"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Åke Greens hela predikan

Är homosexualitet en medfödd drift eller onda makters spel med människor.
Jag är väl medveten om att ämnet är laddat och kontroversiellt. Och t.o.m. att det har det blivit det inom kristna kretsar.
Jag har inte sökt stöd i Guds ord för mina tankar. Utan Guds ord har gett mig de tankar jag ska redovisa här idag. Jag kommer att ta upp ämnet homosexualitet men också förhållandet till de kristna homosexuella.
Är det ett tidstecken och kan man bli befriad från detta?

Gud har från begynnelsen skapat människor till man och kvinna. Vi börjar i 1Mos. 1:27-28 "Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem. Gud sa till dem: Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden och lägg den under er. "
Här säger ju Guds ord klart och tydligt att ni skapades att bli Far och Mor. Till man och kvinna. De skulle bli föräldrar. Det säger Herren här klart och tydligt.

Och skriften anser att varje form av sexuell förbindelse utanför äktenskapets ram är lösaktighet. Och det betecknar skriftordet för otukt.
Det finns också klart uttalat i instiftelseorden till äktenskapet 1Mos. 2:24 där det står: "Därför skall en man överge sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött.
Här talas bara om man och hustru ... Det står inte på något annat sätt eller man kan aldrig få det eller tyda det till att man kan ha vilken partner som helst.

Den drift som Gud lagt ner i människan för att uppleva den djupaste form av gemenskap och för att bevara äktenskapet i en sann trohet. Det har blivit djävulens använt som sitt starkaste vapen mot Gud och mot äktenskapet. Han använder det alltså mot Gud. Det Gud har skapat för att människan ska uppleva gemenskap och trohet och lycka och allt som det medför. Det använder djävulen mot Gud och i Guds ansikte. För att förvrida och förvända.

I djurriket finns det ju hanar och honor och i växtriket finns det också han och honväxter, varken i djur eller växtriket förekommer några abnormiteter. Utan varje art håller sig till sin egen art. Så är det. Tills människan på senare år klampat in på det här området genom provrörsbefruktningar och genom kloning. Till dess så har det varit så som Gud har sagt att vi ska leva.

Genom att legalisera partnerskap mellan män & män ... mellan kvinna & kvinna.
Så kommer det att skapa katastrofer helt enkelt. Utan dess like. Vi ser följderna redan av det här. Vi ser det genom AIDS som sprider sig. Nu är inte alla AIDS-smittade homosexuella, men det har uppstått p.g.a. detta en gång i tiden. Sedan kan naturligtvis oskyldiga människor bli smittade av denna hemska sjukdom utan att för den skull ha någonting med det som ligger bakom i detta vad gäller homosexualitet.
Men ändå så kommer det att skapa en stor katastrof och redan upplever ju myndigheter och de sociala myndigheterna att det här bemästrar man inte. Man upplever svårigheten i det. Men inte bara det utan TV berättade för lite sedan att det stiger ju i antal smittade män och kvinnor av olika könssjukdomar.
Det sprider sig alltmer p.g.a. att man inte lever så som Gud hade tänkt att man skulle leva tillsammans med varandra. Och det beror då på att människor spårar ur i klart obibliska och klart omänskliga relationer.
Det är ingen privatsak eller rättighet att leva på ett annat sexuellt sätt än vad bibeln föreskriver.
Hebr. 13:4 "Äktenskapet ska alltid hållas i ära och äkta säng bevaras obefläckad. Ty otuktiga och äktenskapsbrytare ska Gud döma. "

Oavsett hur samhället ser på detta kommer Gud att döma både samhället och de som begår otukten.
Kom ihåg det. Både samhället eller staden eller platsen kommer Gud att döma över de som begår denna otukt.

Om vi går tillbaka i historien till 1Mos. 19:1-5.
v. 4 "Men innan de hade lagt sig, omringades huset av männen i staden, Sodoms män, både unga och gamla, allt folket så många de var. Dessa kallade på Lot och sade till honom: Var är de män som har kommit till dig i natt? För dem ut till oss så att vi får känna dem. "
Här läser vi för första gången om homosexuella män. Alla Sodoms män talade öppet och visade öppet sin avvikande sexuella läggning. Både gamla och unga läste vi här. Alla. Och så säger de så här: "Så att vi får känna dem. " Och det betyder alltså sexuell förbindelse. Samma uttryck som Bibeln använder då en man går in till en kvinna. Det är precis samma uttryck här som säg om dessa män som hade lust till varandra.
Jesaja säger så här: Jes. 3:9 "Liksom Sodoms folk bedriver de sina synder uppenbart och döljer dem inte. " Det gjorde man inte i Sodom. Uppenbart visar man sig framför huset och ropar på Lot. Den rättfärdige, man skonar inte honom på något sätt utan säger: "För ut de här männen så vi får känna dem". Vi har lust till dem helt enkelt. Mitt på gatan står man där alltså. Man döljer inte sin synd.
Helt öppet och ogenerat talade man om sina sexuella behov och det säger något om tillståndet i Sodom.

