"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Haren — en idisslare?

Vid ett tillfälle fick jag ett mail från en kristen kvinna, som fått sin tro ifrågasatt av en ateist. Hon skrev:

För det första får jag jämt höra [från ateisten] att det i 5 Mos 14:7 står att haren är en idisslare. Han [dvs ateisten] säger att eftersom varenda människa vet att den inte är någon idisslare kan du ju inte komma och påstå att bibeln är sann. Stämmer det att haren är en idisslare, vad kan jag komma med?

I Tredje Mosebok 11:6 och Femte Mosebok 14:7 påstås att haren idisslar (texten handlar om vilka djur man får äta och inte äta).

...haren, ty han idisslar väl men har inte klövar, han skall gälla för er som oren (3 Mos 11:6).
Men dessa skall ni inte äta av de idisslande djuren och av dem som har genomkluvna klövar; kamelen, haren och klippgrävlingen, ty de idisslar visserligen, men de har inte klövar, de skall gälla för er som orena (5 Mos 14;7).

Denna bibelvers har använts oräkneliga gånger av "trons fiender" som ett bevis på hur felaktig Bibeln är. Idag vet vi emellertid att haren (speciellt vintertid) äter upp sin egen avföring för att denna än en gång skall passera genom matsmältningssystemet och på så sätt ge så mycket näring som möjligt. Första gången är avföringen lös och näringsrik. Den innehåller då bl a det för haren mycket viktiga vitamin B-12. Andra gången består avföringen av hårda och näringsfattiga kulor. Detta beteende kallas cecotrofi. Biologerna brukar säga att haren är en omtuggare..

För att återvända till idisslandet, så är dess grundläggande funktion att hjälpa en organism att bryta ned cellulosan i maten. Jag har läst att harens omtuggande, förutom det som nämnts ovan, gör att haren kan tillgodogöra sig den näring som finns i cellulosan i de växter som haren äter, dvs funktionellt sett (kanske inte i exakt biologisk mening) har omtuggande samma funktion som idisslande. Jag har dessutom läst någonstans att det i Mellanöstern finns harar som idisslar "på riktigt", dvs på samma sätt som kor (kräks upp födan och tuggar om den). Huruvida detta stämmer vet jag inte, men det spelar ingen större roll.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte fanns någon biologisk vetenskap när Gamla Testamentet skrevs. Termer som art, idissla etc har idag både en strikt vetenskaplig och en mer vardaglig betydelse. Idissla på svenska kan t ex också betyda att tjata. När man översätter Bibeln tvingas man använda ord som art, idissla etc, men dessa ord skall då inte förstås strikt vetenskapligt. Felet många ateister gör är att de tolkar in den moderna biologins definitioner och begrepp när de läser vissa stycken i Bibeln (dessutom läser de Bibeln, inte för att förstå hebréernas tankevärld, utan bara för att hitta fel, en inställning som gör att man inte förstår någonting alls — man får bara sina förutfattade meningar bekräftade). Man måste också komma ihåg att Bibeln inte gör anspråk på att vara dikterad av Gud (annat än på enstaka ställen). Den är skriven av människor, som visserligen varit inspirerade av Guds Ande (enligt vad Bibeln själv säger), men som utgått från sin egen världsbild och kultur, när de förklarar och beskriver sina andliga uppenbarelser. Även om Bibelns terminologi om djur och växter inte är identisk med den moderna biologins terminologi, behöver detta inte betyda att bibeltexten är ovederhäftig. Bibeln handlar inte om vetenskap, utan om att vara människa, och världen sedd utifrån vanliga människors perspektiv. Studerar man en hare en stund så ser man hur den tuggar nästan hela tiden (något som August Strindberg också iakttagit och sedan skrivit om i sin En Blå Bok). Kanske haren räknades till idisslarna helt enkelt eftersom den gav intryck av att idissla (det viktiga var kanske inte huruvida haren idisslade eller ej, det viktiga kanske var att man av vissa skäl skulle undvika att äta hare — se diskussion i slutet av denna artikel).

Man undrar om den som ställer den här typen av frågor har samma kritik mot andra religioner, dvs om dessa inte stämmer naturvetenskapligt så är de helt felaktiga. Den slutsatsen brukar aldrig ateister dra. De är fullt upptagna med att försöka motbevisa den kristna tron. Dessutom, Bibelns främsta uppgift är inte att vara en bok i naturvetenskap, utan dess syfte är att förklara för människan vem hon är, vem Gud är, människans relation till Gud och andra liknande frågor. Ändå är det märkligt hur väl Bibeln stämmer med vad vi idag vet, när det gäller universum, livet och arterna.

Efter att personen i fråga tagit del av mitt svar ovan, blev kommentaren:

Problemet med haren är ju att han blev dömd som oren pga att han var en idisslare. Man tilldömer den egenskaper den inte har, oavsett det, så påstås det att alla individer har en fri vilja änglar, människor, djur. Hur skall haren kunna försvara sig med sin fria vilja. Vad har haren för alternativ för att slippa bära stämpeln oren.

