"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Var Ahas verkligen elva år gammal när han fick sin son Hiskia?

I 2 Kon 16:2 läser vi, "Tjugo år gammal var Ahas, när han blev kung, och han regerade sexton år i Jerusalem.".

I 2 Kon 18:2 berättas om Ahas' son Hiskia, "Han (Hiskia) var tjugofem år gammal när han blev kung och han regerade i tjugonio år i Jerusalem.".

Ahas var således 36 (20+16=36) år när hans son Hiskia blev kung. Hiskia var då 25 år gammal, vilket betyder att Ahas måste blivit far redan vid 11 års ålder (36-25=11). Här vädrar herr bibelkritiker morgonluft och drar omedelbart slutsatsen att eftersom detta uppenbart är fel, är hela Biblen felaktig. Riktigt så enkelt är det dock inte.

Det är sant att GT innehåller en del osäkerheter när det gäller dateringar. Men detta gäller alla antika skrifter. Gamla Testamentets dateringar har studerats mycket ingående av bibelforskare och arkeologer. När det gäller Ahas så vet man att han samregerade med sin far, Jotam, i 12 år (744-732 f Kr). Sedan blev han ensam regent i 16 år (det är inte helt sant, eftersom han samregerade med sin son Hiskia på slutet — exakt hur många år verkar inte helt klart — under denna period var Ahas dock huvudregent, varför antalet år här inte spelar någon roll för vårt resonemang). Detta med att samregera var en vanlig sed i både Israels och Juda nation (judarna var vid den här tiden uppdelade i två nationer) och var något som David och Salomo introducerade.

Man kan alltså tolka det hela som att Ahas var 20 när han först blev kung (samregent, underordnad sin far) och sedan samregerade han först med sin far i 12 år, och därefter regerade han ensam (eller som huvudregent) i 16 år. De 16 åren avser således hans tid som huvudregent (det är ju det naturliga sättet att räkna regentlängder). Att han blev kung vid 20, avser när han blev samregent (han räknades då som kung). Han var 32 (20+12=32) när han blev huvudregent och då han dog var han 48 (32+16=48) år. Eftersom Hiskia vid detta tillfälle var 25, föddes Hiskia när Ahas var 23 år gammal (48-25=23). Dvs en fullt rimlig ålder att bli far.

De årtal och åldrar som anges ovan kan innehålla osäkerheter på något eller några få år på grund av att det judiska året (360 dygn) inte har samma längd som vårt år (365,25 dygn). Detta saknar betydelse för resonemanget ovan.

(Data ovan har är hämtat ur en teologisk uppslagsbok som heter New Bible Dictionary (Inter-Varsity Press).

Tillbaka till Problem och motsägelser i Bibeln

© Krister Renard