"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Citat av Hitler och andra nazistledare angående Förintelsen

 

(Note: at the top of the page you can choose translation of this article to other languages, but don't expect the translation to be perfect — "Välj språk" means "Choose language")

Några talande citat

Adolf Hitler

Hitler undertecknade aldrig några dokument i samband med Förintelsen. Överhuvudtaget finns inga dokument som direkt knyter Hitler till Förintelsen. Det betyder inte på något sätt att Hitler inte beordrade Förintelsen. Det betyder bara att han var smart och försiktig. Ur det han skriver i olika brev och i sin bok Mein Kampf och det han säger i diverse olika tal, framgår ändå i all tydlighet hans planer för det judiska folket.

Det s k T4-programmet (vilket innebar massmord på förståndshandikappade, mentalsjuka, invalider, långtidssjuka etc — detta beskrivs närmare i huvudartikeln) initierades i oktober 1939. Här var Hitler inte lika försiktig som han var senare, utan hade bl a undertecknat ett dokument som gav Hitlers läkare Karl Brandt och Reichsleiter Philipp Bouhler tillåtelse att påbörja programmet. Så småningom exponerades T4-programmet, eftersom människor lade ihop två och två, och kritiken växte snabbt. Hitler hade inte råd att tappa folkets gunst och programmet avslutades därför i augusti 1941. Man hade då hunnit mörda mellan 275 000 och 300 000 människor (obs här handlade det inte om judar utan om etniska tyskar). Eftersom Hitler varit oförsiktig och undertecknat en komprometterande handling, och därmed svårligen kunde hävda att han inte kände till programmet, kom kritiken också att riktas mot Hitler själv. Den skicklige Dr Goebbels fick uppbåda alla sina propagandaresurser för att vända folkets vrede åt annat håll. Efter detta var Hitler ytterst, ytterst försiktig med att underteckna potentiellt komprometterande dokument, och i samband med Förintelsen gavs endast muntliga order från Führern och i alla dokument (som ju inte helt kunde undvikas) användes kodord eller omskrivningar (som Sonderbehandlung — specialbehandling, när det gällde mord på judar).

Det första kända antisemtiska uttalandet av Hitler finns i ett brev från 1919, dvs strax efter att Första Världskriget hade avslutats. Han fick då ett brev från en Herr Adolf Gemlich, som frågade vad Hitler ansåg om "den judiska frågan". I sitt svar (vilket kan läsas här) menar Hitler att judarna måste avskiljas från det tyska samhällslivet. Hitler är i brevet ganska återhållsam och det handlar snarare om segregation eller fördrivning än om utplåning. Bl a så skriver han som sammanfattning:

Slutsatsen av allt detta är följande: en antisemitism baserad på rent känslomässiga grunder finner sitt yttersta uttryck i form av pogromen. En antisemitism grundad på förnuft måste emellertid leda till en systematisk och legal kamp för att eliminera judarnas privilegier [en främlingslag], vilka skiljer judar från andra främlingar som bor bland oss. Det yttersta målet [för en sådan lagstifning] måste, emellertid, vara det oåterkalleliga och totala avlägsnandet av judarna [Hitler specificerar inte hur detta skall gå till, förmodligen tänkte han än så länge inte på utrotning utan på fördrivning och omlokalisering].
För att uppnå detta är en regering med nationalistisk styrka, och inte nationalistisk svaghet, nödvändig.

I Mein Kampf från 1926 skriver Hitler (nu har han börjat komma igång på allvar, och hans "intellektuella" antisemitism har nu blommat ut i hat):

Har det funnits någon exkrement, något skamligt i någon form, framför allt inom kulturlivet, där inte minst en jude varit involverad? Så snart man, hur försiktigt man än gjorde det, skar upp en sådan varböld, fann man, precis som fluglarver i ett ruttnande lik, ofta förblindad av det plötsliga ljuset, en kike [ett amerikanskt, nedsättande ord för jude — uttalas "kajk"] (Volym I, sid 61).
Om, i början av kriget [Första Världskriget] och under kriget, tolv- eller femtontusen av dessa hebreiska korrumperare av folket hade fått smaka på giftgas, vilket drabbade hundratusentals av våra bästa tyska arbetare på slagfältet, så hade offrandet av miljoner vid fronten inte varit förgäves (Volym II, sid 772).

Hitler, som var soldat under Första Världskriget, blev själv skadad av giftgas. Hitler ansågs f ö vara en duktig soldat och belönades med Järnkorset.

Vad Hitler glömmer bort att nämna i sammanhanget, är att tiotusentals judar dog eller sårades allvarligt (bl a av giftgas) under Första Världskriget när de stred på Tysklands sida. Och att tusentals judar tilldelades Järnkorset för sitt mod under kriget.

