"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Nobelpriset i fysik, en judisk/kristen angelägenhet?

Tabellen visar kopplingen mellan land och nobelpriset i fysik. Som synes var den absoluta majoriteten av pristagarna från USA (det vore intressant att hitta en förklaring till att USA är så dominerande — det kan knappast vara en fråga om enbart pengar — det tycks som om det måste finnas något annat där som är befruktande för den fria tanken). Siffrorna blir ännu mer till USA:s fördel om man tittar på var någonstans som de olika pristagarna bedrev sin forskning.

Tre av de tyska nobelpristagarna bodde och forskade i USA.
Två av de japanska pristagarna bodde och forskade i USA.
Båda de kinesiska pristagarna bodde och forskade i USA.

Summa summarum är således att av 165 nobelpristagare i fysik, så har tre stycken bott och forskat i länder utanför den judisk/kristna kultursfären — en från Japan, en från Indien och en från Pakistan. Räknar vi in i Kina i gruppen, så har de fyra länderna tillsammans en folkmängd som utgör mer än 30 procent av jordens befolkning. Alla dessa länder är mycket tekniskt avancerade. Pakistan, Indien och Kina är kärnvapenmakter, alla länderna bygger flygplan etc, etc, och satsar mycket pengar på forskning. Japan skall vi ju bara inte prata om. De är outstanding när det gäller teknik. Det är anmärkningsvärt att Indien, Japan, Kina och Pakistan tillsammans inte har lyckats producera mer än tre nobelpristagare i fysik.

Beträffande det enda nobelpriset i fysik, där pristagaren varit från ett muslimskt land (Pakistan), så avser detta Abdus Salams pris 1979. Han fick priset för sitt bidrag till teorin för elektrosvag växelverkan mellan elementarpartiklar. Att påstå att priset den här gången gick till en muslimsk forskare är mer fel än rätt. Han tvingades t ex att lämna Pakistan för att på ett meningsfullt sätt kunna forska i teoretisk fysik (läs t ex biografin på Nobelstiftelsens hemsida). Det arbete som gav honom priset skedde till stora delar under hans tid som professor i teoretisk fysik vid Imperial College i London, vilket han kombinerade med att han var direktor för ICTP (International Centre for Theoretical Physics) i Trieste. Dessutom var han knappast muslim i ordets egentliga mening. Han var Quadiani, vilket är en gren av den s k Ahmadiyyarörelsen. Dess grundare, Mirza Ghulam Ahmad (1835–1908), förklarade sig vara den "utlovade" för alla religioner, dvs en slags Messias som sammanfattade alla profeter och alla profetior om den yttersta tiden. Ahmads motto var, "Kärlek för alla, Hat för ingen". Underbart, och helt i enlighet med den kristna tron, men totalt oförenligt med islam. "Rättrogna" muslimer räknar inte in Ahmadiyyarörelsen i islam. Så antalet nobelpris i fysik till muslimska forskare i muslimska länder är således noll. Inte så smickrande för islam, speciellt med tanke på att Koranen jämställer judar med apor (sura 7, vers 166).

Lite mer fakta — hämtade från engelska Wikipedia.


Abdus Salam är begravd i sitt hemland Pakistan. På hans gravsten stod från början, "…1979 blev han den förste muslimske nobelpristagaren för sitt arbete inom fysik." Enligt en pakistansk lag, som infördes 1984, räknas inte längre anhängare av Ahmadiyyarörelsen som muslimer (Salam dog visserligen 1996 men lagen tillämpades inte till en början). Man har därför på senare tid tvingats ta bort ordet "muslimske" från gravstenen och det står numera "…1979 blev han den förste             nobelpristagaren för…." Muslimerna har således själva ordnat så att det inte finns en enda muslimsk nobelpristagare i fysik (tack för det!). Den som tvivlar kan själv titta på gravstenen genom att klicka här (klicka sedan på ”Full resolution” under bilden och förstora den genom att vänsterklicka i den och läs sedan den engelska texten på stenen).

Dominansen av pristagare från länder med ett judiskt/kristet tänkande och kulturarv är således överväldigande. En mycket stor andel av fysikpristagarna, över 30 procent, är judar (att "giganterna" Einstein och Bohr var judar känner väl de flesta till), vilket är intressant på många sätt. Man kan undra vad det är i det judiska tänkandet som är så fruktbart när det tillämpas på fysik. Med tanke på Japans dominans i avancerad teknologi, är det anmärkningsvärt att det är så få japanska pristagare. Japansk skolutbildning håller ju oerhört hög standard internationellt sett, så felet kan knappast ligga där. Inte heller saknas det pengar. Det verkar finnas något i det japanska tänkandet som begränsar förmågan till radikalt nyskapande. Japanerna är ju oerhört duktiga på att förbättra uppfinningar som andra gjort. Bristen på verkligt innovativt tänkande är något som oroat japanerna, och det har förekommit mycket debatt i Japan om varför så få originella upptäckter och uppfinningar görs i landet.

Att förklara ovanstående fördelning med att nobelkommittén är akut proamerikansk eller antiarabisk eller pro/anti något annat (vilket givetvis många politiskt korrekta svenskar skulle vilja göra), faller på sin egen orimlighet. Även om det finns bedömningar och åsikter involverade i valet av nobelprispristagare, kan man inte ge priset för vad som helst. Det finns forskare som ifrågasätter varför inte den eller den fått priset (även jag är kritisk till vissa val), men de alternativa kandidater man för fram kommer alla i stort sett helt och hållet från USA eller andra västländer.

I framsyn 4/2002 (en tidskrift som ges ut av Totalförsvarets Forskningsinstitut) fanns en artikel om lämpliga böcker att läsa i höstmörkret. En bok som rekommenderades var Hitler's Gift — Scientists who Fled Nazi Germany av Jean Medawar och David Pyke (ISBN 0-7499-2239-7). Titeln anspelar på att Hitlers "gåva" till västvärlden var den tyska forskareliten, som efter nazisternas maktövertagande flydde västerut. I recensionen av boken skriver man

Innan Hitler kom till makten var Tyskland en ledande vetenskapsnation. Mellan 1901 och 1932 tog Tyskland 33 av 100 Nobelpris i naturvetenskapliga ämnen. En stor del av pristagarna var judar. Mellan 1933 till 1960 fick Tyskland (och Västtyskland) bara åtta pris. USA och Storbrittanien hade tagit över. En förklaring till detta är att de judiska vetenskapsmännen tvingats bort från Tyskland och Österrike och så småningom gjort karriär i väst. 20 av dessa blev Nobelpristagare och sju var det redan. Bland dem fanns Albert Einstein som kallats "den störste juden efter Jesus".

Indicierna hopar sig!

Tillbaka till avsnittet "Biblisk kristendom fungerar"

© Krister Renard