"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"Outbildade idioter utgör inte
något större problem.
Välutbildade och intelligenta idioter
är däremot fullständigt livsfarliga.
De kan förstöra ett helt land på
nolltid."
(Okänd)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2009 10 05 14:48

Försoningsoffret

Gud har talat till mänskligheten på många olika sätt och många gånger under historiens lopp. Johannes kallar i sitt evangelium Jesus för "Ordet". Jesus är Guds sista ord till människan. Lyssnar vi inte till honom, har Gud inte mer att säga oss.

Jesus hade tre viktiga uppgifter här på jorden.

  1. Visa för oss vem Fadern är
  2. Visa hur människan var tänkt att vara.
  3. Sona våra synder.

Genom Jesus Kristus gjorde Gud sin entré i tid och rum för att uppenbara sig på ett sätt som vårt intellekt och vår själ kan förstå. I Joh 14:9 säger Jesus, "Den som har sett mig har sett Fadern". Jesus — som själv är Gud — har alltså uppenbarat för oss vem Fadern — som också är Gud — är, och genom Jesus kan vi lära känna Fadern.

Jag lärde mig något om inkarnationen när jag hade ett saltvattensakvarium. Att sköta ett akvarium med havsvattenmiljö var ingen lätt uppgift, upptäckte jag. Men tanke på all möda som jag lade ner för mina fiskars skull, kunde man ha förväntat sig att de skulle varit tacksamma. Men icke. Så snart jag lutade mig över akvariet och de såg min skugga, dök de in under närmaste snäckskal för att söka skydd. Den enda "känsla" de visade mig var fruktan. Även om jag lyfte på locket tre gånger om dagen för att ge dem mat efter ett regelbundet schema, reagerade de på mina besök som om jag varit ute efter att tortera dem. Jag kunde inte övertyga dem om mina verkliga avsikter.

I mina fiskars ögon var jag en gudomlig figur. Jag var alltför stor, och det jag gjorde alltför obegripligt. Min välvilja tolkade de som grymhet, och mina försök att göra gott som förstörelse. Jag började inse att om jag skulle kunna förändra deras uppfattning, så skulle det kräva någon form av inkarnation. Jag skulle behöva bli en fisk själv och "prata" med dem på ett språk som de förstod.

Att en människa skulle bli en fisk är ingenting i jämförelse med att Gud blev en baby. Och ändå är detta, enligt evangelierna, vad som skedde i Betlehem. Den Gud som skapat allt materia tog själv gestalt i den, som om en konstnär skulle förvandla sig till en färgklick på en tavla, eller en dramaförfattare bli en rollfigur i en av sina egna pjäser. Gud skrev en berättelse med hjälp av levande människor, en berättelse som utspelar sig i verkliga livet och blev en sann historia. Ordet blev kött.

(ur Den Jesus jag aldrig känt av Philip Yancey)

Men Jesus visade inte bara vem Fadern var, han visade också hur den ursprungliga människan var tänkt. Då vi ser på hans liv i renhet, kärlek och glädje vet vi hur vi själva skall vara. Han är den ende, som är värd att upphöjas som idol och hjälte. Genom hans liv har miljoner människor inspirerats. Hans viktigaste uppgift var emellertid att dö. På korset tog Jesus hela mänsklighetens synd och skuld in i sig själv. Han som var oskyldig tog frivilligt på sig det straff som vi alla hade förtjänat. Utan detta offer hade varje människa gått räddningslöst förlorad.

Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort ifrån synden och leva för rättfärdigheten, och genom hans sår har ni blivit helade. (1 Pet 3:24)

Då Jesus dog på korset sonade han all vår synd i ett enda nu. Han blev ett med synden för att vi skulle räddas och inte gå förlorade. Samtidigt som han tog på sig alla våra sjukdomar och fysiska svagheter — vi är ju "helade genom hans sår" — uppfylldes han av den totala summan av all mänsklig ondska och förnedring. Under ett oändligt ögonblick av outhärdlig fasa, bröts kontakten mellan Fadern och Sonen. Gud kan naturligtvis inte ha någon gemenskap med den som är uppfylld av synd och ondska. Det var nu som Jesus ångestfyllt ropade, "Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig?" (Matt 22:46). I Evangeliernas beskrivningar av Jesu död, finns vissa uppgifter, som enligt en del läkare och patologer kan tolkas som att han dog av "brustet hjärta"![1]

När Jesus gav upp andan, rämnade det stora tempelförhänget i två delar uppifrån och ned. Detta draperi, eller som det kallas i 1917 års bibelöversättning "förlåt", hängde framför ingången till det allra heligaste i templet och skilde det tillbedjande folket från Guds heliga närvaro. Den ende som kunde gå in där var översteprästen och detta bara en gång per år, då han gick in för att med ett offerlamm sona folkets synder. För att kunna gå in där var översteprästen tvungen att rena sig genom speciella ceremonier. Gjorde han inte detta, föll han omedelbart död ner inför Guds helighet. I och med att förhänget brast, kunde varje människa själv, utan någon mellanhand i form av präster eller dylikt, träda fram inför Guds ansikte. Gemenskapen mellan människa och Gud hade således återupprättats genom att Jesus tog på sig den förbannelse som synden innebar.

Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att för vår skull ta förbannelsen på sig. (Gal 3:13)

Vi är således räddade! För tvåtusen år sedan sonade Jesus vår skuld. Det enda vi behöver göra idag är att först tro på och sedan bejaka detta, eller med andra ord, att acceptera det Jesus gjorde för oss.

Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. (Rom 10:9)

I USA finns ett TV-program, där man försöker spåra upp människor, som har arv att kvittera ut, men som dödsboförvaltarna av olika anledningar inte lyckats få tag på. Sammanlagda värdet av dessa outtagna tillgångar lär röra sig om hundratals miljoner dollar. Man kan säga att den ofrälsta människan är i precis samma situation som den som ännu inte har kvitterat ut sitt arv. De kristna som på olika sätt försöker sprida evangeliet om Jesus Kristus motsvaras då av TV-programmet. Evangeliets glada nyheter innebär ju att varje människa fått ärva en himmelsk skatt av ofattbart värde.

När Jesus gav upp andan på korset sade han, "Det är fullbordat". Syndens och ondskans problem löstes en gång för alla vid Golgata för snart 2 000 år sedan. Detta gäller alla människor oavsett ras, hudfärg, kultur, kön, socialgrupp, ja vad som än kan användas för att sätta etiketter på oss. Det som återstår är att man måste få veta att man har ett himmelskt arv att kvittera ut och sedan också verkligen göra detta. Någon måste alltså tala om för oss vad Jesus har gjort, och sedan måste vi "skriva under checken", eller med andra ord säga ja!

Tillbaka till "Livsåskådning och kristen tro."

Du kan läsa mer om kristen tro i:
Jesu död på korset var exakt förutsagd i Gamla Testamentet, 700 år i förväg!


[1] I Illustrerad Vetenskap nr 3 1996 fanns en artikel med titeln "Jesu död — timme för timme". Där konstaterades bl a att den vanliga bortförklaringen av uppståndelsen, som går ut på att Jesus aldrig dog utan levde vidare, inte håller. "Medicinare och patologer har nyligen analyserat berättelserna i Nya Testamentet, och sett ur deras synvinkel råder det ingen som helst tvivel: Ingen kan överleva den behandling som Jesus utsattes för." Experterna angav enligt artikeln två möjliga dödsorsaker; hjärtsvikt (brustet hjärta) eller kvävning.
© Krister Renard