Manligt och kvinnligt på gymnasium och högskola — lite statistik

Ovanstående diagram visar könsfördelningen på olika program på gymnasieskolan. Vi ser att när det gäller vissa inriktningar så är könsskillnaderna dramatiska. Att eftersträva 50% kvinnor på el-, fordons- och bygglinjen framstår för mig som helt meningslöst!
Och i detta diagram ser vi könsfördelningen för olika högskoleutbildningar. Även här är könsskillnaderna dramatiska när det gäller vissa utbildningar.

För att komma tillbaka till huvudsidan om manligt/kvinnligt, byt flik (föreliggande sida har öppnas i ny flik)!

Tillbaka till huvudartikeln
Till Kristers hemsida