"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Har de kristna rätt att indoktrinera
sina barn till kristen tro?

Ibland hörs röster för att kristna friskolor (och även andra typer av friskolor) skall förbjudas. Man menar att friskolor inte är något annat än indoktrineringsanstalter. Och i en demokrati skall skolan inte syssla med indoktrinering. Även i kristna hem anses det också pågå en indoktrinering, där föräldrarna påverkar barnen på ett sätt som av "frihetens försvarare" kallas otillbörligt. Det var i denna anda som makarna Gunnar och Alva Myrdal ägnade hela sina liv åt att arbeta för att familjen skulle slås sönder. Samhället måste få tag på barnen så tidigt som möjligt för att de skall få de "rätta" åsikterna, menade man. Men stopp ett tag! Det låter ju också som indoktrinering. Vilka är de rätta åsikterna? Är det de åsikter som hyses av vissa intressegrupper eller av 51 procent av ett lands befolkning? Har således 51 procent av befolkningen rätt att tvinga de övriga 49 procenten att tycka på ett visst sätt? Eller har speciella intressegrupper, t ex den ateistiska föreningen Humanisterna, rätt att föbjuda den kristna tron? Är detta demokrati? Nej, det kan man kalla för "den 51-procentiga majoritetens diktatur" respektive "lobbyisternas diktatur". I en sann demokrati frodas mångfalden. Där accepteras alla åsikter som inte hotar demokratin eller andra människors liv, integritet och egendom. Den sanna demokratin blir ett rikt samhälle, där många åsikter existerar sida vid sida, och på så sätt befruktar varandra (Du kan läsa mer om demokratibegreppet här).

Det är sant att t ex kristna föräldrar och kristna friskolor påverkar barnen. Detta är emellertid helt i enlighet med FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Där står bl a, "Konventionsstaterna förpliktar sig att respektera föräldrars och i förekommande fall, förmyndares frihet att för sina barn välja andra skolor än dem som inrättats av offentlig myndighet, såvida läroplanerna täcker vad som från det offentligas sida må ha föreskrivits eller godkänts som minimistandard, ävensom deras frihet att tillförsäkra sina barn den religiösa och moraliska uppfostran, som står i överensstämmelse med deras egen övertygelse". Europakonventionen säger ungefär samma sak. Sverige har förbundit sig att genom lagstiftning och praxis garantera ovanstående. Så egentligen finns inget att diskutera om vi inte vill lämna FN och EU.

Men nu till den andra sidan av saken. Det är som sagt sant att kristna föräldrar etc påverkar sina barn. Men det är också sant att skolan och massmedia påverkar alla barn oerhört starkt. Varför skulle makarna Myrdal, ett visst politiskt parti, en speciell intressegrupp eller massmedia få bestämma vad som är otillbörlig påverkan och vad som är objektiv information. Definitionsmässigt sysslar man ju alltid själv med upplysning och information medan motståndaren sysslar med hjärntvätt. Ungefär som att varje segelbåt som är en meter längre än min egen båt absolut skall klassas som lyxbåt och drabbas av olika straffskatter, medan jag själv givetvis skall slippa dessa skatter.

På andra sidor på denna site visas hur den kommunala skolans läroböcker är fulla av otillbörlig påverkan, där kristendomen skildras på ett synnerligen orättvist och missvisande sätt, och där tron att allting uppkommit av sig självt presenteras som absoluta fakta, medan tron på en intelligent skapare avfärdas som nonsens. Detta trots att det finns många nobelpristagare i fysik som menar att universum måste ha ett intelligent ursprung. Eftersom detta behandlas på annan plats, skall jag inte uppehålla mig vid skolan här, utan i stället titta lite på massmedia och redovisa några aktuella undersökningsresultat.

