"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Vem bar Jesu kors?

I Johannesevangeliet 19:17-18 läser vi hur Jesus, efter att ha dömts till döden av den romerske ståthållaren Pontius Pilatus, förs till avrättningsplatsen:

Han bar själv sitt kors ut till den plats som kallas Skallen, på hebreiska Golgota. Där korsfäste de honom tillsammans med två andra, en på var sida med Jesus i mitten.

I Lukasevangeliets 23:e kapitel vers 26 finner vi emellertid följande:

När de förde bort honom, hejdade de en man från Kyrene som hette Simon och som var på väg in från landet och lät honom ta korset på sig och bära det efter Jesus.

De övriga två synoptikerna (Matteus och Markus) har ungefär samma skildring som Lukas. Att denna "motsägelse" på något sätt skulle göra berättelsen om korsfästelsen mindre trovärdig, har jag svårt att förstå. Det kan finnas många förklaringar till att inte Johannes nämner att Simon från Kyrene bar korset. Det troliga är att Jesus, som hade torterats mycket svårt, var så försvagad att han bara orkade bära korset en del av vägen. Kanske tyckte Johannes att detta inte spelade någon roll i sammanhanget. Kanske följde han inte med Jesus hela sträckan från Pilatus palats till Golgota[1], utan sprang före till avrättningsplatsen och visste därför inte om att någon annan bar korset den sista biten? Det kan också finnas andra förklaringar.[2]

Johannesevangeliet anses allmänt vara skrivet efter de tre andra evangelierna. Innehållet i dessa bör rimligen ha varit känt för Johannes när han skrev sitt eget evangelium. Det är kanske därför som Johannesevangeliet skiljer sig ganska mycket från de andra tre. Inte så att han säger emot dessa, utan att han delvis skildrar andra händelser. Han koncentrerar sig mindre på det rent fysiska och lägger tonvikten på de andliga skeendena. Kanske är det så enkelt som att Johannes utelämnade berättelsen om Simon från Kyrene, eftersom den redan fanns beskriven i de andra evangelierna, och eftersom den inte har någon betydelse för det budskap som Johannes vill förmedla.

Hur som helst så visar de olika varianterna, att de som skrivit evangelierna inte kommit överens om någon påhittad historia, utan allt talar för att evangelierna är fyra olika, sanna ögonvittnesskildringar av vad som hänt, sedda utifrån olika perspektiv och där olika evangelister betonat olika saker. Det finns inte en enda motsättning som på något sätt har betydelse för Jesu budskap och människans frälsning.

Morden på Stureplan, sommaren 1994 (då ett antal ungdomar sköts ihjäl utanför en krog), bevittnades av många människor. Flera hade chockats svårt och de olika vittnesmålen var ganska så motstridiga. Vid en intervju tillfrågades en av förhörsledarna om det verkligen var möjligt att få fram sanningen när så många vittnen verkade tala emot varandra. Polismannen menade att det nog skulle gå bra och tillade, "Om alla säger samma sak, då vet vi däremot att dom ljuger".

Om fyra vittnen berättade exakt samma historia inför en domstol, skulle rätten således ta det som ett bevis för att vittnena kommit överens om sin historia på förhand. Resonemanget kan givetvis också tillämpas på kristendomens "vittnesmål". Hade motsägelser helt saknats mellan evangelierna, hade det funnits mycket starka skäl att misstro de fyra författarna.

Tillbaka till Problem och motsägelser i Bibeln


[1] Golgota i 1981 års översättning och Golgata i 1917 års översättning. Dessa två stavningsvarianter av ett ord visar ganska bra hur "stor" skillnaden i allmänhet är mellan olika bibliska manuskript.
[2] Självklart har man utelämnat många detaljer i evangelierna. Det gällde ju att få en så koncentrerad berättelse som möjligt, så att läsaren skulle kunna ta till sig det väsentliga i Jesu undervisning utan att distraheras av betydelselösa detaljer. Att vissa evangelier mer ingående berättar om vandringen till Golgota kan ha en mycket enkel förklaring. Kanske saknades berättelsen om Simon från Kyrene i det ursprungliga utkastet till Matteusevangeliet. Någon som läste detta utkast, och som varit med vid Jesu korsfästelse, kan då ha anmärkt, "Men vi såg ju själva att Jesus inte bar korset hela vägen". Detta fick då Matteus att även inkludera denna tämligen oväsentliga berättelse i sitt evangelium. Att Lukas nämner att det var Simon från Kyrene som bar korset, kan bero på att Lukas anlägger ett historiskt perspektiv på det han skildrar, och därför är mer intresserad av detaljer. Etc.
© Krister Renard