Jag fortsätter med utdrag från några av Hitlers tal. Man kan nog säga att han här ganska klart deklarerar sin inställning till det judiska folket:

Och här är något som kanske skiljer oss från er [österrikare] när det gäller vårt program, fast det i hög grad ligger i själva sakens natur: nämligen vår attityd till det judiska problemet. För oss är detta inte ett problem man kan kan bortse från och som kan lösas med små eftergifter. För oss gäller detta problem om vår nation kommer att kunna återfå sin hälsa, om den judiska andan någonsin verkligen kan suddas ut. Gör inte misstaget att tro att du kan bekämpa en sjukdom utan att döda den som bär den, utan att döda bacillen. Tro inte att du kan bekämpa rastuberkulos utan att se till att rena nationen från de som är bärare av denna rastuberkulos. Denna judiska förorening kommer inte att avta, detta förgiftande av nationen kommer inte att upphöra, förrän bäraren själv, juden, har förvisats från vår gemenskap (Adolf Hitler i ett tal i samband med ett NSDAP-möte i Salzburg den 7/8 eller 8/8 1920).
Idag tänker jag än en gång vara profet: Om det internationella judiska finansväsendet i och utanför Europa återigen lyckas med att kasta nationerna in i ett världskrig, kommer resultatet inte att bli bolsjevikiseringen av hela världen och därmed en seger för judendomen, utan förintandet av den judiska rasen i Europa (Adolf Hitler i ett tal till tyska Riksdagen 30/1 1939 — hela talet kan läsas här).

Ett kort videoklipp från Hitlers tal den 30/1 1939, med översättning till engelska, kan avlyssnas här.

I den sista meningen i riksdagstalet den 30/1 1939 säger Hitler på tyska, "die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa", vilket klart och entydigt betyder "utrotandet (förintandet) av den judiska rasen i Europa".

...och vi säger, att kriget kommer inte att sluta som judarna tror, nämligen med den ariska rasens utrotande, utan resultatet av detta krig kommer att bli den totala förintelsen av judarna (Adolf Hitler i ett tal i Sportpalatset i Berlin 30/1 1942 — hela talet kan läsas här).
Det fanns en tid när judarna i Tyskland också skrattade åt mina profetior. Jag vet inte om de fortfarande skrattar idag, eller om de botats från skratt. Men lita på mina ord, de kommer att upphöra med sina skratt överallt (Adolf Hitler under ett tal i Berlin 30/9 1942).

Andra nazistledare

Führern har än en gång uttryckt sin beslutsamhet att skoningslöst rena Europa från judarna. Det får inte finnas någon klemig sentimentalitet om detta. Judarna har förtjänat den katastrof som nu hunnit ifatt dem. Deras förintelse kommer att gå hand i hand med förintandet av våra fiender. Vi måste påskynda denna process med kall hänsynslöshet (Joseph Goebbels i sin personliga dagbok 14/2 1942).

Adolf Eichmann, som var en av organisatörerna bakom Förintelsen, sade till en förhörsledare i Israel (efter att han tillfångatagits i Argentina och smugglats till Israel):

Jag såg aldrig några skrivna order. Allt jag vet är att Heydrich sade till mig, "Führern har beordrat det fysiska utplånandet av judarna". Han sade detta lika klart och tydligt som jag upprepar det just nu (Eichmann Interrogated, Farrar, Strous & Giroux edition, 1983, sid 74-82).

När det gäller Hitlers tal så filmades många av dem och/eller spelades in som ljud. Vem som helst som förstår tyska (som t ex jag) kan se dessa filmer och höra dessa ljudfiler och bekräfta att citaten ovan är korrekta. Att dessa filmer och ljudfiler skulle vara manipulerade kan med stor säkerhet uteslutas. Även om en lekman inte kan avgöra om så är fallet kan experter göra detta genom noggranna analyser med diverse olika tekniska hjälpmedel. Hade dessa filer varit manipulerade kan vi vara säkra på att detta skulle använts som argument av Förintelseförnekarna (och då hade dessa verkligen haft något argument att komma med).

Det finns mängder av sajter på Internet där man kan ta del av Hitlers olika tal både som filmer, som ljudfiler och som nedskrivna texter. Det är bara att googla på. Regelbundet visas fortfarande på olika TV-kanaler dokumentärer från tiden kring Andra Världskriget. Där finns ofta med filmsnuttar från olika tal av Hitler och andra nazistledare.

Faurissons (fransk föntelseförnekare omnämnd i huvudartikeln) och andra förintelseförnekares påstående, att det inte finns (eller fanns) någon som helst anledning, att utifrån Hitlers tal och skrifter, tro att han hade några onda planer för judarna, är således falskt. Det är fel. Det är osant. Och det är oärligt!

 

Tillbaka till huvudsidan om Förintelsen
Tillbaka till sidan med aktuella kommentarer.

© Krister Renard