Gud säger till Abraham 1Mos. 18:20 "Ropet från Sodom och Gomorra är stort och deras synd är mycket svår. " Det säger alltså Herren. Mycket svår! Ropet från Sodom och Gomorra det är stort och synden är svår. Så ser Gud på den avvikande sexuella relation. Det är mycke svårt säger Gud. Det är mycke svårt detta då människor ger sig hän på det sättet.

Öppet, ogenerat så upplever vi att män kysser varandra och kvinnor kysser varandra.
Men man gör det också inför Tv kameror, det kan man göra. Men man gör det också när det gäller filmkameror, men inte bara det, man gör det öppet på våra gator och på våra offentliga platser. Så gör man idag i vårt land. Vad säger Gud? Han säger att det är mycke svårt. Det är mycke svårt när det gäller vårt land precis som det var för Sodom och de städerna.

Paulus säger i Fil. 3:19 De skryter med sina sexuella bedrifter. Är det inte det som vi upplever idag att människor gör?
Människor vill idag protestera mot Guds skapelseordning. Att Gud skapat män och kvinnor som ska föra människosläktet vidare det ogillas av både Sveriges rikes lag. Likaväl som utav homorörelserna.
Man ogillar skapelseordningen. Ni protesterar mot Gud och mot skapelseordningen. Och tillåter man partnerskap, män med män och kvinnor med kvinnor. Hur kan detta, hur kan det bli på det här sättet? Jo, det är som Paulus säger i Romarbrevet som jag återkommer till om en stund.
Rom. 1:22 "De blev dårar!!!!
Tänk att de som styr vårt land är dårar som sitter i riksdagshuset. Tänk att dom är där alla av regeringen som har gått med på det här vansinniga och släppa fram denna flod av synd i vårt land. Det är dårskap säger Guds ord. Jag tror alltså att Herren säger om denna synd i Sverige, att det är mycket, mycket svårt.
Och varför har då detta levnadssätt tillkommit?
Ja då går vi till Romarbrevets första kapitel naturligtvis och tar med de versarna där, där Paulus behandlar det här ämnet ingående. Det fanns anledning till det därför att romarriket genomsyrades av de här tankarna på homosexualitet. Det var något som frodades så oerhört och han måste ta itu med det så att det inte blev ett mönster också i Guds församling.

