"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 04 24 12:28

Konspirationsteoriernas oerhörda tjusning…

En konspirationsteori förklarar en händelse som resultatet av en antagen komplott, bakom vilken finns en hemlig grupp eller organisation eller, i vidare bemärkelse, tanken att viktiga politiska, samhälleliga eller ekonomiska händelser är resultatet av hemliga komplotter, vilka i huvudsak är okända för allmänheten. (Wikipedia)

 

För ett par år sedan satt jag och fikade och samtalade med fem stycken "flyttgubbar". När jag var liten så var flyttgubbar i allmänhet lätt alkoholiserade, lågutbildade, lite ovårdade, 50+ män och förtjänade verkligen epitetet "gubbar". Numera är många av dem mellan 20 - 30 och är vare sig alkoholiserade eller obildade. Det gäng jag hade äran att få fika med hade diverse olika bakgrunder. En var engelsman och musiker och hade flyttat till Sverige för att han hade träffat en svensk flicka. Att vara flyttgubbe var ett sätt för honom att försörja sig tillfälligt. Flera av de andra studerade samtidigt som de arbetade. Alla fem verkade både intelligenta och belästa.

Efter en stund så gled samtalet in på 9/11 (som man säger i USA, dvs terrordåden den 11/9 2001). Det visade sig att alla fem var helt övertygade om att det var USA själva som fällde Tvillingtornen genom väl placerade sprängladdningar. Planen som flög in i tornen (det är ju ganska svårt att förneka att flygplan var inblandade) var bara ögongodis för att det skulle se ut som att det var muslimska extremister som låg bakom. Killarna hade alla möjliga argument, men dessa byggde helt och hållet på olika hemsidor de hittat på Internet. Ett argument var att tornen rasade för snabbt — de föll snabbare än fritt fall — vilket inte kunde förklaras av planen som flög in i dem. Däremot, om det fanns lämpligt utplacerade sprängladdningar, skulle man kunna få ett sådant scenario. På min fråga vem som placerat ut sprängladdningarna hade de inte något definitivt svar, men förmodligen handlade det om CIA eller något liknande.

Det visade sig också att alla fem av dessa trevliga (de var verkligen trevliga) flyttgubbar hade köpt ett annat av de idag mest framträdande konspirationsscenariona, nämligen att USA aldrig landsatt människor på månen, utan att allt detta spelades in i Hollywood (eller någon annanstans). När det gällde Förintelsen fick jag lite mer svävande svar och det tycktes som att de nog i alla fall trodde att den ägt rum. Tiden räckte tyvärr inte till för att penetrera detta ytterligare.

Jag protesterade givetvis mot deras teorier men inga argument jag framförde bet det allra minsta. Att säga att jag var chockad efteråt är en understatement. Jag var helt tagen och bara satt och gapade och begrep ingenting. Att världens muslimer (med vissa undantag — tyvärr misstänker jag att dessa är ytterst få) är helt övertygade om att det var USA och Israel (eventuellt Israel ensamt) som fällde World Trade Center och flög in i Pentagon är en sak. Det är inte det minsta förvånande. Tvärtom skulle jag bli förvånad av motsatsen. Det är helt i samma anda som att i stort sett hela muslimvärlden förnekar eller förringar Förintelsen (inklusive nästan varenda muslim som bor i Sverige). Men av islam förväntar man sig inget annat. Däremot, att etniskt västerländska ungdomar (om man nu får säga så) förnekar att det var Al Qaida som låg bakom terrordåden i New York och att USA landsatt människor på månen, kom som en total överraskning för mig.

Tidigare, när jag arbetade som gymnasielärare, förvånades jag några gånger, när elever kom till mig och frågade om jag trodde att månlandningarna var en bluff. Jag blev visserligen överraskad men trodde det handlade om att de sett något udda på Internet och ville höra vad jag ansåg om saken. Jag insåg inte vidden av problemet, dvs hur vanliga sådana åsikter är bland ungdomar idag. Tyvärr tycks det som att många, många unga människor i Sverige (och förmodligen hela Europa) har samma åsikter som mina flyttgubbar när det gäller World Trade Center och månlandningarna.

Detta är synnerligen intressant men samtidigt oroväckande. Det är väl som den engelske författaren Gilbert Chesterton, som bl a skrivit de kända deckarnovellerna om Fader Brown, så träffande säger:

När man slutade tro på Gud innebar detta inte att man började tro på ingenting, utan att man i stället började tro på precis vad som helst.

