"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Så skapar man självmordsbombare

Det skulle nog inte vara speciellt lätt att övertala en svensk tonåring att spänna på sig 30 kg dynamit runt hela kroppen och sedan gå ut på stan och spränga sig själv i luften tillsammans med dussintals andra människor — barn, bebisar, kvinnor och vanliga fotgängare. Det skulle nog i princip var helt omöjligt. Ingen svensk tonåring skulle vara beredd till ett sådant offer. Ändå står tusentals palestinska tonåringar på kö för att göra just detta. Orsaken är en kombination av flera faktorer, vilket leder till en totalt förtvivlad situation, där man inte ser någon utväg, och där att spränga sig själv i luften tillsammans med så många judar som möjligt, känns bättre än att bara fortsätta sitt miserabla liv. Då gör man ju någonting i alla fall.

1. Palestiniernas förtvivlade situation är dock knappast judarnas fel. Hade palestinierna accepterat FN:s delningsförslag 1948 (vilket judarna gjorde) och dessutom sedan levat i fred med Israel, hade det idag förmodligen funnits en välmående palestinsk stat vid sidan av den judiska. Lurade av sina ledare, nöjde man sig inte med detta, utan ville ha allt, men fick ingenting.

2. Arabstaterna har konsekvent vägrat assimilera de palestinska flyktingarna och i stället tvingat dem att bo kvar i flyktingläger. På så sätt har man skapat en mycket svår situation för palestinierna, med utbredd fattigdom.

3. Situationen har knappast blivit bättre av den utbredda korruptionen bland palestinska ledare, vilka lägger beslag på stora delar av biståndspengarna för egen del (något som vid ett flertal tillfällen tagits upp i den internationella pressen — i den svenska pressen har man i stället försökt tysta ned detta pinsamma faktum, för att koncentrera all sin kritik på Israel).

4. En ytterligare orsak till palestinernas fattigdom är att de ständiga palestinska terrordåden gör att Israel av skyddsskäl gång på gång tvingas stänga gränserna till de palestinska områdena. Detta leder till att de palestinier som arbetar i Israel inte kan komma till sina jobb och därför går de alltför ofta miste om den inkomst de så väl behöver.

5. Som om inte detta vore nog, så har de palestinska ledarna ständigt fattat felaktiga utrikespolitiska beslut, vilket påverkat den palestinska ekonomin synnerligen negativt. Man behöver bara tänka på Arafats omedelbara ställningstagande för Saddam Hussein då denne invaderade Kuwait. Detta ledde till att alla palestinier som bodde och arbetade i Kuwait (flera hundra tusen), och där hade goda inkomster, kastades ut. Dessutom förlorade palestinierna de mycket stora ekonomiska bidrag, som betalats till dem av bl a Saudiarabien och Kuwait.

Ungefär samma sak skedde i både Jordanien och Libanon, vilka länder nästan gick under på grund av palestiniernas aktioner där. Kung Hussein i Jordanien lyckade slänga ut dem från Jordanien innan de hunnit förstöra landet (dom var på god väg), men Libanon — en gång kallat Medelhavets Pärla — är idag ett land i ruiner tack vare palestinierna. Det verkar nästan som om det vilar en förbannelse över det palestinska folket, eftersom allt de tar i verkar bli förstört. Detta stämmer med vad Bibeln säger i t ex 1 Mos 12:3. där Gud säger till Abraham, "Och jag skall välsigna dem som välsignar dig (dvs det judiska folket), och den som förbannar dig skall jag förbanna".

Att växa upp under oerhört fattiga förhållanden kan vara en grogrund för hat. Detta har påpekats i svenska massmedia och är helt korrekt. Orsaken till palestiniernas fattigdom är dock, som framgår ovan, inte israelerna utan de arabiska och palestinska ledarna. Detta har massmedia fullständigt missat.

6. Men inte ens fattigdom skapar normalt terrorister. Det behövs mer än så. För att skapa terrorister och självmordsbombare krävs dessutom en intensiv och långvarig hjärntvätt. Och det är precis detta som sker i de palestinska skolorna och i moskéerna. Som diskuterats på flera ställen på mina sidor om Israel så är de palestinska läroböckerna, TV-programmen och tidningarna fulla av judehat. Staten Israel finns inte med på en enda karta i en enda palestinsk skolbok. Mullorna predikar hat och våld i sina moskéer och hjärntvättar de palestinska ungdomarna genom en kombination av piska och morot. Bl a så får de lära sig att de är garanterade en plats i paradiset om de blir självmordsbombare. Där kommer de att tas om hand av storögda, mörkögda jungfrur som de kan förlusta sig med i evighet. Dessutom kommer var och en, enligt vissa muslimska uttolkare, att ha 80 000 tjänare.

