"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Har judarna stulit landet från
kananéerna en gång i tiden?

En inte ovanlig invändning mot det förda resonemanget är att judarna en gång i tiden har stulit landet från kananéerna, när de 1240 f Kr (eventuellt 1400 f Kr enligt diskussionen på föregående sida) erövrade det som i Bibeln kallas Kanaans Land. Detta beskrivs detaljerat i Josuas bok i Gamla Testamentet. Eftersom de stulit landet från andra, har de inget rätt till det således.

Om nu judarna har förverkat sin rätt till Israel genom att de erövrat landet från ett annat folk, kan man invända två saker:

1. Kananéerna hade i sin tur erövrat landet. Och så kan vi gå tillbaka steg för steg, tills händelseförloppet så småningom försvinner in i historiens dunkel. Skulle man underkänna alla länder, vars folk inte bott där sedan tidernas begynnelse, skulle nog vår karta få ändras drastiskt. Alla folk har således förverkat rätten att bo i sina länder, enligt detta resonemang.

2. Har judarna ingen rätt att bo i Israel på grund av att landet en gång i tiden erövrats från ett annat folk, varför skulle då araberna ha rätt att bo där, med tanke på att de i sin tur erövrade området från romarna? Dvs logiken kan således lika mycket vändas mot palestinierna som mot judarna.

Man känner till att kananéernas språk var semitiskt, dvs släkt med hebreiska och arabiska. Så någon slags koppling fanns mellan kananéer och judar/araber. Deras ursprung rasmässigt är dock osäkert, dvs man vet inte i vad mån de var besläktade med judar eller araber.

Från palestinskt håll hävdas i varje fall att man är släkt med kananéerna och därför de rättmätiga arvtagarna till Palestina. Det finns inga som helst historiska bevis för att så är fallet. I Kanaan fanns många semitiska dialekter och t ex ugaritiskan, som var en av dessa, anses vara mer närbesläktad med hebreiskan än med arabiskan.

Snarare skulle man tro att palestinierna i så fall vore släkt med filistéerna (varifrån Palestina fått sitt namn). Detta folk erövrade västra delarna av Kaanans Land från kananéerna, där de bosatte sig i bl a det som idag kallas Gaza (nu ett av PLO kontrollerat område). Mycket talar dock för att palestinierna inte heller har sina rötter i detta folk. Filistéerna förmodas ha kommit från kusterna runt Egeiska havet, varifrån de flydde då grekerna intog området. De talade antagligen ett indo-europeiskt språk.

Det finns mycket som talar för att en liten del av dagens palestinier består av araber, vars släkt bott i området mycket länge, kanske till och med ända sedan det erövrades av araberna 634 e Kr. Samtidigt finns givetvis judar, vars rötter i området sträcker sig ännu mycket längre tillbaka, ända bakåt till Jesu födelse och tidigare. Den absoluta merparten av dagens palestiner härstammar dock från araber, som flyttade till området under senare delen av 1800-talet och framåt. En viktig orsak till att många araber kom till Palestina i slutet av 1800-talet, var att fler och fler judar då flyttade dit. Araberna kom helt enkelt för att göra dagsverken åt judarna och affärer med dem.

Tillbaka till "Vad har judarna för rätt till landet Israel?"

© Krister Renard