"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Ryktet om kristendomens död är betydligt överdrivet!

(En del av siffrorna nedan har välvilligt ställts till mitt förfogande av min gode vän och eminente kemisten Leif Hermansson)

— Är det inte Fingal Olsson som sitter där borta?
— Är inte han död?
— Jamen, han rör ju på sig!

 

En i vårt avlånga land mycket vanlig föreställning, ivrigt påhejad av massmedias professionella tyckare, är att kristendomen hör till det förgångna. Den kanske en gång haft ett starkt inflytande, åtminstone i västvärlden, men numera är den i det närmaste helt marginaliserad. New Age, vetenskapstro, österländsk mystik och återuppståndna naturfolksreligioner har över hela världen konkurrerat ut biblisk kristendom hävdar man. Ser man till Sverige kan en sådan åsikt kanske verka befogad. Globalt sett är den dock helt felaktig. Kristendomen frodas som aldrig förr. Även om den av vissa anses vara död, rör den i hög grad på sig. Låt oss se några kalla siffror, som säger betydligt mer än personliga åsikter (Du kan läsa mer om kristendomens framväxt här).

Michael Brown, teologie doktor och verksam i en väckelseförsamling i Pensacola, gav under en föreläsning i tre punkter följande intressanta information om kristendomens framväxt fram till nu:


1. Kristendomen utvecklades till en början mycket långsamt under århundradena — från att omfatta ca 0,3 % av jordens befolkning år 100 till ca 3 % år 1900. En ganska blygsam tillväxt med andra ord. Ändå menar de flesta att det var nu kristendomen nådde sin kulmen för att sedan gå tillbaka. Inget kunde vara mer felaktigt.

2. Under 1800-talet påbörjades en omfattande mission, och sedan pingstväckelsen inträffade vid 1900-talets början, har en stark tillväxt skett. År 1990 var antalet kristna — och då menar Michael Brown Jesustroende, bibeltroende kristna, dvs sådana som tror att Bibeln är Guds ord och som tror på Jesu uppståndelse och under, tecken och mirakler — ca 10 % av jordens befolkning. En dramatisk ökning således.

3. Sedan dess kristendomen vuxit starkt och prognosen är att 20 % av jordens befolkning kommer att vara kristna år 2000, dvs var femte person.


Enligt OAS-rörelsen hade den internationella karismatiska rörelsen (som bl a OAS-, Pingst och Trosrörelsen tillhör) över 500 miljoner anhängare år 1997, dvs ca 9 % av jordens befolkning. Nästan var tionde person på detta klot talar således i tungor och ber för sjuka! Uppskattningen 20 % år 2000 är således knappast orealistisk. Det finns ju många kristna utanför de tre sistnämnda kristna rörelserna.

Försöker vi anpassa en matematisk funktion till dessa siffror, pekar denna på — under förutsättning att utvecklingen fortsätter som hittills — att andelen kristna av jordens befolkning kommer att vara 40 % år 2010, 80 % år 2020 och 100 % år 2025 år. Utvecklingen kommer säkert inte att följa den matematiska förutsägelsen men under alla förhållanden så tyder mycket på en förvånansvärd utveckling.

Enligt David B Barrets missionsstatistik för 1993, som återfinnes i International Bulletin of Missionary Research, ökade jordens befolkning med drygt 50 % från 1970 till 1993. Samtidigt ökade totala antalet kristna med 100 % och antalet pingstvänner/karismatiker med 500 %. Varje dag under 1993 nåddes 234 000 personer med evangeliet. Barret kalkylerade med att 13 % av världens befolkning var kristna detta år. Även om alla sådana siffror är uppskattningar, som måste tas med en nypa salt, så kommer således Barret fram till ungefär samma siffror som Michael Brown.

I Sverige är utvecklingen inte lika positiv, frikyrkorna här har t ex minskat sitt medlemstal drastiskt under de senaste decennierna. Det är intressant att notera att denna tillbakagång framför allt gäller sådana samfund som köpt liberalteologins tragiska och helt ogrundade budskap, där allt övernaturligt, inklusive Jesu uppståndelse förnekas. Men globalt så växer som vi sett kristendomen som aldrig förr!