I Lukasevangeliets 16:e kapitel berättas om den rike mannen och Lasaros. Lasaros var en tiggare som brukade ligga utanför den rike mannens port och tigga. Lasaros var full av sår och svalt, medan den rike mannen klädde sig i purpur och fint linne och levde i fest och glans varje dag. Så småningom dog både Lasaros och den rike mannen. Tiggaren Lasaros fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida, medan den rike mannen pinades i dödsriket. Den rike mannen ropade till Abraham, "Förbarma dig över mig och skicka Lasaros att doppa fingerspetsen i vatten och fukta min tunga, jag plågas här i lågorna." Men Abraham svarade då, "Kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde liksom Lasaros sitt onda. Nu har han funnit tröst här medan du plågas." Den rike mannen bad då Abraham att skicka Lasaros för att varna den rike mannens familj, så att de inte också skulle komma till plågornas ställe. Abraham sade då att de har Mose och profeterna att lyssna till, det räcker. När den rike mannen ändå vill sända Lasaros, säger Abraham, "Lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp från de döda."

Det tragiska är, att de terrorister som dör med "Allah är stor" på sina läppar, kommer att bli oerhört besvikna när de vaknar upp på "andra sidan". Där möts de inte av Allah, eller av några sköna jungfrur och tjänare, utan av Djävulen själv. Min absoluta övertygelse är att de muslimska självmordsterroristerna just nu, i detta ögonblick, befinner sig i helvetet. Och att de, precis som den rike mannen i Jesu liknelse, just nu av hela sitt hjärta önskar att de kunde varna sina muslimska bröder, och berätta för dem att det inte var den levande, sanne Guden de tjänade, utan att det i själva verket var i Djävulens namn som de begick sin onda gärningar. Men, precis som Jesu liknelse säger, så går inte detta. Tyvärr!

I en artikel med rubriken "De fostras att hata oss" i Världen Idag 3/5 2002, skriver Ulf Nilsson om de saudiska s k "madras-skolorna", på vilka Saudiarabien satsar hundratals miljoner dollar per år, och som finns i alltfler länder, inkluderande USA och Europa. Han skriver, "Dessa skolor förmedlar uteslutande religiös indoktrinering. lika med hat mot i första hand Israel och "den store Satan", USA, men också mot västvärlden och kristna i största allmänhet." Eleverna, som alla kommer från fattiga familjer, tvingas på dessa skolor till total lydnad och underkastelse. Enligt många amerikanska bedömare är så gott som varje elev en potentiell självmordsbombare.

I Dagens Nyheter den 21/8 2003 fanns ett debattinlägg, skrivet av Luf:s (Liberala Ungdomsförbundets) ordförande Fredrik Malm. Det handlade om den islamistiska konferens som i juli hölls i moskén vid Medborgarplatsen i Stockholm. Huvudtalare var den extreme Sheikh Yousef Al-Qaradhawi, bosatt i London. Låt mig ge några axplock ur Malms inlägg.

De utlåtanden som fälldes i Stockholms moské är ren massmordspredikan. Det handlar om uppmaningar till mord och självmordsterrorism i stor skala. Flera av dem kan vara åtalbara och jag kommer därför att polisanmäla dem för uppvigling. Till exempel fastslog Sheikh Yousef Al-Qaradhawi och hans råd att självmords- terrorism mot israeler är ett "nödvändigt heligt krig", så kallat jihad. Vidare heter det: "Även om ett oskyldigt barn dödas som ett resultat av detta heliga krig så är det inte avsiktligt utan snarare på grund av krigets nödvändigheter. Inte heller i framtiden kommer dessa så kallade civila att sluta vara inkräktare, onda, tyranner och förtryckare."
Det betonas samtidigt att "de invaderade har rätten att bekämpa inkräktarna med alla tillgängliga medel för att driva dem ur sina hem och skicka dem tillbaka till de hem som de en gång kom från" [målet är således inte fred mellan judar och palestinier, utan att driva ut alla judar från Israel, dvs att utplåna landet Israel — Kristers kommentar].
Attacker mot civila kvinnor, pojkar och barn måste med andra ord per definition fortsätta. Alla israeler definieras som legitima mål för terrorhandlingar. Israel har enligt Al-Qaradhawi inga "så kallade civila invånare". Konsekvensen blir ett klartecken till att döda och fördriva alla som man kommer åt. Det är svårt att finna yttranden som tydligare uppviglar till att genomföra dödande i stor skala mot en tydligt definierad folkgrupp.
SJäLVMORDSATTENTAT UTFöRS OFTA av unga pojkar och flickor. Genom systematisk indoktrinering och i en miljö där fundamentalism lätt slår rot motiveras de att utföra handlingen. När tragedin är fullföljd har de fått status som "martyrer". Enligt Europeiska rådet för fatwa och forsknings konferens i juli i Stockholm [den som alltså hölls i moskén på Södermalm) innebär ett självmordsattentat att mördarna "säljer sig själva till Allah och får paradiset i utbyte". Den som utför ett terrorattentat i syfte att döda så många civila som möjligt gör den bästa av handlingar och påstås efter sin död nå den högsta platsen - paradiset.
Det är just den sortens utlåtanden som inspirerar och uppmuntrar den religiösa fanatismen. Utan den religiösa förklädnaden och det tydliga sanktionerandet från religiösa auktoriteter skulle en stor del av den internationella terrorismen samt även den religiösa extremismen och fundamentalismen kunna bekämpas betydligt effektivare än vad som är möjligt i dag.
Det finns klara likheter mellan 1900-talets totalitära läror och den islamiska fundamentalismen. Hatet, dödskulten, avskyn för demokrati och fri debatt enar kommunismen, nazismen och nu den islamiska fundamentalismen. Den blir därmed den tredje globala ideologin med totalitära ambitioner under de senaste hundra åren. Även om de islamiska terroristerna har Koranen och inte "Mein Kampf" som bibel påminner deras mentala strukturer och världsbild om den tyska nationalsocialismens [Hitlers bok Mein Kampf är, och har varit de senaste åren, en veritabel bestseller i arabvärlden — Kristers kommentar].