Det tycks som att dagens människor är beredda att tro på precis vad som helst, hur absurt och motsägelsefullt det än är. Förmodligen har detta kopplingar till vår tids postmodernistiska sanningssyn, enligt vilken det inte finns några absoluta sanningar. Därför kan vi välja vad vi vill tro på och sedan kräva att respekteras oavsett vad vi väljer att hålla för sant. Jag inbillar mig att den politiska korrektheten, som i vår tid firar oanade triumfer, har sin grund i detta sätt att se på sanningsbegreppet. Eftersom det inte finns några sanningar, bestämmer vi vad som är sant. Därför behöver politiskt korrekta påståenden inte backas upp med argument och fakta. Det räcker med att etablissemanget anser att det är så. Politiskt korrekta påståenden blir på så sätt definitionsmässigt sanna, även om de inte stämmer med fakta och även om de säger emot andra politiskt korrekta påståenden.

Exempel: Följande två politiskt korrekta påståenden hyses av alla medlemmar i Godhetskören (här räknar jag in alla i vårt land som har de "rätta", av Aftonbladet och Södertörns Högskola godkända, åsikterna, dvs merparten av politiker, journalister och intellektuella och många andra):
1: Islam är den underbaraste och mest kärleksfulla och fredsälskande av alla religioner.
2: Homosexualitet är en naturlig yttring av sexualiteten och lika normal och eftersträvansvärd som heterosexualitet.
Problem: Enligt alla tolkningar av islam (som återfinns i olika versioner av hadítherna och sharíalagen) är homosexualitet någonting onormalt och avskyvärt. Straffen skiljer sig något åt mellan olika tolkningar. Enligt en tolkning skall en ogift man som begår en homosexuell handling straffas med 100 piskrapp. En gift man skall stenas till döds. Enligt andra tolkningar skall alla som begår homosexuella handlingar dödas. Det finns ingen variant av islam som accepterar homosexualitet.
Trots detta upplever ingen medlem i Godhetskören någon logisk motsägelse när han eller hon sympatiserar både med påstående 1 och 2 ovan. Därför kan Mona Sahlin (och de flesta andra politiker) ena dagen gå främst i Pridetåget för att visa sin solidaritet med de homosexuella, för att nästa dag ta på sig en slöja för att visa sin respekt för islam (enligt vilken homosexuella skall dödas) och andaktsfullt inträda i moskén på Södermalm i Stockholm.
Och därför kan Svenska Kyrkan, som också sympatiserar med båda påståendena, låta imamer (som anser att homosexuella skall dödas) läsa ur Koranen under en gudstjänst samtidigt som man förföljer präster som vägrar viga homosexuella (dvs präster som lyder Bibeln). Man undrar vad Paulus skulle sagt om något liknande hade skett under hans livstid. Eller rättare sagt, jag vet vad han skulle sagt. Det kan vi nämligen läsa i Bibeln:

Vad jag redan har sagt säger jag nu en gång till: om någon förkunnar ett annat evangelium för er än det ni har fått — förbannelse över honom (Gal 1:9)!

Men det är klart, Bibeln, Jesus och Paulus tycks vara sekundära (om ens det) för Svenska Kyrkans ledning. Jesu Ord och Paulus undervisning räknas knappast när ärkebiskopen och hans lärjungar känner efter med fingret vartåt den politiska korrekthetens vindar blåser.

Ja, det var lite om sanningsbegreppet. För att återvända till ämnet, dvs konspirationsteorierna, så finns det mängder av sådana. Några av de viktigare jag känner till är (jag tar med några äldre och kanske inte helt aktuella scenarios som kuriosa):

1. Hitler begick inte självmord i bunkern i Berlin utan flydde till Sydamerika där han sedan planerade att komma tillbaka för att ta över hela världen.
2. President Kennedy dog inte när han 1963 under en kortege i Dallas blev skjuten av en krypskytt, men blev svårt hjärnskadad och levde som ett kolli i flera decennier efteråt.
3. Elvis Presley lever fortfarande (eller levde i alla fall i flera decennier efter att han officiellt dog).
4. Den kristna Bibeln innehåller falska evangelier. De riktiga, sanna evangelierna förstördes på 300-talet när den moderna, falska bilden av Jesus skapades av kejsar Konstantin. Denna konspirationsteori förs bl a fram i Dan Browns bok da Vincikoden.
5. USA har aldrig landsatt människor på månen utan allt spelades in och sändes ut över hela världen från Hollywood (eller var nu det hela spelades in).
6. Terrordåden den 11/9 2001 utfördes av USA själva. World Trade Center rasade inte på grund av flygplanen som flög in i tornen (det flög således plan in i tornen, men detta var inte orsaken till att tornen rasade), utan genom att lämpligt placerade sprängladdningar detonerade (vem har inte sett på TV hur man river hus på detta sätt).
7. Förintelsen har aldrig ägt rum eller är groteskt överdriven. Möjligen dog några tusen i lägren på grund av svält och sjukdom, eftersom tyskarna kanske inte prioriterade matleveranser till lägren för att samtidigt låta sina egna barn svälta ihjäl. Något systematiskt mördande förekom definitivt inte. Det mesta är påhittat efter kriget av judarna själva för att folk skulle tycka synd om dem och på så sätt låta dem få sitt land tillbaka (på palestiniernas bekostnad).