Varför har detta levnadssätt kommit till? Rom. 1: 21-28 "De har haft kunskapen om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa, men blev till dårar. De bytte ut den oförgänglige Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen, de dyrkade och tjänade det skapade i stället för skaparen, som är välsignad i evighet, amen. Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär med varandra, så att man bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse. Eftersom de föraktade kunskapen om Gud, lät Han dem henfalla åt föraktliga tänkesätt så att de gjorde det som inte får göras.
Man bytte det högsta man bytte Herren mot det lägsta som finns. Det byter man säger Paulus här. Det är bara en dåre som handlar så säger han. Eftersom man gör på det här sättet. Man förkastar Gud som är välsignelsen. Gud som är den suveräne, Gud som är mästaren i allting. Man förkastar honom. Guds ord är ju en lag och det är vårt rättesnöre, men det är till ingen nytta att i princip godta Guds lag och säga: Ja det här är Guds ord om man i praktiken bryter det. Vad spelar det för roll om jag erkänner Guds ord, men jag bryter i praktiken genom att jag handlar tvärs emot och lever tvärs emot vad ordet säger. För Guds ord kräver ju lydnad av oss. Vi måste ju lyda Guds ord om vi ska kunna ha Guds välsignelse och Guds välbehag över våra liv och om vi ska kallas Guds barn.
Här i den 28:e versen "Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät Han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt så att de gjorde det som inte får göras. "
Människan är ju rustad med en fri vilja och kan antingen motstå eller underkasta sig den gamla naturens böjelser. Vi har ju makt till att göra det. Och människans moraliska natur visar sig i en regel för gott och ont som finns skrivet i våra hjärtan. Samvetets röst som vi har inom oss. På så sätt är människans tankar vår egen domare, som försvarar eller anklagar oss. Om vi med munnen säger att det här är inget fel som jag gör, så säger hjärtat någonting annat. Det kvittar om du försvarar en synd som du lever i eller försvarar någon annans synd. Så säger ditt hjärta något annat. För hjärtat är domaren över dina tankar. Man kan med munnen pladdra allt möjligt men hjärtat det dömer oss. Det säger bibelordet här. Och i
Rom. 2:14-15"Hedningarna har inte lagen, men om de av naturen fullgör lagens krav, då är de sin egen lag, fast de saknar lagen. Därmed visar de att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan, om det vittnar också deras samvete och deras tankar när tankarna anklagar varandra och försvarar sig. "
Det finns alltså ett samvete. När vi vänder Gud ryggen och vägrar ta emot kunskap tar Gud
bort sin Ande från samvetet ... samvetet blir okänsligt och det blir töjbart. Då finns det inte längre några hämningar för en människa. Gud styr inte längre dessa människor därför att de går allt längre i
ogudaktighet.
Rom. 1:24 "Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet så att de förnedrade sina kroppar med varandra. "
Homosexualiteten börjar med hjärtats begär.
Det är så det blir. Sinnets synder. Fantasierna där inne som man sysslar med eller sexdrömmar som man kan bära på. Och här har ju porrindustrin, här har TV och filmbranchen och tidningsbranschen. Här har man väckt dessa enorma begär och krafter till liv. Det har man gjort genom att öppet visa det här inför hela svenska folket. Man gör det precis ogenerat utan tanke på att det finns människor som inte tål att se sådant. Människor kan genom detta begå våldshandlingar.
Man vet att detta är farligt. Men man hindrar det ändå inte. Öppet visar man det.
Demonstrationstågen som går genom Stockholms gator då de homosexuella där har sina slag ord. Det slår man upp och det visar man. Jag bad ölandsbladet skriva en artikel om detta. Och jag ställde mig till förfogande. Inte en enda hörde av sig. Jag tog kontakt med Barometern och sa: Jag ska predika över det här ämnet. Ni är välkomna. Inte ett svar, ingenting. Jag ringde till TV och sa detsamma, vill ni vara med på söndag förmiddag för då ska jag predika över detta brännheta ämnet.
Ja vi har nog tid sa de. Jag ringde i måndags men ingen har hört av sig. Man låter det här passera helt enkelt. Man vill inte ta itu med detta.

Rom. 1:26-27 "Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnonar och upptändes av begär till varandra. "Hjärtats begär övergick i skamliga lustar.
"Upptända" betyder att tända på. Det är så som människor gör. Man tänder på en drift där inne när man har sina sexuella fantasier eller drömmar eller när man ser såna här saker i tidningar och på filmer. Då betyder det att man tänder på någonting inom sig själv helt enkelt. Genom sitt Gudsförakt. Och när de skamliga lustarna tar form i personligheten så blir det en okontrollerad makt likt en brand som man inte kan släcka.
Och Gud släcker inte den branden säger Paulus. Gud släcker inte en eld som man själv på i sitt eget liv. Gud låter den brinna. Och då står det i Rom. 1:27b "Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse. "
Alltså när människor inte vill utan okontrollerat, ohämmat hänger sig åt detta låter Gud det brinna. Men det kommer en domsdag och en domsakt över de som låter elden brinna på det sättet.
Paulus betonar här att både kvinnor och män stod på samma nivå de de praktiserade homosexualitet. Den ene var inte bättre än den andra. Så var det i Romarriket.