I USA gjorde man nyligen en granskning av 1351 prime time tv-program (dvs program som sänds på bästa sändningstid). I två tredjedelar av dessa anspelades på sex på något sätt. I endast 7 procent av programmen nämndes något om problemen, t ex könssjukdomar etc. Endast i tre procent (!!!) av programmen var sex kopplat till äktenskap, familj och trohet. Det är ganska uppenbart att ungdomar som ser dessa såpor etc, där otrohet, svek och skilsmässa är helt naturligt, inte känner någon åstundan att ingå äktenskap.

Andra undersökningar i USA visar att 9-14-åringar tillbringar ca 900 timmar per år i skolan, medan de tillbringar 1500 timmar per år framför tv:n, oavbrutet matade med mord, våldtäkt och sex utan koppling till trofasthet och livslånga relationer.

När filmen "F-ng Åmål" visades, kom mängder av tonåringar att få en helt annan inställning till homosexualitet. Före filmen var endast 17 procent av tonåringarna beredda att acceptera homosexualitet. Några år senare visade en undersökning att numera så tyckte 65 procent av tonåringarna att homosexualitet var normalt och acceptabelt. Något som starkt visar vilken påverkan massmedia har och dessutom hur påverkbara ungdomar är.

 

I Sverige var 1990 30 procent av alla 29-åringar gifta. År 2000 är endast 15 procent av 29-åringarna gifta. Den massmediala indoktrineringen mot familjen, i Sverige startad av makarna Myrdal, har tydligen varit oerhört framgångsrik. Samtidigt visar andra undersökningar att människor idag mår sämre än någonsin. Trolöshet, fri sexualitet, perversioner, familjens kollaps etc är tydligen inte den kungsväg till evig lycka som Gunnar och Alva Myrdal, vänsterradikaler, vissa grupper av feminister och andra föreställt sig. En psykolog menade i en artikel att ett enda våldsprogram kanske inte påverkade så mycket, i varje fall inte när det gäller normala ungdomar. Men detta oavbrutna malande av blod, inälvor, död, sadism, våldtäkt etc i tv kan på sikt bli förödande för vem som helst. Och det kan sluta hur illa som helst. Man kan ju tänka sig en tonåring, olycklig och full av självförakt, som matats med ovanstående hela sitt liv. Han eller hon kan bli ett tickande bomb, som en vacker dag tar en kniv och går ut och sticker den gång på gång genom en tältduk för att mörda någon, spelar ingen roll vem. Det var precis detta som hände i Småland sommaren 2000 när en 11-årig flicka mördades av en tonårspojke. Tidningarna är idag fulla av meningslösa våldsdåd begångna av olyckliga barn och tonåringar.

Att barn avsiktligt dödar barn är något helt nytt. Undantagvis har det givetvis alltid förekommit, men bara i Sverige sker sådant varje år numera. Jag kan inte minnas att man någonsin läste om sådana händelser under 50-, 60-, 70- och 80-talen. Och då är jag intresserad av kriminalhistoria och försöker följa med det som händer. Ett exempel bland många; den 30/5 2001 hittades en 11-årig pojke död bakom en sandlåda i en skogsbacke inte långt från sitt hem. Pojken återfanns med en sax i huvudet och mycket svåra stickskador över hela kroppen. Några månader senare erkände en 12-årig klasskamrat mordet. Polisen har varit mycket förtegen om händelsen, och man vet inte vad som utlöste dådet. Hur som helst så utmanar jag dig som läser detta, och som anser att kristna inte har rätt att uppfostra sina barn till kristen tro, och att varje form av religionsundervisning är en styggelse, att ange liknande händelser som inträffade innan makarna Myrdals familjekrossningsprogram och Sveriges avkristning fullbordades, och innan TV:s megavåldsindoktrinering startade.

Det våld som förekommer idag var helt otänkbart för 50 år sedan (dvs före tv). Jag minns t ex när det på 50-talet begicks ett s k styckmord i Bagarmossen i Stockholm. Hela Sverige stannade upp i dagar, ända tills förövaren greps. Tidningarna ägnade sidor åt det bestialiska mordet. Numera läser man som en liten notis i tidningen att en styckad manskropp har hittats i Stockholms hamn eller något liknande.


