"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Dinosaurier — vad säger Bibeln?

 

Då och då får jag mail från kristna ungdomar med ungefär följande frågeställning:

Hejhej jag är en ung kristen som bara har en fråga jag funderat mycket på och skulle vara mycket tacksam om du svarade på min fråga..
Dinosaurier? Varför skapades dom? Varför står det inte nåt om dom i bibeln osv... O varför skapaded gud dom flera miljoner år innan människorna?? Skulle vara tacksam om du svarade :)

Det har förekommit att man från kristet håll försökt förneka att dinosaurier överhuvudtaget någonsin funnits. Någon teolog på 1800-talet, som jag glömt namnet på (och det kanske är lika bra det), lär ha påstått att Gud planterat ut falska dinosauriefossil för att lura människor. Jag läste någonstans att sonen till denne tragiske teolog lämnade sin tro redan i unga år. Inte undra på det.

För det första innebär detta påstående att man gör Gud till en lögnare och bedragare, vilket är helt oförenligt med Bibelns Gud (och dessutom hädelse). Gud är sanningens Gud och Han talar alltid sanning (till skillnad från Djävulen som Jesus kallar "Lögnens fader" — Djävulen ljuger till och med när han talar sanning, eftersom han använder sanningen på fel sätt). Den Gud, som Bibeln uppenbarar, älskar varje människa och vill att varje människa skall bli räddad undan ondskans konsekvenser. Varför skulle Gud då vilja bedra människan? Självklart inte! För det andra behöver inte Gud bedra människan. Hon är expert på att bedra sig själv, och behöver definitivt ingen hjälp med detta. Tvärtom så behöver människan hjälp från Gud för att kunna bli frälst.

Men om nu dinosaurier funnits, när levde de då? Som framgår av diverse olika artiklar, anser jag att universum och jorden med all sannolikhet är miljarder år gamla. Jag ger skäl för detta ställningstagande i flera olika artiklar som handlar om dateringar (använd min textsökningsfunktion och sök t ex på ordet "dateringar"). Så jag kan inte se några direkta problem med de allmänt accepterade vetenskapliga dateringarna av dinosauriernas era (245 — 65 miljoner år sedan).

Som jag skriver på andra ställen kan det hebreiska ordet "jom", som översatts till "dag" i Skapelseberättelsen också betyda "period", dvs en lika sannolik tolkning är att Gud skapade under sex perioder, vars längd kan ha varit många miljoner år.

Det finns flera möjliga tolkningar här. Den judiske fysikern Gerald Schröder, som tidigare varit medlem i USA:s Atomenergikommission, har utifrån Einsteins allmänna relativitetsteori kommit fram till en teoretiskt möjlig tolkning. Enligt relativitetsteorin går tiden olika fort för olika observatörer, bl a beroende på hur stark den lokala gravitationen är. Schröder kommer fram till att utifrån det bibliska "begynnelsen av tid perspektivet" så varade skapelsens första dag (dag noll enligt Bibeln) i 24 timmar. Samtidigt varade denna dag, utifrån vårt perspektiv, i 8 miljarder år. På samma sätt varade dag två (utifrån vårt perspektiv) i 4 miljarder år etc (den intresserade kan läsa mer om detta här).

Det behöver således inte existera någon motsägelse mellan Bibelns Skapelseberättelse och den moderna vetenskapliga beskrivningen av livets historia (åtminstone inte när det gäller åldersbestämningar — när det gäller de mekanismer som lett fram till livet och de olika arterna finns däremot motsättningar, vilket jag diskuterar i många artiklar på min hemsida).

Varför skapades då dinosaurierna? Och varför skapades de just när de skapades (dvs miljontals år före människan)? Ja det har vi nog inget svar på. Varför skapades fåglarna? Och varför skapades dessa just när de skapades? Varför skapades myggorna (något man sannerligen kan undra) etc? Bibeln svarar inte på alla tänkbara frågor. Bibeln är inte en encyklopedi eller lärobok i naturvetenskap (även om Bibeln är anmärkningsvärt korrekt när det gäller naturvetenskap — den är unik i detta avseende jämfört med alla andra religiösa urkunder). Bibelns primära uppgift är att förklara för människan vem Gud är, varifrån ondskan kommer och vad som är lösningen på ondskans problem. Sedan finns mycket annat i Bibeln, t ex det judiska folkets historia. Det som står i Bibeln är det vi behöver veta för att förstå Guds natur och vilja. Eventuella naturvetenskapliga fakta är sekundära.

