"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Varför ett nytt Wyeavtal...?

I början av september 1999 har massmedia handlat mycket om det som brukar kallas Wye 2, dvs fortsättningen på det första, ca ett år gamla, Wyeavtalet mellan Israel och palestinierna. I svenska massmedia har man konsekvent lagt skulden för att det första avtalet inte fullföljts på Israel. Enligt svenska massmedia har fredsprocessen således fördröjts enbart på grund av att Israel hela tiden saboterat den. I svensk text-TV den 5/9 kunde man t ex läsa att den förre israeliske premiärministern, dvs Netanyahu, endast drog bort trupperna från 2 procent av Västbanken i stället för de 13 procent som Wyeavtalet föreskrev. Därför hade fredsprocessen avstannat.

Det finns många sätt att ljuga på. Ett sådant är att ljuga genom att inte redovisa alla aspekter av en frågeställning. Dvs det man säger är i och för sig sant, men genom att man utelämnar viktiga sidor av det man beskriver, så begår man i alla fall lögn, eftersom läsaren eller tittaren då får en helt felaktig bild av vad som hänt. Denna taktik är idag nästan normal i svensk journalistik (ibland undrar jag om man har särskilda kurser i lögnteknik på våra journalisthögskolor — ändamålet tycks ju helga medlen, enligt vissa sätt att se saken på). De angivna siffrorna 2 procent respektive 13 procent är helt korrekta, men ger ändå en totalt missvisande bild av situtionen. En riktig och fullständig framställning måste givetvis också nämna eventuella orsaker till varför Israel inte fullföljt sitt tillbakadragande från Västbanken. Om man inte gör detta, ger man ju sken av att det enbart är israelernas ondska som ligger bakom.

Låt mig därför kortfattat försöka redogöra för varför Israel inte "fullföljt" det första Wyeavtalet (för att läsa mer om detta klicka här!). Enligt detta avtal skulle parterna genomföra en serie åtgärder efter en viss tidtabell och ordningsföljd. Israel skulle förutom ovannämnda tillbakadragande av israelisk trupp från 13 procent av Västbanken också bland annat tillåta flygtrafik på Gazas internationella flygplats. Israel gav mycket riktigt tillstånd till trafik på Gazas flygplats och genomförde också den första fasen av tillbakadragandet av trupper (2 procent). Detta helt enligt tidtabellen. När detta var gjort skulle palestinierna i sin tur genomföra vissa åtaganden och sedan skulle Israel dra tillbaka trupper från ytterligare 11 procent av Västbanken (dvs totalt 13 procent).

Palestinierna höll emellertid inte sitt ord. Enligt avtalet skulle de för det första systematiskt samla in illegala vapen. Detta gjordes inte och har ännu inte gjorts. Tvärtom! När t ex Israel under första halvan av september i år (1999) frigav 199 terrorister, varav flera var dömda för mord, försågs dessa med vapen av den palestinska polisen så snart de anlände till Gaza. Enligt Osloavtalet får inte det palestinska självstyret förse någon annan än den palestinska polisen med vapen.
    Vidare skulle palestinierna gripa efterlysta mördare enligt en lista som båda parter enats om. Detta gjordes inte, och i vissa fall tilläts till och med de efterlysta mördarna att tjänstgöra inom den palestinska polisen.
    Det palestinska självstyret skulle också överlämna en lista över de personer som tjänstgjorde inom den palestinska polisen, samt reducera antalet poliser till den storlek man kommit överens om i tidigare avtal. Detta har inte heller gjorts.

Detta och inget annat är orsaken till att fredsprocessen avstannat. Att Israel inte fortsatte att dra tillbaka trupper, utan väntade på nästa steg från palestinierna, är helt enligt internationell rätt. Vid avtalsbrott sker normalt en utredning som försöker komma fram till vem av parterna som brutit avtalet. I det här fallet är det ganska uppenbart vem som är den skyldige. Att svenska massmedia undgått att inse detta, måste tolkas som att de inblandade journalisterna antingen är ovanligt korkade eller synnerligen illvilliga gentemot Israel.

Det avtal som nu undertecknats följer till fullo det första Wyeavtalet och innebär således inget nytt. Det är tragiskt att svenska massmedia i allmänhet (det finns undantag men de är få) är så hatiska gentemot Israel. Genom att så ensidigt ta ställning för ena sidan och demonisera den andra, förlorar man varje möjligt att stödja fredsprocessen. Risken är stor att man till och med lyckas skada den.

Tillbaka till avsnittet "Israel - älskat hatobjekt!"

Du kan läsa mer om Israel i:
Vill araberna verkligen ha fred med Israel?

© Krister Renard