Koppling mellan extrema väderhändelser och global uppvärmning

Ovanstående tabell bygger på fakta presenterade i IPCC:s rapport från 2022. Denna utgör ett digert verk på runt 3000 sidor! De data som tabellen utgår från finns utspridda lite varstans i rapporten. Tabellen ovan är sammanställd av professor Roger Pielke Jr (en av de mest citerade av alla klimatforskare). En vanlig människa har knappast tid att vaska fram ovanstående data ur en text på 3000 sidor, men tack och lov finns forskare vars uppgift är att göra just detta. Så stort tack till professor Pielke Jr!

Tabellen visar att det enligt IPCC inte finns någon stark korrelation (No i spalten längst till höger) mellan den globala uppvärmningen och orkaner (hurricanes), översvämningar (flooding), torka (drought), tromber (tornadoes), hagelstormar (hail), vindar överhuvudtaget (winds) eller skogsbränder (wildfire). Däremot finns en koppling till den globala uppvärmningen (Yes i spalten längst till höger) när det gäller medeltemperaturer, extrem hetta och extrem kyla, vilket torde vara självklart. Att den globala uppvärmningen påverkar temperaturerna är ju knappast ägnat att förvåna.

Stäng denna flik när du läst klart!


Till Huvudsidan om klimatet