Men inte heller evolutionsteorin eller ateismen har något verkligt svar på varför dinosaurierna (och inte några andra djur, t ex urkaburkorna) uppstod. Inte heller har ateisten/evolutionisten något svar på varför de första dinosaurierna uppkom för just 245 miljoner år sedan. Annat än att det råkade bli så. Slumpmässiga mutationer tillsammans med naturligt urval ledde, enligt evolutionsteorin, helt enkelt fram till de första dinosaurierna för 245 miljoner år sedan. Hade andra mutationer råkat ske, och klimat etc kanske varit annorlunda, hade helt andra varelser och växter uppstått. Det är precis detta som är svagheten hos historiska teorier som evolutionsteorin. Sådana teorier är oförmögna till verkliga förutsägelser, och är begränsade till att försöka anpassa teorin till det man redan vet. Allt eftersom nya fynd görs kan sedan teorin modifieras för att även svälja dessa. Teorier av denna typ är därför inte falsifierbara i egentlig mening (de kan alltid räddas genom smarta hjälphypoteser) och deltar inte fullt ut i det vetenskapliga spelet.

Varför står det då ingenting om dinosaurierna i Bibeln? Ja, svaret har jag redan gett ovan. Om Bibeln skulle diskutera allting, hade den bestått av hundratals tjocka band och ingen hade orkat läsa den. Bibeln nämner inte heller sjöelefanter eller kängurus. Så det finns mycket som Bibeln inte diskuterar. Eftersom Bibeln inte direkt nämner dinosaurier (eller sjöelefanter), tyder detta på att dessa djurs existens saknar betydelse för människans frälsning.

Möjligen talar Bibeln indirekt om dinosaurier i Jobs Bok. Job har anklagat Gud att vara en dålig Gud, som belönar de onda och låter det gå illa för de goda (Job har drabbats av fruktansvärda olyckor, trots att han levt rättfärdigt hela sitt liv). Gud uppenbarar sig då och förklarar för Job hur hela skapelsen fungerar och hur Gud arbetar på att rädda skapelsen undan ondskans konsekvenser. Efter att Gud har talat säger Job, "Vem var då jag som i oförstånd gav vishet namn av mörker. Jag talade ju om vad jag inte begrep" (Job 42:3). I Job 40 talar Gud om två djur, Behemot och Leviatan. Vilka djur det handlar om är oklart. En vanlig tolkning är att Behemot är en flodhäst (på ryska heter flodhäst Bigemot — vilket förmodligen är taget ur Bibeln) och Leviatan en krokodil. Andra uttolkare menar att Behemot och Leviatan står för demoniska makter. I vers 12 säger Gud om Behemot, "…ett konstrikt flätverk är senorna i hans lår". Flodhästar (och andra däggdjur) har, såvitt jag vet, inte flätade senor. Däremot hade dinosaurierna denna typ av senor. Men huruvida Behemot är en dinosaurie eller en flodhäst eller något annat djur, eller en ond andemakt, spelar inte så stor roll för dessa bibelverser (beskrivningen av Behemot kanske mer är poetisk än natuvetenskaplig — det Gud vill säga är antagligen helt enkelt att det pågår en strid mellan det onda och det goda, och där Gud representerar det goda). Det torde vara ganska uppenbart, att vad Behemot stå för rent biologiskt, spelar föga roll i sammanhanget. För att förstå en liknelse måste man se bortom dess bokstavliga tolkning och försöka förstå den bakomliggande verklighet som liknelsen representerar. Något som ateister tycks ha mycket svårt för. Dessa brukar anklaga bibeltroende kristna (kan det finnas några andra kristna?) för att vara bokstavstroende. Om det är någon som är bokstavstroende så är det ateisten, som tycks helt omedveten om den andliga verklighet som Bibeln målar upp.

