"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Ham, Kanaan och deras avkomlingar

 

(denna artikel utgör en underartikel till artikeln Public Service med förhinder — ett konkret exempel och är ej avsedd att läsas separat)

Kanaans pappa var Ham, och Ham kommer enligt Gesenius’ Hebrew-Chaldee Lexicon to the Old Testament från det hebreiska ordet “cham”, vilket kan ha följande tre betydelser:

1. Het, varm.
2. Ham [dvs helt enkelt namnet Ham], Noahs son, vars ättlingar, enligt 1 Mos 10:6-20, beskrivs som boende i jordens sydliga områden.
3. Ett namn för Egypten, i själva verket dess inhemska namn, använt av egyptierna själva [egentligen Kemet, som betyder "det svarta landet" — Ham kan vara härlett av ordet Kemet]. Detta gjorde att judarna antog att Ham var egyptiernas anfader.

Inget av detta säger uttryckligen att de svarta afrikanerna är Hams (och Kanaans) ättlingar. Att Ham betyder ”het”, säger ingenting överhuvudtaget. När det gäller sydliga områden (vad det nu innebär) på jorden, så bor där många olika folk. Egyptier är dessutom inte samma sak som svarta afrikaner (även om det bor människor med svart hudfärg i Egypten). Så utifrån Hams namn kan man inte dra några slutsatser alls.

Vad betyder då Kanaan (Hams son)? Ja det är helt enkelt namnet på det landområde som senare erövrades av judarna under Josuas ledning, efter uttåget ur Egypten. Detta kan omöjligen tas som intäkt för att svarta afrikaner skall vara de vitas slavar.

I 1 Mos 10:15-17 räknas Kanaans söner upp; Sidon, Het, ”likaså jebuséerna, amoréerna, girgaséerna, hivéerna, arkéerna, sinéerna, arvadéerna, semaréerna och hamatéerna”. Uppräkningen handlar, enligt de flesta uttolkare, om olika folkgrupper i det område som idag utgörs av Syrien, Libanon, Jordanien, Israel och Gaza (och som på Bibelns tid kallades Kanaans land).

Inte heller detta kan, utan långtgående och osannolika spekulationer, användas för att motivera varför svarta afrikaner skall vara andras slavar. I så fall skulle ju också de som bor i Libanon, Syrien etc vara bestämda att bli våra slavar. Kanaans ättlingar sinéerna, som nämns ovan, anses av vissa forskare syfta på kinesiska folkgrupper (sinologi är studiet av Kina och saker relaterade till Kina — allmänt menar man dock att ordet sinologi kommer från Qin, som var en dynasti i Kina under 200-talet f Kr, och alltså inte har någon koppling till sinéerna). Med samma logik som ovan, skulle även kineserna vara förbannade och dömda till ett liv i träldom.

Vid en datorsökning av hela Bibeln på ordet "Kaanan", framkommer att de allra flesta ställena talar om landet Kanaan (det står "Kanaans land", "kungen av Kanaan" etc). Endast i 1 Mos 9 och 10 talas det om Kaanan som person, dvs som Hams son, och om Kanaans efterkommande.

Motsvarande sökning på Ham visar på ett antal bibelställen i Psaltaren, bl a Ps 105:25, "Och Israel kom till Egypten, Jakob blev en gäst i Hams land", som tycks koppla Ham till Egypten (Hams land). Men Ham var ju ett av de inhemska namnen på Egypten (enligt ovan), varför Ham i "Hams land", kanske snarare står för "Egypten" och inte Noahs son Ham. Men även om Noahs son Hams avkomlingar var egyptierna, är det svårt att se hur detta skulle kunna användas för motivera förslavningen av svarta afrikaner.

De tolkningar som säger att Ham och hans efterkommande flyttade åt sydväst in i Afrika och blev grundläggare av nationer där, bygger på osäkra resonemang och gissningar. Under medeltiden publicerade ett antal rabbiner ett flertal verk där Hams och Kanaans ättlingar, och vart de tog vägen, beskrivs mer detaljerat än i Bibeln. Det var dessa tolkningar som delvis låg till grund för de rasistiska teorier som på 1800-talet försökte rättfärdiga slaveriet. Men dessa tolkningar utgör ingenting annat än obevisbara spekulationer.

 

Tillbaka till: Public Service med förhinder — ett konkret exempel.
© Krister Renard