3 Mos. 18:22-30 "Du ska inte ligga hos en man som man ligger hos en kvinna. Det är en styggelse. Du ska inte beblanda dig med något djur, så att du genom detta blir oren. Och ingen kvinna ska ha att skaffa med något djur så att hon beblandar sig med det. Det är en vederstygglighet. " Från vers 27 "Ty alla dessa styggelser har landets inbyggare, som har varit där före er, bedrivit, så att landet har blivit orenat. Gör inte sådant, för att landet inte må spy ut er, om ni så orenar det, liksom det spyr ut det folk som har bott där. Ty var och en som gör någon av alla dessa styggelser skall utrotas ur sitt folk, ja, var och en som går sådant. Iaktta därför vad jag har befallt er iaktta, så att ni inte gör efter någon av de avskyvärda stadgar som man har följt före er och så orenar er genom dem. Jag är Herren er Gud. "

Bibeln tar upp och undervisar om dessa abnormiteter.
Sexuella abnormiteter är en djup cansersvulst på hela samhällskroppen. Herren vet att sexuellt förvridna människor kommer att våldta djuren. Inte heller djuren går fria från människans sexuella behov och branden som är tänd i en människa. Utan t.o.m. detta kan man ägna sig åt. Om det har jag hört människor berätta för mig själv när jag satt och lyssnade till och var jourhavande medmänniska under många år. Det var inte en tillfällighet att människor berättade om sina djuriska förbindelser man haft. Som hade givit dem tillfredsställelse. Så det är helt klart att Gud inte skriver en sagobok för att människor ska tänka på det här. Han skriver det med tanke på att så här kommer människor att handla då man överger Gud. P.g.a. dessa synder kommer landet att utspy sina invånare. Det politiska svaret i vårt land på detta är ju vad Paulus säger "Vi vet vad Gud har bestämt, att alla som lever så förtjänar döden. Ändå är det just så de lever än värre, De tycker det är bra när andra gör det."
Så upplever vi det politiska svaret i vårt land. De ger sitt bifall och de tycker det är bra att de håller på med det här. Det gör ingenting. Men …

Vårt land står inför en katastrof av stora mått!!!!!
Det kan vi vara förvissade om. Gud sa landet ska utspy sina inbyggare. De fick inte vara kvar om de fortsatte som de människorna levde som var före Israels barn. När Israels barn skulle inta landet, om de började med sådana förbindelser som var emot Guds ord då säger Han: Då ska landet en gång till utspy sina inbyggare. Jag tror det kan ske i Sverige. Jag tror att det kan ske i vårt land därför att man har antagit sådana lagar. Man har ingen som helst betänklighet för vad Gud sagt. Vårt land står inför en katastrof. Vad är det som säger att inte vi kan få en jordbävning så 100 000 tals människor kan dö i ett ögonblick. Vad är det som säger att inte vi kan få några monsunregn som fördränker tusentals människor i vår land. Vad är det som säger att inte andra katastrofer kan nå fram till Skandinavien. Vi är så trygga. Och vi sitter där så ombonat och det kan inte hända oss, men nere i Europa där händer det och i andra världsdelar och Kina där händer det. Gud kan vända på det, så att inbyggarna i vårt land kan få uppleva precis det här. Vi kan utspys ur landet p. g. a. att man lämnat Gud. Det är oerhört.
...
Tänk att c: a 300 personer av våra folkvalda har fört vårt land in på ett katastrofområde ...
När man antagit de här lagarna om partnerskap och låter människor leva som de vill. När de idag inte kan överblicka konsekvensen av vad man har fattat för beslut. Det är bara historien som kommer att berätta om detta. Vi har fått lära oss ord som incest, pedofiler och övergrepp på barn. Ord som vi ryser inför som tillhör abnormiteterna. Och då vill jag gå till första Korintebrevet det sjätte kapitlet och ta med någonting som Paulus tar upp när det gällde korinteförsamlingen och deras sätt att leva. Han säger i vers 9: "Har ni glömt att ingen orättfärdig ska få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Ingen som lever i otukt eller avguderi eller hor eller homosexualitet, i tjuvaktighet och själviskhet, ingen som dricker, som är ovettig och utsuger andra ingen sådan får ärva Guds rike. "
Nu läser jag grundtexten den säger så här: "Eller inte vet ni att orättfärdiga rike Guds inte ska ärva. Inte bedra er. Varken otuktiga människor eller avgudadyrkare, eller äktenskapsbrytare, eller vällustmänniskor, eller gosseskändare. Guds rike ska ärva.
Gosseskändare. Redan då bibeln skrevs visste Herren vad som skulle ske. Vi har upplevt det här och vi förfasar oss över det.
Paulus talar i 1Tim. 1:10 om perversa människor. Pervers är översatt från grundtexten som säger
En som ligger med pojkar.