En del av dessa konspirationer är kanske passé numera. Även om Hitler överlevde och flyttade till Sydamerika så är han rimligen död idag (alla kända fakta pekar dock på att det allmänt accepterade scenariot är korrekt, dvs att han begick självmord tillsammans med sin älskarinna Eva Braun och sedan kremerades utanför bunkern i Berlin — de ryska arkiv som blev tillgängliga efter Sovjetimperiets fall ger ytterligare stöd för detta scenario). Samma sak gäller förmodligen president Kennedy. Men vem vet, Elvis kanske fortfarande lever. Han föddes 1935 och skulle i så fall vara 76 år idag. Kennedy är det lite värre med, eftersom han är född 1917 och således skulle vara runt 94, vilket i och för sig inte är helt omöjligt men synnerligen osannolikt.

Jag har inte här tagit upp alla konspirationsscenarios som innefattar utomjordningar. Det finns oräkneliga sådana, från att de i hemlighet styr jorden till att de rövar bort människor och parar sig med dem. En av de mer kända är den s k Roswellincidenten, enligt vilken ett rymdskepp störtade intill staden Roswell i New Mexico 1947. Myndigheterna har sedan dess, enligt konspirationisterna, försökt hemlighålla att man hittade döda aliens (rymdvarelser) vid nedslagsplatsen vilka sedan obducerades (suddiga bilder och filmsekvenser från "obduktionen" cirkulerar på Internet). Något annat som gett upphov till en uppsjö av konspirationsteorier är den amerikanska, hemliga flygbasen Area 51, belägen strax norr om Las Vegas (googla gärna på dessa uttryck — du kommer att hitta mycket spännande).

Scenario 4 - 7 är i högsta grad aktuella.

En intressant fråga är varför det finns så många konspirationsteorier just i USA. Det finns psykologer och socionomer som försökt förklara detta fenomen. Jag kan t ex rekommendera Wikipedias artikel i ämnet. Min omedelbara, intuitiva känsla när jag tar del av många konspirationsteorier är att man, för att kunna tro på dessa, rimligen måste operera bort minst 90 procent av sin hjärna! Jag ber om ursäkt för den uppebara kränkningsfaktorn i den sista meningen! Men jag menar verkligen vad jag skriver.

Lättillgängligheten på grund av Internet är förmodligen förklaringen till att konspirationsscenarios blivit så populära idag. Konspirationsteorier har nog alltid funnits, men inte i samma omfattning som i våra dagar. På 1800-talet publicerades det som brukar kallas Sions Vises Protokoll. Enligt denna bok eller pamflett så finns ett judiskt, hemligt råd (Sions Vise) som arbetar på att ta över hela världen. I muslimvärlden är denna bok en bestseller (med deras mått mätt — på grund av att analfabetismen är så utbredd där handlar det inte om några astronomiska försäljningssiffror). Idag vet vi att Sions Vises Protokoll var ett beställningsverk från den antisemitiske ryske tsaren Nikolaus II. Verket sammanställdes ca 1890 och utgick från en pamflett skriven av Maurice Joly 1864, där Napoleon III anklagades för att vilja dominera hela världen. Man ersatte, i den nya versionen av pamfletten, helt enkelt Napoleon III med Sions Vise. I Nazityskland fick verket givetvis stor spridning.

För att fungera framgångsrikt måste ett konspirationsscenario verka trovärdigt (vissa faller på detta, t ex att jorden skulle vara platt — det finns faktiskt grupper som hävdar detta, men de lämnar vi åt sitt öde; att låta deras egen dumhet vara skam nog). Därför finns alltid någonting hos de scenarios, som lyckas etablera sig, som framstår som både möjligt och troligt. Utan Internet skulle förmodligen antalet konspirationister (om vi får kalla dem så) vara ganska blygsamt. Tidigare, när man var hänvisad till böcker i ämnet, var det svårt att få ungdomar att nappa. Böcker är ju mer svårtillgängliga och många ungdomar orkar inte läsa tjocka böcker (därför var de flesta konspirationister förr i världen äldre män som inte hade något annat att syssla med, och som förmodligen hade blivit rättshaverister om något hade triggat dem i en annan riktning — det tycks röra sig om samma typ av personlighet i båda fallen).

