(Note: at the top of the page you can choose translation of this article to other languages, but don't expect the translation to be perfect — "Välj språk" means "Choose language")

Bilden är hämtad från en klimatföreläsning jag hittade på nätet (jag finner ingen anledning att tvivla på de siffror som anges). Den visar de 7 kategorier, i vilka Cook delade in sitt material. Siffrorna längst till höger (adderar vi dem får vi 11 944) visar hur många artiklar, enligt Bahner, som fanns i respektive kategori av de 11 944 artiklar som Cook (och även Legates och Bahner) granskade. Vi noterar att 7 970 artiklar inte tar ställning till uppvärmningens antropogena aspekter. Dvs 11944-7970=3974 artiklar tar någon form av ställning till männinskans inblandning i den globala uppvärmningen. Även om vi är välvilliga och räknar in kategori 1 och 2 i de som hävdar dominerande antropogen orsak till uppvärmningen och tar denna summa (64+922) och delar med 3974, så blir det bara 0,25, dvs 25% (och inte 97%). Och tar vi bara med kategori 1, blir resultatet 1,6% (vilket är vad Bahner kommer fram till). Men inkluderar vi kategori 1, 2 och 3, vilket jag menar är mycket tveksamt (och missvisande), ja då hamnar vi på 98% (siffran 97% fick Cook på ett helt annat sätt — se huvudartikeln/länk nedan). Men som sagt, egentligen spelar det ingen roll vad vi anser om Cooks metodik. Omröstningar och majortetsbeslut utgör inget vetenskapligt argument. Och är därför ett tomt argument i sammanhanget!
Ovan har således Bahners siffror angetts. Nu vet jag inte hur mycket Bahners siffror skiljer sig från Cooks. Skillnaden i slutsats angående hur stor procent av klimatforskarna som hävdar dominerande antropogen orsak till uppvärmningen (97 alternativt 1-2 procent) beror enligt resonemanget ovan på vilka av de 7 kategorierna som kan sägas uppfylla detta.

Tillbaka till artikeln
Till Huvudsidan om klimatet