Bibeln har fel här, har den säkert fel överallt."

Det ord i grundtexten som översatts med "fågel" är det hebreiska ordet "oph" Slår man upp detta ord, finner man emellertid att grundbetydelsen är "vinge". En korrektare översättning än "bland fåglarna skall ni räkna dessa som orena..." hade därför varit "bland de bevingade varelserna skall ni räkna dessa som orena..." Och då försvinner ju motsägelsen. Fladdermusen är uppenbarligen en bevingad varelse. Något annat påstår inte Bibeln.

Tillbaka till Problem och motsägelser i Bibeln

© Krister Renard