"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Ett besök i helvetet — en artikelserie om Förintelsen

 

Förnekandet av allmänt kända historiska fakta bör inte vara straffbart. För de, som t ex vidhåller att Tyskland inte deltog i Första Världskriget eller att Adenauer stred vid Issus år 333, är deras egen dumhet straff nog. Samma sak måste gälla förnekandet av de vidrigheter och de brott som Tyskland begått för inte så länge sedan.
Jürgen Baumann, juridikprofessor vid Universitetet i Tübingen — Die Auschwitzleugner, Berlin 1996, sid 261.
(Adenauer var tysk regeringschef 1949-1963 och Issus syftar på det berömda slaget vid Issus år 333 f Kr, där Alexander den Store deltog)

 

(Note: at the top of the page you can choose translation of this article to other languages, but don't expect the translation to be perfect — "Välj språk" means "Choose language")

Avsikten med mina artiklar om Förintelsen är bl a att bemöta de människor som förnekar att Förintelsen ägt rum — de s k "historierevisionisterna". Artikelserien är resultatet av läsandet av många, många böcker om Förintelsen, en del av dem vetenskapliga avhandlingar, besök i koncentrationsläger (Bergen-Belsen, Auschwitz, Treblinka och Stutthof), samtal med överlevare från olika läger och med guider i Auschwitz (Oswiecim på polska) samt vissa personliga erfarenheter. I slutet av huvudartikeln ger jag dessutom ett antal boktitlar för den som vill ha ytterligare fakta.

Föreliggande artikelserie behandlar huvudsakligen judarnas öde under Förintelsen. Den grupp som enskilt drabbades hårdast var det judiska folket (mer än 60% av Europas judar, ca 6,5 miljoner, mördades av nazisterna) men det var också många andra grupper som mördades; romer (130 000 till 500 000), icke-judiska polacker (1,88-2,77 miljoner), ryska krigsfångar (ca 3,5 miljoner), homosexuella (5000 till 15 000), Frimurare (80 000 till 200 000), tyska handikappade och långtidssjuka (270 000), Jehovas Vittnen (1250 till 5000), troende kristna (mer än 1000 präster dog t ex i Dachau), politiska motståndare m fl (siffrorna är som synes osäkra men det rör sig sammanlagt om många, många miljoner — här är inte inräknat de miljoner civila som dog i tyska bombangrepp och liknande, dvs collateral damage, utan endast civila som avsiktligt mördades av nazisterna genom skjutning, gasning, hängning, svält, dränkning, giftinjektioner etc, etc). Orsaken till att jag framför allt diskuterar judarna är att så vitt jag vet ingen förnekar att romer, polacker, ryska krigsfångar, homosexuella, Jehovas Vittnen m fl mördades av tyskarna. Förintelseförnekarnas enda ambition tycks vara att förneka att judar systematiskt utrotades. Jag kan inte se någon annan möjlig förklaring till detta än antisemitism (eller snarare judehat om vi skall tala klartext — vore de antisemiter borde de i konsekvensens namn också hata araber, eftersom även denna grupp utgör ett semitiskt folk).

 

Ett brev och en första artikel

För några år sedan skrev jag en artikel om Förintelsen. Anledningen var att en god väns pappa är förintelseförnekare. I ett långt brev till min väns pappa försökte jag ge skäl till varför jag är övertygad om att Förintelsen ägt rum (egentligen känns det helt absurt att man överhuvudtaget skall behöva diskutera detta). Då min gode väns pappa är kanadensare, skrev jag brevet på engelska. När jag nu hade ägnat så mycket tid åt att läsa in mig på ämnet och tänka igenom olika argument för och emot, ville jag delge brevets text till en större publik och lade därför ut det (översatt till svenska) som en artikel på min hemsida. Sedan har texten vuxit till ett antal artiklar som tar upp olika aspekter av Förintelsen.

I min huvudartikel (första länken nedan) finns på aktuella ställen länkar till olika underartiklar. I dessa diskuteras diverse olika ämnen relaterade till Förintelsen. Listan nedan ger en översikt över vilka ämnen som behandlas i de olika artiklarna. Plus att den underlättar för den läsare som vill gå direkt till någon underartikel (på så sätt slipper man att först gå till huvudartikeln och sedan i denna långa text försöka hitta länken till underartikeln).

 


 

Tillbaka till avdelningen "Aktuella kommentarer".
© Krister Renard