"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 03 29 00:27

Kristers kristna sida

Om jag ser på andra blir jag förvirrad.
Om jag ser på mig själv blir jag förtvivlad.
Om jag ser på Jesus blir jag förvandlad.

 

(Note: at the top of the page you can choose translation of this article to other languages, but don't expect the translation to be perfect — "Välj språk" means "Choose language")


Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, jag skall skänka er vila. (Matt 11:28)

Denna sida är tillägnad en person, Jesus Kristus, som gick omkring här på jorden för ca 2000 år sedan. Han hade ett underbart uppdrag, att befria människan från hennes bojor av synd, sjukdom och död. Och han hade ett underbart budskap; Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv.

Det är svårt att förhålla sig neutral inför namnet Jesus Kristus. Något som man ofta observerar är hur samma människor som föraktfullt fnyser åt kristen tro, i nästa ögonblick sätter sig och läser dagens horoskop, eller tjusas och fascineras av allehanda ockulta fenomen. Det verkar nästan som om människor i vår tid kan tänka sig att tro på i stort sett vad som helst utom Bibelns Jesus. Vid ett tillfälle sade någon i TV att han minsann trodde lika mycket på Saida som på Jesus (Saida var en känd svensk spåkvinna på 1990-talet). Ändå är det knappast Saida man ropar till när man befinner sig i nöd eller livsfara. När det verkligen gäller vet man nog vad som gäller.

Vad kan det komma sig att namnet Jesus är så kontroversiellt, om han nu bara var en snäll och oförarlig vishetslärare eller filosof, vilket många vill göra gällande? Kan det kanske bero på att Jesus verkligen är den han säger sig vara; Gud själv, kommen till jorden för att rädda människan ur en ohållbar situation? Kan orsaken vara att något i människans inre reagerar starkt så fort Jesus kommer på tal? Kanske är det något mycket känsligt som vidrörs?

För dig som vill veta lite mer om kristen tro än vad du fick lära dig i skolan, finns mycket att läsa på denna sida. I länkarna nedan försöker jag ge svar på de vanligaste frågorna om kristen tro och försöker även reda ut olika missuppfattningar. Har du invändningar eller frågor, maila mig gärna.

(I de bibelcitat som förekommer i mina texter redovisar jag normalt inte vilken bibelöversättning jag använder. Normalt rör det sig om 1981 års översättning. Denna består av en nyöversättning av NT medan GT grundläggande är 1917 års översättning med ett moderniserat språk. Bibel 2000 används också. Denna utgör en nyöversättning av GT medan NT är lika med 1981-års översättning. I vissa fall använder jag Svenska Folkbibeln. Rent generellt är skillnaderna mellan Bibel-81, Bibel 2000 och Folkbibeln ganska små. I speciella fall använder jag någon engelsk översättning, som jag själv översätter till svenska, men då redovisar jag detta. Att översätta från t ex hebreiska eller grekiska eller arameiska till svenska eller engelska innebär alltid kompromisser. Det bästa vore att själv bli expert på grundspråken så att man kan läsa Bibeln på originalspråken. Då slipper man problemen med ofullkomliga översättningar. Detta är givetvis ogörligt för de flesta. Det näst bästa är att ha tillgång till flera olika bibelöversättningar. Genom att läsa dessa får man förmodligen en bättre bild av djupet och själva essensen i vad Bibeln försöker säga oss. När det gäller olika handskrifter och deras tillförlitlighet, diskuterar jag detta i diverse olika artiklar som handlar om Bibelns tillförlitlighet — se nedan.)

© Krister Renard