"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Varför bön?


Alla kan be!

Jag skulle mycket kort vilja nämna några ord om bön. Många människor har svårt att förstå varför Gud genom sitt Ord ständigt uppmanar oss att be. Kan han inte ge oss det vi behöver ändå? Jesus säger ju, "...ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det" (Matt 6:8). Svaret är ganska enkelt. Som vi tidigare sett har Gud valt att begränsa sin allsmäktighet. Människan blev ju utsedd att vara jordens förvaltare och fick därför auktoritet över denna planet. I Psaltaren kan vi t ex läsa:

Himmelen är Herrens himmel, och jorden har han givit åt människors barn. (Ps 115:16)

Eftersom Gud är absolut felfri och bunden av sina löften och sina förbund, har han ingen faktisk makt på jorden, om inte människan tillåter honom. Det är ungefär samma situation som när en laglig regering begär att få FN-trupper som hjälp i ett akut läge. Den lagliga regeringen, som rent juridiskt har auktoritet inom sina egna gränser, måste ge tillstånd åt de främmande trupperna att komma in i landet. På samma sätt måste vi tillåta Gud att verka här på jorden, genom att kalla på hans hjälp. Och det är precis detta vi gör, genom vår bön. Metodiströrelsens grundare John Wesley sade en gång:

Det verkar som om Gud är begränsad av vårt böneliv. Han kan inte göra något för mänskligheten, såvida ingen ber honom om det.

Av många ställen i Bibeln framgår att tro är en förutsättning för att Gud skall kunna gripa in i våra liv och svara på våra böner. När Jesus har botat en kvinna som lidit av blödningar i tolv år, säger han i Luk 8:48, "Min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid". Jesus var tydligen beroende av kvinnans tro för att kunna göra något. Människan har en fri vilja, som inte Gud kan sätta sig över. Han har ju en gång gett oss denna fria vilja, och han kan inte ta tillbaka sina gåvor. Genom vår tro, ger vi honom tillåtelse att verka i våra liv. Vi lägger då vår fria vilja i hans händer. Först då kan han ingripa och hela oss från sjukdom, befria oss från depression och välsigna oss på olika sätt.

Tillbaka till "Livsåskådning och kristen tro."

Du kan läsa mer om kristen tro i:
Underverk och bönesvar — finns det?

© Krister Renard