Låt mig ta några ytterligare exempel för att visa vad som händer idag:


1. I slutet av 1960-talet var medlemsantalet i Mekane Jesuskyrkan i Etiopien ca 30 000. Idag har denna kyrka, som vuxit fram ur EFS' (Evangeliska Fosterlandsstiftelsens) missionsarbete, ca 1 miljon medlemmar. Är detta ett tecken på kristendomens avsomnande och död?

2. Pingstkyrkan har vuxit enormt i Sydamerika. Ett talesätt idag, när det gäller Sydamerika, är att en normal by karakteriseras av tre saker; ett postkontor, en katolsk kyrka och en pingstkyrka (Du kan läsa om väckelsen i Brasilien här). Är detta ett tecken på kristendomens avsomnande och död?

3. I Pensacola i Florida pågår sedan några år en enorm väckelse i en kyrka i staden. Folk börjar köa redan på förmiddagen för att få plats till kvällsmötet. Ca en miljon människor har under denna tid fått sina liv förvandlade i samband med denna väckelse. Avfälliga kristna har fått en ny tro. Narkomaner, alkoholister, prostituerade och bovar av alla de slag har blivit radikalt frälsta och fått ett nytt liv. Ateister har fått möta Jesus och lämnat tron på materialismens sterila budskap. Är detta ett tecken på kristendomens avsomnande och död?

4. I Seoul i Sydkorea finns världens största församling, Central Yoido Full Gospel Church, med ca 730 000 medlemmar. Varje år blir tiotusentals koreaner frälsta genom denna församling. Att den inte är större beror på att man hela tiden knoppar av nya församlingar. För övrigt så växer kristendomen snabbt i hela Sydkorea. Man räknar med att omkring 40 % av alla intellektuella i Sydkorea idag är bibeltroende kristna. Är detta ett tecken på kristendomens avsomnande och död?

5. Livets Ords arbete i det forna Sovjetunionen har lett till nya kristna i miljontal. Är detta ett tecken på kristendomens avsomnande och död?

6. Hector Jemenez lämnade för något decennium sedan sitt arbete som ungdomspastor i en liten pingstkyrka och började predika på gatorna i Buenos Aires (Argentina). Han fick tillgång till en teater och höll samlingar där under förmiddagarna. Efter ca ett halvår hade hans nystartade församling 5 000 medlemmar. Idag, drygt tio år senare, har denna församling 250 000 medlemmar. Är detta ett tecken på kristendomens avsomnande och död?

7. Pastor Park arbetar i Bombay. Han har 500 evangelister som varje dag går från skjul till skjul och vinner människor i tiotusental för Jesus. Är detta ett tecken på kristendomens avsomnande och död?

8. Ungdom med Uppgift (UMU) startade 1968 och har nu över 12 000 heltidsanställda. Campus for Christ har 19 000 anställda och 281 000 frivilligarbetare i 172 länder. Båda dessa organisationer vänder sig framför allt till ungdomar och studenter över hela världen. Är detta ett tecken på kristendomens avsomnande och död?

9. I den kristna tidningen Magazinet kunde man den 18/6 i år (1999) läsa om USA:s snabbast växande församling, Detroit World Outreach. Den har på sex år vuxit från 200 till 6 000 aktiva medlemmar. Man arbetar mycket bland samhällets utslagna grupper och har mött stort motstånd från knarklangare och gäng, eftersom knarkare och gängmedlemmar blir frälsta och därmed lämnar sina tidigare aktiviteter. Pastorn, Jack Wallace, blev vid ett tillfälle nedslagen och knivstucken i bröstet 13 gånger. Han svävade mellan liv och död i 14 dagar men har ändå fortsatt sitt arbete. En pastor i församlingen berättar för Magazinet om en begravning han nyligen höll för en 13-åring.

Han kom under en tid på våra aktiviteter. För några få månader sedan gav han sitt liv till Jesus och blev befriad från narkotikamissbruk. 13-åringen ville lämna sitt tidigare liv som narkotikalangare och gick till sitt gäng för att berätta detta. Ledarna sade att det var ok, men då han vände sig om för att gå sköt de honom i huvudet med en pistol.

Kristendomen är sannerligen revolutionerande och utmanande. Människors liv blir dramatiskt förändrade till det bättre när de får möta Jesus. Den kristna tron utbreder sig med kraft i vår tid som aldrig förr. Är detta ett tecken på kristendomens avsomnande och död?