Ett fungerande scenario måste således innehålla ett korn av sanning eller möjlig sanning. Dessutom skall argumenten vara tämligen enkla att förstå, så att man kan känna tillfredsställelsen av att förstå sådant som vanliga människor inte förstår eller känner till. Det finns, menar jag, en psykologisk aspekt av det hela. Konspirationsteorierna vädjar till vårt högmod. Vi vill känna oss exklusiva, som att vi besitter hemligheter som inte vanliga människor har tillgång till. Ungefär som min rika morbror (som man nog kan betrakta som en rättshaverist i den högre skolan — en stor del av hans tid gick åt till att skriva elaka brev till myndigheter och stora företag) en gång sade till mig, när vi stod och tittade ut från hans etagevåning åtta trappor upp och såg människor som skyndade hem från arbetet, "Ser du de stackars människorna. De begriper ingenting. De är som myror i en myrstack". Konspirationisten känner sig som en övermänniska, vilken besitter esoteriska kunskaper. Endast han/hon begriper hur det verkligen ligger till.

Dessutom är många av dessa konspirationsteorier spännande. De ger lite krydda åt tillvaron. De kittlar vår fantasi och den grå vardagen kanske blir lite mindre grå. Som jag ser det finns dock bättre sätt att förgylla tillvaron än att själv bli bedragen.

När man försöker sätta sig in i en skickligt hopkokad konspirationsteori och tar del av argumenten så känns det till början som att man får den ena aha-upplevelsen efter den andra. "Varför har jag inte tänkt på det. Det är ju solklart när jag nu läser det här." Men, i varje fall för min egen del, andra gången jag läser igenom texten börjar tvivlen komma. "Men det här tror jag inte på. Det verkar alltför osannolikt och långsökt". Och vid en tredje genomläsning börjar man hitta direkta faktafel. Det hela påminner lite grand om de amatörfysikaliska teorier som snurrar runt på Internet och via egenutgivna böcker (jag har en artikel om detta här). "Einstein was wrong…" är paradnumret. Dessa teorier kan nog i allmänhet räknas som fullvärdiga konspirationsteorier och platsar knappast bland vetenskapens teorier.

Ett välformulerat konspirationsscenario innehåller inga direkta logiska motsägelser (vilket är lätt att åstadkomma, eftersom allt är påhittat). Frånvaron av motsägelser är dock ingen indikation på att scenariot är sant. Även en välskriven roman saknar i allmänhet logiska motsägelser. Därför är det ofta svårt att genom ren logik motbevisa ett väl genomtänkt konspirationsscenario. Däremot förekommer ofta faktafel och brott mot kända naturlagar, vilket ger en bra ansats när man vill vederlägga ett sådant scenario. När det gäller konspirationsscenarios som saknar naturvetenskapliga kopplingar blir det mycket svårare att komma med avgörande motargument.

Låt mig ge ett exempel. När USA:s president John F Kennedy mördades den 22/11 1963 (genom ett skott i huvudet) under en kortege i Dallas började snart rykten gå om att han hade överlevt, men att han var mer eller mindre hjärndöd och låg med slangar och dreglet rinnande ur mungiporna. En mördad president är en hjälte. Ett dreglande, blöjförsett organpaket är ingen hjälte utan något motbjudande. Således tystade man ned att han fortfarande levde och begravde honom (dvs den tomma kistan) under hedersbetygelser. Jag minns två av argumenten. Det första vara att familjen aldrig någonsin besökte graven och det andra var att familjen i stället regelbundet besökte ett visst namngivet mentalsjukhus, som var hårdbevakat och omgivet av höga murar. Nu vet jag inte om något av dessa påståenden stämde med fakta. Förmodligen inte. Men även om så vore fallet så finns andra möjliga tolkningar än att Kennedy fortfarande levde.

När det gäller tvillingtornen och påståendet att de föll snabbare än fritt fall, så var dessa byggnader 417 m respektive 415 m höga. Tiden för tornen att rasa var 19 s respektive 11 s (enligt de filmsekvenser som finns). Skillnaden i falltid kan bl a bero på att flygplanen träffade tornen olika högt upp. Fritt fall från 417 m tar (om vi bortser från luftmotståndet, som inte kan ha spelat någon större roll här) ca 9.2 s. En dokumenterad falltid på 11 s respektive 19 s utgör därmed inget bevis mot fritt fall (även om vi tar hänsyn till luftmotståndet). Att tornen inte välte utan föll i stort sett rakt ned kan förklaras av att golvbalkarna, när de gav vika drog väggarna inåt mot den oerhört kraftiga, centrala stålpelaren som fanns i byggnadernas mitt. Stålpelaren styrde således fallet till att bli rakt nedåt (pelaren var dessutom grövre, dvs starkare, ju längre ned man kom i byggnaden).

