"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

MANIPULATION PÅGÅR

Töööt, Töööt, Töööt... Varningslamporna blinkar, sirenerna tjuter

K L I C K A H Ä R ! ! !
(eventuellt måste du klicka på högerpilen i övre vänstra hörnet för att höra ljudet)

Antag att man lever i en diktatur, där diktatorn (eller den styrande gruppen) har total makt över media, skola etc, och att den enda information som människor får del av, från födelse till död, till 100 procent bestäms av diktaturen. Antag vidare att den tillgängliga informationen skapar intrycket av att invånarna i diktaturen lever i den bästa av världar och att det i resten av världen råder hungersnöd, fattigdom, ständigt krig och elände. Invånarna blir givetvis överväldigade av tacksamhet över att få leva i detta, det bästa landet på jorden, och ger villigt de styrande mandat att fortsätta att styra för all framtid. Amen!

Ovanstående scenario har i olika grad försökt implementeras i flera olika sammanhang. Ett perfekt system av ovan skissade modell torde vara varje diktators (med självaktning) våta dröm. Sovjet (och generellt hela kommunistblocket), Nazityskland, Kina och än idag Nordkorea är exempel. Frågan är hur väl detta system fungerat i praktiken. Det torde vara oerhört svårt att totalt hindra information utifrån att läcka in i ett land, hur slutet detta än må vara (i Polen under tyskockupationen var det dödsstraff på att lyssna på BBC:s kortvågssändningar — trots detta så lyssnade massor av polacker på BBC, enligt min danska morbror som arbetade i Polen under WW2). Kanske att Nordkorea är det land som lyckats bäst, även om även där finns dissidenter.

Men det kanske inta bara är ondsinta diktatorer som vill kunna manipulera människor genom att skapa en sluten värld. Den svenske filosofiprofessorn Torbjörn Tännsjö, som gärna framför drastiska scenarion och åsikter (kanske för att testa sina filosofiska ståndpunkter), har nyligen (november 2018 i DN) förespråkat (kanske inte med glädje men såsom varande en möjlig nödvändighet) en global "diktatur" för att komma till rätta med de överhängande klimatproblemen, vilka han menar inte kan lösas inom demokratins ramar.

Tännsjö skriver bl a i artikeln, "...men jag tror att lösningen på problemet måste vara inte global demokrati utan global despoti. Ja, det är inte bara en rekommendation, utan rent av en förutsägelse..."

Miljö- och klimatprofeten Per Holmgren (tidigare både långhårigt och mångårigt väderankare på TV och numera politiker för MP) är inne på samma linje och har uttryckt sig positivt om Tännsjös artikel.

2009, i "Korseld" i Aftonbladets webb-tv, fick Holmgren frågan vilket råd han skulle ge miljöminister Andreas Carlgren, om denne bad om ett sådant. Han svarade, "Jag fick en fråga för ett antal år sedan 'vad skulle du göra om du var statsminister?' Och då svarade jag att jag skulle snabbt avskaffa alla val. För det jag ser framför mig nu [klimathotet], det är ungefär en lika stor utmaning som ett tredje världskrig" (se denna artikel i Expressen).

Vanligt folk (som vill ha något så barbariskt primitivt som en kopp kaffe eller ett glas öl och en macka med ägg och ansjovis eller en kanelbulle när de fikar) är helt enkelt för dumma och okunniga för att förstå sitt eget bästa, menar man. De måste därför styras av en elit. Företrädesvis boende på Bastugatan på Södermalm (f n, dvs 2019, tycks Bagarmossen — en av Stockholms södra förorter — vara på väg att bli den nya hopningspunkten för den svenska godhetseliten) och som, när de inte frälser världen eller går på stödgalor för Ships to Gaza, tar en caffé latte med sojamjölk och en smörgås bestående av ciabattabröd med mozarellaost och ekologiska tomater på en bädd av ruccolasallad (vilken innan den anammades av kultureliten kallades senapskål och möjligen dög som grisfoder) eller vad som nu är inne för stunden (nej ursäkta nu var jag elak, men jag kunde inte låta bli. Skäms på mig!). Och Tännsjö och Holmgren är inte ensamma om denna åsikt. I och för sig har de kanske rätt. Men ändå — de mer eller mindre pläderar för diktatur. För att införa denna diktatur (oavsett om den är nödvändig eller ej och oavsett om det verkligen är människan som ligger bakom den globala uppvärmingen eller ej — jag tar inte här ställning i dessa sakfrågor, eftersom föreliggande artikel handlar om manipulering och hjärntvätt och inte om den globala uppvärmningen eller eventuella för- och nackdelar med diktatur) måste man skapa ett totalt, informations- och tankekontrollerande globalt system, genom vilket man kan manipulera människor att acceptera en global diktatur (eller elitokrati — skillnaden är hårfin om den ens existerar) och sedan hålla dem inom detta system. Givetvis görs allt detta i godhetens namn, för att rädda mänskligheten, och de blivande diktatorerna kommer med all sannolikhet att uppleva sig själva som potentiella världsfrälsare (vilket också Hitler gjorde). Frågan är om de sedan kommer att lämna tillbaka makten till folket, när världsfrälsandet är klart. Historien visar oss att sannolikheten för detta är så nära noll man kan komma!