Att Bibeln inte nämner dinosaurier är således inte på något sätt anmärkningsvärt och kan inte tolkas som att dinosaurier aldrig funnits. Inte heller utgör detta någon brist hos Bibeln.

En intressant fråga, som också hör till diskussionen om dinosaurier, är om människor och dinosaurier levt samtidigt. Eller till och med lever samtidigt (i våra dagar). Det kan inte helt uteslutas att det i havets djup kan finnas kvarlevande dinosaurier, även om detta ter sig alltmer osannolikt, med tanke på hur snabbt vår kunskap om havet växer (men världshavet är stort och djupt och det finns säkert många hittills oupptäckta arter där). "LochNessodjuret", ofta kallad "Nessie", som man letat efter i många, många år i den skotska sjön Loch Ness, men aldrig funnit några bevis för, har man tidigare trott möjligen skulle kunna vara en överlevande svanödla (om några dinosaurier överlevt den stora katastrof som man tror utrotade dinosaurierna för 65 miljoner år sedan, bör det rimligen ha varit någon vattenlevande dinosaurie). Med tanke på att man scannat Loch Ness med olika typer av moderna ekolod etc, verkar Nessies existens alltmer osannolik, även om den inte helt kan uteslutas.

I tonåren fantiserade jag om att alla berättelser om drakar möjligen skulle kunna ha sin grund i att människor för länge sedan levde tillsammans med dinosaurier. Sagans bilder på drakar är ju ganska lika dinosaurier (bortsett från att dinosaurierna inte sprutade eld). Och att man är så fascinerad av drakar i just Kina, trodde jag då berodde på att det kanske var där de sista dinosaurierna levde. Man har ju hittat stora mängder av viktiga dinosauriefossil i Kina. Så småningom började jag tänka i andra banor, och kom fram till att kinesernas intresse för drakar kanske berodde på att det var så lätt att hitta välbevarade dinosauriefossil där. Självklart stimulerades kinesernas fantasi av dessa fynd. Att detta skapade berättelser om forntida drakar är inte förvånande.

Utifrån det bibliska perspektivet finns vissa problem med dinosaurier som levde och dog ut före människan. Den kanske vanligaste föreställningen när det gäller Lustgården, i vilken Adam och Eva levde, är att där inte fanns någon död. Döden kom in i världen vid syndafallet. Hur kunde då dinosaurierna dö ut innan människan skapades? Ett möjligt svar är att djuren kanske dog i lustgården, medan människan var odödlig. Ett sådant svar är emellertid ren spekulation, som inte kan läsas ut ur Bibeln. Det enklaste svaret är att dinosaurierna dog ut vid syndafallet. Men det stöter på andra problem, t ex att syndafallet då måste ha skett för 65 miljoner år sedan, eller att våra dateringar är helt felaktiga. Båda dessa alternativ har jag personligen svårt att acceptera. Men jag kan ju ha fel. Ingen kan med absolut säkerhet säga hur gammalt Universum och Jorden är. Absoluta sanningar ligger utanför vetenskapens domän.

Jag har inget svar på ovanstående och jag tvivlar på att någon annan har det. Bibeln ger oss helt enkelt ingen information här, vilket ger oss utrymme för spekulation. Men, som påpekats ovan, så är detta ingen brist hos Bibeln. Dess primära uppgift är ju inte att vara en lärobok i naturvetenskap. Kristendomen har inte svar på allt, vilket många ateister tycks begära. Problemet för ateisterna är att inte heller ateismen har svar på allt. Den ateistiska världsbilden inrymmer minst lika många obesvarade frågor som den kristna världsbilden.

Som kristen finns det dessutom betydligt viktigare frågor än dinosaurierna. Att vinna människor för Gud. Att vara en god och kärleksfull medmänniska. Att helt enkelt vara Jesu händer och fötter här på jorden. Sedan kan vi givetvis, när vi tar en kaffepaus mellan våra goda gärningar, diskutera dinosauriernas roll i Skapelsen och hur många änglar som kan dansa på ett knappnålshuvud.

Tillbaka till Problem och motsägelser i Bibeln

© Krister Renard