Alla homosexuella är inte pedofiler eller perversa.
Men man öppnar ändå porten till förbjudna områden och låter Synden få fäste i tankelivet. Och den som är pedofil idag börjar inte som sådan. Man börjar helt enkelt med att byta sitt umgänge. Det var så det började
Att vara "trogen" i ett homoförhållande är inte på något sätt ett bättre förhållande än där man byter partner ofta. Det är lika föraktligt i Guds ögon.
Från Guds sida är det att förkasta och från Guds sida är det lika mycke synd om man byter partner ofta eller lever i ett homosexförhållande. Det spelar ingen roll inför Guds ord.

Är då homosexualitet en medfödd drift i människans personlighet
Vad säger Jesus i Matt. 15:18 En vers som vi läser ibland och citerar "Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat och det gör människan oren. Ifrån hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, memed och förtal. Det är detta som gör människan oren. "
Jesus pekar med all tydlighet på hjärtat, sinnelaget och tankelivets osynliga värld. Där riktar Jesus sina tankar och udden vid det här tillfället. Jesus menar att otuktssynderna de börjar i tankelivet. När jag suttit och lyssnat till människor under nattetid, har alla utan undantag börjat syssla med homosexualiteten i sina tankar. Ofta hände det i tonåren, men det hände också att man levde i ett olyckligt äktenskap, kvinnor fick inte uppleva att mannen gav dem det kvinnor behövde få. Därför så sökte man sig till andra kvinnor. Och män likaså.
Alltså var det så här att man började med dessa otuktssynder i tankelivet. Och därifrån spred det sig vidare, men alla säger utan undantag. Första gången de prövade detta fanns det en spärr hos dem.
Det sa alla. Men när man bara hade gjort det första gången då var den spärren bruten.
Då ser vi att människan, ändå trots sina otuktssynder har ett skydd genom denna spärr. Efter några gånger gick det lättare för varje gång.
Då förstår vi vad Jesus säger om tankelivets synder.

Rom. 1:26 Både män och kvinnor bytte ut det naturliga umgänge, mot ett onaturligt.
Det måste vara ett val man gör helt enkelt. Dom byter ut. Då byter man ju bort något. Det är ett fritt val. Det var ingen som tvingade. Byte innebär att man frivilligt lämnar något ifrån sig och frivilligt
tar emot något annat. Frivilligt lämnar jag renheten och tar emot orenheten. Medvetet byte säger paulus
Medvetet bytte de säger Paulus. Homosexuellt är något sjukt ... En frisk och ren tanke som blivit utbytt mot en besmittad. Ett friskt hjärta som blivit utbytt mot ett sjukt. En frisk kropp som blivit ödelagd p. g. a. ett byte…Paulus säger: ... 1Kor. 6:18 "Håll er borta från otukten"
Otukten vanärar kroppen ... den ska inte diskuteras…inte bekämpas ... Den ska man fly ifrån likt Josef.
Vad sa Herren till Lot: Fly för ditt livs skull.
Fly säger Herren alltså.
Är homosexualitet något man väljer: Svar JA Man väljer det. Man är inte född till det. Det är absolut på det viset annars skulle det vara ett svek mot människor. Man går frivilligt in i detta.

Kan man leva i homosexualitet och vara en kristen? Efs. 5:3,5-6 ... "Otukt och annan orenhet eller själviskhet får det inte ens vara tal om bland er, det anstår inte de heliga. Ni vet ju mycket väl att ingen kan få del i Kristi och Guds rike om han är otuktig eller oren eller självisk, alltså avgudadyrkare. Låt ingen lura er med tomma ord, det är sådant som drar Guds vrede över olydnadens människor. Ha därför ingenting med dem att göra. " Låt ingen bedra er. Tror du att du kan vara en kristen och vara homosexuell. Då bedrar du dig, du lurar dig själv. Om andra säger att det inte är så farligt och Gud är kärleksfull. Han är kärleksfull men Han är också helig. Och han har sagt att han hatar omoral. Och då kan man alltså inte vara en kristen. De som lever så är inte ett Guds barn och kan inte vara det. Det måste vi säga så folk hör det. Lura er inte kära människor. Det är bedrägeri på högsta nivå om ni tror att ni kan lura er. För djävulen säger: Du kan vara en kristen och du kan vara god som en kristen och du kan leva så här ändå. Du kan vara trogen i ditt partnerskap, det säger själafienden. Men Guds ord säger någonting annat. Villfarelser som innebär straff läste vi från romarbrevet (halvfetat av redaktionen; här slutar åklagarens avskrift av predikan) 1:27.