Gamla Testamentet innebär en gradvis uppenbarelse av Guds fullhet, som sedan fullbordas genom Jesus Kristus. "Den som har sett mig har sett Fadern", säger ju Jesus (Joh 14:9). Genom Jesus kan vi förstå så mycket av Gud som vårt intellekt överhuvudtaget har kapacitet att förstå. Gud har aldrig kunnat uppenbara mer för människan än vad hon har kunnat tillgodogöra sig. Man kan därför se hur Gud uppenbarar mer och mer av sig själv, sin natur och sina planer, allt eftersom tiden går (det är ju precis samma sak med små barn — föräldrar och lärare måste på varje stadium tala med barnen på ett sätt som de förstår — en matematiklärare på högstadiet måste tala matematiskt babyspråk till eleverna etc). Allt eftersom vi går framåt i Gamla Testamentet blir bilden av Gud allt tydligare och mer fullödig och mer avancerad.

Gamla Testamentet innehåller många olika typer av texter. Poesi, historiska skildringar, levnadsregler etc. Där finns också hygien- och hälsoregler. Det finns t o m detaljerade beskrivningar av hur man gör en latringrop utanför lägret, som man sedan täcker över efter väl förrättat värv:

Du skall ha en särskild plats utanför lägret, dit du kan gå avsides. Och du skall tillsammans med annat som du bär ha en pinne, och när du vill sätta dig därute, skall du med den gräva en grop och sedan åter täcka över din uttömning (5 Mos 23:12 - 13).

Bibeln är med andra ord en väldigt praktisk och jordnära bok och vissa texter i Gamla Testamentet hade uppenbarligen uppgiften att hjälpa judarna att överleva rent praktiskt genom att bl a undervisa om hur man undviker smittosamma sjukdomar och diverse andra otrevligheter. Det var ju egentligen inte förrän på 1800-talets senare hälft som vetenskapen började förstå betydelse av hygien, genom framstående läkare som t ex Pasteur. Innan Pasteur upptäckte hur smitta överfördes, var det inte ovanligt att en läkare gick direkt från en obduktion till en kvinna som skulle föda barn utan att tvätta händerna där emellan. Inte underligt att folk dog som flugor på sjukhusen.

Att man enligt Bibeln inte skulle äta vissa djur (skaldjur, grisar etc) hade säkert mycket goda skäl. Skaldjur blir fort dåliga i det varma klimatet och skulle vara mycket farliga att äta (även i Sverige har människor ibland blivit förlamade för livet efter att ha ätit skaldjur som legat för länge — idag händer detta sällan tack var kyl och frys). Grisar har (hade) trikiner och utan veterinärbesiktning (vilket givetvis inte fanns vid den här tiden), var det antagligen bäst att helt låta bli griskött (medlemmarna i Andréexpeditionen dog ju för övrigt utav trikinförgiftning, som de fick av isbjörnsköttet de åt under sin övervintring på Vitön). Överhuvudtaget innehåller Bibeln många regler som vi numera vet är mycket visa. Idag kan vi förklara varför man inte skall göra si eller så, men det kunde man inte då. Gud kunde inte säga till judarna att grisarna hade trikiner, eller att avföring kunde överföra smitta via bakterier eller virus, eftersom ingen hade förstått vad han menade. De skulle bara sett ut som stora frågetecken. Därför gav Gud de olika hygien- och hälsoreglerna som en lag, utan närmare motivering. Och fanns det någon motivering ja då låg den på det religiösa planet, vilket gjorde att alla förstod budskapet. Alla begrep t ex vad ren och oren var. Jag hörde f ö för några år sedan ett medicinprogram i P1. Där tog en läkare upp att det inte var bra för en kvinna att ha samlag under menstruationen (något som också Bibeln säger). Risken för olika typer av infektioner ökar nämligen dramatiskt om kvinnan har samlag då hon menstruerar. Han avslutade med att säga, "Men det står ju redan i Bibeln, det visste man redan på den tiden".

Sammanfattningsvis; Att haren idisslar stämmer således. Att haren betraktades som oren, var helt enkelt ett sätt för Gud att tala om för judarna att man inte skulle äta harar, eftersom detta kunde vara farligt. Det kan ju i och för sig hända att just harar inte var så farliga, men det var enklare för Gud att tala om kategorier av djur (t ex med och utan kluvna hovar, idisslare/inte idisslare etc) än enskilda arter, som eventuellt var svåra att skilja mellan. Därför kanske vissa djur blev klassade som olämpliga att äta, trots att de i sig inte var farliga (ungefär som att vi idag avråder den, som inte är mycket duktig på svamp, från att plocka vilda champinjoner, eftersom denna svamp är mycket lik den vita flugsvampen, vilken är fullständigt livsfarlig att äta).

Ateistens argument i detta fall framstår inte som speciellt ärliga. Det är svårt att tro att en uppriktig, rättfärdig och ödmjuk sanningssökare skulle argumentera på detta sätt. För mig verkar det snarare vara ett försök att med ordvrängeri vinna debatten. Det påminner mig om Eugene Wiegners (nobelpristagare i fysik) lite elaka definition av filosofi som, "det meningslösa manipulerandet av symboler som uppfunnits för just detta ändamål".

Tillbaka till Problem och motsägelser i Bibeln

© Krister Renard