De som anser att tornen föll på grund av utplacerade sprängladdningar hävdar ofta att de flesta experter i världen är eniga om att tornen rasade för snabbt för att förklaringen skulle kunna vara enbart fritt fall. Det var t ex vad de fem grabbarna jag nämnde inledningsvis påstod. Och det är ju lätt att skriva sådant på en hemsida. Men om det är sant eller ej är en annan historia. Miljarder människor har sett filmsekvenserna som visar hur tornen faller. Det finns mängder av kunniga civilingenjörer och fysiker som har tillräckliga kunskaper för att kunna avgöra om tornen faller på ett misstänkt sätt. Jag läser Nature varje vecka (en av de mest ansedda vetenskapliga publikationerna) och aldrig någonsin har jag sett en artikel som diskuterat abnormiteter när det gäller hur World Trade Center rasade. Även om USA:s regering skulle censurera alla obekväma artiklar i sitt eget land (vilket de inte kan även om de skulle vilja), har de inte möjlighet att göra detta i andra länder (Nature publiceras i UK). Om det hade funnits något uppenbart misstänkt i hur tvillingtornen föll, hade det publicerats oräkneliga artiklar om detta i olika vetenskapliga tidskrifter (och då inte bara på suspekta hemsidor).

På min hemsida har jag omfattande artiklar om både da Vincikodsscenariot (punkt 4 ovan) och att Förintelsen skulle vara påhittad (punkt 7 ovan). Jag har också en ytterligare artikel som anknyter till ämnet. Den handlar om filmen "Zeitgeist", som cirkulerar på nätet, och som bl a påstår att alla de stora världsreligionerna har en frälsare som föddes den 25/12 av en jungfru och som sedan, ett antal år senare, korsfästes och uppstod på tredje dagen. På detta sätt försöker man visa att de olika religionerna helt enkelt är en vandringssägen och inget annat. I en artikel bemöter jag några av argumenten i Zeitgeist, vilket är lätt gjort eftersom de helt enkelt inte stämmer med naturvetenskapliga (astronomiska) fakta. Om du bara orkar läsa en av artiklarna jag nämner ovan, rekommenderar jag den om Zeitgeist. Den är relativt kort och visar hur man kan argumentera mot scenarios av den här typen. Jag har också på min hemsida en lång artikel om Estoniahaveriet. Genom de märkliga turerna kring haveriet (vraket skulle övertäckas, dykförbud på vraket, man har inte drogtestat bryggbefälens kroppar, vilket alltid görs vid haverier, haverirapporten ger ingen trovärdig förklaring till varför så mycket som 86% av de ombordvarande omkom, mm) har det uppstått ett antal alternativa teorier om vad som orsakade haveriet (sprängladdningar, ryska maffian, torpedering etc). En del av dessa alternativa teorier kan betraktas som konspirationsteorier (vilket inte automatiskt innebär att de är falska).

Ofta blir man som läsare mättad av alla de olika påståenden som förs fram på konspirationshemsidorna. Tagna var för sig kanske dessa påståenden låter i varje fall något trovärdiga, men den sammanlagda kraften blir bedövande (det påminner lite grand om en skicklig hemförsäljare, som lyckas få en fattig, ensamstående mamma att köpa en Rainbowdammsugare för 15 000 kr — när han ringde på hade hon ingen tanke på att köpa en dyr dammsugare, men efter demonstrationen förstod hon inte hur hon kunnat leva utan en sådan). Det här är ju lite samma teknik som illusionister använder sig av, när de utnyttjar svagheter i synsinnet och hjärnan för att lura människor, så att de inte hinner se allt som illusionisten gör (utan bara det som illusionisten vill att de skall se). Hjärnan mättas helt enkelt av intryck. Så visst, många av konspirationsteorierna är utan tvekan skickligt framställda. Det är ingen tvekan om det. Precis som att många av de illusionister som uppträder i Las Vegas och på TV är skickliga. Men att man är skicklig betyder inte att det man gör är äkta.

Det är inte lätt att vederlägga en konspirationsteori. Och att få en övertygad anhängare av teorin att byta ståndpunkt är nog nästan omöjligt. Låt mig ta den nyss nämnda filmen Zeitgeist som exempel. Enligt denna föddes både Jesus, Horus, Krishna, Attis, Dionysos, Mithura m fl (sammanlagt 20-30 olika gudomliga gestalter) den 25/12. Om jag då säger att det inte finns en enda framstående yrkesteolog eller historiker som anser så och att inga läroböcker eller forskningsrapporter i teologi gör sådana påståenden, blir svaret, "Du har inte hittat rätt böcker eller talat med rätt teologer. De flesta av de sanna böckerna är svåra att få tag på eftersom etablissemanget försöker dölja sanningen". Och hur länge jag än söker och intervjuar forskare så kommer mina argument att underkännas, med "eftersom du ännu inte hittat de riktiga källorna" som motivering. Detta sätt att argumentera är oacceptabelt. I stället är det den som företräder konspirationsteorin, vilken bestrider åsikten hos de ledande experterna inom ämnet, som har bevisbördan.