Upp. 22:14-15 "Saliga de som tvättar sina kläder rena. De skall få tillgång till livets träd och få gå in i staden genom dess portar. Men utanför är hundarna och trollkarlarna och horkarlarna.
Kan det sägas tydligare. Är det så här man sysslar och lever i en sån värld så lever man på en lögn och då kommer man inte in i Guds rike. Man kommer inte in. Man kan vara en kristen bekännande homosexuell, leva så, men man kommer inte in i himlen på det. Det vill jag understryka att så här lär Guds ord.
Kan man vara en kristen homosexuell man eller kvinna?
Nej det kan man inte. Då bedrar man sig själv säger Guds ord. Och då får dessa stå där med skammen en dag.

Är denna livsstil av otukt ett tidstecken? Luk. 17:28
Ja, Jesus tar upp det i Lukas bl. a. i 17 kapitlet och talar där om hur det ska vara i Noas dagar och hur det ska vara i Lots dagar. Hur man levde då. Man åt och drack. Köpte och sålde. Planterade och byggde. Men en dag då Lot lämnade Sodom så regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. Likadant blir det den dag då Människosonen uppenbaras.
Vad var det som gjorde att de här städerna gick under, förlorade sin värdighet, försvann från jordens yta?
Det var därför att man levde i homosexualitet.
Likadant blir det den dag då Människosonen uppenbaras, alltså är detta ett tidstecken som vi står inför. Som människor levde i Lots tid så ska man leva innan Jesus kommer igen. Det är en sak som vi inte kan motsäga på något sätt.
Jesus säger att Sodoms levnadsstil ska bli verksam över hela jorden innan Jesus tillkommelse. Den som företräder denna livsstil idag går emot Guds skapelseordning. I Matt 18 måste jag ta med vers 6 där Jesus behandlar barn och säger: Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup. "
Förföra är här översatt från ordet skandala. Då vet alla vad det är, det är skandal. Det är skandal att förföra någon av dessa små och nu tänker jag inrikta mig lite på barnens situation i partnerskapsförhållandet. En skandal att beröva ett barn sin mamma och sin pappa. Det är skandal säger Jesus. Det är en skandal att låta oskyldiga barn bli utsatta för denna tortyr. Man våldför sig på ett barn genom att flytta det från föräldrar från mamma och pappa, antingen till två män eller till två kvinnor.
Då kan man säga att två män kan fostra barn lika bra och två kvinnor kan fostra barn lika bra. Ja det tror jag att de kan fostra så, men ändå är det emot naturen och det är en skandal när man gör på ett sånt sätt, säger Jesus. Där någon förför en av dessa små och de måste växa upp i ett sådant förhållande.

Sodom som varnande exempel nämns över 30 gånger i bibeln.
Dessa otuktssynder sitter så djupt att inte ens vedermödans straffdomar kan få människor att överge otuktssynden. Upp. 9:20 "De andra människorna de som inte dödades av dessa plågor, omvände sig ändå inte från sina händers verk eller från att tillbe demoner och avgudabilder av guld, silver, brons, sten och trä som varken kan se eller höra eller gå. Och de omvände sig inte från sitt mördande eller sin trolldom eller sin otukt eller sina stölder.
Straffdomarna kan inte övertyga människor att överge sina otuktssynder. Är inte det här en besättelse av onda andemakter? Det är så djupt rotat i människan att när straffdomarna kommer och går över vår värld så kommer inte de otuktiga att ändra sig utan man kommer att fotsätta att leva som en otuktig människa.
Det måste ju vara onda andemakter som man då är gripen av.

Ett gott äktenskapligt samliv förhindrar otuktssynder 1Kor. 7:2-5 "Men med tanke på all den otukt som finns skall mannen leva med sin hustru och kvinnan med sin man. Mannen skall ge hustrun vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte själv över sin kropp, det gör mannen. Likaså bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Håll er inte ifrån varandra annat än för en tid, om ni inte har enats om det för att ostört kunna ägna sig åt bön och sedan vara tillsammans igen. Annars kan Satan fresta er, eftersom ni inte förmår leva återhållsamt. "
Ett gott äktenskapligt samliv där mannen ger kvinnan vad kvinnan behöver och där kvinnan ger vad mannen behöver, det förebygger otuktssynderna, säger Paulus. Förebygga säger Paulus annars kan Satan fresta er. Då kan dessa tankar komma in i vårt tankeliv och på så sätt kan vi uppleva en frestelse som man kan falla för.

