"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 03 29 00:52

Manligt och kvinnligt ur Bibelns perspektiv

 

(Note: at the top of the page you can choose translation of this article to other languages, but don't expect the translation to be perfect — "Välj språk" means "Choose language")

På min hemsida finns ytterligare en artikel om hur Bibeln ser på detta med manligt och kvinnligt. Där diskuteras relationen man-kvinna utifrån Paulus kontroversiella uttalande i Ef 5-21-25 om att kvinnan skall underordna sig mannen. Klicka här för att läsa denna artikel.

Bibeln har mycket att säga om detta med manligt och kvinnligt. I föreliggande artikel skall vi undersöka vad Bibeln har att säga i ämnet med utgångspunkt från en mycket viktig vers hämtad från Skapelseberättelsen.

Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem (1 Mos 1:27).

Bibeln säger således att människan är skapad till Guds avbild. Bibeln säger inte uttryckligen att mannen är skapad till Guds avbild. Inte heller säger den att kvinnan är skapad till Guds avbild. Det är människan som är Guds avbild, dvs som avspeglar Gud. En man är således inte Guds avbild. En kvinna är inte heller Guds avbild. Mannen och kvinnan tillsammans, i harmoni, är Guds avbild. Föreningen mellan man och kvinna avspeglar Gud! Lite tillspetsat kan man säga att i det bibliska perspektivet är inte mannen en människa. Inte heller är kvinnan en människa. Mannen och kvinnan tillsammans är människa! Av de två skall bli ett!

Vi läser i Lukasevangeliet:

Då kallade Jesus barnen till sig, i det han sade: Låt barnen komma till mig, och förmena dem inte detta; ty Guds rike hör sådana till.
Sannerligen säger jag eder: Den som inte tager emot Guds rike såsom ett barn, han kommer aldrig ditin (Luk 18:16-17).

I min långa artikel "Manligt och kvinnligt — en balansakt på slak lina" (länk i slutet av denna artikel) beskriver jag barnet som en förening av det kvinnliga och det manliga (barn är varelser i den fyrdimensionella rum-tiden). Detta perspektiv stöds av ovanstående Jesusord. Kvinnan är enligt det tidigare bibelcitatet inte Guds avbild. Inte heller är mannen det. Men ett barn är Guds avbild och hör därför direkt till himmelriket. Ett barn är en direkt avspegling av Gud. Därför måste vi komma till Gud med ett barns ödmjukhet och öppenhet.

I det bibliska perspektivet måste det därför råda en balans mellan det manliga och det kvinnliga. Det kvinnoförtryck som har förekommit under mänsklighetens historia, och även förekommer idag i t ex islamvärlden, är således inte förenligt med Guds ordningar. Idag ser vi i stället i Västvärlden ett förtryck av män, där män genom intensiv hjärntvätt och falska narrativ och stor feghet och av fri vilja valt att förvandla sig till funktionella kvinnor. Ett slags mentala eunucker. Detta är defintivt inte i enlighet med Guds vilja. Jag känner till unga killar som rakar både ben och bröst. Inte för att se ut som kvinnor, säger de, utan för att det är snyggt. Men ändå, en man ser inte ut som en kvinna. Han har en helt annan kroppsbyggnad och avsevärt mer behåring än en normal kvinna. Och fungerar mentalt väldigt, väldigt annorlunda. Varför skulle man skämmas för det man är?


Klicka här för att läsa min långa (och förmodligen i mångas ögon kontroversiella) artikel "Manligt och kvinnligt — en balansakt på slak lina". Där diskuterar jag ingående relationen man-kvinna i dagens Sverige och problem relaterade till detta ur ett samhälleligt och psykologiskt perspektiv.

Tillbaka till kontroversiella sidan.

© Krister Renard