Det finns en intressant hemsida som handlar om fotbolls-VM i Sverige 1958, vilket spelades på Råsundastadion i Stockholm. Enligt denna hemsida så har detta VM aldrig ägt rum utan allt är inspelat och fejkat (ungefär som månlandningarna). Man visar t ex fotografier, där det hävdas att skuggorna faller åt fel håll om matchen hade spelats det aktuella klockslaget på den aktuella platsen etc, etc. Dvs alla ingredienser för en framgångsrik konspirationsteori finns med. Hela sidan är ett skämt och lades upp för att driva med de olika konspirationsteorierna. Tydligen har tusentals människor köpt detta scenario och tror att det är sant, vilket knappast var meningen (om jag inte missuppfattat något). Men det visar hur lättlurade människor är.

Som jag nämner ovan så kan man hitta faktafel i många sådana här scenarios. Men det är inte säkert att scenariot faller för det. Det går oftast att ändra lite grand i någon detalj så att scenariot ändå stämmer (så gör man ju också inom vetenskapen). De astronomiska sakfel jag hittat i filmen Zeitgeist, är visserligen allvarliga, men antagligen skulle anhängarna bortförklara dessa fel som "betydelselösa detaljer" eller något liknande. De skulle knappast byta åsikt. Det de här teorierna faller på är mer allmänna saker. Mer övergripande argument. Det är här de har sin största svaghet. Och det är här man effektivast kan fälla dem.

Låt oss ta månlandningarna som exempel. Tesen är således att USA aldrig landsatte någon människa på månen under de s k månfärderna (1969 - 1972), eftersom tekniken inte fanns att göra detta. Dessutom menar vissa konspirationsteorier att bemannade rymdfärder rent generellt är omöjliga, eftersom människokroppen av olika skäl inte överlever en rymdfärd (t ex frånvaro av gravitation). För att "vinna" kapplöpningen till månen spelade man i USA in allting i en filmstudio och låtsades som att man landsatte människor på månen. Man slarvade dessvärre vid filminspelningarna, då man bortsåg från vissa detaljer, som avslöjar att allt är bluff. På ett antal hemsidor finns väldigt listiga argument för detta, t ex att skuggorna faller åt fel håll, att USA:s flagga ser ut att vaja med vinden (fast det inte finns någon vind på månen), att det verkar vara för tunt stoftlager på månytan etc, etc. Alla dessa argument kanske för en lekman verkar trovärdiga men kan vederläggas, och det finns böcker och hemsidor som gör detta. Det berömda programmet Mythbusters på Discoverykanalen ägnade ett helt program åt att visa att inga av dessa argument utgör hållbara bevis mot månfärderna.

Det finns många frågor man kan ställa. Uppskjutningarna av månmodulerna skedde inför 100 000-tals åskådare som var fysiskt närvarande vid uppskjutningarna. Dessa kan inte ha lurats av någon inspelad film. Således måste man ha skjutit upp väldiga raketer i alla fall. Men kanske fanns ingen ombord på dessa.

Eftersom Sovjet och USA tävlade om att först landsätta en människa på månen, kan man vara säker på att Sovjet följde de amerikanska försöken med största intresse. Du och jag kanske går att lura. Men ryssarna hade enorma astronomiska instrument och de kunde pejla radiosignalerna från månfärderna. Hade dessa signaler kommit från Hollywood kan vi vara säkra på att ryssarna skulle rapporterat detta. Vilken triumf för dem om de kunnat avslöja USA med byxorna nere (som man brukar säga). Alltså måste amerikanarna ha reläat radiosignaler från månen, dvs man måste ha skickat dit någonting, låt vara obemannat. Ryssarna kunde ju också följa månfarkosten en bra bit på vägen med sina optiska instrument. Jag vet inte hur små föremål på månytan man kan se från jorden, men jag misstänker att man till och med skulle kunna se vissa indikationer på att något landat där (men det kan ju röra sig om obemannade sonder).

Vid varje bemannad månfärd placerade man en laserreflektor på månytan. Varje dag (även idag) sänder man från ett observatorium i Colorado en stark laserpuls mot månytan, vilken reflekteras tillbaka till jorden. Genom att mäta hur länge det dröjer innan pulsen kommer tillbaka, kan man bestämma avståndet mellan jorden och månen med mycket stor noggrannhet. Detta ger oss viktiga kunskaper om både jorden och månen och månbanan. Själva månytan har för dåliga reflektionsegenskaper för att man skall få tillbaka en tillräckligt stark laserpuls. Alltså måste någon ha placerat ut en eller flera reflektor där. I och för sig kan det ju ha varit en obemannad farkost som gjorde detta. Laserreflektorerna utgör i sig inget absolut bindande bevis för bemannade månfärder men tillsammans med ett stort antal andra indicier blir beviskraften mycket stark (se t ex bildtexten nedan).