10. När de kristna missionärerna fördrevs från Kina vid det kommunistiska maktövertagandet på 40-talet så trodde man att kristendomen skulle gå starkt tillbaka. Idag vet vi att det i själva verket blev precis tvärtom. Man räknar med att just nu så döps varje dag tiotusentals kineser i namnet Jesus. Och detta sker inte genom att utländska missionärer vinner själar. Nej, ofta handlar det om nyomvända ungdomar, ofta bara tonåringar, som går från by till by och berättar om att Jesus lever och att han, till skillnad från kommunismen, är svaret på människans problem. Är detta ett tecken på kristendomens avsomnande och död?

11. Ibland sägs att kristendomen utbreds i tredje världen på grund av skicklig PR i kombination med västerländsk hårdvaluta. I själva verket är det snarare tvärtom. Kristendomen har en märklig förmåga att stå på egna ben. Jesus säger i Luk 19:40 att om inte vi predikar, så skall stenarna ropa. Följande berättelse (fritt återberättad av mig själv), som jag hittade i en bok av Kathrin Kuhlman belyser detta:

I mitten på 1930-talet kom 3 missionärer till Wallamoprovinsen i dåvarande Abessinien (Etiopien idag). De kom ridande på åsnor, för några vägar fanns inte i området. Missionärerna var utsända från ett samfund som lärde att underverkens tid var förbi. Alla mirakler upphörde i och med att de första apostlarna dog, menade man inom detta samfund (en syn som tyvärr alltför många kristna grupperingar har idag). Några år senare ockuperades Abessinien av det fascistiska Italien och missionärerna blev tvungna att fly. Det dom lämnade efter sig var ett trettiotal nyfrälsta och en halvfärdig översättning av Johannesevangeliet till det lokala språket.

Något år efter krigsslutet återvände en av missionärerna till Etiopien och fick höra talas om en stor väckelse i Wallamoprovinsen. Han begav sig omedelbart dit för att se vad som hänt. Han såg hela byar som blivit omvända och sammanlagt hade ca 100 000 människor blivit radikalt frälsta. Vilket underbart resultat av de tre missionärernas så abrupt avbrutna arbete! Mäktiga underverk ägde rum med blinda som fick sin syn och lama som började gå. Innan de flydde, hade missionärerna i hastigheten glömt att berätta en sak för de infödda, nämligen att undrens tid var förbi. Så när de nyomvända, i sin teologiska okunnighet, läste Johannesevangeliet, som ju bl a säger att de troende t o m skall göra ännu större under än vad Jesus själv gjorde, så trodde de helt barnsligt att Jesus menade vad han sa. Ingen hade ju talat om för dem att Jesus nästan aldrig menade vad han sa [1]. Och när de bad, och i djupet av sitt hjärta trodde, ja då kastades berg i havet. Precis som Jesus lovat. Det är ungefär samma sak som sker i Kina idag.


Lägesrapport februari 2001

Vid ingången till år 2001 beräknades världens befolkning uppgå till 6 118 958 932, enligt US Census Office.

63% av världens befolkning — 3,8 miljarder — är under 34 år

--------------------------------------------------------------

Gårdagens ungdomskultur blir huvudströmmen — med liknande värderingar, ett gemensamt språk (engelska) och ett gemensamt kommunikationsmedium (Internet) runt jordklotet.

11.1% av världens befolkning känner Jesus Kristus

--------------------------------------------------------------

Det finns 680 miljoner evangelikala kristna — personer som börjat följa Kristus efter en personlig omvändelse. Ökningstakten är 7% om året, jämfört med 2,6% för Islam.

Den starkaste ökningen sker bland:

— Möten i hem, lägenheter, stugor, på gator, torg, barer, kaféer och kontor — allt i form av organiska, icke eller löst organiserade former. I allt ökande utsträckning avvisar man institutionalisering, religiös trångsynthet och samfundsväsende.

— Underjordiska församlingar

— Ungdomsförsamlingar

— Cellgruppsförsamlingar — församlingar som har fokus på att träna folk i cellgrupper och som växer genom celldelning.

— Inhemska församlingar och rörelser som startats utan stöd utifrån och som leds av nationella krafter.

I Kina beräknas det finnas 120 miljoner kristna

--------------------------------------------------------------

Beroende på förföljelser som resulterar i extremt hemliga organisationella strukturer och den, i en del fall, helt explosiva utvecklingen av hemförsamlingsrörelsen, beräknar experter att antalet kristna i Kina ligger inom området 86 miljoner till 150 miljoner.

