"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Födelseabort

I USA används s k födelseabort vid mycket sena aborter. Den går till så att "läkaren" förlöser hela fostret utom huvudet. Därefter klipper man upp ett hål i nacken på barnet, varefter hjärnan sugs ut och kraniet kollapsar, så att barnet kan dras ut. Denna teknik används av juridiska skäl. Skulle hela barnet födas fram levande, så vore det mord att sedan avliva det. Nedan visas steg för steg hur en födelseabort går till.

Är det någon som tvivlar på människans ondska efter att ha sett dessa bilder?! Även om vissa födelseaborter görs för att rädda moderns liv (här står liv mot liv och det måste accepteras att man då väljer ett av liven), görs långt ifrån alla sådana aborter av detta skäl. Du kanske inte ens vill tro att detta är sant. Sök då på internet, på ordet "partial abortion", för att läsa mer.

Mellan 600 och 2 000 barn har varje år aborterats genom den här fruktansvärda abortmetoden. Att sedan kalla detta för "utskrapande av livmoderinnehåll", innebär ett skickligt kamouflerande av vad det i själva verket handlar om, och är samma typ av förförelse som när nazisterna kallade överlagt mord på sex miljoner människor för "den slutliga lösningen" (Endlösung). Metoden är så fruktansvärd att man i USA försökt hemlighålla hur den går till. Abortmotståndare har dock tagit reda på tekniken och berättat om detta på olika hemsidor. Efter att allmänheten fått kännedom om hur en födelseabort går till, diskuterade man 1999 i USA:s Kongress om att förbjuda födelseaborter (utom då det gäller att rädda moderns liv).

Den 5/11 2003 höll George W Bush ett tal inför undertecknandet av en lag som äntligen skall förbjuda denna vidriga abortmetod. Han sade då bl a:

I åratal har en hemsk form av våld riktats mot barn, bara centimeter från födseln, medan lagen sett åt ett annat håll. Idag, till sist, har det amerikanska folket och vår regering konfronterat våldet och kommit till de ofödda barnets försvar.

Än så länge handlar det om ett lagförslag. Detta skall sedan behandlas av Högsta Domstolen innan det går igenom. Dessutom kan domstolar vägra att följa lagen om de anser att den strider mot den amerikanska författningen. Så än så länge är inte sista ordet sagt i denna fråga.

Läs mer om "Abort"
Tillbaka till "Evolution och etik"
Tillbaka till "Abort"

© Krister Renard