Bilden, som är tagen med Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) på 50 km höjd, visar diverse spår från Apollo 17:s landningsplats. Bl a spåren efter "månbilen" och den del av landningsmodulen (Challenger descent stage — Challenger var namnet på Apollo 17:s månlandare), som lämnades kvar på månytan när resten av Challenger (ascent stage) återvände till moderfarkosten (command module/service module) som befann sig i bana runt månen. Man kan t o m se fotspår efter astronauterna.
LRV står för "Lunar Roving Vehicle" (månbil) och "LRV final parking spot" är den plats där månbilen lämnades (och fortfarande står kvar, fullt synlig från rymden). "LRV tracks" är hjulspåren efter månbilens färder och "astronaut footpath" är fotspåren efter astronauternas promenader. Att hjulspår och fotspår framträder så pass tydligt, beror antagligen på att bilden är tagen i snedbelysning, varvid de relativt djupa spåren blir mörka på grund av att de skuggas. "ALSEP (Apollo Lunar Surface Experiments Package) equipment" innehåller en uppsättning vetenskapliga instrument (seismograf, magnetometer etc). Vid alla Apolloexpeditioner (som landade på månen) kvarlämnades en ALSEP-enhet för att under åratal framåt mäta olika typer av data på landningsplatsen (seismisk aktivitet, månens magnetfält, gravitation, solplasma etc). Ovanpå ALSEP är den omtalade laserreflektorn monterad. "Flag" är givetvis den amerikanska flagga som placerades på månytan vid varje månlandning.

På NASA:s hemsida finns en artikel från 6/9 2011 med titel NASA Spacecraft Images Offer Sharper Views of Apollo Landing Site. NASA placerade 18/6 2009 en satellit, Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), i en omloppsbana runt månen på 50 km höjd med omloppstid 2 timmar. Avsikten var att göra en 3D-karta över hela månen. 2012 fotograferade LRO landningsplatserna för Apollo 12, 14 och 17 och bilden ovan visar landningsområdet för Apollo 17. I artikeln finner man fler bilder. Googlar man på "Lunar Reconnaissance Orbiter" hittar man ytterligare bilder. Dessa fotografier torde utgöra mycket starka indicier på att människan landat på månen (klicka här för fler bilder!).

På bilden ovan (storlek ca 117 kb) är det svårt att avgöra exakt vad som är vad, men på NASA:s originalbild, som antaligen är på hundratals megabyte, har man en helt annan upplösning, dvs kan förstora bilden rejält utan att den blir suddig. Varje pixel på de högupplösta bilderna svarar mot 25 cm i verkligheten. Genom digital bildbehandling kan bildernas upplösning ökas ytterligare. Det totala bildmaterialet från LRO är på över en miljon gigabyte (och finns tillgängligt på nätet för vem som helst)!

Att en människa inte skulle kunna överleva ute i rymden är lätt att motbevisa. Jag skulle i så fall vilja fråga konspirationisterna om de förnekar att människor har kretsat runt jorden i omloppsbana (i tyngdlöst tillstånd). "Har Christer Fugelsang varit uppe med rymdfärjan? Finns Hubbleteleskopet? Finns Internationella Rymdstationen? Var Gagarin, den förste ryske kosmonauten, också bara ett påhitt?" Även Kina säger sig ha skickat upp astronauter i omloppsbana runt jorden. Om allt detta är bluff, måste USA och Sovjet (idag Ryssland) och Kina samarbeta i detta bedrägeri. Hur troligt är det?!

Ja det finns många frågor att ställa. Men det avgörande argumentet hittar vi i ett mer allmänt resonemang.

I USA är det nästan omöjligt att hålla någonting hemligt. Tänk bara på Wikileaks! USA:s hemligheter läcker som ur ett såll. Allting som är kontroversiellt avslöjas förr eller senare. Speciellt med tanke på hur mycket pengar det handlar om. Om någon kunde bevisa att månfärderna var en bluff, t ex någon som själv varit inblandad i bluffen, skulle vilken amerikansk tidning som helst betala hundratals miljoner för detta scoop. Om månfärderna utgör en stor bluff, måste många tusen människor varit inblandade. Att inte någon av dessa skulle läcka är helt enkelt inte trovärdigt. Skulle t ex Neil Armstrong, som var den förste som satte foten på månen, och som var en utomordentligt skicklig provflygare och tekniker, delta i en sådan bluff? Självklart inte! Det håller helt enkelt inte. Och skulle ryssarna, som tävlade med USA om att komma först till månen, tigit om de visste att något var galet (det hade knappast gått att lura dem med en Hollywoodfilm)? Självklart inte! Men tänk om ryssarna var med i bluffen då? Både USA och Sovjet var kanske köpta av den judiska världssammansvärjningen som försöker ta över hela världen. Ja, käre vän, har du sådana argument, är det nog ingen idé att jag försöker bemöta dessa. Jag är ledsen att behöva säga det, men då är du nog snarare i behov av omedelbar akutpsykiatrisk vård än av en diskussion.