I stort sett inga svenska media rapporterade om konferensen i moskén på Södermalm. Fredrik Malm skriver om just detta anmärkningsvärda faktum:

MEN I SVENSKA MEDIER VAR rapporteringen från konferensen ytterst bristfällig. Endast Svenska Dagbladet skrev om mötet (8/7). Artikeln var allmänt hållen, men där noterades att ingen information om konferensen delgetts svenska medier varken från Stockholms moské eller från Islamiska förbundet i Stockholm. Konferensen fortlöpte därmed i stort sett i det tysta.
En kort tid efter mötet offentliggjordes dock vad som sagts under mötet i Stockholms moské, detta skedde i den arabiskspråkiga dagstidningen al-Sharq al-Awsat i London. I ett större reportage gick att läsa en rad uppmaningar från Sheikh Yousef Al-Qaradhawi och hans vänner i rådet. Läsningen borde få varje demokratiskt sinnad medborgare att reagera å det kraftigaste, oavsett vilken religion vi erkänner oss till. Sedan dess har utlåtandena översatts till engelska och fått stor spridning på internet och även nått utländsk press [men tydligen inte svensk press — Kristers kommentar].

Det är fullkomligt uteslutet att svenska journalister inte kände till konferensen på Södermalm och vad som sades där. Det skall ingen inbilla mig. Typiskt svenska media att försöka tysta ner allt som är negativt för islam. Shame on you!!! Och fantastiskt av DN att våga ta in något som är kritiskt mot islam.

Jag tycker oerhört synd om de palestinska ungdomar, som förblindade av hat och frustration, spränger sig själva i luften. Förmodligen hade jag kanske gjort samma sak själv om jag vuxit upp under samma förhållanden. Däremot tycker jag inte synd om de arabiska och palestinska ledare, som tillverkar bomberna, som sprider hat och som sedan skickar ut hjärntvättade ungdomar att spränga sig i småbitar. Inte heller hyser jag någon sympati för de mullor som i Allahs namn predikar hat och ondska och mycket aktivt ligger bakom terrordåden. Utan dessa mullor, och deras utfästelser om ett kommande liv i paradiset, vore det säkert oerhört mycket svårare att skapa självmordsbombare.

Vid en intervju frågade en journalist en mulla, som var mycket positiv till självmordsbombare, varför han inte själv blev en sådan. Journalisten tyckte att det vore bättre att han, som var gammal och hade levt ett långt liv, sprängde sig själv i luften, än att en ung tonåring gjorde det, som hade hela livet framför sig. Och det kan ju tyckas rimligt. De flesta tycker att det är oerhört mycket mer tragiskt när en ung människa dör i en olycka, än när en person som levt ett långt liv dör av samma skäl (även om det senare givetvis också är tragiskt). Mullan blev helt svarslös.

Man kan undra hur många självmordsbombdåd som hade utförts om mullorna själva och de palestinska intellektuella själva skulle tvingats utföra dem. Jag misstänker att få sådana dåd i så fall hade skett. Det är lätt att hjärntvätta tonåringar, som ju ofta går på nästan vad som helst, bara det är radikalt. Och det är lätt att uppmana andra att offra sina liv. Det hela vore mer trovärdigt om vi fick se några självmordsbombande mullor eller palestinska ledare i aktion, och inte bara frustrerade tonåringar.

De arabiska och palestinska terroristledarna är i allmänhet inte några förvirrade, frustrerade och okunniga tonåringar, som lurats att tro att västvärlden är den stora Satan som orsakar allt ont i världen. Många av dem har akademiska examina från Oxford eller Cambridge eller andra ledande västerländska universitet. De har smakat på västvärldens frihet och demokrati och även utnyttjat dess fördelar för att skaffa sig en, ofta gratis, högre utbildning. Det gör deras skuld desto större. Dessutom, inte en enda självmordsbombare har, såvitt jag vet, varit barn till en mulla eller till en palestinsk/arabisk ledare. Man föredrar att skicka ut andras barn för att spränga sig i luften, något som gör skulden om möjligt ännu större.

Tillbaka till "Israel oktober 2000 — vad händer och varför?"
Tillbaka till "Islam"

© Krister Renard