"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Konsten att vara politiskt korrekt.

Det finns två saker som är oändliga; universum och människans dumhet. Jag är dock inte helt säker på det förstnämnda.
Albert Einstein

 

I Sverige anses politisk korrekthet vara den finaste egenskap en människa kan ha. Den politiskt korrekta människan får vara med i TV i alla pratshower, skriva artiklar på tidningarnas kultursidor, hålla föredrag i radion och blir hyllad och rosad överallt och av alla betydelsefulla människor i vårt land. Det låter ju inte dumt, eller hur?! Men hur skall man då komma därhän att man blir massmedias gullgosse och får leka med de stora "intellektella" pojkarna och flickorna? Ja, det handlar framför allt om vilka åsikter man ger uttryck för när det gäller politik, religion etc. Här följer några råd för dig som vill ha framgång på området.

 

Politik

Här finns en del friheter att manövrera inom. När det gäller EU får man ha ganska så olika åsikter. Och numera får man t o m ta avstånd från Hitler och Stalin utan att man blir utfrusen (Glöm inte bort att på 30-talet och i början av 40-talet så var det politiskt korrekt att hålla på Hitler — det var ytterst få intellektuella i Sverige som hade modet att öppet kritisera Hitler. Och på 1960- och 1970-talen så var det politiskt korrekt att sympatisera med de kommunistiska bödlarna Stalin, Mao m fl). Man får dock inte:

1. Anse att de som på 1970-talet var kommunister (och idag inte längre säger sig vara det) hade fel och att de till och med öppet borde ta tillbaka och kanske också be om ursäkt för alla elaka tillmälen de på den tiden överöste icke-kommunisterna med (fascist, reaktionär etc). Den politiskt korrekta inställningen är att "det var ju rätt på den tiden". Dvs det var således rätt på den tiden att mörda flera hundra miljoner människor i folkets namn!

2. Tycka att USA:s nye president, George Bush, har några som helst goda sidor. Som politiskt korrekt intellektuell i Sverige måste man anse att Bush är en av de största idioter som gått i ett par skor. Alla hans åsikter är fel och det är ofattbart hur han har kunnat bli den mäktigaste mannen på jorden.

3. Anse att konflikten i Mellanöstern på något sätt kan lastas palestinierna eller araberna. Den är till hundra procent Israels fel. Israel är ett ondskefullt land, som systematiskt utrotar det palestinska folket, är den korrekta inställningen. Ve den som har en annan åsikt!

 

Religion

Här finns också ett manöverutrymme. Man får gärna vara sympatiskt inställd till de österländska religionerna, New Age och islam. Det är dock absolut förbjudet att:

1. Hysa sympati för kristendomen.

2. Ännu värre är att på något sätt hysa sympati för väckelsekristendom, dvs för kristna som tror att det de tror på är sant och som på fullt allvar tror att Bibeln är Guds Ord.

3. Värst är att på något sätt sympatisera med eller försvara Livets Ord. Jag skulle vilja se den intellektuelle i Sverige som skulle våga detta. Inte ens den tuffaste skjutjärnsjournalist har vågat eller kommer att våga något sådant. Även fast det måste finnas många sådana "tuffa" journalister, som vet att oerhört mycket av det som skrivits om Livets Ord är ren lögn, skulle de i alla fall inte våga avslöja detta. De vet att det skulle göra dem till oberörbara i det intellektuella kastväsendet.

 

Vetenskap

Även här har man tillstånd att ha olika syn. Man får gärna tycka att vetenskap är farlig, bra, säker kunskap, osäker kunskap etc. Men vad man inte får tycka och framför allt inte uttrycka är:

1. Tvivel på evolutionsteorin eller överhuvudtaget på någon av de olika ursprungsteorierna. Dvs man måste (och här finns ingen pardon) anse att evolutionsteorin är ett faktum (den är således inte en teori, dvs tolkning av fakta, utan den är själv ett faktum som det är omöjligt att betvivla — om man inte är dum, okunnig, fanatisk eller illvillig). Att på något sätt antyda att det skulle kunna finnas en intelligens bakom universum är i det intellektuella etablissemangets ögon att begå den oförlåtliga synden.

 

Brott och straff

Den politiskt korrekta åsikten är att:

1. Brottslingen kan inte hjälpa att han begår brott. Han är ett offer för omständigheterna (enda undantaget är möjligen pedofiler och skattesmitare som till fullo är ansvariga för sina handlingar och som därför skall straffas utan pardon).

2. Påföljden på ett brott skall inte på något sätt avspegla brottet, eller den skada man kanske åsamkat en annan människa. Påföljdens enda uppgift skall vara att så milt som möjligt hjälpa brottslingen att komma tillbaka till ett normalt liv (även här är enda undantaget pedofiler och skattesmitare — som gärna kan få resten av sina liv förstörda).

3. Det absolut förbjudna är att anse att påföljden också skall innefatta ett moment av straff eller hämnd, dvs att det skall kännas när man begått ett grovt brott (om det inte gäller pedofiler och skattesmitare). Rättegången har absolut inget med brottet eller brottsoffret att göra, utan skall centreras kring brottslingen och dennes behov.

Jag hoppas inte läsaren, utifrån mina kommentarer ovan, tror att jag sympatiserar med pedofiler och skattesmitare. Jag kan dock inte förstå varför just dessa brott anses vara värre än någon annan typ av brott. Varför visar man inte samma oförsonlighet mot t ex massmördare?

 

Sexualitet

Här finns det två saker som den som vill vara politiskt korrekt måste tänka på. Han/hon måste till varje pris undvika att ens antyda att:

1. Abort på något sätt skulle vara fel. Att påstå att det inte bara handlar om kvinnas kropp utan också om ett ofött barn, som inte är en del av kvinnans kropp, är värre än det var att svära i kyrkan på medeltiden. Det blir kättarbålet direkt (eftersom det idag inte är tillåtet att bränna människor på bål, så blir det i stället utfrysning, kättarbålets moderna motsvarighet).

2. Homosexualitet är en sexuell störning. Det är mycket viktigt, om man skall bli accepterad i de intellektuella kretsarna, att man tydligt påpekar att homosexualitet är minst lika naturlig som heterosexualitet och att homosexuella par är minst lika lämpade att adoptera barn som heterosexuella par (helst bör man givetvis anse att de är ännu mer lämpade — åtminstone om man vill ha full poäng i politisk korrekthet).

Det värsta som finns är människor som inte är politiskt korrekta. De är så jobbiga. Tänk vad skönt det är när man har fest att alla har samma åsikt. Då kan man sitta där och gotta sig åt de där "hemska" människorna som har så "förskräckliga" åsikter, de där andra. Visst är det jobbigt, när man lägger fram sina favoritåsikter och någon plötsligt med hög röst säger, "Ja men jag tycker inte alls så! Jag anser att du har helt fel!" Sådana människor borde förbjudas! Och de har definitivt ingen plats på anständigt folks fester, i TV, radio eller i tidningar (annat än som varnande exempel).

Lycka till med din intellektuella karriär!!!

PS. Läs gärna H C Andersens berättelse om Kejsarens Nya Kläder (om du inte gjort det tidigare), så får du en utmärkt bild av de intellektuella i dagens Sverige. DS.

Tillbaka till kontroversiella sidan.

© Krister Renard