Att med enbart förnuftsargument kunna övertyga, och sedan kontrollera, 7 miljarder människor torde vara svårt för att inte säga omöjligt. Hur skall man t ex få 1,6 miljarder muslimer att gå in under detta system, vilket knappast är förenligt med islams dogmer, och hur skall man få hela afrikanska kontinenten att tro att den globala uppvärmningen utgör ett problem, när vaccineringsteam som beger sig till afrikanska byar ibland mördas av lokalbefolkningen för att man (influerad av byns medicinman, som ser sin makt hotad) tror att vaccineringen går ut på att sterilisera eller döda befolkningen.

I tidskriften Science 14/1 2019 berättar man om svårigheterna att bekämpa ebola i Kongo och andra afrikanska länder. Det är inte bara ebolan som är svår att bekämpa, skriver man. "Fake news" gör det ännu svårare. En oppositionspolitiker påstod, enligt artikeln, i ett lokalradioprogram att regeringen designat ebolavaccinet för att "utrota befolkningen i Beni". Ett annat rykte i omlopp är att vaccinet har till uppgift att göra de som tar det sterila.

Som sagt, hur skall man kunna övertyga större delen av jordens befolkning att acceptera stora förändringar i deras livsstil och även framtid (även om människor i u-länder inte släpper ut lika mycket växthusgaser per person som vi i i-världen, drömmer de om att få göra det — eftersom de drömmer om att ha samma livsstil som vi har).

Enda framkomliga vägen är förmodligen hjärntvätt kombinerad med extremt polisiärt och militärt våld, där man avrättar hundratals miljoner människor (jag ställer mig tvivlande till att ens detta hjälper). I scenariot måste givetvis ingå total kontroll över alla böcker etc, vilket i förlängningen måste innebära att merparten av alla böcker (inkluderande Bibeln och Koranen) etc måste censureras eller förbjudas eller destrueras (detta har ju redan påbörjats på våra bibliotek, där politiskt inkorrekta böcker censureras eller tas bort eller köps inte in, eftersom de anses vara kränkande; som vissa Pippi Långstrumpböcker, Bigglesböckerna, Tintin, kristna böcker och böcker som har "fel" syn på invandring, islam, den globala uppvärmningen etc, etc, etc). Givetvis måste den globala diktaturen ta full kontroll över Internet (till 100%). Den kultur av politisk korrekthet som alltmer utbreder sig i Västvärlden tycks vara ett lovande steg i riktningen mot global diktatur (här utgör "kränkningsindustrin" en viktig byggsten — nu har någon t o m anklagat Sagan om Ringen för att kränka orcherna, vilka i Tolkiens stora epos kanske inte direkt framställs som sympatiska, plus att de verkar ha uppenbara problem med tandhygienen, men det handlar ju trots allt om sagofigurer). Och mainstream media tycks till stor del ha lämnat sitt uppdrag att kritisera makten och stå på individens sida mot överheten för att bli en del av makten och stå på överhetens sida mot folket (under senaste året har man dock i vissa mainstream media kunnat skönja viss kritik mot den politiska korrekthetens tvångströja; t ex Expressen, som verkligen bättrat sig, och den relativt nya nättidskriften Kvartal, för att nämna några — så vem vet, vägen mot global diktatur kanske inte kommer att gå som på räls. Den som lever får se).

Men, oavsett dessa svårigheter, låt oss nu antaga att en ovanligt skicklig diktator eller global diktatur lyckats att till 100 procent skapa ett slutet system (ett slutet land eller en sluten värld), där invånarna endast har tillgång till den information som kommer från den store Ledaren. Och att denna information formulerats optimalt skickligt för att leda folket i den "rätta" riktningen, dvs till att tänka de "rätta" tankarna och göra de "rätta" handlingarna. Vi antar vidare att detta system funnits så länge att alla levande människor är födda inom systemet och således inte känner till någonting utanför detta slutna system. Frågan är nu om det vore möjligt för någon (kanske ovanligt intelligent eller logisk eller intuitiv) person i landet (eller planeten) i fråga att genomskåda systemet och inse att man lever i en "artificiell" verklighet. Och att göra detta enbart utifrån den tillgängliga informationen (dvs utan att få input från någon källa utanför systemet). Självklart beror det på hur välgjort informationsflödet från diktaturens ledning är. Kanske vore det möjligt att bygga upp en falsk värld, som vore helt omöjlig att genomskåda såsom varande falsk? Rent logiskt vore det förmodligen möjligt, eftersom vi har full kännedom om logikens lagar. Men kanske skulle människans intuition eller "hjärta" kunna få henne att reagera, trots avsaknaden av logiska brister i systemet. Intuition (vad det nu är för något) kanske kan få en person att "känna på sig" att något inte stämmer, även om det är svårt att sätta fingret exakt på vad som inte stämmer. Och på så sätt aktivera varningsklockorna, dvs man inser att något är fel. Att man helt enkelt är lurad och bedragen. Och röda lampor börjar blinka och sirener tjuter. "Varning, varning varning... Blink, Blink, Blink... Töööt, Töööt, Töööt... "

Föreliggande "artikel" berstår av fyra separata artiklar, varav den första utgör en inledning, vilken inte direkt berör den aktuella frågeställningen, men som ändå kan vara illustrerande.

© Krister Renard