"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"Ju längre ett samhälle
kommer från sanningen,
desto mer kommer detta
samhälle att hata dem
som säger sanningen"
(George Orwell)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

"För att komma till flodens
källa måste man simma
mot strömmen."
(Stanislaw Jerzy Lec)

"Jag noterar att alla de
människor, som är för
abort, redan är födda."
(Ronald Reagan)

Senast ändrad: 2007 01 16 22:21

Undersökningen omfattar alla de 382 gymnasieskolor i landet som hade minst 30 elever med slutbetyg våren 1999.

OBS: P.g.a. ett fel i tabellutskriften fick tidigare de skolor som har negativa värden i kolumnerna Skolans bidrag till medelbetyget och Skillnad mellan skolans bidrag till flickors medelbetyg och till pojkars ett värde som låg 1,0 under det korrekta värdet. En skola som skulle ha värdet "-0,2" fick alltså värdet "-1,2". Detta påverkade dock varken rangordningen av skolorna eller värdet på totalindex. Felet är nu korrigerat!
F=Fristående skola

SKOLA: NIVÅ: LIKVÄRDIGHET: TOTAL- INDEX:
Skol- typ Län Skolans namn
och kommun
Genom- snittligt medel- betyg i kärn- ämnen Skolans bidrag till medel- betyget Stabi- litet Skillnad mellan skolans bidrag till flickors medelbetyg och till pojkars Andel kärnämneskurser (%) med minst betyget Godkänd för elever med grundskolebetyg: Andel elever (%) som full- följer utb. inom fyra år Andel (%) med grund- läggande behörig- het till hög- skola Genom- snittl. index för- resultat- indika- torerna
under
2,25
2,25-
2,71
2,72-
3,14
över
3,14
C Forsmarks gymn.
(Östhammar)
17,2  1,3 + -0,1    .    .    .    .    .  100  135
F C Livets ords kristna gymn.
(Uppsala)
14,3  0,3 0  0,1    .    .    .    .    .  100  115
C Bruksgymn.
(Östhammar)
12,5  2,1 + -0,3   51   73   82   94   64   88  107
C Westerlundska gymn.
(Enköping)
12,1  0,2 +  0.0   55   86   95   97   82   76  104
C Celsiusskolan
(Uppsala)
13,3 -0,4 - -0,2   54   82   95  100   90   76  103
C Lundellska skolan
(Uppsala)
14,4  0,7 + -0,8   45   67   86   93   85   86  103
C Fyrisskolan
(Uppsala)
13,3 -0,3 0  0.0   45   71   92   97   84   80   98
C Linnéskolan
(Uppsala)
12,2 -0,3 - -0,2   49   81   92   98   88   68   98
C Katedralskolan
(Uppsala)
15,3  0,9 + -0,3   36   56   72   89   76   85   97
C Bolandsskolan
(Uppsala)
11,7 -0,1 0  0,9   47   77   89   96   75   75   96
C Högbergsskolan
(Tierp)
11,2 -0,6 -  0,5   50   88   89   90   82   71   95
C Ekebyskolan
(Uppsala)
12,5 -0,3 0 -0,1   23   61   82   97   61   83   86
C Jällaskolan
(Uppsala)
10,9 -0,5 0  0,8   13   25   45   60   29   65   57

Sida 1 av 1

Tillbaka till avsnittet om "Sverige - en totalitär demokrati"

*Skolan har för mer än 10 % av sina elever rapporterat betygen till SCB för sent för att dessa elevers betyg skall registeras. Detta medför att andelen kärnämneskurser med betyget Godkänd underskattas.

© Krister Renard