"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

En kalkyl av Noas Ark

Ett sätt att härleda formeln är att försöka ställa upp en funktion för förhållandet mellan volym och sammanlagd area (skrov + däck), uttryckt i B/H, och sedan derivera denna och söka maximum. Enklare är dock att använda Lagranges multiplikatorer (jag utgår från att läsaren känner till denna teknik).

Vi har att V = BHL (volymen av en låda är bredd (B) x längd (L) x höjd (H)).

Totala arean för en låda med n däck ges av

A = 2BH + 2LH + (n+2)BL

Vi antar nu att V är givet och söker det B/H som minimerar A, dvs som ger minsta materialåtgången för en given volym. Det gäller att BHL=V (där V är konstant).

Förutsättningarna för att använda Lagranges multiplikatorer är således uppfyllda och vi får (den grekiska bokstaven lambda, som förekommer nedan, brukar kallas Lagranges obestämda multiplikator):

I sista steget har vi brutit ut B respektive H i vänsterleden i de två sambanden. Vi får då B(2+λL) respektive H(2+λL) och kan då förkorta bort (2+λL) vid divisionen. I högerledet kan vi på samma sätt förkorta med L. Alla faktorer innehållande L försvinner således. Optimeringen blir därför oberoende av L, dvs av Arkens längd.

Tillbaka till avsnittet om "Syndafloden"

© Krister Renard