99% av Kinas befolkning nås av kristen radio


Kristna radiostationer når också 99% av världens befolkning.

Ovanstående hämtat från den kristna websiten Fridayfax.

--------------------------------------------------------------

IBRA är en radiostation som grundades för ca 50 år sedan av den legendariske svenske pingstpastorn Lewi Pethrus. IBRA sänder idag (2005) på ca 80 språk till över 100 länder. Varje dygn sänder man ungefär 200 timmar, vilket är dubbelt så mycket som P1, P2, P3 och P4 tillsammans. Är detta ett tecken på kristendomens avsomnande och död? Jag bara undrar.


År 100 räknar man med att det fanns 5 - 7 bibelöversättningar. År 1500 fanns det 15 - 20 och år 1900 hade antalet ökat till ca 500. Idag finns Bibeln på ca 2 000 språk! Var sjätte dag påbörjas översättningen av Bibeln till ett nytt språk. Är detta ett tecken på kristendomens avsomnande och död?

Som jämförelse kan nämnas att Homeros (den berömde grekiske antike författaren som bl a skrev Illiaden) finns översatt till ca 40 språk. Shakespeare finns översatt till 60 språk. Varje år säljs ca 44 miljoner Biblar i världen (då ej inräknat alla Biblar som delas ut gratis av olika kristna samfund). I ett genomsnittshem i USA finns 6,8 Biblar. För några år sedan handlade en artikel i London Times om Bibeln. Där kunde man bl a läsa:

Glöm de moderna brittiska romanförfattarna. Bibeln toppar listan över flest sålda böcker varje år. Om den samlade försäljningen av Biblar redovisades öppet, vore det en ovanlig vecka om någon annan bok lyckades ta sig in. Bibeln ligger hästlängder före vilken annan bok som helst. Är det härligt, konstigt eller bara märkligt i denna gudlösa tid när man ger ut fler och fler böcker att denna bok håvar in mängder av pengar varenda månad? Alla versioner säljer bra. Har Bibelsällskapet en förklaring? "Det är för att det är en så bra bok", sa de till mig.

SENASTE NYTT: september 2009

Tabellen nedan visar antalet kristna i olika världsdelar 1900, 1970 och 2000. Den fjärde kolumen är en uppskattning för år 2025 (som bygger på den utveckling som sker just nu). Givetvis är alla siffror nedan osäkra. Speciellt är det svårt att sia om framtiden, men även de andra siffrorna innehåller av naturliga skäl osäkerheter. Vem skall t ex räknas som kristen? Är man kristen bara för att man är medlem i Svenska Kyrkan? Men oavsett detta kan man dra en del ganska säkra slutsatser ur tabellen. T ex att merparten av de kristna numera finns utanför den "vita" delen av vår planet (dvs i Afrika, Asien, Latinamerika). Även om siffrorna innehåller osäkerheter visar de under alla förhållanden att kristendomen är stadd i stark tillväxt, framför allt utanför Europa. Andra undersökningar visar (som framgått av texten ovan) att den kristendom som växer framför allt är bibeltrogen, karismatisk kristendom.

Antal miljoner kristna
1900 1970 2000 2025
Afrika 10 119 338 670
Latinamerika 62 268 477 618
Asien 19 90 323 522
Europa 369 494 528 513
Nordamerika 60 173 207 242
(Källa: Världen idag 18/9 2009, sid 11)

Sammanfattningsvis kan ovanstående uttryckas på följande sätt (med kristna avser jag här alla som är och som någonsin varit kristna — både nu levande och de som levt tidigare och nu är döda): Två tredjedelar av alla kristna har blivit frälsta efter år 1900. Av dessa har två tredjedelar blivit frälsta efter andra världskriget och av dessa har två tredjedelar blivit frälsta de senaste 10 åren. Det ser ljust ut för Guds rike på jorden.

För att vara död är kristendomen sannerligen livaktig!

Tillbaka till "Livsåskådning och kristen tro."
Tillbaka till avsnittet om kristendomens historia

Du kan läsa mer om kristen tro i: Varför är det så svårt att vara neutral inför Jesus?


[1] Om nu Jesus nästan aldrig menade vad han sa, vilket många uttolkare av Bibeln hävdar, kan man för övrigt undra varför han inte sa vad han menade.

© Krister Renard