"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Terrorism — kan den bekämpas?

I en mycket provokativ bok Why terrorism works [Varför terrorism fungerar], utgiven 2002, ställer sig Harvardprofessorn och en av USA:s mest berömda jurister, Allan M Dershowitz, frågan om terrorism verkligen kan bekämpas med konventionella metoder. Dvs med metoder som anses accepterade i ett modernt rättssamhälle. Eller är det kanske så att man måste tillgripa helt andra metoder för att få bukt med terrorismen, vilken både hotar västvärldens välstånd och trygghet, ja kanske hela existens. Vad skulle t ex hända om ett terrornätverk detonerade 20 vätebomber i utvalda amerikanska och engelska städer och samtidigt utlöste biokemiska vapen i andra städer. Resultatet skulle kunna bli hundratals miljoner döda och total kollaps av västvärlden. Det råder nog ingen tvekan om att det finns terrorgrupper som inte skulle backa för ett sådant scenario. Det enda som håller dem tillbaka är bristen på tillgängliga resurser. Detta var kanske ett skäl till att USA störtade Saddam Hussein. Denne skulle utan tvekan kunnat vara den, som i ett framtida scenario, försåg terrorister med olika typer av massförstörelsevapen.

Dershowitz analyserar den moderna terrorismen och diskuterar vad som kan/måste göras för att komma åt den. Han ger sex huvudpunkter:

1. Vi måste inse att problemet med terrorism är både akut och att det kommer att bestå under lång tid framåt.

2. Terrorism får aldrig löna sig. Regeringar får aldrig tillmötesgå terroristernas krav (något som Israel tillämpat sedan lång tid tillbaka). Detta leder bara till nya krav och nya terrordåd.

3. Man måste försöka komma åt terroristgruppernas ledare. Den "menige" självmordsbombaren är fullständigt hjärntvättad och antagligen omöjlig att nå vare sig med argument eller hot. Om ledarna (som aldrig själva spränger sig i luften) straffas mycket, mycket hårt, kan man effektivare få bukt med ett terrornätverk.

4. Dershowitz menar att man måste på allvar diskutera om det inte är rimligt att också straffa självmordsbombares etc anhöriga. En modell Israel skulle kunna använda sig av vore att offentliggöra att vid nästa terrordåd så kommer den och den byn att förintas. Invånarna får 48 timmar på sig att lämna byn, sedan jämnas den med marken.

5. Det kan bli nödvändigt att begränsa individens frihet med effektivare identitetskontroller vid inpassage till ett land, med övervakning av Internet, teletrafik etc.

6. Dershowitz tycks förorda viss form av tortyr. Dvs, icke dödlig, icke deformerande, men oerhört smärtsam tortyr. T ex att en tandläkare utan bedövning borrar runt i pulpan på den som skall förhöras. Om man kan rädda tusentals liv, skriver han, är det då inte rimligt att kalla på en tandläkare? Erfarenhetsmässigt vet vi att i stort sett ingen kan stå emot skickligt genomförd och utdragen tortyr. För eller senare berättar man allt man vet. Det är bara på film som hjälten aldrig avslöjar sina hemligheter.

För en normal svensk kan Dershowitz' tankar tyckas motbjudande och ociviliserade. Problemet är dock , hur kommer man tillrätta med terrorism? Dershowitz gör en skarp analys, och resonerar helt logiskt, utan att begränsa sig till det som är politiskt korrekt. Det är ingen tvekan om att USA redan idag tillämpar en del av Dershowitz' tankar. Talibanfångarna på Kuba behandlas i strid med Genèvekonventionen och alla möjliga andra internationella lagar. Vissa fångar, misstänkta för terroristanknytning har överlämnats till säkerhetstjänsterna i Egypten och Pakistan. Underförstått; ta fram sanningen, men bespara oss detaljerna om hur det gick till!

Självklart måste man också försöka råda bot på de förhållanden som fungerar som grogrund för terrorism. Fattigdom, förtryck, analfabetism, brist på kunskaper, bristande demokrati etc. Problemet är att detta ändå inte kommer att får bort terrorismen för gott. Även om en palestinsk stat bildas, och palestinierna får igenom de flesta av sina krav, kommer i alla fall inte terrorn att upphöra. Slutmålet är inte en palestinsk stat vid sidan av Israel utan en palestinsk stat på Israels ruiner. Grundproblemet är att terroristernas krav är omättliga och till slut blir de oacceptabla, även om man till en början försökt att tillmötesgå dem. På sikt är den islamiska terrorismens yttersta mål att skapa totalt kaos i västvärlden för att sedan lägga denna under islam. Varje individ och varje land som motsätter sig detta anses lovlig måltavla för terrordåd.

Jag läste någonstans förklaringen till att inga sovjetiska diplomater etc kidnappades i Libanon, under den tid när mängder av västerländska journalister och diplomater hölls som gisslan där. Vid ett tillfälle kidnappade man en sovjetisk tjänsteman. Detta ledde till att KGB kidnappade dottern till en av terrornätverkets ledare. Man skickade dotterns öra till honom, och konstaterade att om den sovjetiske tjänstemannen inte omedelbart frigavs, så skulle man skicka hennes huvud.

Det vore tragiskt om västvärlden skulle behöva tillgripa terroristernas metoder för att säkra sin existens. Ett judiskt ordspråk säger "If to beat the beast you have to become the beast, the beast has won [Om för att besegra odjuret, du själv måste bli ett odjur, så har odjuret vunnit]". Det är därför det kristna budskapet handlar om att det onda skall övervinnas av kärleken. Problemet är, västvärlden är inte längre kristen, och då återstår bara att möta våld med våld, hat med hat i en aldrig upphörande spiral.

Inte heller de s k fredsaktivisterna kan stoppa terrorismen. De tar ju snarare ställning för terrorismen, när de demonstrerar mot USA och Israel. De agerar inte utifrån den kärlek som Bibeln talar om — en kärlek som alltid är kopplad till sanning — utan utifrån sitt USA-hat blandat med en närmast otrolig naivitet. Alla diktaturer har i alla tider tacksamt tagit emot stöd av det som Lenin brukade kalla "nyttiga idioter".

Vare sig våld eller naivitet kan stoppa ondskans härjningar för gott. Det är uppenbart att det enda som en gång för alla kan utplåna hatet och våldet, är att alla människor föds på nytt genom att få sina hjärtan förvandlade av Jesus Kristus!

(ovanstående bygger på en artikel av Ulf Nilsson i Världen idag 17/1 2003)

 

Tillbaka till sidan med aktuella kommentarer.
© Krister Renard