Ett mord blir idag ofta bara en liten notis i tidningen (bilden i naturligt storlek).

Så nog är det skillnad. Egentligen behöver man inte anlita några psykologiska undersökningar för att bevisa att våldsprogram påverkar. Varje år lägger företag i världen ut, förmodligen biljoner dollar, på tv-reklam, dvs påverkan. Det är ganska uppenbart att man inte skulle lägga ut så mycket pengar om man inte visste att tv-mediet är oerhört effektivt när det gäller att påverka.

Och på samma sätt som när det gäller våld, förhåller det sig med alla sex- och porrfilmer, där unga pojkar indoktrineras att tro att en flickas högsta önskan är att bli våldtagen av så många män som möjligt samtidigt. Hur långt från den romantiska bilden av prinsen som rider bort mot solnedgången med sin prinsessa är inte detta! En undersökning som gjorts alldeles nyligen i USA, och som publicerats i alla massmedia, eftersom resultatet uppfattas som närmast sensationellt, visar att bibeltroende kristna har ett mycket mer tillfredsställande sexliv än genomsnitts- amerikanen. Det är uppenbart att om man lever i enlighet med Skaparens regler så får man det bästa och mest tillfredsställande livet. Och det är ju inte konstigare än att om man sköter sin bil efter tillverkarens regler, så kommer den att fungera bäst. Och innerst inne vet alla, och drömmer alla om, livslång trohet, barn och familj. Att sedan människor, som på olika sätt är skadade känslomässigt, inte klarar av detta är en annan sak och bevisar inte att familjen är mänsklighetens olycka. Snarare tvärtom, eftersom dessa människor antingen vuxit upp utan familj eller i en familj där Skaparens ordningar inte fungerat.

Självmord är numera (2001) den vanligaste dödsorsaken bland människor mellan 15 och 44 år. Kanske är makarna Myrdals familjsyn och socialismens människosyn inte den kungsväg till mänsklig lycka, som massmedia i allmänhet tycks tro.

Låt mig avsluta med en historia som en kristen flicka berättade. Hon gick i gymnasiet och blev mobbad av sina kvinnliga klasskamrater för att hon var oskuld. Vid ett tillfälle frågade en grupp flickor henne hånfullt varför hon ville vara oskuld. Hon sa bara, "Därför att när jag gifter mig med den jag älskar och skall leva hela mitt liv med, så skall han vara den förste i mitt liv. Jag sparar mig för honom". En av flickorna, som av förklarliga skäl gick under namnet "Madrassen", började då storgråta. Innerst inne älskar människor renhet och sanning. Men den som lever i orenhet har ofta en tendens att vilja dra med sig andra, ungefär som att en rökare gärna bjuder (åtminstone var det så förr) ickerökaren på cigaretter, ända tills denne själv blir fast i begäret. Då får vederbörande minsann köpa sina cigaretter själv. Om andra är orena, så upplever man tydligen sin egen orenhet som mindre smärtsam. Och det är ju sant — om alla äter vitlök så märks det inte, men om bara en äter vitlök så tycker de andra att han stinker.

Sammanfattningsvis: I samhället pågår påverkan på alla plan. En verklig demokrati måste tillåta föräldrar och fria skolor att påverka. Den dag endast vissa åsikter blir tillåtna, ja då lever vi inte längre i en demokrati, oberoende av vilken etikett vi sedan själva försöker klistra på vårt land. DDR (Tyska Demokratiska Republiken, dvs forna Östtyskland) var inte en demokrati, även fast ordet demokrati ingick i namnet. Inte heller diktaturstaten Nordkorea är en demokrati, trots att det officiella namnet är "Demokratiska Folkrepubliken Korea".

Tillbaka till kontroversiella sidan.

© Krister Renard