Buzz Aldrin, som var den andra människan som satte sin fot på månen, hade följande att säga till de som förnekar månlandningarna, "Om Sovjetunionen, USA:s ärkefiende mitt under Kalla Kriget, trodde på den amerikanska månlandningen, så måste detta vara sant." Aldrin menade att detta argument var omöjligt att vederlägga. Och jag håller med.

Liknande gäller terrordåden i New York 2001. Om USA själva sprängde tornen hade det varit omöjligt att hemlighålla detta i långa loppet. Det hade alltid funnits någon som läckte. Dessutom stämmer sådana handlingar inte med det amerikanska kynnet. Sådant gör man helt enkelt inte i USA (visst finns det enstaka galningar i USA som skulle kunna göra något sådant, jag tänker t ex på Oklahomabombaren, men att någon statlig organisation, typ CIA, skulle vara inblandad ser jag som uteslutet). Däremot stämmer det helt och hållet med vad islamisterna kan tänkas göra. De hade ju tidigare försökt spränga tornen med en bilbomb i garaget, men misslyckats. Och de hade gång på gång uttalat att de inte skulle ge sig förrän Twin Towers var borta.

Att man skulle ha lyckats mörda alla de tusentals (snarare tiotusentals) personer som måste ha känt till hemligheten om månlandningarna och om World Trade Center, utan att någon märkte något, faller på sin egen orimlighet. Det måste varit många, många mördare involverade i så fall och någon skulle definitivt ha läckt ut det hela. Och någon av de tusentals som stod på tur att bli mördade skulle definitivt ha undgått att bli mördad. Det är alltid någon som klarar sig, eftersom det är omöjligt att förutse allt. Och varför mördade man inte Neil Armstrong och de andra astronauterna? De måste rimligen har vetat att de aldrig varit på månen (men kanske var de hypnotiserade att tro att de varit där?).

Liknande argument kan användas när det gäller Kennedys död. Hade han överlevt hade det funnit hundratals eller fler som kände till detta (vårdpersonal, poliser, Kennedys barn med flera). Att inte någon skulle läckt är helt enkelt inte trovärdigt. Det är omöjligt att tro på

På någon av mina TV-kanaler (kanske var det History Channel) visades för någon månad sedan en dokumentärfilm med titeln "CIA - de hemliga krigen". Någon av de medverkande (jag tror han hade haft en hög befattning inom CIA eller FBI) sade:

Konspirationsteorier i Washington fungerar inte. Ingen kan bevara en hemlighet, åtminstone inte för någon längre tid, när pengar, prestige etc är inblandade.

Men tänk om det verkligen finns konspirationer! Javisst, då talar vi om något helt annat. Det kan inte uteslutas att verkliga konspirationer existerar. Eller rättare sagt, det finns utan tvekan konspirationer. En konspiration anser jag vara börsen, där ekonomer i hemlighet leker med hela länders välfärd och ekonomi i ett roulettspel av gigantiska proportioner, vilket för länge sedan tappat kontakten med den verkliga ekonomin (dvs de företag etc som börsen anses representera). En annan konspiration är att islam vill ta över hela världen och förslava mänskligheten. Koranen handlar till ca 17 procent om religion medan resterande 83 procent utgör en politisk/ideologisk doktrin med en överordnad agenda om världsherravälde (du behöver inte bry dig om vad jag säger, det är bara att själv läsa islams heliga dokument så ser du att det är så). Marxismen var också en konspiration med ambition att härska över hela världen. Men att det finns verkliga konspirationer bevisar inte att alla konspirationsteorier är verkliga. Här måste man ha urskiljning. Mina påståenden om islam bygger inte på att jag läst konspiratoriska hemsidor utan på att jag i flera år studerat islams heliga skrifter, vilka är bindande för varje rättrogen muslim. Det är inte jag som säger det jag säger om islam, det är islams heliga skrifter som säger detta!!!

Som sagt, läs gärna de artiklar jag länkar till ovan. Där ges många exempel på hur man kan argumentera mot konspirationsteorierna. När det gäller de som förnekar Förintelsen har jag mängder av argument. Det viktigaste argumentet mot alla dessa teorier är, som sagts ovan, att det vore omöjligt att hemlighålla konspirationer som involverar så många människor. Det går bara inte.

Den verkliga konspirationen mot sanningen är nog snarare konspirationsteorierna själva.

 

(Ovanstående text vänder sig kanske framför allt till ungdomar, som under sitt nätsurfande, hamnar på hemsidor som driver diverse olika konspirationsteorier. Det är inte alltid lätt att värja sig mot den typen av tankegångar och alltför många ungdomar köper tyvärr dessa konspirationsteorier och blir därigenom bedragna. Hur spännande dessa teorier än må vara, kan det aldrig vara något positivt med att bli lurad.)

 

Tillbaka till sidan med aktuella kommentarer.
© Krister Renard