"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 04 09 11:46

Sysslar israelerna med folkmord eller etnisk rensning på/av det palestinska folket?

Absolut inte!!! Det är en antisemitisk, islamistisk lögn av värsta slag, vilken vem som helst mycket lätt kan vederlägga. Låt oss helt enkelt titta på befolkningsutvecklingen i Gaza under perioden 2012 till 2021 (vi kan gå längre tillbaka i tiden och får då samma resultat).

Tabellen visar den procentuella befolkningsutvecklingen per år i Gaza under den angivna perioden (2012-2021), där 2012 är basår. Vi ser att befolkningstillväxten långsamt minskat under perioden. Observera att sista värdet, 2,04%, är det årliga medelvärdet av den procentuella befolkningsutvecklingen under 4 år (2017-2021).

Av tabellen framgår att Gazas befolkning ökat med drygt 3% per år under större delen av perioden. Mellan 2019 och 2021 ökade Israels befolkning med 1,55-1,74% årligen dvs ungefär hälften av ökningen i Gaza. Som jämförelse kan nämnas att Sverige hade en befolkningsökning på 0,7% 2022 och prognosticerat 0,51% för 2023, och då ingår i dessa siffror en ansenlig invandring. Så 2-3% (vilket det handlar om när det gäller Gaza) är en ansenlig årlig befolkningsökning. 2023 kommer befolkningsökningen i Gaza, enligt CIA:s uppskattning, att ligga på plats 39 bland världens 236 nationer/områden, vilket får betraktas som högt. Ovanstående siffror är knappast förenliga med ett pågående folkmord.

Om du inte litar på mina siffror kan du själv söka efter fakta på Internet. Googla t ex på "annual popuation growth in Gaza" så kommer du att se att siffrorna stämmer. Du kan också hitta fakta på CIA:s sida World Factbook.

Vi ser att den årliga befolkningsökningen på Gaza sjönk mellan 2017 och 2021 till ett medelvärde av 2,04% per år under denna period. CIA förutspår att den kommer att vara 1,99% år 2023. Jag vet inte varför den har gått ned under de senaste åren, Förmodligen handlar det om att de som kan försöker lämna Gaza. Det kan också ha med att Gaza nu är så tättbefolkat att detta verkar dämpande på befolkningsutvecklingen. Det handlar således om en minskande befolkningsökning 2017 till 2021, vilket inte är komptibelt med folkmord. Vid folkmord så minskar befolkningen och inte befolkningsökningen!

Tabellen ovan visar klart och tydligt att det inte förekommer något folkmord på eller någon etnisk rensning av gazabor. Ett land eller område som har bland den högsta befolkningsökningen i världen (nr 39 av 236 länder) är definitivt inte utsatt för folkmord. Folkräkningar av Europas juder före Andra Världskriget och efter visade inte på en 3-procentig årlig ökning. Dessa folkräkningar visade i stället på en 17-procentig årlig befolkningsminskning, vilket innebär att 60% av Europas judar mördades under de 5 år som Förintelsen pågick. Det är en viss skillnad mellan en 3-procentig årlig befolkningsökning (som i Gaza) och en 17-procentig årlig befolkningsminskning (Förintelsen)!

Och nu kommer en liten intelligenstest för läsaren. Nedan ser vi de demografiska graferna för fyra länder. I tre av dessa grafer finns tecken på ett folkmord. Och i en av graferna finns inga sådana tecken alls. Uppgiften är nu, "Ange det land nedan som inte uppvisar tecken på folkmord under den period som visas i grafen". Facit följer nedan.

Bilden visar grafer för den demografiska utvecklingen i fyra olika länder under signifikanta tidsperioder.

1. Den vänstra, övre grafen visar den demografiska utvecklingen i Rwanda 1960-2020. Vi ser hur befolkningen snabbt minskar under en kort period i mitten av 1990-talet. Folkmordet i Rwanda krävde 500 000-1 000 000 offer.
2. Den högra, övre grafen visar demografin för Europas judar under perioden 1880-2014. Från 1939 och drygt 5 år framåt minskade antalet judar i Europa med mer än 6 miljoner. Förintelsen framgår med all önskvärd tydlighet av grafen.
3. Den nedre, vänstra grafen visar på befolkningsutvecklingen i Kambodja (Kampuchea) under perioden 1960-1985. Röda Khmerernas folkmord på Kambodjas befolkning (1975-1979) framgår med all önskvärd tydlighet av grafen. Antalet offer för Röda Khmererna ligger mellan 1,5 och 3 miljoner.
4. Och slutligen, den nedre, högra grafen visar befolkningsutvecklingen i Gaza 1960-2020. Grafen tyder inte på att det pågick något folkmord i Gaza under denna period. Och skulle vi ta med demografin från 2020 fram till idag så skulle inte det göra någon skillnad. Den årliga befolkningstillväxten har visserligen minskat något under de senaste åren (vilket diskuterats ovan). Men observera, befolkningen har inte minskat, det är tillväxten som minskat, vilket inte är kompatibelt med folkmord!

Apropå etnisk rensning så utsattes judar bosatta i muslimska länder för just detta 1948, efter att Israel hade bildats. Ca 800 000 judar fördrevs då från arabländerna. Följande figur visar hur många judar som bodde i respektive arabland före 1948 och hur många som bor där idag (vilket är ungefär samma som 1949).

Figuren visar antalet judar i respektive arabland före Israels tillkomst (början av 1948) samt antalet judar i samma länder idag. Adderar man siffrorna för 1948 blir det drygt 800 000, vilket stämmer med de historiska uppgifterna.

Om ovanstående figur inte utgör ett exempel på etnisk rensning, ja då har det aldrig förekommit några etniska rensningar på planeten Jorden!

Dessutom, om Israel skulle förlora konflikten med arabstaterna, då skulle vi verkligen få se på etnisk rensning och förmodligen också folkmord. Både PLO på Västbanken och Hamas på Gaza är överens om att inte en enda jude kommer att få bo i en eventuell framtida palestinsk stat, och att målet inte är en palestinsk stat vid sidan om Israel utan det handlar om en palestinsk stat på Israels ruiner. Mängder av företrädare för Hamas har dessutom aviserat att samtliga judar i området (och helst i hela världen) kommer att utrotas om och när de får möjlighet till detta. Och just nu (oktober 2023) ser vi hundratusentals "svenskar", inkluderande många godhetsknarkande, korkade, politiskt korrekta kändisar, som demonstrerar mot Israel och för Hamas, utan att med ett ord nämna de ofattbara, djävulska mordorgier på israeliska civlister (inkluderande barn) som utlöste Israels just nu pågående försvarsoperationer på Gaza (det är Israel som anfallits av Hamas och inte tvärtom!). Och man kräver att Israel omedelbart skall dra sig tillbaka, samtidigt som Hamas fortfarande öser raketer över israeliska civila bostadsområden och samtidigt som Hamas håller flera hundra civilia israeler, inkluderande små barn och bebisar, som gisslan. Skäms på er! Ni så kallade kändisar. Ni är en skam för Sverige och för hela mänskligheten!!!

Klicka på webbläsarens bakåtknapp för att komma tillbaka till föregående sida!

© Krister Renard