Kan homosexuella befrias eller måste de plågas av denna drift inom sig? 1Kor. 6:9-11 "Låt inte bedra er. Ingen som lever i otukt eller avguderi eller hor eller homosexualitet ... ingen sådan får ärva Guds rike. Så har somliga av er levt, men ni har låtit tvätta er rena, ni har helgats och gjorts rättfärdiga genom Herren Jesu Kristi namn och genom vår Guds ande. "
Guds ord erbjuder en kraft att leva ett rent liv. Det här bibelordet talar om vad de förut levde i. I otukt och äktenskapsbrott, men ni har låtit två er rena. Halleluja…Och Paulus säger i Titus att vi levde som slavar under alla möjliga inpulser men vi mötte vår Guds och Frälsares barmhärtighet. Då frälste Han oss. Tack och lov. Ifrån otuktssynderna ifrån homosexualiteten. Det frälste Han oss ifrån. Jesus säger med tanke på Sodom och Gomorra. Om dessa hade hört samma budskap som Kapernaum så skulle de ha gjort bättring. Jesus säger alltså att man måste göra bättring. Jesu syn på homosexualitet är att göra bättring. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita därför stå de inför Guds tron. Det finns ett reningsmedel. Ingen behöver kämpa med otukten. Ingen behöver säga, jag har en sån kamp på det här området. Alla kan bli lösta och befriade. Man kan få det om man vill ha det.

Kan homosexuella befrias från denna djävulska makt?
Ja det kan de. För kunde man bli ren i Korint från dessa abnormiteter som de levde i så kan var och en också få uppleva det. Jag tackar Gud för att Paulus har skrivit så klart och tydligt, som han har gjort i Romarbrevet och Korintebreven om de sexuella frågorna. Om dessa inte hade haft det att kämpa med så hade vi aldrig fått veta detta. Utan trott att vi hade upplevt detta på senare tid, men det har funnits genom hela historien och Gud vill frälsa varje generation ifrån dessa synder. Vi ska inte säga: Vi får acceptera detta. Vi kan inte välsigna partnerskap. Vi kan inte förena oss med det. Vi kan inte lägga våra händer på de människorna och säga: Vi välsignar er. Det kan vi inte göra då drar vi Guds misshag över våra liv, därför är det så viktigt.
Bibelns svar på frågan: Är homosexualitet en medfödd drift? Det är det inte.
Bibelns svar på frågan: Är det onda makters spel med människor? Ja det är det och det ska vi förstå att det är på det sättet.
Amen.


Avslutning och inbjudan:

Vi sjöng "Det enda jag vet det är att nåden räcker att Kristi blod min synd min skuld nu täcker. "
Vi får aldrig tänka att vissa människor på grund av sitt syndiga liv skulle hamna utanför nåden.
Paulus säger om sig själv att han var den främste av alla syndare men att han mötte ett överflöd av nåd och barmhärtighet.
Han säger också i 1Kor. 6:9-11 då han räknar upp otukt med andra synder att alla de uppräknade synderna kan man bli frälst ifrån inklusive otukt.
Vad dessa människor som lever under otuktens slaveri behöver är en överflödande nåd. Den finns…den gäller också dessa.
Därför ska vi uppmuntra dessa som lever på detta sätt att se på nåden i Jesus Kristus.
Vi kan inte fördömma personerna ... det gjorde aldrig Jesus heller. Han visade alla han mötte djup respekt för den person de var ... ex. synderskan enligt Johannes 8 eller kvinnan vid brunnen i Sykar enligt Johannes 4. Jesus förnedrade aldrig någon ... Han erbjöd dem nåd.
Vi får aldrig förnedra någon som lever i synd. Synden kan vi inte ha fördrag med ... men människan.
Vi tror väl än att det är som Paulus säger i Titusbrevet ... lyssna: "Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor, den fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla värdsliga begärelser och till att leva gudfruktigt i den tidsålder som nu är."
Det är genom att visa alla människor nåd och barmhärtighet som vi kan vinna dem för Kristus. Vi vinner aldrig någon genom att visa kalla handen.
Vill någon ha samtal eller förbön är ni välkomna att höra av er. Jag tror inte att det är lämpligt idag att vi
bjuder fram någon i detta möte ... det kan missuppfattas.
Nu innesluter vi varandra i bön ...

Tillbaka till artikeln om "Homoadoptioner och homosexualitet"

© Krister Renard